Belevina Winderig feestje bij de nieuwe turbines Kffterbroodies ichertaarije BR@©DWEEK poefrinder 5n lekker vast brood! IVNIOK Rarl«ki«o SUPERWEEKEND opelstrudel Pure Smaak aan de oevers van het Veerse Meer EU ROKN ALLER jcnzenbroodje Studio Satiérie figuurcorrectie- en afslankcenter Dick Bunt, Met 'Dit is een beproeving' 25 jaar SLANK 82 Geloof Lekker knapperige witte bolle! 3 3 gratis ttijk chocoladetaartje! 5,95 800 gram 1,59 djke stukjes verse appel 3 1 gratis Sluis bv De enige echte! 1 euro! De Bevelander Alles over enten 3 BEHANDELINGEN GRATIS dé Weekkrant 2 Gratis voor I, 0113 581326 www.veerhuis.net Gespreksgroep Geloven Nu Gezond afslanken in groepsverband. Volgens de richtlijnen van het voedingscentrum. Met goede voeding en gewoon met het gezin mee-eten. bestratingen blijvend onkruidvrij na 1 behandeling. Nu ook voor de particulier! Reptielen- en sieradenbeurs Goes In maart vieren wij ons 25-jarig bestaan. Nieuwe inschrijvingen op onze cursus krijgen in deze maand 5,- korting De leden ontvangen een attentie. Voor meer informatie: Agnes Sukel, 0118-629367 Cora Dagevos, 0113-572214 Wekelijks lesgeld 6,50 www.slank82.nl DINSDAG BROODDAG 2e hands kleding en speelgoed Nu koopjes in de outlet store van Harlekino op no. 36 (vrijdag zaterdag) www.dickbunt.nl voor 5,50 MAANDAG Eierkoeken Computerlessen voor senioren DONDERDAG Bolussen DINSDAG Appelflappen WOENSDAG Oliebollen 5 S* Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 3 >edselbank 0187-609350 vrijblijvende prijsopgave! Deze aanbieding is geldig van 5-3-07 t/m 6-4-07. Wolphaartsdijk - Jachthavens U krijgt van ons bij het afsluiten van een advieskuur. stichting blijft nog wel bestaan, zegt Weulink strijdvaardig. "We blijven dagjes uit voor ouderen Uw Warme Bakker NEELTJE JANS - Op het voorma lige werkeiland Neeltje Jans wordt eind mei of begin juni een Windenergiefeest gehouden. Dit, in combinatie met de feestelijke opening van de nieuwe windtur bines op de Oosterscheldeke- ring. De drie betrokken gemeenten, waaronder Schouwen-Duive- land, de Provincie en de initia tiefnemers DELTA, Triodos Bank groep en de E-connection groep presenteren daarbij dit eerste re sultaat van een groter wind- energieplan. Met de feestdag wordt aan iedereen de mogelijk heid geboden dit mooie staaltje techniek van dichtbij te bekijken. Verder is er een programma met en kinderen organiseren. De voedselpakketten, daar moeten we helaas mee stoppen." GOES - De allereerste reptie lenbeurs van Zeeland is op zondag 11 maart in Goes. De Zeelandhallen puilen dan uit van de slangen (géén gifslan gen), hagedissen, spinnen, insecten, amfibieën, schild padden en kameleons. Maar ook zijn er veel terraria, plan ten en allerlei clubs en ver enigingen die zich presente ren. Op de Reptilica komen bezoekers alles te weten over de verzorging en het kweken van deze boeiende dieren. Ook is er een sieraden en een paranormale beurs. Meer in formatie staat op de website: www.reptilica.nl. De beurs is van 11.00 tot 17.30 uur te be zoeken. KAPF.LI.E - Van eigen scheu ten van een oude fruitboom en nieuw boompje laten ma ken. Dat kan zaterdag 10 maart in het Fruitmuseum in Kapelle. Ervaren vrucht- boomkwekers maken van een entgriffel en een onder stam een boompje dat direct in de tuin geplant kan wor den. Ook zijn in de museum- tuin stukken enthout aanwe zig van appels-, peren-, prui men- en kersenbomen aan wezig. De eenjarige scheu ten moeten die dag geknipt zijn. De entmiddag is van 13.00 tot 16.00 uur.. Wegens het succes van onze Studio breiden wij het aantal openingsuren uit. Dankzij onze infraroodtechnologie kunt u snel afslanken en de huid verstevigen. Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.sluisbv.nl WOLPHAARTSDIJK - In de Griffioen aan de Oostkerke- straat 24 in Wolphaartsdijk is een tweedehands kinderkle ding- en speelgoedbeurs. Deze is op vrijdag 9 maart van 19.00 tot 21.00 uur en za terdag 10 maart van 9.30 tot 12.00 uur te bezoeken. De ruimte is via de trap bereik baar. GOES - De rooms-katholieke kerk regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland gaat vanaf maart gespreksgroe pen houden volgens het concept van Geloven Nu. De eerste bijeenkomst in Goes is op 6 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Magdalena- zaal. In Hansweert gaat de groep 8 maart van start om 19.30 tot 21.30 uur in de pas torie in Hansweert. Kosten elf euro voor het boekje en koffie. Meer informatie via: 0113-218610 pastorteam@zeelandnet.nl Openingstijden: (vanaf 1-3-2OO7) Ma. en do. Di. woe. en vrij. Tel.: 0115-594096 Fort den Haakweg 15A - VROUWENPOLDER Info: www.etudiosanerie.nl 9.00-12.00 uur en 17.00-21.00 uur 9.00-15.00 uur Open: dinsdag hele dag, woensdagmiddag, zaterdag hele dag Schuttershof 22 Goes 0113 - 22 39 19 onkruidbestrijding nederland verschillende windactiviteiten. Kunstenaars en technische knut selaars worden opgeroepen om mee te doen aan de expositie Windart Windcraft. De kleine werkhaven, een dam, duinen, een strandpaviljoen en de wind turbines is vormen daarvoor een decoratief decor. Alle soorten kunst zijn welkom én alle soor ten technische installaties, mits geïnspireerd op wind, windener gie of windmoïens. Er kan buiten geëxposeerd worden of binnen in het strandpaviljoen. En er zijn prijzen beschikbaar waaronder een zweefvliegtuigtocht, blo kartles en windenergie. Informa tie 06-13033190 of jchemmes@tiscali.nl. KRUININGEN - Leren sur fen op het internet, internet ten en mailen, intemetban- kieren of foto’s bewerken. Het kan allemaal geleerd worden via de Stichting Se niorweb Zuid-Beveland in Kruiningen. Dinsdag? maart begint de vervolgcursus van 9.30 tot 11.30 uur. De eerste basisles is van 13.30 tot 15.30 uur. De basiscursus begint ook 8 maart van 9.30 tot 11.30 uur en de vervolgcur sus is van 13.30 tot 15.30 uur. Donderdag 9 maart begint om 9.30 uur een intemetcur- sus en om 13.30 uur een cur sus foto’s bewerken. Alle cursussen bestaan uit zeven lessen en zijn in Ons Dorps huis aan de Berghoekstraat 3. Meedoen kost 75 euro. Aanmelden kan via: 0113-381437 of 0622827625. Marinus Weulink ziet de problemen waarin hij verkeert als een beproeving. "Het was onze visie om er voor anderen te zijn. We hebben dit werk van God gekregen en nu moeten we het weer teruggeven aan' Hem." Hij trekt de vergelijking met het verhaal van Abraham. "Die kreeg een zoon, moest hem van God offe ren, maar kreeg uiteindelijk toch zijn zoon terug.” Ondanks de wanhoop houdt het geloof Weulink dan ook overeind. "Mijn ge loof zegt me dat er een oplossing komt. Maar voorlopig houdt het verstrekken van voedselpakketten op. Ik ben in eerste in stantie vader voor mijn kinderen. Nu moet ik er voor hen zijn en eerst aan mijn eigen gezin denken. Ik moet een keuze maken. Maar als iedereen mijn hart kon voelen. Afgelopen zaterdag kregen de gezinnen hun laatste groenten en fruit van de Weulinks.Het|s zo moeilijk om die mensen te ver tellen dat het stopt." i' S- ••’'F F

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 3