Ie I c a 1 o /ii 111% I n bij 3 verjaardagskaarten n Kwart eeuw Sportteam voor gehandicapte«^kinderen van start I Verkade k Chocolade Mini’s J maar zijn tijdens het fanatiek als ieder ander. sporten net zo op=op dé Weekkrant Sponsors Leden f “De SGB had al rolstoel- hockey. Zij hebben de ken nis en de mensen voor de ze doelgroep", legt de 41- jarige Ciska Suurveld uit ’s Gravenpolder uit. “We zijn “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd", zegt Suurveld. “Ouders en kinderen kunnen vrij blijvend komen kijken om eventueel lid te worden. De club traint donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur in Sportpunt Zeeland in Goes. blij dat we deze club onder hun vlag konden onder brengen.” Spierziekte “De kinderen op deze club hebben een spierziekte of een open ruggetje bijvoor beeld", legt de fysiothera peute van kinderrevalida tiecentrum De Reigerbos uit Goes uit. Zij is één van de initiatiefnemers. “Maar ook kinderen die een licht motorische achterstand hebben komen hier. Het zijn kinderen die met gym altijd als laatst gekozen worden, die een bal te laat vangen, struikelen over hun eigen voeten of een wat lager IQ hebben. Ook zij vinden sporten leuk, maar het is niet leuk om al tijd langs de kant te staan. Ik vind het belangrijk dat ook deze kinderen kunnen sporten.” Skateboarden De negenjarige Mick van Antwerpen komt erbij staan in zijn rolstoel: “Ik wil later graag bij de grote jongens van het rolstoel- hockey sporten”, zegt hij grijnzend. Ook de elfjarige Ricardo Bleyenbergh uit Hoofdplaat is er bij komen GOES - De Wijkvereniging Goes Oost bestaat vijfen twintig jaar en houdt daar om een jubileumreceptie op zaterdag 21 april. De receptie is in Wijkcen trum Jan Ligthart aan de Bergweg in Goes en is van 15.00 tot 17.00 uur. Het initiatief kwam be halve van Suurveld ook van Joost Hopmans van Sportpunt Zeeland en Paul Krijger van het CIOS. “We hebben twee jaar gewerkt om deze club te realiseren. Het grootste probleem is het vervoer. Ouders kunnen door werk vaak hun kin deren na schooltijd niet komen brengen. Het Rode Kruis heeft een bus ter beschikking ge steld die kinderen van school haalt en ze hier brengt. Die bus moet wel betaald worden. We zijn dus op zoek naar een sponsor.” Helena Maria Rijk-Verbeem sinds 10 februari 2006 weduwe van Johannes Rijk in de leeftijd van 81 jaar GOES - In Sportpunt Zeeland in Goes klinkt gejuich. Een jongetje scoort een doelpunt. Het blijde gezichtje ver raadt trots. Sportclub Gehandicapten Beve lander, heeft een nieu we sportclub. Een club voor kinderen tussen de acht en achttien jaar met een motorische handicap. JAN DE JAGER sinds 9 november 2003 weduwnaar van Francina van de Guchte Ze hebben allemaal een beperking staan. Hij zit niet in een rolstoel. “Ik leer hier ook skateboarden”, zegt hij trots. “En ik wilde ook wat dunner worden”, zegt hij verlegen. Suurveld vult aan: “En dat is ook gelukt hé? Je broek zakt soms van je af!” Ricardo knikt. Prachtig Michiel Ruiter uit Ovezan de is gymdocent op het Nehalennia in Middelburg en trainer bij het SGB. “Ik kwam zes jaar geleden bij het SGB en ben nooit meer weggegaan. Ik vind dit werk prachtig”, zegt hij met twinkelende ogen. “Ik word geholpen door een fantastische club CIOS- stagières en leerlingen van het VMBO Nehalennia. Zonder deze leerlingen zou ik dit niet kunnen doen. Eén op één aan dacht is hier heel belang rijk. Het leukste vind ik dat ook de trainers en stagieres meesporten in een rol stoel, zodat in een rolstoel zitten hier heel normaal is. Ik vind het te gek om dit vrijwilligerswerk te mogen doen”, besluit hij enthou siast. Er is overigens nog voldoende plaats voor nieuwe leden. wl-mers X Iving cXveroving hueuótaties en alle grotere Postkantoren en betere wenskaartenwinkels. fcIkitJlls c i ing ■r WH Verkrijgbaar bij: t.w.v. minimaal 5,- God, blijf mij nabij wanneer het duister daalt. Goes Ovezande De crematie heeft op zaterdag 7 april jl. te Middelburg plaatsgevonden. fclicitatii felicitaties in memorie huisartsen M •feli< itatiq Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen Kapelle, 3 april 2007 Bruëlisstraat 79, 4421 CN Kapelle Tot ons groot verdriet, is toch nog plotseling van ons heengegaan onze lieve zorgzame ma, oma en overoma Anja en Eddie (in herinnering) Maas-Rijk Renate en Sjako. Jeffrey, Melissa Ursula en Martin, Sanne. Ingeborg en Michel André en Marianne Rijk-Koens Mariëlla Jamie Larissa Ik heb het leven geleefd dat jullie nog moeten gaan Huil daarom niet geliefden ik ben in vrede gegaan. Telefoon tijdens kantooruren 0113- 274014 Fax 0113 -274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl DOOR JOSIE KNEEPKENS THE READSHOP MEER DAN LEZEN ALLEEN Enige en algemene kennisgeving Wat de toekomst brengen moge Mij geleidt des Heren hand Moedig sla ik dus de ogen Naar het onbekende land. Na een kortstondig, moedig gedragen lijden is nog plotseling heengegaan onze broer, zwager en oom i, in de leeftijd van 84 jaar. Leiden: G. de Jager N. de Jager-Smallegange Kapelle: A. de Jager A. de Jager-Labruyére Neven en nichten Kapelle, 2 april 2007 Correspondentieadres: Stationsstraat 9, 4421 AK Kapelle De begrafenis heeft op 5 april jl. op de algeme ne begraafplaats te Kapelle plaatsgevonden. Kapelle Marlies en Frans Theunissen-Rijk Stefan en Evelyn, Jens. Fenna Bianca en Arjan, Dominique. Lisa en Jeroen, Lucas*. Nina FOTO: FEUCE BUONADONNA RMptuiging ^moving felicitaties owWjden ^akbetiiiging ’VCTkwing BlJkjiging tocdi'Alï’g h; f£Ïi( itaties pmers 'LCTg wj^dx-tuiging loving, sharing, giving...caring De Bevelander Woensdag ll april 2007 - Pagina 6 Ir-oDuClalC CIUD en lang duurde de nacht nft S Hoe moeilijk is het vechten bij ontbreken van kracht L - ^Rflpving gelj<>orte •g^takllétuigiiig 1 eI i«w^Uk^v ving •diuwenPfcjagrtjjden in memorito ierTcitaties «begrafenijipdwjpmeis huisart’jgn dm'Hw’tuiging •teli<ing geboorte «Jankfletuiging •ielu li.itn^^Wilo. huwelijk tfoegrafenisoRl huisartsen ƒ0) geboorte «til ‘s< huwelijk in incn^u 1ëli< begrafen 1 s huisareST •felicitaties”»^ geboo* »r •felicitaties •huwclijkft* in mei •bcgiatenisn^ huisartsen fel ie ing geboorte •leleg^t s •huwflijk^fc in meijwauij •beg'.TienmWRl huisartsen daukU tuiging i'e I i c i t a t i e s w r I o v t n g geboorte dankbetuiging huwelijk overlijden 1 1 k F 1 Gratis

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 6