De Bevelander ook Heel even winter uw clubblad... Oude kerk van Leger des Heils wordt nieuw theater voor ZNF 1 SNUFFEL- MARKT Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl Optiek BEVV. E Rectificatie incl. videopresentaties Deze week Voorjaarsbeurs filatelisten in Amicitia GOES - Het heeft even ge duurd, maar afgelopen donderdag stak koning winter dan toch eindelijk zijn ijzige gelaat om de hoek Kinderhulp zoekt zestig gastgezinnen GOES - Een verslag van dé plaatselijke derby of zoekt uw club nieuwe leden? Krijgt uw vereniging nieuwe spullen van de sponsor of behaalt uw club een topprestatie? De Bevelan der is ook uw clubblad. Nieuw tjes, primeurs of gewoon een goed verhaal? KLOETINGE - Filatelistenver eniging De Bevelanden houdt op zaterdag 17 februari van 10.00 tot 17.00 uur weer haar voorjaarsbeurs in Amicitia in Kloetinge. Niet alleen het verzamelen staat centraal bij de beurs, maar ook het vinden van actieve en hulp vaardige leden. De vereniging is nog op zoek naar mensen die ook een rol kunnen spelen binnen de ver eniging zoals een veilingmees ter. Polonaise In het Lewedorpse Kraaïenist was verzorgingshuis De Kraai- ert het decor voor een spette rend seniorencarnaval. Prins Sef ging voorop in de polonaise en kreeg de beentjes van de vloer. Prins Lex van Hanzehat ging met zijn gevolg naar Ter Weel en kindercarnaval in Goes-West. Bij de bewoners van Ter Weel zat de stemming er goed in. Prins Lex zei: “Wanneer jullie al lemaal twintig, dertig jaar jon ger waren, zat het overal bom vol met carnaval. Wat kunnen jullie lekker feesten.” In 's-Heerenhoek waren de Wankewevers weer druk in touw geweest met eên van de vrolijkst evenementen die Pae- rehat kent, het Ouderencama- val in De Jeugdhoeve. Het werd een ‘stikleuke mirrug’ met leuke optredens van verschillende lo kale artiesten. Ook in Kwadendamme opende De Pikpotters met een ouderen middag, die altijd bol van de lol staat met Arjaen van Pier en gastoptreden van Tanne van Kwidamme. De Bevelander is uw krant. Voor al die berichten en artikelen is de redactie afhankelijk van de lezer. Heeft u iets te melden, aarzel niet en pak de telefoon: 0113- 274023. Mailen kan ook en wel naar red.bevelander@whk.we- gener.nl. De theaterzaal krijgt ongeveer honderdtwintig stoelen. Dank zij Woongoed Middelburg kan de oude kerk door Zeelandia - dia gaat het voormalige kerkge bouw van het Leger des Heils en bijbehorende woning aan de Hoogstraat in Middelburg om bouwen tot repetitieruimte én theaterzaal. dat ook de voorstellingen maakt voor het Zeeland Nazomer Fes tival - worden betrokken. Direc teur Ruud van Meijel is erg blij In korte tijd daalde een flink pak sneeuw neer op Zeeland. kantoren komen. Naast de ei gen repetities en try-outs, kun nen ook vrije-tijdsspelers en se mi-professionele gezelschap pen gebruik maken van de ruimte om er ongestoord voor- stellingen te maken. De zaal is ook geschikt voor kleinschalige, culturele publieksevenemen ten. De stichting betaalt zelf de inrichting van de panden. Daar voor doet Zeelandia een beroep op fondsen, overheden, het be drijfsleven en particulieren. Kledinginzameling BORSELE - Vorig jaar F de Stichting Humana ir taal 28.735 kilo gebruikt tiel ingezameld. Dat is middeld een kilo per ii ner. Het geld gaat naar jecten in Angola en Zaï Meer info: www.humana.nl. Sporthal Baskensburg Vlissingen