Wereld in beeld Uitslag trekking maart 2007 I I Bon voor PostcodeMilj oenen Fotowedstrijd Postcode Loterij 16 miljoen Inclusief JackpotVerdubbelaar Jackpot €14 miljoen is gevallen op lotnummer 6151 EC 445 I World Press Photo in Amsterdam I I s Nog sneller via internet! vul UW code in: 142 ct Er zijn nog veel meer winnaars! Kijk op www.postcodeloterij.nl of u ook in de prijzen bent gevallen! De Jackpot van 16 miljoen op üw I I www.postcodeloterij.nl/winnen i rekenjng? Doe meei Word nü lid! Extra tentoonstellingen Gelijktijdig met deze tentoon stelling zijn twee andere ten toonstellingen te bezichtigen in de Oude Kerk: een selectie van het werk van Spencer Platt, winnaar van de World Press Photo 2006, en een thema- expositie over klimaatver andering in Afrika, genaamd Africa=Hot! Deze expositie is onderdeel van de landelijke klimaatcampagne Hier, een initiatief van meer dan 40 goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Acht Afri kaanse fotojournalisten, die deel hebben genomen aan een I I I Ik wil graag meedoen met: 3 loten a 8,50* 2 loten a 8,50* 1 lot a €8,50* -Lf Postcode De winnende foto World Press Photo 2006, gemaakt door Spencer Platt. 5,- 20,- 5,- 50,- 5,- 20,- 10,- 50,- 5,- 50,- 5,- 5,- 50,- 10,- 20,- 50,- 50,- 20,- 50,- 10,- 20,- 50,- 50,- (Post)banknummer: Telefoon: de heer mevrouw Datum: Naam: Handtekening: Adres:. 'i, 142.07.04 Plaats: Dit is een uitgave van de Nationale Postcode Loterij Van Eeghenstraat 70,1071 GK Amsterdam Telefoon: 0900-3001500 (20 cpm) maandag t/m vrijdag 09.00-21.00 uur 50,- 50,- 20,- 20,- 20,- 50,- 10,- 10,- 10,- 20,- 20,- 50,- 10,- 50,- 20,- 20,- 10,- 50,- 20,- 50,- 20,- 10,- 20,- 20,- 50,- 20,- 20,- 10,- 10,- 20,- 20,- 10,- 50,- 50,- 10,- 10,- 50,- 50,- 10,- 50,- 50,- 20,- 50,- 20,- 10,- 50,- 20,- 50,- 20,- 10,- 50,- 50,- 10,- 50,- 50,- 10,- 20,- 50,- 50,- 50,- 10,- 20,- 20,- Sinds een aantal jaar geeft de Nationale Postcode Loterij haar eigen kalender uit, met daarin prachtige beelden van mens en natuur. Wij zijn nu voor de Postcode Loterij-kalender van 2008 op zoek naar foto's van ü.Welk beeld vindt u bij de Postcode Loterij en haar goede doelen passen? Stuur uw mooiste foto in en maak kans op plaatsing van uw beeld in onze unieke kalender. Wilt u meer weten over deze wedstrijd? Kijk dan snel op www.pos tcodelo te rij. n 1/ fotowedstrijd.\/ee\ succes! Van dinsdag 24 april tot en met zondag 17 juni is de World Press Photo jaarten- toonstelling te bezichtigen in de Oude Kerk in Amster dam. Hier zijn de winnende beelden van de jaarlijkse World Press Photo wedstrijd te zien. Er zijn tien verschil lende categorieën te onder scheiden waaronder: Reportage, Mensen in het nieuws, Sportachtergronden, Dagelijks leven. Kunst entertainment en Natuur. Jaarlijks kiest een onafhanke lijke internationale jury winnaars uit diverse cate gorieën. Dit jaar zijn er meer dan 78.000 beelden inge zonden door 4.460 fotografen uit 124 verschillende landen. De Nederlandse fotograaf Peter training van World Press Photo in fotojournalistiek, laten zien hoe zij klimaatverandering beleven. Stichting World Press Photo is een onafhankelijke non- profitorganisatie, die in 1955 in Nederland werd opgericht. Haar doelstelling is het wereldwijd ondersteunen en promoten van de persfotografie en vrije informatie-uitwisseling. World Press Photo is sinds 2004 een van de 53 goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. 