anenmarkt synto* J I Dat is mijn zaak! PART TIME WERKEN? i i Happy Service De Bevelander Powered by Q JobTrack.nl dé Weekkrant Breinbrekers Fusie Dat kan bij Happy Service Verzekeringen NV! Elektromonteurs m/v Met de reële mogelijkheid om tussen de 10.000 en 15.000 te verdienen? Servicemonteurs klimaattechniek m/v Weg met leegte en eenzaamheid voor de derde keer georgani seerd. Momenteel zijn er 165 ten grondslag aan de populari teit. "De Brein Brekers Club is echt bedoeld voor de toekom stige vwo-leerlingen”, licht Geschiere toe. “De lessen zijn onder schooltijd dus de leer lingen moeten het wel kunnen missen. Op de basisschool zijn ze vaak al door de stof heen.’’ “Eigenlijk zou ik nu geschie denis en verkeer hebben,” ver telt deelneemster Jos van der Meij, “en een Engelse toets maar die heb ik vanochtend al gemaakt.” Katja Watson vindt vooral het vak binas erg leuk. “We mochten een haar bekij ken onder de microscoop. Ik weet nu dat een blonde haar sterker is dan een donkere.” Geschiere hoopt dat de leer lingen zo enthousiast zijn dat ze ervoor kiezen om naar het Buys Ballot College te gaan. Of dat ook daadwerkelijk ge beurt, is afwachten. Jos: “Ik denk dat ik naar een andere school ga.” Het Sint Willibrordcollege en het Buys Ballot College fuseren officieel per 1 au gustus 2007. De nieuwe scholengemeen schap heet Het Ostrea Ly ceum. Ostrea betekent oes ter. De naam heeft een sym bolische betekenis. Comités samen tegen ontpolderen BORSSELE - De geza menlijke actiecomités tegen ontpolderen langs De Westerschelde zetten onder de naam Red on ze Polders hun acties ge zamenlijk voort. MIDDELBURG - Eenzaam heid. Iedereen heeft er wel eens mee te maken. Jeanet te Rijks geeft op 27 februari om 19.30 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg voorlichting aan iedereen die wil weten hoe je een zaamheid, leegte en onvre de in positieve zin kunt beïnvloeden. Rijks is gespecialiseerd in eenzaamheid en op deze avond geeft ze meer inzicht in de mogelijkheden die coaching biedt. Meer informatie is te krijgen via 0118-472260 of 06- 44574009. VERZEKERINGEN N.V. MIDDELBURG/GOES - De eerste keer keken ze nog even de kat uit de boom, maar de tweede keer zijn ze over hun schroom heen. Zo'n dertig kinderen van de Brein Brekers Club stormen lokaal 108 van het Buys Ballot College in Goes binnen. Snel zoeken ze een plaatsje en zetten ze hun naambordje op tafel. Klaar voor de les. Het betreft de Van Hattum- Everingen- en Zuidpolder, Hertogin Hedwigepolder, Hellegat- en Eendragtpol- der, Braakman-Zuid en de Willem Leopoldpolder. Red onze Polders gaat voor de verkiezingen van de Provin ciale Staten op 7 maart de kiezers via publicaties op de hoogte stellen van de partij en die vóór het ontpolderen zijn. Ook gaat het kersverse overkoepelende actieco mité een bezwaar indienen tegen het ontpolderen vol gens het nieuwe ontwerp- aanwijzingsbesluit Natura 2000. Leerlingen van de Brein Brekers Club meten de sterkte van een haar tijdens het vak binas. foto: De Brein Brekers Club van het Ostrea Lyceum is bedoeld voor leerlingen uit groep acht die op de basisschool door de lesstof heen zijn en er geen uitdaging meer in vinden. De club komt bij elkaar op vrij dagmiddag van 13.15 uur tot 14.55 uur in het Buys Ballot College. Per middag krijgen de leerlingen twee lessen in de vakken informatica, ge schiedenis, wiskunde, klas sieke talen, Spaans en binas (biologie, natuur- en schei kunde). In totaal zijn er zes bijeenkomsten. Het Ostrea Lyceum is momenteel de enige Zeeuwse middelbare school die een dergelijk pro gramma aanbiedt. De deel nemers komen van de Beve- landen, Walcheren en Schouwen-Duiveland. De Brein Brekers Club laat leerlingen van groep acht ken nismaken met de middelbare school. Zes middagen krijgen ze lessen die net iets meer uit