PRIJSJES ft vERBURG hele gezin Wandelen tussen de hegjes door I Sloegebied krijgt er een nieuwe elektriciteitscentrale bij O» modeschoenen Grote Markt 9 Goes I V d De Bevelander -jj dé Weekkrant VUSSINGEN - Het is vrijdag 23 maart. Koningin Beatrix heeft zojuist het De Ruyter- jaar geopend. Dan ver schijnt opeens Michiel de Ruyter in de Vlissingse bin nenstad. De mensen zijn verrukt en gewillig poseert hij met de kinderen. Precies een week later, na de re ceptie in het stadhuis van Vliss- ingen, ziet de verslaggever een keurig verzorgde man die vrien delijk de bezoekers helpt. Zijn gelaat en handelen worden nauwkeurig bekeken. Zit hier iets van Michiel de Ruyter in? Hans Koeman werkt bij de ge- knoopjes dat lijkt op het kos tuum van de echte, komt voor ieder optreden speciaal uit Am sterdam. En een professionele televisie- en toneel grimeur van Studio Bessels in Hilversum neemt het gezicht voor zijn re kening. De pruik is op maat ge maakt. meente. Hij is de gastheer en heeft het eerste contact met mensen die het stadhuis bezoe ken. “Bij drukte verstrekken wij ook uittreksels en paspoorten”, zegt Koeman. Hij is eveneens actief bij Small Sail. "Vorig jaar konden de helikopters niet ko men en verzonnen wij iets an ders. Ik kwam als Michiel de Ruyter aan land met een geres taureerd bootje. Het pakje was gehuurd. Later vroegen mensen van Stichting Michiel de Ruyter mij om als de bekende zeeheld in een reclamespotje op te tre den. Dat wilde ik alleen als het goed zou gebeuren”, aldus Koe man. En zo is Michiel de Ruyter her boren. Een pak compleet met NISSE - De stichting Natuurmo numenten houdt op zaterdag 14 april een excursie met een gids naar het oude Poellandschap, het heggengebied, bij Nisse. In dit gebied liggen een groot aan tal oude drinkputten. Tijdens de excursie wordt een aantal poelen in het gebied onderzocht op het waterleven in en rond een drink put. De gids vertrekt om 13.30 uur bij het informatiepaneel op de Valdijk. Aanmelden is ver plicht en kan via www.natuur- monumenten.nl of via 0113- 644044. De kosten zijn voor le den vier euro, voor niet leden ze ven euro en voor kinderen tot en met twaalf jaar twee euro. Verbaasd “Ze hebben van tevoren een plan gemaakt. Binnen een uur ben ik geschminkt. Compleet met snor en sikje. De eerste keer was ik verbaasd en blij dat het zo goed lukte. Mijn vriendin vindt dat ik sprekend op Michiel de Ruyter lijk. Ook op mijn werk zijn de reacties goed. Ze spre ken mij aan als ik in de publici- - Hans Koeman is na een verkleed- en schminckbeurt het evenbeeld van de Vlissingse zeeheld Mi chiel de Ruyter, foto: sandra wewer X?"- II e-R.A0.eezi 1 <- Woensdag 11 april 2007 - Pagina 2 Hans "CityLife CL-ESSENTIALS DAMES OVERSLAG BLOUSE MET BLAD DESSIN EN ROUCHE IN WIT, IVOOR EN ZAND LT 6 - TEL. 0113-330136 AAT 47 - Tfl. 0164-612654 DOOR MARCEL VAN DER VOORT Bij de bouw en het vijftienja rig onderhoudscontract van de Sloecentrale is een be drag gemoeid van 550 mil joen euro. Tijdens de bouw van de centrale zullen naar schatting zevenhonderd ba- KAPELLE - BiezeLinqi HOOOERHEIDE - RAADHU "O-ZINE” MEISJES SHIRT MET CONTRAST W.EUR MOUW ER ONDER EN LEUkE PRINT VOOR IN DE kLEUREN: ARMyqROEN, TUROOIS EN ROZE LlNNEN DAME5 BROEk MET BORDUUR Op ACHTERZAk IN DE kLEUREN: WIT, QRIJS EN ECRU 'PersivaL" MEISJES BODYWARMER DESSIN (jEVOERO LEUkE BADGES VOOR EN PRINT Op RUG IN DE kLEUREN: QROEN, ARMYtjROEN EN ROZE "PERSIVAL’' MEISJES JEANS MET LEUkE ZAkkEN EN DEELNADEN DAMES SpAQETTI 1 TOp ELASTISCH kATOEN MET VERSTEVIGDE BAND IN VELE MODE kLEUREN BORSSELE - Er komt een nieuwe centrale in het Sloeg- gebied. Op donderdag 29 maart is er een samenwer kingsovereenkomst gete kend voor de bouw en exploi tatie van de Sloecentrale. Delta en Electricité de Fran ce! EDF) zijn de opdrachtge vers. door bo van scheyen nen kunnen worden ingevuld. Zodra de centrale in gebruik is genomen zullen er onge veer vijfendertig mensen vie rentwintig uur per dag de centrale bemannen. Beide opdrachtgevers hopen voor de zomer met de bouw te kunnen beginnen. De volledige bouwperiode neemt ongeveer twee jaar in beslag. De Sloecentrale wordt een moderne gasgestookte elek triciteitscentrale, met een vermogen van 870 mega watt. De nieuwe elektriciteit- centrale levert genoeg stroom voor tweemiljoen huishoudens. en "IMOCkED" JONGENS SWEATER MET CONTRAST mouw en Leuke print IN DE kLEUREN: BLAUW, GROEN en zand "AkMoWoRks" DENIM JEANS LEUkE ZAkkEN EN PRINT AkMOWORkS" JONGENS BODYWARMER- MET LEUkE BADGES IN DE kLEUREN: AQUA, ZAND EN ROESTBRUIN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 2