Al vijfentwintig jaar slank de Bevelenden e Omzetgroei verdubbeld taèu Ecologisch stucwerk Uit het Zakenhart van... Lekker Smulle...! Terug in ’t Hoekje - ÉjJ De Bevelander Eury Dest lapt oude meubels op met een mooi stofje en een lik verf. daarmee uit op vij"f pro- Dow redt Fort Tineke Bloem, foto léon janssens Afvallen met steun van de groep, foto Léon Janssens dé Weekkrant iV- F Af GOES - Vorige week open de Smulle op Grote Markt 6a waar men zich tegoed kan doen aan broodjes, ijs, koffie en frisdrank. “Sand wiches met divers beleg, wereldse broodjes uit ver schillende landen en ba guettes”, zegt eigenaar Jo- landa van Tilborg, “Het is een goede combinatie, GOES - De richtlijn is ge makkelijk: ‘Eet op een ge zonde manier volgens de richtlijnen van het voe dingscentrum. Daarnaast: voldoende beweging’. Cora Dagevos geeft deze richt lijnen met Slank’82 al 25 jaar: “Het aantal deelnemers dat on ze wekelijkse bijeenkomsten bezoekt is wisselend, soms zijn er vijfentwintig, soms twaalf GOES - Vorig jaar is de om zet van de horeca flink ge groeid. De groei was bijna twee keer zo groot als het met bijna drie procent toe. Over de hele linie was er sprake van groei maar de omzet in de hotels en res taurants steeg het meest Dit blijkt uit voorlopige cij fers van het CBS. Waar ook veel belangstelling voor is, zijn de gerestylde meu belstukken. pen heeft gedaan. “Ik merk dat ik nu kieskeuriger koop en gerich ter op pad ga.” Wat goed ver- de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. derde ik alles wit, maar nu pak ik ook zwart of paars”, vertelt Dest. Zij wil ook meer tweedehands boeken in Mi Mooi Sani gaan verkopen en ook naar cd’s en Ip’s is veel vraag. En dat grote Mariabeeld in de hoek? Dest heeft het hoog geprijsd omdat ze het eigenlijk niet wil verkopen. “Als er iemand komt die het be drag biedt... dan zeg ik mis schien toch nog dat het al ver kocht is”, lacht ze. Rondneuzen bij Mi Mooi Sani kan elke middag van 12.00 tot 18.00 uur en tijdens de koop avond en koopzondag. Veldman is klaar voor de horeca MIDDELBURG - Bij stomerij Veldman in Middelburg is een grotere mangelmachine geïnstalleerd. Hierdoor heeft Veldman nu drie keer meer capaciteit dan voorheen. In de mangelmachine worden grote stukken linnen zoals ta felkleden en beddengoed netjes gestreken. Door de uit breiding kan Veldman zich meer richten op grootschali ge horecabedrijven. Veldman heeft depots op de Bevelan- den en Walcheren. Uitbreiding van National Car Rental GOES - Natio’nal Car Rental heeft een samenwerkings overeenkomst getekend met automotive groep Auto Ver meulen in Goes, die sinds 1 maart de nieuwe franchise nemer voor Zeeland is. De nieuwe verhuurlocatie is te vinden aan de Pearyweg 6 in Goes. Bij National Car Rental worden vervoersoplossingen op maat geboden. Het wa genpark bestaat uit zowel handige stadsauto’s, premi um brands, sportieve cabrio’s en praktische bestelwagens. WILHELMINADORP - Eet café ’t Hoekje is weer open. Van Jan en Adri Dalebout namen dochter Tonischa en haar man Patrick van der Velde Gasterij De Ont- haasting _over en kozen voor de oude naam.. De openingstijden zijn ver ruimd. “Ook overdag open zegt Tonischa, “Er zijn MIDDELBURG - Mi Mooi Sani. “Dat is Surinaams voor ‘mijn mooie spullen’, maar in het Zeeuws zeggen ze tegen tweedehands spul len ook ‘ouwe sanni’... dus dat kan ook”, grapt Eury Dest van de Middelburgse tweedehands winkel. Intratuin heeft huismerk voor groen KOUDEKERKE - Intratuin is de eerste retailketen in Ne derland die met een huis merk voor groenproducten komt. Sinds deze week zijn alle 57 Intratuinvestigingen voorzien van het huismerk dat bestaat uit vaste planten, sierstruiken en rozen. Jolanda van Tilborg. foto léon janssens veel passanten en we heb ben een mooi terras. Even koffie, de lunchkaart of uit gebreid dineren. Ook vege tarisch. ‘s Zomers is er uit gifte van frites en ijs aan de zijkant.” ’t Hoekje is rol- stoelvriendelijk, open vanaf 11.30 uur, maandag/dins dag gesloten. Telefoon 0113-216622. krijgt een speldje. Meer infor matie is te krijgen via 0113- 572214. 