Barter Deelnemers gezocht ...bij een overlijden wil je maar twee dingen: steun en zorg... Emergis doet een enquête bij klanten Monuta Schilder op onderzoek "Let op! Nieuwe collectie dames, heren en kids komt al binnen." ■t De Bevelander DÉ PARTNER IN PROFESSIONEEL TESTGEBRUIK dé Weekkrant Grote markt 1 GOES Ooststraat 1 DOMBURG KAPELLE - Loterijclub Risico uit Kapelle bestaat deze maand negentig jaar. Het is een club van volhouders, van optimisten, want de grote klapper, de vette prijs moet nog vallen. Wat de club wel won was in 1967 duizend gul den. Elk jaar komt loterijclub Risico bij elkaar op de tweede dinsdag in januari. Altijd in Hotel De Zwaan waarbij opgemerkt moet worden dat de kastelein ook lid van Risico moet zijn. Aan deze jaarvergadering is een diner verbonden. Jan van Dillen is lid sinds 1967 en daarmee het oudste lid: “Mocht de grote klapper bij ons vallen, dan beleg gen we een extra vergadering.” foto: eeuce buonaoonna Van Soest werkt aan film Bonte Koe Verder bleef het bij kleinere prij zen en veel ‘nieten’. “Toch is het is een hele leuke club”, weet pen ningmeester Jan van Dillen, wiens vader Jan samen met Dies Ganseman de club oprichtte. “We spelen alleen in de Staatslo terij en leggen één maal per jaar in. Van dat geld worden iedere maand tien loten, een straatje dus, gekocht." De in 1917 vastge stelde statuten worden nog steeds aangehouden. Op straffe van boete dient met gekleed te zijn in kostuum met stropdas en het loterij speldje van de club te dragen. Verder wordt van de maximaal twintig leden verwacht dat zij stipt om 19.00 uur aanwe zig zijn. Het gezelschap bestaat louter uit mannen; vrouwen kun nen geen lid worden. Het bestuur zoekt geschikte kandidaten of de ze melden zich aan. In de be stuursvergadering van december wordt daarover beslist. De nieu we leden komen via de ballotage commissie. Zij moeten op het dorp Kapelle wonen. Zou je naar Biezelinge verhuizen, dan moet je uit de loterijclub. Het negentig jarig bestaan wordt feestelijk ge vierd op 3 maart, met... jawel, toch de dames er bij. GOES - De Goese tekenaar Raymond van Soest werkt mee aan de verfilming van De scheepsjongens van Bon te Koe. De storyboard teke naar is actief voor regisseur Steven de Jong van de Kame leon films. "Een prachtig spectaculaire film die zich afspeelt op een voc-schip in de gouden eeuw. Ook ben ik van plan om een oud project van Her man van Veen op te pakken", laat Van Soest Weten. GOES - Emergis begint maan dag 12 februari het klantonder zoek ‘Het start bij de vraag.’ Dit is een interactieve ontmoe tingsplaats voor zorgvragers en zorgverleners. Onder het motto ‘Wat beweegt de zorgconsu- ment’ doen professionele klan- tadviseurs onderzoek naar de behoefte van zorgvragers. Dit onderzoek richt zich op de am bulante klant van Emergis en gebeurt op vijf locaties. De in formatie van klanten kan de or ganisatie gebruiken om het aanbod van producten en dien sten van zorgstellingen aan te passen. Informatie is te vinden op: www.hetstartbijdevraag.nl. Harcourt Fusie SVRZ en Allévo dichterbij GOES/MIDDELBURG - Het ontstaan van een nieuwe zorgcombinatie in Zeeland is een stap dichterbij gekomen. De Nederlandse Mededin gingsautoriteit NMa heeft groen licht gegeven voor de ftisie van zorgaanbieders SVRZ en Allévo. Volgens de NMa is er geen sprake van onwenselijke machtsconcen tratie. SVRZ en Allévo willen vanaf 1 januari 2008 de bevolking be dienen met een groeiend net werk aan kleinschalige zorg. Zo kan de Zeeuwse zorg in de toekomst rekenen op een scala aan wijk- en dorps- teams, cliëntenservicepun ten en expertisecentra en wordt er 24-uurs zorg aan huis geboden. SVRZ beschikt nu over acht grote centra, een groot aantal kleinschalige woonvormen en een beperkt aanbod aan thuiszorg. Allévo is juist sterk in thuiszorg en heeft een verpleeghuis met drie zorgcentra. De beide or ganisaties hebben samen vierduizend medewerkers. Woensdag 7 februari 2007 - Pagina 7 lapper Wachten op Voor informatie over: Woningen Elvis Presleylaan in Goes kunt contact opnemen met het bemiddelingsbureau van Stichting Zuidwester, Match4Care, telefoonnummer 0900-2020039 DOOR LEON JANSSENS Wat wij u bieden? 50 euro incl. reiskostenvergoeding. Interesse? Voor informatie en om uzelf in te schrijven kunt u contact opnemen met Harcourt Test Publishers via: www.harcourt.nl (Doe mee met onderzoek), via email: inschrijven@harcourt.nl of 020 - 485 2748. Wat wij van u vragen? U wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen en mee te doen aan een capaciteitentest, de afname duurt ongeveer 3 uur. De afnamen vinden plaats in uw regio. Uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt. Harcourt Test Publishers zoekt deelnemers tussen de 18 en 55 jaar voor een onderzoek. Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen. Dat is het Monuta-onderscheid in uitvaartzorg en -verzekeringen. Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg én een brede schouder: van mens tot mens. Zuidwester zet zich in om de kwaliteit van het leven van cliënten te optimaliseren. Wij geven alleen die ondersteuning die nodig is. Altijd afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt, met respect voor diens beperkingen. De cursus is voor beginners en gevorderden. Ingelse werkt met groepen van zo'n zes cursisten waar individu ele begeleiding centraal staat. In de cursus ligt het accent op onderzoek en ex periment. Volgens Ingelse gaat het daarbij niet zozeer om her resultaat maar om de weg er naar toe. Aanmelden kan via: 0113-644203. Uitvaartzorg en -verzekeringen We kennen elkaar Goes, Monuta uitvaartcentrum, Zuidvlietstraat 37, Goes, Monuta aula, Geldeloozepad 30 Coiijnsplaat, Monuta stiltecentrum voor Noord Beveland, Dr. Maasstraat 4a Centraal telefoonnummer: (0113) 21 63 63 Meer informatie? Bel gratis 0800-0033 of kijk op www.monuta.nl Test Publishers Zuidwester start in Goes in april 2007 aan de Elvis Presleylaan in de nieuwbouwwijk Ouverture drie woningen waar cliënten met een verstandelijke handicap kunnen wonen. De woningen liggen naast elkaar en bieden plaats aan vijf of zes cliënten per woning. In de tussenwoning is tevens een organisatieruimte gevestigd. Voordelen van deze kleinschalige woonvoorziening zijn onder meer het wonen in een gewone wijk, sociale contacten en een persoonlijk contact van medewerkers met bewoners. DRIEWEGEN - Beeldend kunstenaar Kees Ingelse uit Driewegen geeft vanaf donderdag 22 maart een schildercursus in zijn woon plaats. NEW CLASSIC LIFESTYLE Stichting Zuidwester, een organisatie voor zorg en dienstverlening, vindt het een uitdaging om voorwaarden te creëren, zodat mensen met een verstandelijke handicap midden in de samenleving een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. 'k* z M, f#.' ^^hii i»< w» itftti S '''t 01

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 7