■land f\\ INKSTATION Spaar nu voor gratis cartridgevulling klantenpas voor 10 extra voordeel! VOOR-INSCHRIJVING Papegaai viert Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg FITLAND GOES GESTART! Wij vonden ons droomhuis op www.huislijn.nl De Bevelander dé Weekkrant www.fitland.nl HP - Lexmark - Canon - Epson - Xerox etc Wij bieden ook halve-, hele- en verlengde dagopvang Villa Valentijn Middelburg staat voor een modern kinderdagverblijf met 46 kindplaatsen en een pittoreske tuin (35 meter diep). Opname kinderopvangregister Doordat wij zijn opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente kunt u gebruik maken van de kinderopvangbijdrage die het Rijk u daarvoor biedt. Meer informatie over wat uw bijdrage kinderopvang bij ons zal zijn: www.kostenkinderopvang.nl 0118 - 62 35 63 0118 - 63 95 79 info@villavalentiinmiddelburg.nl www.villavalentijnmiddelburg.nl bestaan hebben in een vaak te kleine kooi. ken van soms wel tachtig jaar, dan laat je dat toch niet opge sloten zitten in een te kleine kooi?”, vertelt een van de aan wezige eigenaren. ‘‘Uiteraard horen ze hier niet thuis, maar wij willen de dieren die hier zijn graag een dierwaardig bestaan geven”, vertelt de voorzitter van de stichting, D. van Ewijk. “Dat doen we door allerlei activitei ten te organiseren, zoals onder andere een kampweekend met de papegaaien.” De VZP heeft ook enkele papegaaien, die in de opvang zitten. Deze zoeken nog een goed thuis. Meer informatie: www.vrij- ezeeuwsepapegaai.tk. RELAX O/ /O Rouaansekaai 61,4331 HC in Middelburg Telefoon: Fax: E-mail: Website: De VZP is opgericht uit zorg om het welzijn van veel papegaaien die vaak een kwijnend bestaan hebben in te kleine kooien, foto: felice buonadonna pracht, maar die een kwijnend gaaien en een enkele valkpar- eerste feest WOLPHAARTSDIJK - 17 febru- gaai. De VZP is een jaar geleden ari 2006 is voor de papegaaien- opgericht uit zorg om het wel- liefhebbers in vooral Zeeland zijn van veel papegaaien, die een dag om te herinneren. Op ooit in een impuls zijn gekocht die dag werd namelijk de Vrije vanwege de fraaie kleuren- Zeeuwse Papegaai (VZP) opge richt. Afgelopen zondag, 18 fe bruari, i in de kantine van camping De Veerhoeve in Wolphaartsdijk. Tientallen gekortwiekte pape- kiet zorgden voor een gezellige ambiance in de kantine, die ver der werd bevolkt door hun baasjes, allen leden of aspirant- “Als je bedenkt dat een pape- leden van de VZP, die zich lieten gaai net zo slim is als een kind voorlichten over het verant- tussen de drie en vijf jaar en woord houden van een pape- daarnaast een leeftijd kan berei- Ook nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak voor een informatiebijeenkomst! Bel 0113-215 733 en ontvang ruim 390,00 aan voordeel!!! sfy Magdaienastraat 12 - 4461 AL Goes Tel: 0113-226206 Woensdag 21 februari 2007 - Pagina 4 k k Fitland Goes - Da Vinciplein 8 (naast de Zeelandhallen) -T 0113-215 733 - E goes@fitland.nl ontvangt bij elkBêlO.- hervullen één stempel ■w werd dit groots gevierd Vlij6 ZS6UWS6 ontino xrar» rumnino Pin Al een jaar vrij (deze actie is geldig t/m 28 februari 2007 - vraag naar de voorwaarden) 65.000 woningen 65.000 video-presentaties 1.500 makelaars (upi) i ,0%''O<’rdeel o,> klantenpas vo alle hervullmgen!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 4