Voor een ZORGZAME BEGELEIDING De Bevelanden J.C. Hoekman Lx I 'A Hoofdkantoor: Geldeloozepad 20,4463 AJ Goes (0113) 227525 (0113) 311 444 Rouwcentra: Geldeloozepad 20 Goes - Kitskinderseweg 1 kapelle Facilitair Bedrijf: Langeweg 1 's-Gravenpolder De Bevelander Telefoon 0113 504199 Dag en nacht bereikbaar op: Overal te ontbieden Alle voorzieningen om thuis op te baren Aandacht voor uw persoonlijke wensen UITVAARTZORGCENTRUM www.uitvaartzorgcentrum.nl U kunt ons feliciteren 10 februari 2007 van 20.00-21.00 uur in Café ’s-Lands Welvaren te Kwadendamme. NEELTJE ANNA VERSCHUURE- VAN HAAFTEN 11 december 2006 waren wij 25 jaar getrouwd. HOERA! 13 FEBRUARI 50 JAAR JOHANNA JACOBA SUZANNA BOSSCHAART-POLDERMAN INFORMATIE PAKKET OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR (gratis en vrijblijvend) Groetjes van de meiden van de fitness Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde Peter en Nicolien de Jonge Mooymanstraat 2, Ovezande Tel. 0113-655868 Uitvaartverzorging Marianne van der Maas Voor een persoonlijke I begeleiding bij uitvaart yVERZORGING Peter Butler jijden 14 februari Plaats op 14 februari eens een liefdesverklaring aan je stille liefde of bijv, een bedankje aan degene die altijd voor je klaarstaat. Sylvia Esveld in de leeftijd van 54 jaar. Ben en Laura i ^ftvaar’ J dé Weekkrant huwelijkski in memoriiM» •I'»<'gi'.:ifenis^i3 huisartsen VS I ^^X geboorte •yr.tnCB&tuiging •fe|icitatit*j •telilN^lygC gebot Lieve Mineke Bedankt voor je inzet en collegialiteit Wij wensen je het allerbeste Je ex-collega’s EOT W”- süx- Woensdag 7 februari 2007 - Pagina 6 Strandwandeling SS V weduwe van Adriaan Bosschaart met extra aandacht voor nazorg ElIEII LI 1 lil DB15 inur Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Max Gerrit en Christa Tineke en Betzalel Roelien en Ad Buitenruststraat 103 Correspondentieadres: Van de Boschstraat 4 4475 AL Wilhelminadorp 2 november 1913 Middelburg Zeez strand en meeuwen; de behoefte om het uit te schreeuwen. De innerlijke rust aan de rusteloze kust. Hier wil ik altijd zijn, hier doet mijn hart geen pijn. t 31 januari 2007 Vlissingen And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, you will never leave my mind And it turns out to be so much different than our dreams Now you're a star in heaven Hierbij delen wij u mede dat geheel onver wachts is overleden Benonistraat 3, 4421 DN Kapelle, tel. 0113 340381 Bouwcentrum: Maalstede 1A, Kapelle www.peterbutler.nl Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. Telefoon 'tijdens kantooruren 0113 - 274014 Fax 0113 - 274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl lelie naties atymers kLüWx-'luiitinu jjLmkbetuigiug ij den trots itatros Middelburg, 29 januari 2007 Correspondentieadres: Pijpstraat 15 4331 SN Middelburg De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 februari jl. op de Nieuwe algeme ne begraafplaats aan de Holleweg 33 te Amerongen. Alleen op 14 februari voor een Valentijnsprijsje van slechts 20,- incl. BTW (formaat 2x45). Tekst kunt u mailen naarfabe@whk.wegener.nl of per telefoon doorgeven: 0113-274014. Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam Bert en Corrie Annemiek Susanne en Martijn De crematie heeft op zaterdag 3 februari jl. te Middelburg plaatsgevonden. Mulik i Ma Betty en Ned I Neven en nichten pners ^roh^etuiging king ’W^Sj^rttiigiitg verving ^tijden italics' Wtmcrs Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven, delen-wij u mede dat uit ons midden is weggenomen onze zeer zorgzame moeder en oma De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden’ op maandag 5 februari jl. in hét crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. geboorte il 1 i cAatieX huwflijl 'y, in metf •begfcfienlW huisartsen dankBbtuiging •fe I ici tat ies ver 1 ovi n g geboorte dankbetuiging felit itatii s»verlöving huwelijk overlilden sneili K'i, itint I s ,s|si. -jki’v "Wat er in haar omging, kwam er niet altijd uit" Na een moedige strijd is zacht en kalm heenge gaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma {j^rlwing owlftjden l^p-mcts tóbetuigir.g vtWwmg BüJbtiiiging wedoving ^e®]dcn in nienj^riim^ Jgüc ilalies •bogrofens™ huis.)™ •fel ie itaties*^ gebooft felicitaties" i o I i ci t 1 i aic* v< Jo v i n g ^fc»tuiging uenttvine jivmijdcn felicitaties me i's Goes, 30 januari 2007 Correspondentieadres: Ruisdaelstraat 20, 4461 DM Goes in de leeftijd van 81 jaar Goes: P. Verschuure Goes: Peter en Nelly Nicole en Bas Goes: Jan en Saskia Kim Leon Terneuzen: Ad en Cora Anniek Maikel in nteiwrtuns id<< ff SH'rtarh «y< iw'.vdijk overlipLsi in memekiurn ieht iL ti s begrotenisondernemers huisartsen dankbetuiging •relic itatics» verloving geboorte uiging fc I i c i t a t i ving •huwelijk in mem •begraienisch^ huisjitson 4 •felicitatiq •fell hu wel in inemro:: begraton i AudroVmci huis, ro huwelijk^ in memoriiOT •begrafenis^ huis.i 44 •Ti-lif'iroritfk •huwelijk X( a 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 6