Tolgaarder/tolpleinmedewerker (m/vj Wie wil in de zomerperiode het tunnelteam komen versterken? De Bevelander Jelle de Plaa (rechts) promoveerde onlangs op een grote ontdekking, foto: pr dé Weekkrant Nobelprijs Literaire top bij De Koperen Tuin GOES - Boekhandel De Koperen Tuin heeft dit voorjaar met Geert Mak en Adriaan van Dis twee toppers te gast. ”De Nobelprijs voor Jelle de Plaa? Dat verwacht ik niet. Die geven ze eigenlijk nooit voor een waarneming. Wel na baanbrekend denken over een theorie", reageert voorlichter Michel van Baal van Europese Ruimtevaart organisatie ESA in Noord- wijk op de baanbrekende ontdekking van de Vlissin- ger. "Maar hij heeft wel een interessante ontdekking ge daan. Hierdoor begrijpen we de natuurkunde beter." begrijpen van de elementen waaruit wij bestaan. Hoe het is ontstaan. Vier jaar geleden kreeg ik de kans om bij het Nederlands ruimteonderzoekinstituut SRON in Utrecht onderzoek te doen naar gaswolken. Ik zag snel dat er veel calcium was”, zegt De Plaa. “Het belang voor mijn car rière valt mee. Het is een promo- tie-onderzoek en het levert een titel op. En dat helpt mij in mijn verdere loopbaan als ik zelfstan dig onderzoek wil doen. Het is jammer dat ik er nu niet verder mee kan gaan. Mijn onderzoek is klaar, dus stopt dat werk. Het potje met geld is leeg en in Ne derland kan ik niet verder. Ik ga ander werk zoeken. Hopelijk in de sterrenkunde. Als ik in Zee land een baan kan krijgen die ik leuk vind, kom ik er misschien weer wonen.” De Plaa weet nog goed hoe hij als vijftienjarige jon gen bij de Middelburgse Volks- sterrenwacht binnenstapte ”Ik was een enorme Star Trek-fan en zag op de televisie de sterren en ruimtereizen. Ik volgde de ba siscursus sterrenkunde en ging het later studeren. Nu weet ik dat een deel van Star Trek in werke lijkheid anders is”, zegt de Plaa lachend. De zin van leven met zen-meditatie OVEZANDE - Voor wie vra gen heeft over de zin van het leven heeft Leef in Ovezande een cursus Zen-meditatie. Zen is de afkorting van Zen na en betekent verzameling van de geest. Het is geen reli gie. De cursus is op woensdag van 19.45 tot 21.30 uur in de voormalige Nederlands Her vormde kerk. Op 7 maart is de eerste bij eenkomst. Deelname kost vijftig euro. Meer informatie via: 0113-340400. Schrijver van het boeken weekgeschenk Geert Mak komt op dinsdag 20 maart naar Goes. Deze avond is in theater De Mythe. Kees Sla ger zal Geert Mak intervie wen. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen en het laten signeren van boe- k ken. Kaarten a tien euro zijn te r koop via www.theaterver- koopzeeland.nl en De Koperen Tuin. De voorstel ling begint om 20.00 uur. Adriaan van Dis, die volop belangstelling geniet vanwe ge zijn nieuwe boek De wan delaar, komt op woensdag 4 april naar de boekhandel. Deze avond begint om 19.30 uur. Kaarten zijn tien euro en bij de boekhandel verkrijgbaar. f l VLISSINGEN - Pas zevenen twintig is hij, geboren Vliss- inger Jelle de Plaa. Maar hij deed onlangs letterlijk een astronomische ontdekking: het heelal bevat anderhalf keer zoveel calcium dan aanvankelijk door deskun digen is aangenomen. Zijn waarnemingen doen veel stof opwaaien in het weten- schappelijke wereldje. Terwijl het toch allemaal begonnen is met het kijken naar Star Trek. Tegenwoordig woont De Plaa in Utrecht. Speciaal voor het on derzoek. ”Ik heb mijn waarne mingen gedaan met de satelliet zandbak zijn atomen waaruit de gen. Dit onderzoek helpt bij het van