Voor een ZORGZAME BEGELEIDING De Bevelanden J.C. Hoekman s BIIWbwf sj Monuta Y |A Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20,4463 AJ Goes (0113) 227525 I I Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes Kitskinderseweg 1 kapelle Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder ...misschien heeft u wel 100 laatste wensen... Mr* lw fe’1' De Bevelander «•Li Fz 5® Dag en nacht bereikbaar op: Overal te ontbieden Alle voorzieningen om thuis op te baren Aandacht voor uw persoonlijke wensen UITVAARTZORGCENTRUM www. uitvaartzorg centrum.nl dé Weekkrant INFORMATIE PAKKET OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR (GRATIS EN VRIJBLIJVEND) BS i’l i V> s - A4i. TH v>hA rj dtl !£g| ©s in de gezegende leeftijd van 92 jaar en 10 maanden. DB15 De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk; jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen 20 februari 2007 Zuidvlietstraat 43, 4461 GW Goes Aansluitend aan de afscheidsdienst, welke is gehouden op zaterdag 24 februari in de aula van rouwcentrum 'De Bevelanden', hebben wij Els begeleid naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te Goes. Draag me mee Als de dood ons eens scheidt. Weet ik: we zijn elkaar nog niet kwijt. Draag me mee op een plaatsje apart. Draag me mee in je hart. Mijn taak is hier voorbij. Denk met vreugde terug aan mij. Blijf niet om me treuren. Het leven is mooi, vol met kleuren. De zon zal steeds voor je schijnen. En al je zorgen zullen verdwijnen. Draag me mee op een plaatsje apart. Draag me mee in je hart Goes, Monuta uitvaartcentrum, Zuidvlietstraat 37, Goes, Monuta aula, Geldeloozepad 30 Colijnsplaat, Monuta stiltecentrum voor Noord Beveland, Dr. Maasstraat 4a Centraal telefoon- nummer: (0113) 21 63 63. Meer informatie? Bel gratis 0800-0033 of kijk op www.monuta.nl Telefoon tijdens kantooruren 0113 - 274014 Fax 0113 - 274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl NEELTJE JOHANNA HUISSEN-BLOK sinds 17 februari 1990 weduwe van Pieter Huissen ERIEID LID VIII NUYV iedereen denkt af en toe na over afscheid nemen. De één wat meer dan de ander. Maar wat uw persoonlijke wensen ook mogen zijn, het is honderd keer beter dat een overlij den wordt geregeld door een uitvaartspecialist die u kent. Informeert u gerust naar ons totaalpakket voor de beste uitvaartzorg en -verzekeringen die u zich maar kunt wensen. We kennen elkaar Uitvaartzorg en -verzekeringen Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, door de Heere, voor ons toch nog onverwacht, is overleden onze lieve, altijd meelevende moeder, oma en over- oma feï Ft K;’ Veel te vroeg, want zij had nog zoveel plannen, heb ben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze allerliefste mama, dochter, kleindochter, zus en tante Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Sint Maarten in de Groe te Goes, voor de liefdevolle verzorging Goes: M.C. Huissen Wilco en Kathinka Jorèns, Riduan, liana Peter en Doenja Skye Eline en Harold Iris, Rem o Pieternella Wilhelmina de Vos- van Sluijs -Els in de leeftijd van 38 jaar. Voor altijd in ons hart Goes: Jacky de Vos Sven Youri 's-Gravenpolder: Piet van Sluijs Jozien van Sluijs-Traas Goes: Rinus de Vos, in herinnering Ella de Vos-de Munck Kapelle: Oma van Sluijs Kapelle: Hans van Sluijs Kapelle: Wilma Dogan-van Sluijs Huseyin Dogan Dennis Chantal Merlijn 21 februari 2007 Correspondentieadres: Hudsonstraat 13 4388 CR Oost-Souburg Aansluitend aan de rouwdienst, welke is gehouden op maandag 26 februari in de aula van rouwcentrum 'De Bevelanden', heeft de begrafenis plaatsgevon den op de Algemene Begraafplaats te Goes. '*X 'A.'S Oost-Souburg: C.M. Kistenkas-Huissen R. Kistenkas Birgitte en John Eric, Bas WW V. XV - .‘ft W Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 6 ,:.7 ■I - -wiiiy w®

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 6