daging bieden dan de stof op de basisschool. Een van de vakken die de leerlingen vol gen is klassieke talen. “Een cultuur die de moeite waard is om tenminste één keer mee kennis te maken”, promoot docente Schelling met en thousiasme haar vak. Ze heeft oppergod Zeus op het bord ge- deelnemers uit heel Zeeland, tekend en legt uit wat de be- “We hadden gehoopt op meer doeling is: “Deze les gaat over aanmeldingen dan vorig jaar”, mythologie, de volgende les vertelt coördinatrice Antoinet- gaan jullie aan de slag met het te Geschiere over de groeiende Griekse alfabet.” De leerlingen belangstelling, “maar zo veel luisteren aandachtig naar haar deelnemers hadden we niet verhaal. verwacht.” Ook in de andere lokalen zijn Goede mond-tot-mondrecla- de Brein Breker-kids uiterst me, medewerking van basis- geconcentreerd bezig. scholen en behoefte aan extra De Brein Brekers Club wordt uitdaging liggen volgens haar Woensdag 21 februari 2007 - Pagina 27 Club voor bollebozen li Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Synto, een totaalinstallatiebedrijf dat zich onderscheidt door een integraal aanbod van diensten als elektrotechniek, beveiligingstechniek, klimaattechniek, sanitair, technische beheer service. Ons werkgebied is Zuidwest Nederland. Als gevolg van een continue groei hebben wij de volgende vacatures: Synto Goes Postbus 19, 4460 AA Coes Telefoon: 0113 23 16 30 Fax: 01 13 23 24 68 www.synto.nl, werving@synto.nl. Als buitendienst medewerker ben je het visitekaartje van het bedrijf, klantgericht heid, een flexibele instelling en goede communicatieve vaardigheden zijn dan ook belangrijk. Je dient minimaal te beschikken over een rijbewijs B en certificaat Basisveiligheid. We bieden een uitdagende baan in een prettige werksfeer met goede arbeidsvoorwaarden (o.a. een bedrijfsauto, bedrijfskleding, mobiele telefoon en een studiekostenregeling). Voor verdere bedrijfsinformatie verwijzen wij je naar onze internetsite www.synto.nl. Is je interesse gewekt reageer dan en richt je sollicitatie inclusief cv aan de afdeling personeelszaken. Onze voorkeur gaat uit naar correspondentie per e-mail: werving@synto.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je voor de vacature Service- monteurs terecht bij de heer T.M. (Tjeerd) Mijzen en voor de vacature Elektromon- teurs bij de heer W.Chr. (Wim) Wiskerke. Zelfstandige functie met een grote diversiteit aan werkzaamheden, zoals monteren, repareren en onderhouden van installaties in de woning- en utiliteitsbouw. Voor het verlenen van service en onderhoud aan klimaatinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw, een STEK diploma, ervaring met koeltechniek en meet- en regelinstal- laties is een pré. Voor meer informatie kunt u bellen met Simone van Westrenen, 030-6572444 of direct schriftelijk reageren. Schrijf binnen 2 weken na plaatsing van deze advertentie naar Happy Service Verzekeringen NV, t.a.v. Simone van Westrenen, Postbus 187, 3980 CD Bunnik. Mailen kan natuurlijk ook naar svanwestrenen@happyservice.nl Wij vragen: Ambitieuze en resultaatgerichte dames met een flexibele agenda, in bezit van auto en telefoon, die zich 12-20 uur per week volledig in kunnen zetten in hun eigen regio. Wij bieden: Een interne opleiding, intensieve begeleiding, een vast salaris aangevuld met prestatiebeloning en de mogelijkheid om door te groeien. Werk en gezinsleven zijn in deze functie uitstekend te combineren. Voor opgave van uw advertentie of informatie, bel: (0113) 27 40 00 Wij zijn: Een landelijk werkend financieel adviesburo en bestaan 20 jaar. Door heel Nederland bezoeken consulentes dagelijks geïnteresseerden om informatie te verstrekken over onze producten. DOOR ANOESKA GIJZEL experts on the inside ANOESKA GUZEL l

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 27