3RD Pai Toite 16 r< ELLEWOUTSDIJK - Dankzij steun van Dow Benelux in Temeuzen blijft monument Fort Ellewoutsdijk duurzaam behouden. Het chemie-con- cem schenkt een bedrag van 75 duizend euro aan Natuur monumenten, dat sinds 1981 eigenaar is van het negen tiende fort aan de noordoe ver van de Westerschelde. Met de bijdrage gaat Natuur monumenten problemen met overtollig vocht oplos sen. De werkzaamheden aan het fort beginnen deze zo mer. Zij opende in april vorig jaar de deuren van Mi Mooi Sani aan de Kromme Weele 13. Vijf maan den later trok zij ook het pandje op nummer 9 bij haar winkel. Daar staan nu wat grotere meu belstukken, zoals een schitteren de metalen wieg, kasten en ta fels. Op nummer 13 kijk je je broodjes en ijs. Broodjes ogen uit. Niks muf, armoedig of vies, maar mooie kroonluchters, reclameborden, retrospullen en Tonischa en Patrick van der Velde, foto léon janssens I groei in de horeca. De hotels boekten met een toename van ruim zes procent de hoogste omzetgroei. De restaurants be haalden 5,5 procent meer om zet in 2006 dan een jaar eerder. Het omzetvolume nam met laatste kwartaal van 2006 steeg 3,5 procent toe.De cijfers van de groei fors. Ook bij de cafés de cateringbedrijven en ver namen de verkopen met 1,7 blijfsrecreatie zijn in deze cij- procent toe. Omdat de prijzen fers niet opgenomen. De daar twee procent stegen, groeicijfers zijn steeds geba- kwam de omzet bijna vier pro- seerd op een vergelijking met Na vijf jaren van een dalende cent hoger uit dan in 2005. verkoop, zijn de cafetaria’s (in- Hotels zijn altijd lekker en ’s zo mers verkoop je meer ijs.’TJs heeft Smulle in 24 klokken. In kastjes staat servies- smaken, ondermeer aard- goed, snuisterijen in bonte kleu- beien, vanille, ren, lampjes, boeken, kasten en pistache,truffel, macadan stoelen. en binnenkort bolusijs. Op Bij Mi Mooi Sani stappen zowel het terras lekker Smulle van koopjesjagers als fervente verza- koffie met appelgebak. Te lefoon 0113-229725 melaars naar binnen. Dest pro beert hierop in te spelen door voor iedereen iets in huis te heb- koopt zijn volgens haar de jaren ben. “In het begin kocht ik regel- vijftig spullen, brocante en ser- matig stoelen in en meubeltjes, viesgoed. Maar soms heb ik iets maar échte handel zit daar niet in de winkel waarvan ik denk dat in. Tot mijn verbazing loopt de ik dat nooit verkoop en dan is het verkoop van kasten veel beter, zó weg. Kroonluchters bijvoor- Ik hoorde van anderen dat beeld, dievindikzelfmooi, maar ^kasten juist één van de die verkopen niet zo geweldig.” moeilijkste dingen zijn. k Maar ik doe het blijk- baar goed.” F De nieuwe onderneem- Dest ‘pimpt’ zelf oude stoelen, L ster vertelt eerlijk dat ze tafeltjes en kastjes met een mooi "ook verkeerde aanko- stofje en een lik verf. “Eerst schil- KAPELLE - In de nieuw ge opende showroom van Stucadoorsbedrijf Instuc BV, Nieuwe kerkstraat 13, wordt geadviseerd in kleur, materiaal en structuur. In stuc voert ook uit en is ge specialiseerd in stucwerk, vooral het traditionele leemstuc, Marokkaans stucwerk op leembasis. clusief snackbars, lunchrooms De hotels en restaurants heb- en fastfoodrestaurants) vorig ben vorig jaar, mede als gevolg jaar uit het dal gekomen. Hun van de stijgende zakelijke be- verkopen -namen met bijna stedingen, de grootste bijdrage twee procent toe. Vooral het geleverd aan de sterke omzet- jaar daarvoor en kwam CBS: Horeca daarmee uit op vijf pro- cent De verkopen namen groeide vorig jaar hardst gevos uit. “Ze steunen elkaar, lo minder te komen.” Dat is een beetje het geheim om Wie het streefgewicht bereikt, “Tierrafino produkten zijn bij ons verkrijgbaar”, zegt Tineke Bloem, "Wij kunnen stucadoren met 100% eco logisch materiaal. Tadelak, personen. Iedereen wordt ge- een gladde afwerking voor wogen.” in badkamers, kan ook. La ter gaan wij daar cursussen Voor de dames zelf ligt de sti- in geven.” Showroom op mulans in de groep zelf, legt Da- tot resultaten van wel veertig ki- afspraak telefoon 0113 330480. www.instuc.nl Lj ifc, Bi Woensdag 7 maart 2007 - Pagina 44 I» Stoel is zo gepimpt 4* I i GOE Da; DOOR léon janssens DOOR ellen de vriend DOOR ELLEN DE VRIEND 40 .«t iMi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 44