SMWO Breedte^*.* Br Meer info vind je op www.smwo.nl shwI Doe mee aan het Zomerspektakel van 2-5 juli 55-plus in beweging Projecten SMWO biedt in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS-impuls) diverse activiteiten aan in de wijk De Goese Polder. Deze regeling wil de jeugd van 4 tot 12 jaar positief stimuleren op het terrein van gezondheid, welzijn, onderwijs, opvoeding, DOE.JE OOKsMEE AAN HET GQESE j SCHÖ’OËZWEMKAMPIOENSCHAP!?! j AVer Goes georganiseerd door SMWO in de gemeente Goes Aanbod van activiteiten van Goes ^kEL*WKSErjm?I‘,VfhTiEITEN SMWO BREEDTESPORT GOES SckooUpod- Om kinderen te betrekken binnen het sportverenigingsaanbod, wordt er gewerkt met Schoolsport. Kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen in de gemeente Goes, kunnen op deze manier kennis maken met allerlei takken van sport. De kennismaking vindt plaats tijdens de reguliere gymlessen (onderdeel van het Deelschoolwerkplan) en na schooltijd bij de betreffende sportvereniging. Reeds 26 sportverenigingen bieden hun sport aan. Elk schooljaar komen er twee schoolsportboekjes uit met alle informatie over de sportverenigingen en hun kennismakingsaanbod. De kinderen ontvangen dit via de school. cn-foovvtl-iz? Ateo* coM-azU- op ktE 'betó^tiport TeawC Donderdag Maandag Woensdag Vrijdag Schengehof De Poel Erasmusflat Erasmusflat Zuidwesthoek Wijkinfoplein Zwembad Sportpunt Pleintjesactiviteiten 's-Heer Arendskerke (8-12 jr) Zaalvoetbal Goes Zuid (17+) SMWO Breedtesport is door SMWO in 2001 opgestart met als doel de lokale sportsector in de gemeente Goes te versterken. Inmiddels is Breedtesport uitgegroeid tot een vast onderdeel van SMWO en succesvol actief op het gebied van sportbuurtwerk, verenigingsondersteuning en bewegingsonderwijs. Adil Fertoute -> Frans de Visser Judith van Meeteren Robbert Aartsen Ook dit jaar organiseert SMWO Breedtesport weer het bekende Zomerspektakel. Van maandag 2 juli t/m donderdag 5 juli worden voor alle doelgroepen diverse sport-, spel- en knutselactiviteiten ge organiseerd. Het maakt niet uit hoe oud je bent... iedereen van 3 tot 103 jaar is welkom! Locatie: ijs/skeelerbaan in Goes Zuid. Informatie over het programma wordt voor de zomervakantie bekend gemaakt. Voor meer info: Breedtesport, tel (0113) 277 174. tel (0113) 277 174 tel (0113) 277 173 tel (0113) 277 172 tel (0113) 277 171 mail a.fertoute@smwo.nl mail f.devisser@smwo.nl mail j.vanmeeteren@smwo‘.nl mail r.aartsen@smwo.nl 15.15-16.30 20.00-23.00 15.30-17.00 15.15-16.30 20.00-22.00 15.00-16.30 15.15-17.00 15.30-16.30 Brochure 'Wat Beweegt U...’ In Goes is er een breed aanbod van sport en bewegingsactiviteiten voor 55-plus. SMWO heeft informatie van meer dan 60 (sport)organisaties gebundeld in een brochure. U kunt dit handige boekje afhalen bij SMWO, maar ook bij de bibliotheek, het stadskantoor, de huisarts, fysiotherapie en wijkgebouw. SCALA Mensen die vanwege een aandoening of beperking moeilijk aansluiting vinden bij een sportgroep kunnen wekelijks op woensdag terecht in de gymzaal aan de Reigerstraat 1 te Goes. Er wordt rekening gehouden met verschillen in vaardig heid. Scala is voor de leeftijdsgroep 50-70 jaar. De aanvang is 15.00 uur. Maandelijks fietstocht voor 55-plussers Ook dit jaar zijn er weer maandelijks fietstochten voor senioren. Elke 3e donderdag van de maand vertrekt men om 13.30 uur gezamenlijk vanaf het dorpshuis in 's-Heer Hendrikskinderen of Wilhel- minadorp. De afstand bedraagt 25 km. Iedereen vanaf 55 jaar kan deelnemen en vooraf aanmelden is niet nodig. GALM biedt 55-65 jarigen de gelegenheid de 'sportieve draad' weer op te pakken. In het Arendshuis te 's-Heer Arendskerke vinden er wekelijkse sportlessen plaats op woensdag om 10.30 uur. De lessen zijn zeer gevarieerd; plezier en ont spanning staan voorop. Ook gymnastiekvereniging Forza Gymnastica biedt GALM aan op diverse locaties en tijden. Tijdens de Nationale Sportweek wordt op woensdag 18 april van 13.00-16.00 uur 1 het Goese Schoolzwemkampioenschap gehouden voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen in Goes. Dit wordt georganiseerd door