20,- 5,- 50,- 5,- 10,- 5,- 50,- 5,- 20,- 3,- 50,- 50,- 5,- 10,- 3,- 20,- 10,- 50,- 10,- 50,- 5,- 20,- 5,- 5,- 3,- 5,- 5,- 3,- 50,- 50,- 5,- 10,- 20,- 10,- Bij de volgende trekking staat de nieuwe PostcodeJackpot op: Dit is een niet-verkocht lot 5,- 5,- 20,- Schols won de eerste prijs in de categorie Sportnieuws voor zijn fotoserie van de kopstoot van Zidane tijdens het WK Voetbal 2006. 20,- 50,- 20,- 5,- 10,- 20,- 10,- 10,- 5,- 20,- 20,- 20,- 5,- 50,- 5,- 50,- 5,- 10,- o o Q. C/D O 5,- 10,- 50,- 3,- 5,- 10,- 5,- 50,- 50,- 5,- 20,- 3,- 50,- 3,- 50,- 5,- 50,- 20,- 5,- 10,- 20,- 50,- 5,- 20,- 50,- 10,- 5,- 10,- 3,- 50,- 10,- 10,- 10,- 5,- 10,- 50,- 10,- 5,- 20,- 3,- 50,- 50,- 20,- 10,- 20,- 50,- 20,- 20,- 3,- 50,- 3,- 3,- 10,- 5,- 20,- 50,- 10,- 10,- 5,- 50,- 50,- 50,- 5,- 20,- 10,- 20,- 5,- 20,- 10,- 5,- Hierbij machtig ik de Nationale Postcode Loterij NV, tot schriftelijke wederopzegging, om de inleg per trekking (13 per jaar) per lot van mijn rekening af te schrijven. 50,- 5,- 50,- 10,- 5,- 20,- 3,- 5,- 20,- 5,- 50,- 20,- 10,- 50,- 20,- 5,- 3,- 3,- 5,- 50,- 5,- 5,- 10,- 20,- 10,- 3,- 3,- Ik ga akkoord met het deelnemers- reglement, op aanvraag verkrijgbaar via telefoon 0900-3001500 (20 cpm, elke werkdag van 9.00 tot 21.00 uur) Knip de bon uit en stuur die in een envelop zonder postzegel naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503,1100 VM Amsterdam. De Postcode Loterij verwerkt uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u geen prijs stelt op onze informatie, dan kunt u dat schriftelijk melden aan: Nationale Postcode Loterij, Van Eeghenstraat 70,1071 GK Amsterdam. 3079 AG 3079 BK 3079 CP 3081 HJ 3081 ZS 100,- 3084 LB 3086 HV 3089 SB 100,- 3111 BM 3112 VX 200,- 3119 SJ 3122 CT 100,- 3122 HE 200,- 3123 BP 3131 JA 3132 NW 20,- 3144 CS 3151 HV 3155 CE 3172 XB 3193 CC 3194 VB 3202 RH 3206 JJ 3232 LA 100,- 3233 KD 3241 GWJOO,- 3261 SV 3264 LK 3267 AG 3284 KM 3284 MB 200,- 3286 XL 3297 GM 400,- 3311 ZG 3312 XS 3314 RT 200,- 3328 VD 100,- 3336 LE 3342 XP 200,- 3351 JE 200,- 3356 EH 3381 BH 3401 XG 200,- 3401 ZW 20,- 3411 WV 200,- 3421 VL 3436 CG 3437 KB 3442 CG 3452 AJ 3453 3453 KL 3454 ZH 100,- 3481 LB 400,- 4204 BK 100,- 4206 XT 4264 SK 4285 WD 20,- 4301 JD 4318 EL 4325 LD 4332 CG 4332 XG 4388 PN 4416 RJ 4421 KX 100,- 4431 CV 4461 ZL 100,- 4462 AC 4463 GS 200,- 4471 AX 4515 AD 4524 BH 4536 ER 4543 CL 100,- 4553 AK 4631 4631 LP 4634 WD 200,- 4661 JL 200,- 4693 BM 20,- 6114 MG 200,- 6114 XN 6125 CC 6132 ES 6151 DZ 6161 TH 100,- 6215 RB 6217 CA 6221 TG 6222 TV 6223 EV 100,- 6235 NJ 6262 PD 6301 ZL 100,- 6311 AP 6333 BW 200,- 6333 DG 6367 EK 6374 BC 6412 XB 6413 MH 100,- 6415 EA 6431 CM 700,- 6432 CN 6438 KX 6467 BK 6602 ZM 20,- 6603 CL 200,- 6605 EA 6624 AN 200,- 6651 ZS 6657 CE 6661 ZE 400,- 6662 NN 6662 SH 6669 ML 6681 XS 6687 