Duidelijke zaak Waardebon ...en altijd 10 cent korting op de landelijke adviesprijs Zizo keukenpapier gratis! 0 •im De Bevelander Mieke Boot speelt hier de rol van Agnes (foto: P.R.) I KT» KT» hl* I!. dé Weekkrant Podium Herrezen Agenda Duidelijke zaak de hand van Fiona komt en de rode draad steeds meer een echt toneelstuk is geworden. met sketches, grappen en grol len in dit thema. We hadden ook een echte spoorwegover- Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart speelt muziekvereni ging Apollo uit Wissenkerke in het kader van de winter- concerten het stuk “Wissen kerke uit de zee herrezen... in Dorpshuis Onder de To ren. Voor de pauze treden de blokfluitgroep, het leerlin genorkest en de slagwerk- groep op. Na de pauze de harmonie. Zes personen ver vullen de toneelrollen. Het concert begint om 19.30 uur. Apollo is opgericht in mei 1889 en bestaat dus nu bijna 118 jaar. Ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan heeft Apollo een cd uitgebracht. ZATERDAG Goes, 't Beest, A Balladeer, ZONDAG Vlissingen, CineCity, Saxo foonkwartet, concert, 15 u Middelburg, Doopsgezinde Kerk, Schönberg Kwartet, concert, 15.30 u Zeeland, 20-22 u ZATERDAG V support Sonarphonic, rock, 21 u Kruiningen, Johannes- kerk, Jongerenkoor Laudate Dominum, uitvoering, 20 u VRIJDAG Middelburg, Stadsschouw burg, A Tribute to The Eag les, muziek, 20 u Goes, 't Beest, Stijn van der Loo, mu ziek, 20.30 u Krabbendijke De Meiboom, Nel Kars, to neel, 20 u monie EMM, 19.30 u Hans- weert, Zorgcentrum Maria- Oord, voorjaarsbazaar, 9.30- 11.30 u 's-Hr. Hendrikskin- deren, Heer Hendrikhuis, vo- gelbeurs, 10-12 u ZONDAG Goes, Zeelandhallen, reptie lenbeurs, 11 -17.30 u Kloetin- ge, Geerteskerk, Taizé- viering, 19.30 u MAANDAG Goes, Historisch Museum De Bevelanden, lezing, 'Produc tie van sieraden de laatste twintig jaar', 19.30 u WOENSDAG Goes, GGD, bijeenkomst, 'Hoe ervaar je het verlies van een kind na maanden en ja- ren', VOKK, 20-22 u Hein- kenszand, gebouw scouting, 't Dijkje, kledingbeurs, 9.30-15 u en 19-20 u Heinkenszand, De Stenge, kindersportinstuif, 13.30- 15.30 u Rilland, Galentijnse- dam 3, evangelische samen komst, 19.30 u WISSENKERKE - Het Ro meo en Julia verhaal van Fiona Hack speelt zich niet af in Florence, maar in Wis senkerke. Het eerste deel op de dag voor de beruchte Sint Felixvloed in 1530, die ge heel Noord-Beveland onder het water liet verdwijnen. Het tweede deel 120 jaar la ter. Fiona Hack, klarinetiste bij rnu- ziekvereniging Apollo uit Wis senkerke, schreef het scenario en tekende ook voor de regie. Hack: “Het romantische thema, de verboden liefde, heb ik ver zonnen, maar verder is het stuk gebaseerd op historische gege- Oorspronkelijk waren de uit- vens. De namen in het stuk voeringen bedoeld om te laten kloppen allemaal. Ik heb heel horen wat de diverse secties het wat uurtjes in het gemeentear- afgelopen jaar hadden ingestu- chief doorgebracht, ook om me deerd. Maar zo rond 1990 vol- in te leven in de leefomstandig- deed die formule niet meer, heden van de eilandbewoners. Voorzitter Hans Goedegebuure: Hoe kon het dat de dijken door- “We vonden het leuker om met braken en hoe is destijds de we- thema's te gaan werken. Het deropbouw ter hand genomen? eerste jaar was dat de Oriënt Ex- Waren alleen de armen slacht- press. De pauzes tussen de mu- offer? Of hadden de rijken het ziekstukken werden opgevuld even moeilijk? Dat gegeven in trigeerde me enorm.. Het is de derde keer dat het verhaal van DONDERDAG Goes, MEC De Bevelanden, lezing, 'Zeezoogdieren', 19.30- 22 u, aanmelden: 232302 Hansweert, pastorie, gespreksgroep, 'Geloven Nu', 19.30- 21.30 u, aanmelden: 218610 Kapelle, De Vroone, bijeenkomst Vrijwilligers werk, 19.30 u VRIJDAG gang in de zaal.” Het sloeg aan Wolphaartsdijk, De Griffioen, bij het publiek. Zo goed zelfs dat tweedehands kinderkleding- één speelavond te weinig was, cn»»i<>n»,ih»urc iq_?i voortaan was het Dorpshuis twee avonden bezet Een aantal jaren heeft Apollo op deze ma- en speelgoedbeurs, 19-21 u Goes, De Spinne, informatie, cursussen 'Creatief Leven en Leef', 9.30-10 u Goes, Sport- nier haar jaaruitvoering gege- punt Zeeland, badminton in- ven. Langzamerhand echter stuif, Badminton Combinatie werden het kleine verhaaltjes, totdat Fiona Hack twee jaar ge leden met een echt toneelstuk Wolphaartsdijk, De Griffioen, begon. Hack: “De dirigent, Ger- tweedehands kinderkleding- ritJanVerhage, presenteerde het en speelgoedbeurs, 9.30-12 u muziekstuk Pini di Roma. Toen Kapelle, Fruitmuseum, ent- ik dat hoorde zag ik meteen een middag, 13-16 u Goes, De verhaal voor me. Asterix, Obelix Pit, dansavond, 20 u Kruin en de Peelanders. En heb dat in ingen, Ons Dorpshuis, uitvoe- een scenario verwerkt” ring en dansavond, Kon. Har- L Woensdag 7 maart 2007 - Pagina 36 Romeo en Julia Dirk beloont de l' f i I nzi ant! DOOR INE BLOEMEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 36