Zaterdag 3 maart kies en stem Open dag Provincie Zeeland BON VOOR GRATIS VERVOER HMH SGP j. Open dag Provincie Zeeland KIES BEVELANDSE KANDIDATEN op 7 maart www.zeeland.nl/verkiezingen SPEEDHEAT EEN FEEST Caljouw Rademaker Vanuit vaste waarden en normen De Bevelander Stempel heenreis: 4 dé Weekkrant Locatie: Abdij Middelburg, 10.00 -16.00 uur Waar? Wanneer? Woensdag 7 maart Hoe laat? Van 19.00 tot 21.00 uur VERHUIZINGEN www.caljouw-rademaker.nl Wij zijn gevestigd te: Kuipersweg 23/25 De Roterij 17 Verrijn Stuartweg 26 Ambachtsstraat 20 Verhuizingen in binnen- en buitenland Piano- en vleugeltransport Antiekvervoer Meubelopslag Overzeeverpakkingen Kijk voor het volledige programma op: www.zeeland.nl/verkiezingen ‘Ik kies voor groen en ruimte’ s 0118 - 626 649 0111 -650 165 0113 - 227 062 •a1 0115 - 617 840 10 dun als een paperclip past onder alle vloeren energiezuinig Broeken - tuinjurken - 2-delige set 15,00 perstuk Peuterspeelzaal "Doornroosje" Bergweg 12, Soes-Oost 7 MAART U BENT VAN HARTE WELKOM KOM OP TIJD, WANT OP=OP www.reallifecompanv.nl J www.nooitmeerkoudevoeten.nl Een bijzondere open dag met spetterende optredens, verrassende ontmoetingen, indrukwekkende demonstraties en heel veel andere belevenissen. De hele dag (tot 19.00 uur) gratis lijnbus en fast ferry naar Middelburg en terug (zie de bon elders op deze pagina). KIES voor toekomstgerichte landbouw en (schelpdier)visserij, voor verbetering van de wegen van Goes naar Zierikz.ee en naar Zelzate (B) met tunnel bij Sluiskil, voor ruimte voor wonen en werken, tegen ontpoldering. VLOERVERWARMING VOOR JE VOETEN Br ‘Ik ben voor werk en vooruitgang' s M I Shirts - rokjes - vestjes - bloesjes -hemdjes 10,00 per stuk LIJST J Woensdag 28 februari 2007 - Pagina 12 SP Izak Vogelaar, nr. 4 Prowncie Zeeland HEAT. MEER KEUZES, WWW.ZEELAND.NL i i Provincie Zeeland I I I I I I I I I I I I 4338 PH Middelburg 4328 BB Burgh-Haamstede 4462 GE Goes 4538 AW Terneuzen VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN ZEELAND VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN ZEELAND 7 MAART I I I I Bon geldig voor één persoon en uitsluitend op 3 maart 2007. Op het Abdijplein kan een bon voor de terugreis worden opgehaald. Kijk voor de spelregels en de speciale vervoersregeling vanuit Tholen op Spectaculaire stuntverkoop REAL LIFE KINDERKLEDING NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE 2007 met de lijnbussen van Connexxion en Veolia en fast ferry HEAT ZEELAND TEL. 0117 - 451800 Sjoerd Heijning, nr. 6 - I WAT VINDT U? fan Groen OVERIJSSEL u om verMjden Genen 4» hoge kosten houden wf on» hiervoor w harte arnhe^den 3M5.24J84 tn.v. H Cjompagnur. Nxtuwtnddi 5*. 902» BS Zvroüt van 4» Prwnoak Varmiging SGTOnifnaf Wj vinden dat groetende kernen (zoals Ripsen- Hotten, Z wartewaïeriand en Staphorst) de ruimte moeten kxügfen voor meuw bedrijventerrein veer hun eigen ondernemers. Bent u eek veer een sterke Ckeryteirr Staatkundig Gereformeerde Pair?? I Stem 7 maart 1. o. van Ot>_ Genemurfen 2. L Slagman. Kpcea 3. Ir. L. Trie*. Staphorst 4. Ki Groen, t4<vwteusen 5. tog.A4enUIJLK»»pen 4. I. Vwcber. ftoimeea 7. A N<irtkemp«. ftfsien 6 ing. B. Engbem. VrïeaerMeen t. Nr. 5.4e kx<, Staphorst 10. O, a« der Suit. Genemm4en 11. K. Mewteman. Hs«elrMv4en 11. G. Kreykes. ftpsen 13. A. SptksnfOtr. Generrewieo 14. JM Koppdman. Staphor» 15. Dr. W. Verboom, Vnetemeen 14. 1, Klooster. Grafhor» 17. ir.GH. ten BolKter. Ryssen 14. Dt Tj. delcay, Staphor» 19. Dn. H. Bossen. Vroonahooj» 20-Kftsschop.Roowcen 21. W ter HarmseL Ripsen U DkK. VtUmtn. 23. LW.D. Mftamp. ftjsse» 24 J.W. Akmr. Staphor» 25. Dn. GJ. Bakker. Kampen 24 G tutenberg, ftpsen 27. LW Retermft ftpsen 28. A Dtnnenberg, ftpsen Bent u ook van menktg dat vaste waarden en nermen onawteaar xjjnl De 5GP denkt vanuit bjjteelse waarden en normen mee m hei provmciebetetd. Meerwformetie? VrMf arM>eae4^ Mohf het sacrttarioat >w>4e fro/M i. Skymm. Tel 0544-54WO tma» '?Jdi?numiSa<ane>.i)i Hetvan grom belang dat de provmae zorgt voor een goed ondernemingsklimaat en innovate stimuleert. Beat u ook overtuigd van het behang van boeren teOveripul’ Wij z<jn er veer dat de provincie jonge agrariërs steunt het overnemen van een bedrijf. Wit u ook dot er verantwoord omgegaan wordt met uw milieu? Inderdaad, het de leefomgeving van u m uw kinderen. De provincie moet mnovaua mbx duurzame energie tfeunen. Wenst u zich ook een be»aad>are woning? Veer ververen en starters moet voldoende betaalbare woonruimte Komen; eek in kteine kernen. en vaders die zeM wdlen zorgen voer hun kinderen. Het een tonge-lermijn investering in de samenleving. Kunt u er ook inkomen dat ‘doenen* het taai vinden op sdsool? Ved praktadi ingesteide jongeren vertalen de school vrcegujflg vanwege de vete theonevakken, terwijl het bedrijf steven zrt te springen om vaklui. Wq wiBen dat de provmoe proyectm voor een ‘ambachtsschool nieuvve styT ironeerL Baah u ook zo van de herindeling? De henndekng heeft de kloof tussen burger en poirtrek vergfo&t, Uteuwe herrvdélmgien mogen in Overpad atecöuut met phatsvmdert VmmMm m4( dat akdhtrimtebndk en vandafiame maar eem aaa^gepakt moeten worden? Wij vinden dal de De venter-aanpak provincttlareod moet worden toegepast Betrapte jongeren moeten samen met hun ouders een cursus vólgen. Gunt u ieder kind eek een onbezorgde jeugd? De ha» daarvoor is een veihg geztn.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 12