Zorgzame Burendag Televisietoren Natuurgeneeskundig therapeut M.Th.W. van den Berge B.V. Vacatures Steunpunt Vrijwilligerswerk Goes gemeente Goes Leren fietsen voor vrouwen Meldtelefoon Openbare Ruimte Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 St.-Adriaanstraat 14 - Goes Tel. 0113 - 22 03 80 Hoeveelste les Tijd Erkend door zorgverzekeraars Wij bieden ook halve-, hele- en verlengde dagopvang Villa Valentijn Middelburg staat voor een modern kinderdagverblijf met 46 kindplaatsen en een pittoreske tuin (35 meter diep). Opname kinderopvangregister Doordat wij zijn opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente kunt u gebruik maken van de kinderopvangbijdrage die het Rijk u daarvoor biedt. Meer informatie over wat uw bijdrage kinderopvang bij ons zal zijn: www.kostenkinderopvang.nl Datum Vervangende stempas 0118 - 62 35 63 0118 - 63 95 79 info@villavalentijnmiddelburg.nl www.villavalentijnmiddelburg.nl Praktijk voor Natuurgeneeskunde: Homeopathie - Fytotherapie - Orthomoleculaire therapie Acupunctuur - B.F.D. - Vegatest I Iriscopie Levendbloedanalyse - Urineonderzoek I Voedingsadviezen Ook gespecialiseerd in: Alle sportbandages/Braces Rouaansekaai 614331 HC in Middelburg Telefoon: Fax: E-mail: Website: Nu ook diagnose behandeling met het nieuwe concept QXCI space-lap fat - De heer/mevrouw: Adres: le les Donderdag 15 maart 10.00 - 11.30 uur Postcode woonplaats: Donderdag 22 maart 2e les 10.00 - 11.30 uur 3e les Donderdag 29 maart 10.00 - 11.30 uur Telefoonnummer: 4e les donderdag 5 april 10.00 - 11.30 uur 5e les 10.00 - 11.30 uur 6e les 10.00 - 11.30 uur 7e les 10.00 - 11.30 uur Geen les Donderdag 3 mei Meivakantie Donderdag 10 mei 8e les 10.00 - 11.30 uur de heer/mevrouw: Hemelvaartsdag Geen les Donderdag 17 mei 9 e les 10.00 - 11.30 uur Adres: Examenles 10.00 - 11.30 uur Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Donderdag 12 april Donderdag 19 april Donderdag 26 april De analoge antenne van de televisietoren is afgelopen donderdag en vrijdag vervangen door een digitale antenne. Na vijf keer vliegen met een helicopter was het karwei voor mekaar. Vanwege het grote succes van voorgaande jaren organiseert SMW0 ook dit jaar weer de fietscursus voor vrouwen van 16 tot 60 jaar. De cursus start 15 maart 2007 en bestaat uit 9 lessen enl examen. Data van de lessen: De fietscursus vindt plaats bij de Wijkinfo Winkel Goese Polder, Ku- yperlaan 287, 4463 SH in Goes telefoonnummer (0113) 25 12 54. Het meenemen van een 'eigen fiets' is noodzakelijk om deel te nemen. Deelnemers en vrijwilligers kunnen zich tijdens kantooruren van ma. t/m do. vóór 8 maart 2007 telefonisch opgeven: (0113) 27 71 74 of mailen naar sport@smwo.nl. De termijn voor aanvraag van een vervangende stempas voor de verkiezing van de Provinciale Staten op 7 maart is verlengd tot 6 maart 2007 (tot 12.00 uur). Alle stembureaus zijn toe gankelijk voor mensen met een functiebeperking. De adressen van de stembureaus staan op de huis-aan-huis te verspreiden Ook dit jaar organiseren Humanitas afdeling Oosterschelde en de ge meente de Zorgzame Burendag. Op deze dag worden mensen die hulp verlenen aan hun bu(u)r(en) in het zonnetje gezet. Weet u iemand, die volgens u extra aandacht en waardering verdient voor de vrijwil lige hulp/zorg die hij of zij verleent? Meldt deze persoon dan aan met onderstaande bon. Uiterste inzenddatum: 11 mei 2007. Aanmeldingsformulier Zorgzame Burendag 2007 Hierbij draag ik/dragen wij als Zorgzame Bu(u)r(en) voor: Bovenstaande buur/buren wordt/worden voorgedragen als Zorgzame Buur, ons bekend als verdienstelijke verlener(s) van hulp bij buren of buurtgenoten. Omschrijf op een apart papier kort waarom hij en/of zij door u een Zorgzame Buur wordt genoemd. Naam voordrager: Dit formulier opsturen naar: Gemeente Goes, t.a.v. de heer A. de Klerk, Postbus 2118, 4460 MC Goes Bijrijder taxi-busje voor vervoer van kinderen (412) Vrijwilligers voor een kleding en speelgoed beurs (409) Eethuis begeleider (416) Creatieve assistent voor kunstenares (405) Medewerkers voor de werkgroep (bestuur) van Dorcas (320) Redacteur torenflits stichting Buurtwerk Goese Polder (387) Fietsvriendin (413) "Body Fit" leraar (es) (414) Ons adres is 's-Heer Elsdorpweg 12 in Goes. Inloopspreekuur dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur. Voor een afspraak kunt u bellen van 9.00 tot 14.00 uur, tel. (0113) 27 71 11. Indien u als organisatie een vrijwilliger zoekt, dan kunt u bij het Steunpunt (gratis) een vacature plaatsen, vrijwilli- gers@smwo.nl of www.smwo.nl voor meer vacatures. In de PZC van woensdag 21 februari j.L, in het artikel over de hond Romi, staat een verkeerd telefoonnummer. Het juiste nummer waar u meldingen kunt doen is: 24 97 70 (afdeling Openbare Ruimte) NWP- PRAKTIZIJN Donderdag-24 mei Donderdag 31 mei Info Goes (js (0113) 24 96 00. 11

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 8