JAVA PALACE MAGERE VARKENSFILET KAKELVERSE KUIKENFILET I ■RIB KARBONADE Bekendmaking 'ERE RUNDERLAPPEN I I I 10 korting op ons gehele assortiment igrej Pe Tuin^ IP2j Zondag 22 april open van 10.00-16.00 uur 4,991 4,99 3.99 3.49 2,99 MAGERE BUIKSPEKLAPPEN Blokhutten Tuinhout Tuinmeubelen enzovoort..... Speeltoestellen F ^4 DONKERSTEEG ORTHOPEDISCHE k I «9 Wat doen snacks met je? T? Z 5° o» De Bevelander KILO KILO KILO KILO KILO Actie-korting alléén geldig op 22 april tegen inlevering van deze advertentie Rijkswaterstaat dé Weekkrant Steun- .en gemakschoenen Reuma- en diabeticischoeisel Voet- en onderbeenprotheses en ortheses Steunzolen, supplementen en inlay’s Orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel CHINEES INDONESISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT Wij hebben ons buffet uitgebreid: nu ook een LOPEND BUFFET VOOR NAGERECHTEN met o.a. verschillende soorten vers fruit en schepijs voor I 4,95 p.p. (inclusief welkomstdrankje van het huis/kinderen tot I2 jaar 7,95) Vraag naar onze groepskorting. Geldig van 20 april t/m 30 juni Ganzepoortstraat 30, Goes, tel. 0113-230429 Nu ook spreekuur in Vlissingen en Ziekenhuis Zierikzee Voor telefonische afspraak: 0113-251720 0 s ’s-Gravenpolderseweg 33 4462 RA Goes - Tel. 0113-251720 SCHOENTECHNIEK Erkend leverancier alle zorgverzekeringen (SEMH-erkend) Modern orthopedisch schoeisel (A+B) met ruime keuze in model en kleur Een frietje met mayo is de favoriete snack van de Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek van het interactieve gezondheids- platform www.jeechteleeftijd.nl. Ruim 65% van de Nederlanders snackt minstens 1 keer per week en een kwart doet dit het liefst vaker. De snacktest werd in samenwerking met Aviko gedaan om het snackgedrag van Nederland in kaart te brengen. Friet, F kroket en de pizza vormen de top drie van de favoriete hartige lekkernijen. Shoarma, hamburger en saté worden veel minder vaak gegeten. De helft van de huishoudens frituurt bij voorkeur thuis in plaats van naar de snackbar te gaan. Ook opvallend is hoeveel men- EF sen 's middags snacken, 28 maar liefst. 9 kilo friet. Weinig mensen A letten bewust op het vetgehalte en de calorieën van de snacks, zo blijkt uit de test van Je Echte Leeftijd. Kijk ook op de site www.jeech- teleeftijd.nl., daar kun je ook een test doen. 16 Si Woensdag 18 april 2007 - Pagina 23 Wet verontreiniging oppervlaktewateren 3 kg per vers vleessoort excl. reclames van 252,- nu voor €227,- Middelburg, 18 april 2007. drs. J.H.C. Jacobs Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 360,- nu voor i NIEUW LOPEND BUFFET met ca. 50 verschillende gerechten (o.a. ossenhaas, garnalen, vis, Chinese groenten en vele andere gerechten). Maandag gesloten Bij besluit van 11 april 2007, nr. WVO 1328 is aan Exploitatiemaatschappij Schelde-Maas C.V. te Terneuzen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlakte wateren (Wvo) vergunning verleend voor het op de Scaldiahaven (Westerschelde) lozen van circa 500.000 m3 bronnerings- water (grondwater), ten behoeve van de bouw van 2 kades aan de Scaldiahaven te Vlissingen-Oost. Terinzagelegging Het besluit, alsmede het ontwerp besluit en andere van belang zijnde stukken liggen van 19 april 2007 tot en met 30 mei 2007 ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: 1. Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaele- singel 18 te Middelburg op vooraf gaande afspraak (tel. 0118 - 62 24 28), op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; 2. Gemeentehuis van Borsele, Stene- vate 10 te Heinkenszand, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Beroep en voorlopige voorziening Tegen het besluit kan tot en met 31 mei 2007 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door: a. belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht op het ontwerp; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp; c. degenen die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het Besluit inzake een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Exploitatiemaatschappij Schelde-Maas C.V. te Terneuzen Van de indiener van een beroepschrift/ verzoek tot het treffen van een voor lopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, kunt u zich in verbinding stellen met de secretarie van de voornoemde afdeling. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de houfdingenieur-directeur, Het besluit wordt op 31 mei 2007 van kracht tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voor ziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van voornoemde afdeling. Het besluit wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Het gemotiveerde beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, met ten minste een vermelding van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening van het beroepschrift, een vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het kenmerk van het besluit. besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht op het ontwerp. WAALWIJK Crotestr. 509 SCHIJNDEL Hoofdstr.166 Tuinset Hardhout Sadawee 2 vaste stoelen 3-zitsbank 1 tafel 150x90 cm R00SENDAAL-00ST Voltastr. 9 OOSTERHOUT-ZUID w.centrum Zuiderhout 13 Speeltoestel Jungle GymClub inclusief glijbaan 237 cm BREDA-TUINZICT Cypresstr. 7 w.centrum Tuinzigt MADE Den Deel 4 GOES-OOST Kamperfoeliestr. 85 Openingstijden maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 uur zaterdag 8.00-16.00 uur (in Alphen op maandag gesloten) Herelsestraat 206 Heerle A58 tussen R’daal en B.o.Z. Tel. 0165-301 719 www.a3martens.nl Goedentijd 66b Alphen NB tussen Gilze en Baarle Nassau Tel. 013-508 1785 www.tuinhoutspecialist.nl ■O g co o jst ■g-s o S ■s S3 cn si 03 O> S? «-S Cl O De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene‘wet bestuursrecht het volgende bekend. NL. Reclames geldig t/mzaterdag GROOTHANDELSKORTING 10 a 20%, bij afname van 3 kg per vers vle K13EBuitenmaat 260x200 cm inclusief glasset ■IÉ ivan 502,- nu voor €452,- e §7I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 23