Ook coureurs vinden Pan de Bilbao BROODWEEK EU ROKN ALLER filmpje 'schofterig1 SUPERWEEKEND Vezelwit Zeeuwse bolussen Saucijzenbroodje Chocolade coinfreau taartje I KIES BEVELANDSE KANDIDATEN op 7 maart Dick Bunt De Bevelander 5,50 o Eierkoeken www.dickbunt.nl ra Niets en niemand ontzien dé Weekkrant Jan van Halst Het filmpje 3 1 Gratis de informatierubriek van het provinciaal bestuur, vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws Het omstreden filmpje op internet dat veel kijkers trekt, liegt er niet om. Van 's-Gravenpolder naar Middelburg scheurt een au tomobilist niets en niemand ontziend met hoge snelheid over de A58. Via een camera op de voorruit 'geniet' de kijker mee. Op een afrit haalt de bestuurder een auto rechts in, snel naar links om via de middenberm een ander voertuig te verrassen. Dat doet hij nog enkele keren en pakt dan twee auto’s op rechts. Om vervolgens nog maar eens een inhaalmanoeuvre in de midden berm te doen. Even later haalt de dolleman nogmaals rechts in en bij een volgende afrit herhaalt zich dit. Dit blijft tot Middel burg doorgaan. De politie krijgt talloze reacties over deze actie. Of ze de dader hiermee staande kunnen houden is onbekend. Het racefilmpje staat onder andere op: www.geenstijl.nl,www.youtube.nl en www.dumpert.nl. men en een kettingbotsing ver oorzaken. Wij als kartclub willen niet dat men ons met zulke men sen associeert”, zegt Klip. Flink doorrijden doet ook Roland de Wit uit Veere en wel over enkele maanden in de rally Amsterdam- Peking. “In Nederland kun je niet meer hardrijden. Als je iemand op zo’n manier inhaalt als in het filmpje, dan schrikt die automo bilist zich te blubber. Het is van de zotte dat het gebeurt. Die gas ten hebben er wellicht lol van. Heel Zeeland praat erover. Geeft ze misschien de kick om het weer te doen”, vreest hij. De twee cou reurs zijn het er in ieder geval over eens: racen door je op een circuit, niet op de A58. Onbewuste verering Ondanks dat de gratis kranten als paddestoelen uit de grond schieten, is de digitale we reld de toekomst. Want de mens heeft weinig tijd. Alles moet in Uw Warme Bakker Een heerlijk Spaans broodje! 400 gram 1,29 Een luxe taartje 5,95 12,1? 8* DONDERDAG Bolusse Witbrood met de gezondheid van volkoren! 800 gram 1,59 3 WOENSC Oliebol! De enige echte! 2 stuks 1 euro! 4 2 Gratis K I --«* Geen internet? Bel voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400 KIES voor toekomstgerichte landbouw en (schelpdier)visserij, voor verbetering van de wegen van Goes naar Zierikzee en naar Zelzate (B) met tunnel bij Sluiskil, voor ruimte voor wonen en werken, tegen ontpoldering. The Dockers spelen weer in Vlissingen VLISSINGEN - De Vlissingse bluesrockband The Dockers speelt zaterdag 24 februari weer eens een thuiswed strijd. De rockers doen dat in café Groen Licht aan de Aag je Dekenstraat. Het optreden begint om 21.00 uur. De toe gang is gratis. Ze hadden veel optredens buiten Zeeland, maar de ha venwerkers kregen toch heimwee naar hun thuisha ven. Er staan zaterdag heel wat nieuwe nummers op de setlijst. De band heeft de af gelopen maanden gebruikt om te werken aan eigen ma teriaal. Tien van deze num mers worden eind dit jaar op de nieuwe cd gezet. Voor meer info over de band: www.tltedockers.nl. HANSWEERT - Hij heeft het racen in zijn bloed, maar een dol- lemansrit over de A58 vindt hij te absurd voor woorden. ”Het is heel schofterig", zegt Sjoerd Klip van Kart Club Zeeland in Hans- weert. "Ik heb het filmpje gezien en neem aan dat het vrij jonge mensen zijn. Die moeten op bij voorbeeld een kartbaan de kans krijgen om de drang naar snel heid kwijt te kunnen.” Klip weet wat snelheid is. Maar hij rijdt volgens eigen zeggen nooit harder dan 120 kilometer per uur op de A58. ”Ik zie er geva ren in. Zo halen ze op het filmpje door de berm andere auto's in. Hun auto kan van achteren weg schieten, dwars op de weg ko- DINSDAG BROÖDDAG Een lekkere snack! 2 1 gratis wit/bruin/volkoren 1 Gratis keken. Ze gaan in de berm apat- seffen dat het heel anders had hisch op een paaltje zitten. Of re- kunnen aflopen.” ageren juist heel emotioneel. Be- (vrijdag zaterdag) DINSDAG Appelflappen het hoogste tempo. Een mi nuut rust is een minuut ver loren tijd. Ook ik betrap me zelf er regelmatig op de krant met een internetbril op door te nemen. Snel, kort en vluchtig. Toch werd de afgelopen week mijn aan dacht getrokken door een opmerkelijk bericht. Tussen de reacties over de kabinets formatie, de terugslag van gedoodverfd landskam pioen PSV en de berichtge ving over de onophoudelijke bomaanslagen in het Verre Oosten werd er aandacht besteed aan het overlijden van een man wiens uitvin- ding een grote invloed heeft uitgeoefend op mijn leven. Bij het aanschaffen van zijn uitvinding was er louter blij heid. Gemakkelijk in de hand liggend, simpel te hanteren en mijn onder huidse luiheid bevredigend. Voor een man is het heerlijk om vanuit zijn luie stoel de regie te kunnen voeren over iets waarvan hij denkt het alleenrecht te hebben. Één druk op de knop en de com mando's worden opge volgd. Zo zou het hele leven moeten zijn. In de loop van de tijd bleken er ook minde re kanten aan het kleinood te zitten. Als de batterijen leeg waren was er paniek. Nieuwe waren natuurlijk nooit in huis. Daarnaast kwam het steeds regelmati ger voor dat het 'ding' kwijt was. Paniekerig mopperend gaf ik vaak de schuld aan mijn vrouw, maar bleken de kinderen het handzame ap paraatje tussen de kussens van de bank hadden laten glijden. De vele educatieve reprimandes zal ik u hier besparen, maar de sfeer werd er niet leuker op. Lang heb ik gehoopt dat het ap paraat zich verder zou ont wikkelen. Zodat het leven met een paar drukken op de knop totaal gecontroleerd zou kunnen worden. Helaas is dat niet het geval geweest. Want op 97e jarige leeftijd overleed Adolf Adler, uitvin der van de afstandsbedie ning. Ik heb hem onbewust jarenlang geadoreerd. Moge hij rusten in vrede. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad Nieuwe Burg 42, postbus 6001, 4330 LA Middelburg V ‘w ii Woensdag 21 februari 2007 - Pagina 3 A58-race Sjoerd Heijning, nr. 6 tw Izak Vogelaar, nr. 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 3