■159, Bekendmaking i <98-, Lgrat,s Kouwe kak en tatoo i/oorjm, wu... Rkan 7 Geersdijk speelt stuk in De Vaete f'S') KETEL' Rijkswaterstaat de Weekkrant K Volgens Esther Isaksson van de toneelvereniging is dit ook uniek voor Noord- Beveland. Vrijdag wordt in het Drent- hehuis het stuk Kouwe Kak en Tatoeage opgevoerd. In drie bedrijven wordt de fa milie Van Stoetenweg neergezet, die onverwacht bezoek krijgt van verre neef Bruinsma met vrouw is zeer overtuigd van zich zelf. Hij behandelt zijn niet zo snuggere vrouw Truus als zijn bezit. Deze volgt haar man klakkeloos. Zoon Boris is nog dommer dan z’n moeder en denkt Ma- rie-Claire van Stoetenweg te kunnen versieren met zijn spierballen en tatou- age- Voeg daarbij de saaie ver loofde van Marie-Claire en een Russische ex-ballerina, dan zijn alle ingrediënten bij elkaar voor een klucht vol hilarische momenten. De klucht in drie bedrijven is geschreven door Carl Slotboom. Voor de souf- fleuse is ook nog een grote rol weggelegd. Kouwe Kak en Tatoeage is vrijdag vanaf 19.30 uur te zien in het Drenthehuis. IIS Ink 2 MET 4 - GRATIS GLAZEN OP=OP De toneelvereniging van Geersdijk, onder deel van jeugdsoos De Vaete, bestaat al ruim 35 jaar en heeft in die tijd nog elk jaar een uit voering op de planken gezet. Heel bijzonder voor zo'n klein dorp als Geersdijk. GRATIS KANSKAART BIJ 1 x 4-PACK GRATIS KANSKAART BIJ 3 PORTIES GRATIS KANSKAART BIJ 1 BAK GRATIS KANSKAART BIJ 1 KILO GU KETEL 1 GRAAN JENEVER KEIZERSKROON PILSENER krat 24 x 30 cl «9 0M0 poeder, tabs of vloeibaar wit of color vanaf 42S PITLOZE WITTE DRUIVEN bak 500 gram en zoon. De beide families zijn eikaars tegenpolen. Eugène is een succesvol zakenman, vriendelijk en zachtaardig, en duidelijk van goede komaf. Zijn vrouw Adelheid profiteert daarvan mee. Ze doet zeer uit de hoogte, haar accent is bekakt en haar spreken doorspekt met Franse woordjes. Dochter Marie- Claire volgt het voorbeeld van mama en is een ver wend nest. Sjef Bruinsma is uitgespro ken asociaal, weet zich ab soluut niet te gedragen en GRATIS I KANSKAART BIJ 4 STUKS HEBRO VLEESSATÉ OF KIPSATÉ 3 porties a 140 gram GRATIS KANSKAART BIJ 3 PAKJES UNOX CUP A SOUP alle smaken 3 pakjes 225 KANIS GUNNINK KOFFIE snelfiltermaling cafeinevrij of regular pak 500 gram 229 COCA COLA 4-PACK regular of light 4x 1500 ml 489 GRATIS SB I gó# Geersdijk mag dan wel een klein dorp zijn, maar het heeft wel elk jaar een voorstel ling van de toneelvereniging op de planken staan. Dit jaar is dat het stuk Kouwe Kak en Tatoeage, foto: ine bloemen L SUPERMARKTEN SLIJTERIJEN J "RUNDERSAUCIJZEN APPELFLAPPEN 4 stuks De Bevelander DOOR INE BLOEMEN O?9 I?7 3?9 Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van Gemeente Reimerswaal te Kruiningen 11“ Middelburg, 7 maart 2007. I em-té EM-TÉ Heinkenszand, Stenevate 2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl De minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 20 december 2006 is van de Gemeente Reimerswaal te Kruiningen een aanvraag ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren ontvangen voor het een malig in de Oosterschelde verspreiden van circa 25.000 m3 baggerspecie, afkomstig uit de Koningin Julianahaven, de Prinses Beatrixhaven en de Prins Willem Alexanderhaven te Yerseke. Het voornemen bestaat om, onder het stellen van voorschriften, hiervoor vergunning te verlenen. Terinzagelegging De aanvragen, alsmede het ontwerp en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 8 maart 2007 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit op de aanvraag beroep kan worden ingesteld, ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen: - Rijkswaterstaat Zeeland, Poelendaele- singel 18 te Middelburg, op vooraf- gaandè afspraak (tel. 0118 - 62 23 87) Zienswijzen Eenieder kan tot en met 18 april 2007 zowel schriftelijk als mondeling, ziens wijzen inbrengen bij de hoofdingenieur- directeur van de Rijkswaterstaat Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt, kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur; - de Gemeentesecretarie van Reimers waal, Oude Plein 1- te Kruiningen, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur. Op voorafgaand telefonisch verzoek (0113 - 39 50 00) kunt u de stukken ook 's avonds inzien. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, drs. J.H.G. Jacobs K n KG fles 1 liter 5RRHNJENI 5?91 -3? m KANSKAART BIJ 1 PAK KANSKAART BIJ 1 STUK EM-TÉ week 10; Prijzen en aanbietijngen zijn geldig van maandag 5 maart t/m zaterdag 10 maart 2007. Prijswijziging drukfouten en uitverlfbcht voorbehouden. Alleen verkoop aan particulieren. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verkocht. J Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl BW y Bij iedere 10,- aan boodschappen* En bij deelnemende folder-producten één gratis 3 x kanskaartje 0 één van de 500.000 geselecteerde producten GRATIS 1 O Center Parcs Waardecheques t.w.v. 300,- O Center Parcs VIP Arrangement t.w.v. maar liefst 1.500,- Exclusief tabaksartikelen, statiegeld en slijterij. kilo «ff INI* N3 HO3H3S 2t?9

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 33