ESA. Die kijkt met röntgen wereld is opgebouwd. Dit alles is straling en ontdekt dingen die ik geproduceerd in het binnenste anders met eigen ogen niet zie. van de sterren. Geen ver-van- Door nauwkeurig naar straling mijn-bed-onderwerp, denkt De te kijken zie ik hoeveel elemen- Plaa. Hoewel? Hoe kan iemand ten er in die hete gaswolk zitten”, calcium meten in melkwegstel- zegt De Plaa die met zijn onder- seis miljarden kilometers van de zoek promoveert tot doctor. IJ- aardkloot vandaan? ”Dat kan zer in het bloed van de mens, in dankzij de satelliet. Waarnemen te ademen zuurstof en calcium met de beschikbare apparatuur in de botten en silicium in de geeft antwoorden op veel vra- - j Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 27 6 Star Trek inspiratie ontdekking Voor de periode juni t/m september zoeken wij mensen die als oproepkracht ons team willen versterken in de functie van NV Westerscheldetunnel Vermeld duidelijk in je brief in welke periode je beschikbaar bent en hoeveel uur per week je in die periode inzetbaar bent. E L wee» «MOgeljjk.! Wij verwachten: Grote beschikbaarheid en inzetbaarheid in de genoemde zomerperiode Bereidheid om in onregelmatige diensten te werken ('s morgens, 's middags en ’s nachts) Bereidheid om in weekenden en op feestdagen te werken Leeftijd vanaf 18 jaar in verband met het werken in onregelmatige diensten VMBO werk/denknivo Klantgerichtheid, teamgeest en stressbestendigheid Nette en nauwkeurige werkwijze Wij bieden een leuke job met een goede verdienste: Een bruto uurloon van 10,03 voor mensen van 23 jaar en ouder. Voor mensen met een leeftijd tussen 18 en 23 jaar worden jeugdschalen gehanteerd. Een toelage voor het werken in onregelmatige diensten conform de CAO van de NV Westerscheldetunnel. Een vergoeding voor het woon-werkverkeer. Een intern inwerk/opleidingsprogramma Voor eventuele vragen of nadere informatie kun je terecht bij mevrouw Corina Velleman. Zij is verantwoordelijk voor de (vakantie)planning op het tolplein. Je kunt haar bereiken via mobiel nummer 06-44054758. NV Westerscheldetunnel is vanaf maart 2003 een toltunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuwsch- Vlaanderen. NV Westerschelde tunnel is een klantgerichte organisatie waarin de medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen. Openheid en teamspirit zijn belangrijke eigenschappen om op een plezierige en efficiënte wijze te kunnen werken. Het resultaat telt: de klanten van NV Westerschelde tunnel krijgen een kwaliteitsproduct met service. Je werkt zowel in het tolhuisje als op het tolplein en je belangrijkste taken zijn: innen van tolgelden informatie verstrekken aan klanten assisteren/werkzaamheden op het tolplein aanwijzingen geven aan bestuurders NV Westerscheldetunnel is verantwoordelijk voor de succesvolle exploitatie van de Westerscheldetunnel. Hierbij staan veiligheid en klantvriendelijk heid voorop. NV Westerscheldetunnel telt in totaal 70 medewerkers. Tolinning en verkeersmanagement gebeuren volcontinu. 7 dagen per week en 24 uur per dag. Ook het onderhoud gebeurt deels buiten kantooruren. De overige functies worden vervuld in dagdienst. Wanneer je deze job ziet zitten, stuur dan je c.v. met brief voor uiterlijk 17 maart naar NV Westerscheldetunnel, ter attentie van de Afdeling Personeelszaken, Postbus 303, 4460 AS Goes onder vermelding van Tolgaarder Zomer 2007., DOOR MARCEL VAN DER VOORT WESTER i 'Ls-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 27