De schoonheid van het afzien In barrel door Sahara 099 EM-TE IN PRIJS VERLAAGD! BIJ EM-TÉ MEER DAN HONDERDEN ARTIKELEN |V ECONOMY PAG Zeeuwse ex-miss doet e aan Peking Express STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! STUNT! X room 1 De Bevelander dé Weekkrant Culturen 50% KORTING UNOX SOEP INZAK alle smaken zak 1,2 liter 343 HEERLIJKE VERSE SLAGERS GEHAKTBALLEN CROKY CHIPS alle smaken DOUWE EGBERTS SENSEO alle smaken voordeelpak 36 pads 2^9 EDET FRIENDLY TOILETPAPIER pak 24 rollen 333 CHOCOLADE BOLLEN uit eigen bakkerij COEBERGH BESSENJENEVER CLASSIC BANANEN kilo fe. ALMHOF ROOMYOGHURT GROLSCH PILSENER krat 24 x 30 cl ITT F^lmhoL i F enseo 3?9 O?9 6?9 ^SGAl ÏRANT/fj 2?» I?9 8?9 EM-TÉ Heinkenszand, Stenevate 2. SUPERMARKTEN SLIJTERIJEN normaal niet snel mee maak.” In totaal gaan er kinderen lijkt mij het aller leukste. Bijvoorbeeld bij Miranda Slabber en haar vriend Pascal van Houten trekken voor Peking Express door’ Zuid-Amerika. "Ik heb daar geleerd met de dag te leven en over de cul turen. Hoe ze het daar hebben. Heel liefdevol”, zegt ze over haar deel name aan het televisie programma. DOOR MARCEL VAN DER VOORT ARNEMUIDEN - Miran da Slabber uit Amemui- den is vanaf zondag 25 februari te zien in het be kende tv-programma Peking Express. Bekend is ze als Miss Nederland 2004-2005 en van haar programma op de regio nale televisie. Nu gaat wederom een groot publiek met haar kennis maken. Ze vormt in het pro gramma op NET 5 samen met haar vriend Pascal van Houten een duo. In de vier de reeks moeten de koppels via een soms barre tocht door Brazilië, Bolivia en Pe rn, de finish in Lima zien te halen. ”Ik bekijk Peking Ex press vanaf het eerste sei zoen. En na een oproep voor kandidaten, heb ik mij ingeschreven", vertelt de Zeeuwse. "Ik kan me goed in het programma vinden door het avontuurlijke en sportieve karakter." Dat Slabber is uitgekozen komt volgens haar niet door de bekendheid als Miss Neder land. “De programmama- afdelingen onze school hebben onder an dere computers en ge reedschapskisten ingeza meld. Ook het landelijk project en Gered Gereed schap hebben bijgedra gen. Alles is straks daar te gebruiken in het onder wijs”, legt docent André Voogdt uit. Het thuis front kan de reis volgen via: www.gfa-roczeeland. tk. O có 0 LU OC 8 stuks per kilo 7-33 2 zakken a 300 gram yoghurt heerlijk vt>l e» rwaig. r-. 'is ttftaak AARDBEI 4 stuks 346^ fles 1 liter me omstandigheden. Als het goed gaat kunnen we De Zeeuwen hebben ook ken met mij mee. Ik heb spullen ingezameld. “De EM-TÉ week 8. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van maandag 19 februari t/m zaterdag 24 februari 2007. Prijswijziging drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Alleen verkoop aan 9 particulieren. Aan personen jonger dan 16 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. Kijk voor meer informatie op www.em-te.nl alle smaken beker 500 gram ■933 Of» EK'. MIDDELBURG - Met drie oude barrels zijn vier leerlingen en twee do centen van het ROC in Middelburg sinds zon dag op weg naar West- Afrika. Op zoek naar avontuur en spanning. Zowel de auto’s als mee genomen spullen schen ken ze aan de bevolking van Banjul in Gambia. (r BEL GRATIS L 0800-2353683 v EM-TÉ KLANTENSERVICE Ozz///'1' ’’Toen in de klas werd verteld over de reis Go for Africa en het goede doel wilde ik meteen meedoen. Met mij nog tien andere leer- Foto: Jaap Wolterbeek lingen. Dus moesten we solliciteren en werden er vertrouwen in de reis. Wij vier aangenomen. Waar- zijn creatief en afs er iets onder ik”, zegt de 21-jari- kapot gaat lossen we het ge Gerjan Kloosterman op. Ik verwacht dat ik blij. Hij volgt Motorvoer- dingen tegenkom die ik tuigentechniek en vlak voordat hij zijn verhaal vertelt, werkt hij nog aan 23 oude auto’s naar Afri- één van de auto’s. “Mijn ka, allemaal door Neder- ouders vinden het span- landse scholieren mee nend dat ik vier weken gebracht. weg ben. Ze reageren hartstikke leuk en den- MlXtMAMUHXr IS MilSHMCMAt De belevenissen van ex-miss Miranda Slabber en haar kers vinden het interessant vriend Pascal van Houten zijn vanaf zondag te bewon- dat ik lange tijd een relatie deren in het NET 5 programma Peking Express, foto: isa heb en nog niet samen- belpusset woon. Dit is voor Pascal en mij de ultieme test. Een lan- mijn vriend te doen. Dit is ge tijd bij elkaar onder extre- iets dat ons altijd bij blijft." De Zeeuwse staat tot de zo mervakantie voor de klas. Ze ook samenwonen”, vindt heeft groep zeven van basis ze. De barre tocht door La- school Theo Thijssen in Vlis- tijns Amerika is een uitda- singen onder haar hoede, ging voor de Zeeuwse scho- Het werk bevalt. Toch wil ze ne. ”Je hebt beperkte baga- graag een combinatie met ge, weinig geld, je weet niet de showbizz. ”Een pro- waar je na een paar uur bent gramma presenteren voor en waar je gaat slapen. Tij dens deze tocht in Zuid- Amerika loop je soms kilo- Zapp, Willem Wever of Het meters achter elkaar. Heel Klokhuis”, vertelt ze en- leuk om deze uitdaging met thousiast. *OoC)t Friendly jsk 1 Wr/£ 2

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 19