van 9.00 tot 16.00 uur In het interview vorige week in deze krant met Hedwig Smits die een gooi doet naar een sta tenzetel, staat ten onrechte dat zij zich zal inzetten voor de WCT. Volgens het programma van Zeeuws Belang is er juist sprake van een kritische houding ten opzichte van dit plan. Kinderen gingen meteen de straat op en op de schoolplei nen ontstonden vrolijke sneeuwballengevechten. Maar de sneeuwpret, com pleet met sneeuwpoppen en sleeën bleek van korte duur. Tegen de avond was nog maar bar weinig over van de witte deken, foto: bo van scheven Het kindercarnaval in Goes-West afgelopen zaterdag was er om er even in te komen. Maar de ko mende dagen viert ook Zeeland volop het leutfeest. rota feuce buonadonna MIDDELBURG - Zeeland krijgt er een nieuw theater bij. Theaterproductiehuis Zeelan- met de komst van een eigen theater. “Zeeland vergrijst zeg gen ze. Maar als jonge acteur of actrice, moet je altijd buiten Zeeland zijn. Nu hoeft dat dus niet meer.” In de kerk komt het theater van Zeelandia. Het woonhuis wordt gebruikt als lo geerplek voor de artiesten die bij Zeelandia aan het werk zijn. Onder beide panden bevindt zich een souterrain waarin de GOES - Carnaval ging op enkele plaatsen in de regio al zaterdag van start. De Prinsen en hun Raden van Elf konden alvast een voor proefje nemen en kijken het met het leutvolk gesteld was. De komende dagen barst het feest helemaal los. PAGINA 18: HARTEKRETEN OP VALENTUN PAGINA 19: KINDEREN ORGANISEREN BENEFIET PAGINA 25: CARNAVAL IN ZEELAND Bijeenkomst over 'rampmonument* COLIJNSPLAAT - Waar in Colijnsplaat komt het mo nument van de Verdronken Dorpen van Zeeland? Dat is de vraag die gedeputeerde H. van Waveren dinsdag 20 februari aan de bewoners van het dorp gaat stellen. Het monument, een kunst werk van Lydia Schouten uit Amsterdam, zou eerst in Kats geplaatst worden. Maar daar waren de inwoners massaal tegen. Niet alleen het ontwerp maar ook het geluid wat er bij hoorde, bei erende klokken uit een luid spreker die de kerktorens en de storm moeten verbeel den. De provincie heeft drie plaatsen in Colijnsplaat op het oog: ten westen of oosten van de Zeelandbrug of op het haventerrein. De bijeen komst begint om 20.00 uur in De Brug. GOES - Europa Kinderhulp is op zoek naar gastouders in Zeeland. Van de tweedui zend kansarme kinderen die elk jaar drie weken op zo mervakantie komen bij een gastgezin, komen er onge veer honderdvijftig in Zee land terecht. Ze komen i kansarme gebieden en ac terstandwijken in Engelar Duitsland, Frankrijk en B< nië maar ook uit Nederlar se kindertehuizen. Meer fo: www.europakind hulp.nl of via 0118-627971 land Deze week bij deze krant: ?.VaL--T.'- - h DOOR JOSIE KNEEPKENS Lange Vorststraat 57 - Goes - tel. 0113-230214 eek VERVOLG OP PAG. 7 S i overdenking met als ima 'Ouwe liefde roest Tijdens de oecumene ie bijeenkomst in het euws vertelt hij over In- lesië en in het bijzonder Molukken en vertoont beelden van zijn reizen. OUTSDIJK - In 't van Ellesdiek houdt JWAJMER 7 www.eijserrnans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Zaterdag 17 februari Info: 0113-22 01 07 Leut gaatjes DOOR LEON JANSSENS B Öe Bevoki WGGGNGR huis-aan-huiskranten >4^^ POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 WOENSDAG 14 FEBRUARI 2007 JAAffOTTC

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1