Losers op zoek naar een drummer Z2\ dentalair VERCOBE BV fewez ZuidWest Veertig jaar The Doors feliciteren wij hen met hun nieuwe onderneming en wensen wij hen veel succes toe voor de toekomst! Als adviseur van Medisch Wellness Centrum Zeeland OPEN HUIS Medisch Wellness Centrum Zeeland Telefoon 024 - 3450023 MEDISCH WELLNESS CENTRUM ZEELAND wenst MWCZ veel SUCCES Verenigde Coppejans bedrijven schoonmaak catering Karla Peijs opent Medisch Wellnes Centrum Zeeland ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. Piet Heinstraat 19 4461 GL Goes 0113-27 37 37 info@zwbedrijfsadviseurs.nl j In de verfilming van het Herman Brus- selmans-boek Ex Drummer zien we drie gehandicapte rockers die op zoek gaan naar een drummer. Schrijver Dries pakt de drumsticks op maar drijft als manipulator een wig in de band waardoor de leden weldra ei kaars bloed wel kunnen drin- j ken. J Ieder Vlaams dorp heeft een t rockband, wereldberoemd onder hun eigen kerktoren S proberen ze op een aan- doenlijke manier de top te bereiken en kopiëren |sJ| ze het drugmisbruik van W-j hun idolen, maar het blij- wfg ven losers tot het eind van W hun dagen. Ze ondergaan dit V afschuwelijke leven in de naam van rock roll. Drie ge- handicapte gasten met een rockband zijn op zoek naar een drummer, roem en succes. Ze vragen Dries, een bekend schrijver, hun band te completeren. Dries hapt toe en beslist dat zijn handi cap zal zijn dat hij niet kan drummen. Als een ultie me, maar tevens duivel se god daalt hij de berg af om zich te mengen met het hulpeloze klootjesvolk. Met de k komst van deze ma- nipulator wordt »1 ook de toekomst van de band op het I spel gezet. Hun enige toekomst is F uiteindelijk ge schreven in perfect punk idioom: 'No Fu ture...'Ex Drummer is vanaf 12 april te zien in de bioscoop. Postbus 273, 3300 AG Dordrecht Wieldrechtseweg 26, 3316 BG Dordrecht Tel. 078-654 37 37, fax 078-654 37 30 j B Los gebit - overbeharing -ontbrekende tanden - grote borsten - gele tanden - slaperige blik Vast gebit - ontharing - implantaten - kleine borsten - witte tanden - heldere oogopslag ^MEDISCH WELLNESS CENTRUM ZEELAND Wanneer: Zaterdag 14 april 2007. Tijdstip: vanaf 09.00 tot 12.00 uur Locatie: Stadspoort, Piet Heinstraat 41, 4461 GL Goes Telefoon: 0113-237620. E-mail: info@mwcz.nl.Website: www.mwcz.nl Informatie: telefoon 0113-237620. MWCZ. Piel HttattHM 4I.G«hw. Deze stands geven inzicht in en informatie over de verschillende behandeltechnieken vanuit de implantologie, kaakchirurgie, esthetische tandheelkunde, plastische chirurgie en onderzoeksmogelijkheden vanuit de radiologie. Wij stellen het op prijs indien wij u tijdens ons ’’open huis” mogen begroeten. In groepen wordt een rondleiding door het MWCZ georganiseerd, waarna men na bezichtiging diverse stands kan bezoeken. FOTO: 2007 A-FILM DISTRIBUTION BEDRIJFSADVISEURS haar parken en wil met deze opzet een nieu we impulx geven aan haar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MWCZ in de Stadspoort in Goes biedt 24 uur per etmaal, zeven dagen per week aan iedereen een eom- pleet pakket hoogwaardige medische zorg, kennis en expertise. De specialisten werken met geavanceerde apparatuur. Er zijn dixer- sc spreek- en behandelkamers, een operatie kamer en een wachtruimte. Algemeen direc teur Charles Versluijs: "Mensen gaan naar het buitenland om ooglidcorrectie te laten doen of een andere behandeling. Dat kan ook in Nederland gebeuren." Het Medisch Wellness Centrum Zeeland xxordt zaterdagmiddag 14 april door de Commissaris van de Koningin in Zeeland karla Peijs geopend. *s Morgens is er xoor belangstellenden Open Huis xan 0.00 tot 12.00 uur. GOES - Het Medisch Wellness Centrum Zeeland (MWCZ) is een initiatief van de Roompot Groep en een aantal specialisten. Ondermeer plastische chirurgen, kaakchi- rurgen en een implantoloog komen tot een concept xxaai recreatie en zorg elkaar ont moeten. De formule heeft zijn eerste vestiging in Goes, omdat zij menen dat Zeeland/Wesl- Brabant de juiste proeftuin is xoor dit pro ject: goede medische zorg, ruimte, rust en ontspanning in een mooie omgeving. Zeeland xxil zich ook profileren als zorgpros ineie. Door een modulaire opzet kan zorg op maal xxorden geboden. Er is een goede verstand houding gecreëerd met de Zeeuwse zieken huizen. de locale verzekeraars en het patiën tenplatform Het Klaverblad. Het MWCZ wordt hierdoor binnen de provincie breed gedragen en zal ook gekopieerd worden naar andere regio's in Nederland om zo een 'Zeeuws product' te worden. De Roompot Groep heeft al brede ervaring met het opzeilen van vakantiedialvses in In het kader van het veertigjarige 'bestaan’ is de complete catalo gus van The Doors digitaal geupdate (geremastered en geremixed) en on der de naam The Very Best Of... als cd-box uitge bracht. The Very Best Of... is er in middels ook als Li mited Edition. Die bevat de dvd Live In Europe 68, met opnames uit onder meer Londen, Stockholm en Amsterdam, aangevuld met video's, een fotogalerij, discografie en alle teksten. Het begeleidend schrijven komt van Ben Fong-Torres, die voor het toonaange vende Amerikaanse blad Rolling Stone al in de hoogtijdagen van The Doors over de band schreef. Overigens verschijnt er ook een geautoriseerde biografie, waaraan alle nog levende leden hebben bijgedragen: The Doors by The Doors.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 24