de Bart BUVA 0GTI Geen project zonder BUVA... OPDC DE VLIEDBERG BETON Modern ogend, functioneel en gebruiksvriendelijk gebouw FELICITEREN WIJ DE VLIEDBERG VAN HARTE MET DE NIEUWBOUW! Wij verzorgden het complete heiwerk van gpl1 - I lli>- t t archikon bv www.uticon.nl Telefoon Fax E-mail Internet: Voor OPDC De Vliedberg te Goes verzorgde TMC Project Freudenberg Noraplan Effect rubberen vloerbedekking en rolgordijnen jaloezieën van Luxaflex. Het Groen College Goes feliciteert team en leerlingen van “de Vliedberg” met het betrekken van hun nieuwe gebouw. Wij wensen hen veel succes voor de toekomst! ALS ADVISEUR GEBOUWINSTALLATIES Wij feliciteren Edudelta met de nieuwbouw van de Vliedbergschool te Goes. Elektro Technisch Installatie Buro GTI ZUIDWEST Tel.: +31 (0) 164 21 45 00 I www.gti-group.com UTICON GROEN COLLEGE GOES Pit Beton Heipalenfabriek Kamperland B.V. Sint Felixweg 2, Postbus 4 4493 ZG KAMPERLAND (0113) 37 15 53 (0113) 37 23 63 info@pitbeton.nl www.pitbeton.nl I Beatrixlaan 20 - 4461 PN Goes LTelf Ontdek de werelden van groen onderwijs beide scholen maken deel uit van de Edudelta Onderwijsgroep Uneto-Vni 8RL 6001 P R Kijk voor meer informatie op www.buva.nl -kbSa- Groen College Goes, Stationspark 39, 4462 DZ Goes, tel.(0113)272250 www.groencollegegoes.nl, info@groencollegegoes.nl Het gebouw aan de Tiendendreef werd in 1983 in gebruik genomen en was bedoeld voor 140 leerlingen. Met diverse uitbreidingen van het noodgebouw waren er in sommige schooljaren 190 leerlingen. Het sterk verouderde gebouw voldeed niet meer aan de eisen die aan modern en passend onderwijs gesteld worden. Voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw zijn in 1997 gestart. Het nieuwe gebouw staat op een prominente plaats in het Stationspark in Goes. Het kostte behoorlijk wat tijd voordat een geschikt perceel bouwgrond beschikbaar was. Bezwaarpocedures, beleids- en wetswijzigingen leidden tot vertraging. In januari 2006 werd de eerste paal geheid, 26 februari 2007 neemt De Vliedberg de nieuwbouw in gebruik. Ontwerp van het gebouw is van Archikon in de persoon van Jovita Dorigo. Zij bleek in staat om wensen en ver wachtingen van een werkgroep, bestaande uit directieleden en docenten, te vertalen in een modern ogend, functioneel en gebruiksvriendelijk gebouw. De elektrotechnische installatie werd verzorgd door: Marconistraat 13 4461 HH Goes Tel. (0113) 22 41 06 Fax (0113) 22 41 15 e-mail: info@tmcprojert.nl www.tmcprojert.nl Tel. 0113-270431 Groene Weidje 12, 4461 JW Goes Fax 0113-233605 Yerseke Grindweg 28 Postbus 122 4400 AC T (0113) 272 4001F (0113) 272 499 INGENIEURSBUREAU CONSULTANTS ENGINEERS rationele bouwprodukten De Vliedberg is een Orthopedagogisch- en didactisch Centrum in de Oosterschelderegio. De Vliedberg is een vorm van leerwegondersteunend onderwijs, waar leerlingen tussen 12 en 17 jaar geplaatst worden met een nor male intelligentie, leerachterstanden en meestal sociaal-emotionele proble men. De 150 leerlingen die de school bezoeken zijn allemaal afkomstig van scholen in de regio, waardoor De Vliedberg zelf geen leerlingen heeft. Zij ver zorgt echter het onderwijs en vorming voor deze doelgroep jongelui. De scho len ‘huren’ een lesplaats. Door de aanwezige expertise en relatieve kleinscha ligheid bestaat de mogelijkheid, voor onderwijs op maat. fiJPDC de Vliedberg-Goes*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 20