imuziek kijken kiezen kopen I I I I I I zonder grenzen Vakantiekiekjes Officiële Mededelingen e DE LEUKSTE MARKTVAN NEDERLAND! milieu De Bevelander GRATIS hamburgers makers kappers Provincie Zeeland dé Weekkrant AANSTAANDE ZATERDAG 21 APRIL BIJ KARWEI Informatie over het provinciaal bestuur, zoals AbdijNieuws, vindt u op www.zeeland.nl Kipkrokant Zit je graag met je neus tussen de boeken, maar heb je geen ruimte voor een bibliotheek? Dan is deze bibliochaise wel licht de oplossing. Opvallend is deze stoel in ieder geval wel! Het is een Italiaans fabrikaat, maar de website - Laptop mee en waar je maar wilt een film kijken. De huidige technologie biedt alle vrijheid. Als je tenminste niet al te kritisch bent over bijvoorbeeld geluid. Want je kunt op een laptop geen bioscoopgeluid verwach ten. Of toch wel? De komst van de Sound Blaster® X-Fi™ Xtreme Audio geluidskaart opent weer een hele nieuwe wereld van mogelijkheden. Puur muziek zoals muziek bedoeld is. De X-Fi technologie herstelt namelijk de details in de opnames, verbreedt de muziek tot surround en geeft film een extra dimensie. Meer informatie is te vinden op www.soundblaster.com. jij bent moooi.nu Kroketten 5 HALEN 4 BETALEN Win een trip naar New York 2 gegrilde kippen voor 5,00 200 gram 2,99 ook 4 x 50 gram www.nobodyandco.it - biedt wel een Engelse versie. Ontzet tend veel wijzer zijn wij van de site niet geworden. Het boeken- kastgedeelte is verkrijgbaar in verschillende houtsoorten en het stoelgedeelte in verschillen de kleuren. Maar wat de stoel moet gaat kosten en waar hij te koop is, wordt niet echt duide lijk. Maar het zal sowieso goed koper zijn dan het aanbouwen van een bibliotheek aan huis. van de Provincie Zeeland Natuurlijk kun je je koffer volgooien met allemaal ge heugenkaartjes of een lap top meeslepen op foto’s op over te zetten, zodat je weer ruimte op de camera hebt. Het hoeft echter niet. Je hebt tegenwoordig genoeg aan een camera, een iPod en een Link tussen beide. Een Digi tal Camera Link for iPod, dus. Met deze uitvinding kun je foto’s overzetten van de ca mera naar de iPod. Door ge bruik te maken van software dat al in de iPod aanwezig is - in de versie 2.1 of later, al thans - kunnen de foto’s zonder tussenkomst van een pc overgezet worden. Eenmaal weer thuis, ver bind je de iPod met de com puter en kun je alle afbeel dingen op de pc overzetten. Meer weten? Kijk op www.belkin.com/nl/. "u B I Woensdag 18 april 2007 - Pagina 13 EP m f moooi EP 5 voor 5,00 Varkensgehakt 1000 gram 3,49 Gedeputeerde Staten van Zeeland heb ben aan Delta Milieu Groencompost B.V. een vergunning Wet milieube- Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp- vergunning, belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-vergunning en belangheb- -17.00 uur fen desgevraagd buiten kantooruren en; - in het gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Heinkenszand, op werkdagen van 8.30-12.30 uur. De vergunning wordt op 1 juni 2007 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vergunning voor Delta Milieu Groencompost B.V. dorpsstraat 7 4451 ba heinkenszand 0113 - 56 75 20 www.moooi.nu welkomGmoooi.nu KARWEI MIDDELBURG Mor.tiereboulevard 8,4336 RA Middelburg u w s L A G E R A N D R donderdag - vrijdag Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot E. de Smidt [tel. 0118- 631986). Beenham Cervelaat olé Rundermelange Rosbief Surinaamse eisalade 100 gram 0,89 Likkepot 100 gram 0,89 donderdag - vrijdag - zaterdag Kalfsvlees Stroganoff 750 gram 5,00 enkel opwarmen heer met voorschriften ter bescher ming van het milieu verleend voor het oprichten en in werking hebben van een groencompostering aan de IJslandweg te Nieuwdorp. In de ver gunning zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ont werp. benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerp- vergunning kunnen tot en met 31 mei 2007 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Graven- hage. De vergunning ligt van 19 april 2007 tot en met 30 mei 2007 ter inzage bij: - de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8.00 k i-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 13