2522 KS 2522 LG 2523 GX 2523 KC 200,- 2531 ET 100,- 2531 PE 100,- 2543 AS 100,- 2543 GK 2548 2551 XP 2552 CM 2552 RH 100,- 2553 KK 2553 KV 2566 KN 200,- 2572 HB 2572 VB 2582 AH 2586 RW 2586 VA 2587 WJ 2591 SW 2593 CX 2596 VE 2609 2611 TT 2612 JD 2614 CM 50,- 2625 HS 2627 AB 200,- 2627 AN 2628 DM 10,- 2645 JE 2671 CL 2671 NJ 100,- 2672 BS 100,- 2675 BX 2678 AE 100,- 2691 DB 2691 KL 2716 LB 700,- De loterij is goedgekeurd door de Minister van Justitie onder nummer 1.0890/0098/8315 d.d 19-12-1997 Jd, ik wil meedoen en kans maken op de PostcodeJackpot en alle andere prijzen in de Postcode Loterij. Loten zijn inclusief JackpotVerdubbelaar a 1,50 Ik wil loten zonder JackpotVerdubbelaar en betaal 7,- per lot. 2201 NE 100,- 2203 CA 2211 TB 2221 CX 200,- 2223 AR 2223 HX 2224 ET 2225 HD 100,- 2241 2241 BX 2242 HR 100,- 2266 HA 200,- 2275 BL 200,- 2284 TA 2291 CZ 100,- 2291 MB 200,- 2292 AM 200,- 2295 RG 200,- 2317 DK 100,- 2332 VK 2341 BJ 2343 DT 2353 NA 2355 CC 2381 EG 200,- 2394 NT 2394 XE 2402 BX 2402 HB 100,- 2403 CR 2403 JG 2403 SW 2407 2410 2411 GX 200,- 2415 CB 2421 CG 2496 LM 100,- 2497 AL 100,- 2518 GT 2518 RV 2721 DG 200,- 2722 ZE 2728 2729 EG 100,- 2761 ST 2801 EG 2801 NE 2804 KS 2806 JL 2807 JV 2865 XA 100,- 2903 TH 200,- 2905 NE 2921 AM 50,- 2931 CP 2935 ZH 100,- 2951 AW 400,- 2964 2964 HJ 2969 AH 2985 BN 200,- 3023 TG 3032 TE 3033 XC 3034 ER 100,- 3036 JZ 3038 AZ 3038 KC 100,- 3039 TA 100,- 3051 SC 3052 SW 200,- 3061 JT 3062 EK 3063 DA 3065 RG 3066 PJ 3067 AM 200,- 3067 EL 200,- 3072 NP 100,- 3073 DA 200,- 3075 WL 200,- 4695 HV 4702 NK 4708 BC 4708 KN 100,- 4731 3,- 4741 RK 100,- 4761 LK 200,- 4812 LW 4815 AT 4816 JJ 4824 RJ 4834 LT 4834 RA 4844 RH 4855 4873 GZ 4900 4901 4921 TX 200,- 4931 KL 100,- 5011 AK 5032 TE 5035 5046 KB 5049 HG 5051 JP 5051 KR 5071 NT 200,- 5076 3,- 5124 RV 100,- 5126 AV 5141 AG 5143 AG 200,- 5161 XW 50,- 5201 AG 100,- 5211 CC 5216 KM 20,- 5231 DS 5237 MC 100,- 5237 MK 20,- 5251 AA 5673 LH 5685 JN 5688 BB 5691 DP 5691 JM 200,- 5702 BB 5706 KA 5707 SW 5721 CB 5731 TS 5731 VK 5751 LJ 5753 PN 5754 BA 5754 DL 200,- 5768 AD 200,- 5843 AV 100,- 5871 BB 200,- 5914 AT 5914 CT 5924 XN 5926 SW 5944 CV 5954 BP 5961 BR 100,- 5961 HJ 5961 JS 200,- 5985 NR 5993 AS 5995 SE 6001 AR 6004 JB 6011 ST 100,- 6024 BV 6049 EM 6067 CN 200,- 6077 ZG 6091 NH 6093 DG 6101 AC 100,- 6112 3,- Postcode: 00 Notaris mr. J.P. van Harseler heeft de trekking van maart verricht. Hieronder ziet u een deel van de uitslagen van die trekking. De volledige uitslag vindt u op www.postcodeloterij.nl. De uitslagen van de Extra Prijzen vindt u volgende week in deze krant. Zetfouten voorbehouden. «Nieuws 5258 KT 10,- 5281 BW 20,- 5301 PG 5,- 5306 BK 200,- 5308 JM 200,- 5321 JW 5331 GH 5342 ND 5349 AM 50,- 5374 AG 5384 VJ 5388 BP 5388 LA 5406 ND 5421 5423 XA 200,- 5451 NS 400,- 5451 XL 5455 GD 20,- 5469 PK 100,- 5476 KK 5481 GC 100,- 5482 PJ 400,- 5491 JG 5508 EA 5508 LC 5508 LD 200,- 5524 5525 BV 5554 MV 5611 NC 200,- 5612 PL 5616 BP 5616 RS 100,- 5623 CS 5624 NG 5651 CB 5652 5653 NC 100,- 5654 RK 5665

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 36