Zwem- en Poloclub De Ganze, CIOS Goes, Sportpunt Zeeland en SMWO Breedtesport. Locatie: Sportpunt Zeeland, kosten: 1,- per persoon. Het zwemprogrammais als volgt: Individuele nummers - Groep 3 t/m 6 gemengd: 25 meter vrijeslag (kinderen mogen zelf de zwemslag bepalen) 25 meter schoolslag Individuele nummers - Groep 7 en 8 gemengd: 50 meter vrijeslag (kinderen mogen zelf de zwemslag bepalen) 50 meter schoolslag Groepsnummer - Groep van 6 kinderen per school Estafettenummer (25 meter vrijeslag estafette, 1 leerling per leeftijdsgroep) Arendshuis Gymzaal Reigerstraat Spinne Spinne Spinne Spinne Spinne Pleintjesactiviteiten Kattendijke (6-12 jr) Naschools Kloetingse school (8-12 jr) Bewust Bewegen voor Vrouwen Zaalvoetbal Goese Polder (17+) Bewust Bewegen voor Vrouwen Bewust Bewegen voor-Vrouwen Pleintjesactiviteiten Goes Zuid (8-12 jr) Pleintjesactiviteiten Goese Polder (8-12 jr) Zwemmen voor vrouwen 14.00-15.00 15.00-16.00 1JT15-17.00 ■930-17.00 21.30-22.30 10.30- 11.30 15.00-16.00 13.15- 14.15 14.15- 15.15 15.15- 16.15 16.15- 17.15 17.30- 18.30 GALM 's-Heer Arendskerke (55-65 jr) SCALA (50 - 70 jr.) Sport en spel (4 t/m 7 jr) Sport en spel (8 t/m 12 jr meiden) Sport en spel (8 t/m 12 jr jongens) Zaalvoetbal (13 t/m 17 jr) Bewegen op Muziek (10 t/m 16 jr meiden) Voor meer informatie over '55+ in beweging' kunt u terecht bij: SMWO Ouderenwerk, tel (0113) 277 179 Bewegen is belangrijk voor iedereen. Om fit te blijven. Om de conditie op te bouwen. Om chronische ziekten tegen te gaan. Bewegen geeft u een lekker gevoel en het is goed voor de sociale contacten! STCHHNG MAATSCHAPPELIJK WERK 4 WEIZUN OOSTERSCHEIDEREGO Wijkinfoplein Pleintjesactiviteiten Goese Polder (8-12 jr) Holtkampschool Sport Spel (6 t/m 9 jr) Spinne Parkour (15+) Zuidweide Schoolplein Gymzaal Bergweg 21.00-22.30 Spinne sport en bewegen. De verschillende trajecten uit dit project schooltijd, tussen schooltijd (overblijf) en na schooltijd een succes te maken, wordt samengewerkt met andere scholen, buurtorganisaties, RPCZ, GGD, Allévo en de In de gemeente Goes wordt binnen het bewegingsonderwijs door 19 basisscholen gewerkt met het Deelschoolwerkplan. Dit plan is een hulpmiddel dat de leerkrachten ondersteunt bij de uitvoering van het bewegingsonderwijs. SMWO Breedtesport coördineert hierin de begeleiding en ondersteuning en doet dit in samenwerking met het CIOS in Goes. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan sport/beweegactiviteiten die niet voorkomen tijdens de reguliere gymlessen, zoals 'De Klas Beweegt!', 'Go Biking!' en skateclinics. organiseert wekelijks in de verschillende Goese wijken en dorpen sport- en spelactiviteiten. Voor jongens en meisjes, van kleuters tot jongeren, maar ook voor volwassenen. De activiteiten zijn gratis of tegen een kleine vergoeding. Het doel is een laagdrempelig aanbod te creëren voor zinvolle vrijetijdsbesteding’, inspelend op de behoeften van de diverse doelgroepen. In de bijgevoegde agenda ziet u welke activiteiten wekelijks worden aangeboden. Veel activiteiten worden ondersteund door de zogenaamde Sport Spel Bus, ondertussen een begrip in Goes! I vinden tijdens plaats. Om het tot organisaties zoals Kinderopvang. De beste 2 zwemmers van groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 van iedere school nemen het aan het eind van het jaar tijdens de Provinciale Schoolzwemkampioenschappen op tegen andere Zeeuwse scholen (-de groepsestafette telt niet mee in deze uitslag). Neem voor meer informatie contact op met Zwem- en Poloclub De Ganze (mevr. M. Poot), tel (0113) 270788 of per e-mail kropmarijke01@zeelandnet.nl De sport- verenigingen in Goes kunnen voorondersteuning een beroep doen op SMWO Breedtesport. Denk hierbij ondermeer aan ledenwerving, deskundigheidsbevordering voor het sporttechnisch kader en informatie over sportregelgeving. Om een nog beter inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de sportverenigingen is er een behoefteonderzoek gestart. De verenigingen hebben onlangs hierover een enquête ontvangen. jnsdag

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 26