Alstublieft! 0118-635256 of 0117-440433 Huur, léate nu uw CV-K Delta Gasservice -essent Bel nu ons informatienummer of stuur de antwoordstrook op. Dagelijks leven in klein dorpje vastgelegd op dvd Oostdijk h De Bevelander Oostdijk is een zeer hechte ge- ‘de kern van Reimerswaal’ ziet, jonger dan 12 jaar Voorletters Dhr. Mevr. Naam Huisnummer Straat Woonplaats Postcode Stuur mij een informatiepakket E-mail Telefoon dé Weekkrant De dvd Hét dorp www.deltagasservice.nl Deze korting krijgt u als u uw oude ketel vervangt door een energie-zuinige HR-ketel uit de Delta Gasservice Keurselectie. Deze cheque geeft u recht op een eenmalige korting van 125 euro. Hoe oud is uw CV-ketel? ouder dan 12 jaar Vul deze antwoordstrook in en stuur deze op naar Delta Gasservice, Antwoordnummer 613, 4330 WB Middelburg. (Postzegel niet nodig) Huur, lease of koop nu uw CV-ketel bij Delta Gasservice en u ontvangt een waardecheque! Bel mij voor: een vrijblijvende afspraak met een adviseur een afspraak voor een serviceabonnement De avond begint om 19.30 uur. De entree bedraagt twee euro voor volwasse- j nen en euro voor kin- M deren tot en met twaalf V jaar en dat is inclusief cake en koffie of frisdrank. Tijdens de pauze is er gele genheid de dvd aan te schaf fen. De kosten zijn vijftien euro per stuk. De film is tevens verkrijg baar op video, kosten: twin tig euro per stuk. gewisseld met interviews met bijvoorbeeld de oudste inwoner en de drie gemeenteraadsleden die Oostdijk rijk is. Daarnaast zijn er reportages over inwoners met bijzondere hobby’s in ver werkt, waaronder het opleiden van roofvogels en oude tracto ren. De film duurt in totaal één uur en drie kwartier. Nieuwen- huijse: "Dat lijkt erg lang maar het verveelt echt geen moment. Hij is heel levendig opgezet.” Nieuwe predikant GOES - De Vrije Evangeli sche Gemeente Goes krijgt, na jarenlang zonder te heb ben gezeten, een nieuwe predikant. Dominee G. van de Wetering wordt zondag 4 maart, aan de gemeente ver bonden. Dominee G. Sinke uit Burgh-Haamstede leidt vanaf 15.00 uur de bevesti- gings- en intrededienst in de Bethelkerk aan de Tulp- straat.Het Gospelkoor Hap piness verleent hieraan me dewerking. Vergadering HCC ’S-GRAVENPOLDER - De Zeeuwse vereniging van computergebruikers HCC houdt donsdag 6 maart haar algemene ledenvergadering en de maandelijkse cluba vond in Ons Dorpsleven in ’s Gravenpolder. Martijn van Wijngaarden vertelt over het thema games en ook is er een draadloze internetver binding. Om 18.45 uur gaan de deuren open voor de le denvergadering. Het overige begint om 20.00 uur. Oostdijk heeft ruim vijfhon derd inwoners en is daarmee naast Bath de kleinste kem van Reimerswaal. Oostdijk heeft een eigen dorpshuis en basisschool. Daarnaast be schikt het dorp over een ac tieve Oranjevereniging, dorpsraad en jeugdclub. Meezingen in ’t Kerkje van Ellesdiek ELLEWOUTSDIJK - Het Westkappels Kwartet zingt zondag 4 maart in ’t kerkje van Ellesdiek in Ellewouts- dijk. Iedereen kan meezin gen met de Westkappelse zangers. Tussendoor zijn er twee optredens van de kin deren Wijnhamer uit Baar land. Zij spelen viool en piano en volgen alle drie les sen aan het Koninklijk Con servatorium in Den Haag. Het zingen begint om 14.30 uur. Entree is 4 euro’. Het eerste exetjtplaar van de dvd over het reilen en zeilen in Oostdijk wordt uitgejeikt aan wethouder De Kunder van gemeente Reimerswaal. De dvd wordt gepresenteerd op 2 maart in een loods van Jonika aan de Tweede Vliet- weg te Oostdijk. Oostdijk mag dan wel klein zijn, de vijfhonderd inwoners van het dorp zijn trots op hun hechte en bruisende gemeenschap, foto: anoeska guzel OOSTDIJK - Als je door het dorpje rijdt, lijkt het er op het eerste gezicht erg stil en rustig. Maar volgens de in woners is Oostdijk een brui sende kem, ja zelfs dé kem van Reimerswaal. Om dat te laten zien, is het dorpsleven een jaar lang met videoca mera gevolgd. De beelden zijn vastgelegd op een dvd die vrijdag 2 maart uitkomt Zaaien en poten, werken op het land. Het bedrijfsleven in volle gang, kinderen die spelen en naar school gaan. Heel het dage lijkse leven van Oostdijk is sa mengevat in de film. Het idee daarvoor ontstond ongeveer een jaar geleden. “Elk jaar orga niseren we een gezellige avond met een bepaald thema", vertelt Stien Nieuwenhuijse van de plaatselijke activiteitencommis sie. “Het doel van die avonden is het versterken van de gemeen schapszin.” Oostdijk is een zeer hechte ge- kan ze eenvoudig verklaren: “Als Vorig jaar hield de activiteiten- meenschap, iedereen staat voor je van Rilland naar Yerseke rijdt, commissie een Zeeuwse avond iedereen klaar en er is altijd iets dan is Oostdijk het middelpunt, en in het verleden werden ook te doen, aldus Stien Nieuwen- Maar het is erg klein, daarom serieuze onderwerpen zoals de huijse. Als typerend voorbeeld staat het gemeentehuis er niet.” watersnoodramp als thema ge- van het bruisende en hechte bruikt. “In 1997 hadden we eert dorpsleven noemt ze de bloei- Interviews diaserie gemaakt", licht Nieu- ende jeugdclub. “Die heeft ze- Op de dvdzijn naast wonend en wenhuijse verder toe, “maar die stig jeugdleden en dertig oudere werkend Oostdijk ook de hoog- is inmiddels verouderd. En tja, jeugdleden, dat is echt uniek tepunten van het afgelopen jaar wie draait er tegenwoordig nog voor deze tijd.’’ Waarom de acti- in beeld gebracht, zoals de dia’s? Een enkeling misschien, viteitencommissie het dorpje als Zeeuwse avond en Koninginne- Een dvd is veel moderner.” ‘de kem van Reimerswaal’ ziet, dag. De fragmenten worden af- samen met Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 5 7 Vraag naarde voorwaarden. Niet in combinatie met andere acties. De Oostdijksoap DOOR ANOESKA GIJZEL ZONE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 5