BINNENKORT IN UW THEATER! L V 2 2 4. KARIN BRUERS VLAAMS BLOOT jsten o - -f 1 Samenwerking op Noord-Beveland is hét toverwoord voor het strikken van IR J De Bevelander dé Weekkrant Geld? «L 1 Bijeenkomst BEL VOOR KAARTEN 0900-3300033 OF RESERVEER ONLINE WWW.THEATERVERKOOPZEELAND.nl Kliko op maat voor ouderen De doelstelling van het vorig jaar gehouden symposium om meer geld bestedende toeristen te trekken, kan gehaald worden. Maar, zo zegt de werkgroep een jaar na dato, samenwerken is erg belangrijk. Hans Ventevogel is horecaon dernemer op het eiland. “Sa menwerken met andere onder nemers brengt kennis, onderne merschap, investeringen en durf bij elkaar", stelt hij. "Er zijn al voorbeelden waarin door een pool ondernemers wordt ge werkt aan een toeristisch pro duct. Ik noem de Toppunten route. Je parkeert je auto bij be drijf A waar je een fiets huurt, bij bedrijf B laat je deze achter en huur je een zeilboot Zo is een route gemaakt waar je bij zes be drijven terecht kunt. Dat is leuk, zo laat je de toerist zoveel meer beleven." Als ondernemer kun je ook samen met anderen ar rangementen bedenken, denkt Ventevogel. "Gasten van mijn hotel bied ik een combinatie van verblijf, een bezoek aan een fysiotherapeut en schoonheids salon. En zo zijn er al meer van dit soort arrangementen. Het mes snijdt aan twee kanten, voor de toerist én voor de on dernemer.” Janet Boeijen, bedrijvencontact- functionaris van de gemeente: “Voor de meeste etensbehoef- ten gaat de toerist wel naar de levensmiddelenbranche. Maar er kan zoveel meer. Het aanbod moet breder. Maar ook zonder grote investeringen, zijn er za ken waar de ondernemer reke- Over tien jaar een verdubbe ling van toeristische op brengsten, dat is de ambi tieuze doelstelling van de ruim tachtig ondernemers die vorig jaar maart meededen aan het symposium ‘Samen werking is winst’. Aanleiding voor dit symposium was het rapport dat in 2005 werd uitgebracht door de Kamer van Koophandel, waarin® duidelijk naar voren kwam 1 dat het midden- en kleinbe drijf niet voldoende profiteert van het toerisme. De toerist verblijft wel op Noord- Beve- land, maar geeft er zijn geld niet uit. De bewoners van Kamperland die voor hun da gelijkse boodschappen naar de C-1000 gaan, zal dat wel licht wonderlijk in de oren klinken. In het toeristensei zoen is het er altijd stampvol. ning mee kan houden. Hoe zijn bijvoorbeeld de openingstijden van zijn zaak. Ik kwam eens op een donderdag in Colijnsplaat, dé dag met z’n streekproduc- tenmarkt en stootte mijn neus tegen een wel zeer dichte win kel. Dat kan niet op zo’n dag.” Een ander recentelijk gereali seerd project is 'Verhalen in het land’. Zo’n 54 borden zijn in het buitengebied en in de kernen geplaatst die gegevens over de plek vertellen, geïllustreerd door Adri Karman. Uit reacties blijkt al dat mensen dat waarderen. Boeijen: “Er zijn zoveel mooie plekjes 'op Noord-Beveland, waar ook een geschiedenis aan vast zit. Deze kennis is voor de inwoners én de toerist leuk. Wie meer wil weten, kan ook een gids inhuren. We moeten zor gen dat Noord-Beveland een beleving is, zodat je niet van het eiland weg hoeft.” Dinsdag 27 februari is er een bijeenkomst waar alle on dernemers van Noord- Be- veland zijn uitgenodigd. Thema: wat is het perspec tief in de toeristische bran che en wat brengt samen werking? Scarlet Kwekke- boom houdt een inleiding. MAART 20.00u GOES - Gehandicapten en zeventig-plussers hebben vaak moeite met het hante ren van de kliko. Zij krijgen het deksel niet open of kun nen de container niet kie pen. Voor deze inwoners heeft de gemeente Goes in overleg met de seniorenraad en het Platform voor mensen met een functiebeperking een oplossing op maat. Veel pro- blemen kunnen worden op gelost met eenvoudige voor zieningen aan een 140 liter container. Daardoor zijn de kliko's makkelijker te bedie nen. Mensen die al een brief naar de gemeente Goes hebben geschreven met het verzoek om een kleinere container krijgen binnenkort persoon lijk bericht over de mogelijk heden. Stand-up/cabaretprogramma ‘Marmer en chocola’ Cabaretcollectief MAART 20.00u Jeugd op zoek naar trekvogels GOES - Trekvogels komen en gaan. Maar waar komen ze vandaan, waar gaan ze naar toe en waarom eigen lijk? Samen met een echte vogelkenner gaan kindeien van zeven tot twaalf jaar op woensdag 28 februari van 14.00 tot 16.00 uur op zoek naar trekvogels om op al de ze vragen een antwoord te vinden. Een verrekijker meenemen is handig, maar MEC De Be- velanden neemt ook extra verrekijkers mee. Opgeven kan via 0113-252628. Meedoen kost één euro. Het vertrek is bij MEC De Beve- landen bij de Hollandsche Hoeve in Goes. g VRIJDAG VRIJDAG Eén van de succesvolle projecten op Noord-Beveland is 'Verhalen in het land’. Zo’n 54 borden zijn in het buitengebied en in de kernen geplaatst met gegevens over de plek foto: ine bloemen ïï&ïïssïï: WISSENKERKE - De ge meente Noord-Beveland en een aantal ondernemers in de toeristische branche timmeren hard aan de weg om het verblijf voor toeris ten aantrekkelijker te ma ken. Woensdag 21 februari 2007 - Pagina 37 'Er kan zoveel meer' Karin pleit in 'Marmer en chocola' voor natuurlijke omgangsvormen en geen internet als middel om een partner te vinden. Ze hekelt de maatschappelijke verkilling zoals zij die ervaart. Op een weinig invoelende wijze legt ze haarfijn een aantal intermenselijke gedragsgezwellen bloot om die vervolgens met fluwelen satire meedogenloos te vertrappen. Met haar verbale kwaliteiten en haar ongekende humor vult ze moeiteloos het bijna lege podium. Dat verkilling zo grappig kan zijn! Vlaams Bloot verzorgt een avondvullend programma met artiesten die in wisselende samenstellingen optreden. Het recept is bekend en beproefd. Twee acts worden als ongeleide Vlaamse projectielen op de toeschouwers losgelaten. Het publiek maakt kennis met zowel gevestigde namen als nieuw talent dat hiermee de kans krijgt zich aan een groter publiek te presenteren. Vergelijkbaar met de Nederlandse Cabarestafette en Comedytrain. Wie de humoravond verzorgt, doet er niet toe. Als de avond maar wordt gevuld met kwaliteitshumor. DORPSHUIS DREISCHOR STADSSCHOUWBURG MIDDELBURG L z. «xq «Hjfc - «mm». 11 - I» krr.r, hit Kv: tln-rf-p jw! ■x u J 'v'; DOOR INE BLOEMEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 37