If I tour I I Duidelijke zaak ZLM OM DE "ARJAAN DE SCHIPPER TROFEE" ..en altijd 10 cent korting op de landelijke adviesprijs DtOetker pizza gratis! Ouders hebben twijfels over luxe huizen Bij het tanken van minimaal 30 liter brandstof op donderdag, vrijdag of zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur ontvangt u een: START: 12.30 UUR GROTE MARKT GRES -'12 FINISH: ±10.30 UUR WESTHAVENDIJK GOES Beukenhof 1 Goes 12 dé Weekkrant )ZLM ‘JÈi AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws “Echt schitterende, luxe huizen met elk vijf ruime slaapka mers”, vertelt één van de ou ders, die liever anoniem wil blijven. “Maar wij hebben ernstige Het laatste nieuws van de Provincie 1 j l 1 k 1 Duidelijke zaak slaapwacht is, gaan ook de slaapkamerdeuren van de cliënten op slot. Dit om te voorkomen dat ze in de nacht uit hun bed gaan voor het toi let. En als er brand uitbreekt, dan moet de slaapwacht met een centrale knop de deuren openen. Vreselijk!”, roept de ouder boos. “Ik hoop dat die wereldhervormers een keer hun verstand gebruiken en niet alleen aan zichzelf denken." Bij het hoofdkantoor van Zuid wester in Numansdorp en het regiokantoor in Goes was nie mand aanwezig voor commen taar. G0ES 0P ZATERDAG 21 APRIL 2007 In verband met de doorkomsten en finish van de ZLM-Tour is de Westhavendijk AFGESLOTEN voor alle verkeer in beide richtingen van 14.30 uur tot 17.30 uur. twijfels over deze plek. Bewo- toe. Ons kind heeft het ontwik- ners met een lichte beperking kelingsniveau van een peuter zijn mobiel en kunnen met het en is één van de betere in haar openbaar vervoer overal naar- groep. Anderen schreeuwen de hele dag, zijn autistisch of ma ken geen contact. Integratie met de wijk komt niet tot stand. Ze gaan geen koffie drin ken bij de buurvrouw en wor den geen lid van een vereni ging. Er zijn voorbeelden dat ze gepest worden door buurtkin deren. Ze moeten dus weer baar zijn en dat zijn ze niet!” De verontruste ouders vrezen dat het doel van de gedwongen verplaatsing niet wordt bereikt. Integendeel. “De vrijheid in de De BevelanderWoensdag 18 april 2007 - Pagina 22 wijk wordt een beperking, de bewoners voelen zich eenzaam en gevangen in een huis waar ze alleen maar voor het raam kunnen zitten. Ze moeten da gelijks naar de dagbesteding in de stad gebracht worden, ter wijl zij nu op het hoofdterrein aan de ’s Heer Hendrikskinde- renstraat gewoon zelf op pad kunnen. Dat is een veilige om geving.” De ouders hebben tij dens een informatieavond te horen gekregen dat de cliënten ’s avonds in de wijk hun eten krijgen en daarna gaat de voor deur op slot. “Omdat er slechts in één van de woningen een Nieuwe Burg 42, Postbus 6001. 4330 LA Middelburg Dirk beloont de benzineklant! deze bon op 19 tot en VERVOLG ZATERDAG 21 APRIL Provincie Zeeland Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad. AbdijNieuws VUaai’debon

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 22