O KLEINMEUBELEN SLAAPKAMERS 1 POLDERMAN De Bevelander Anton Butijn is een van de medewerkers in de nieuwe kringloopwinkel, foto: feuce buonadonna Noordijk uit Nieuwerkerk uit. door integreren in de maat- Noordijk valt hem bij: “Soms in dé Weekkrant Open kei en enkele treden hoger zijn de cliënten aan het werk. Een leuke manier dus om te laten Hockeyster helpt... GOES - Wereldkampioen hockeyster Minke Booij en re centelijk winnaar van de Champions Trophy is zater dag 10 februari te gast bij de Goese Mixed Hockey Club. Vanaf 13.30 uur gaat zij de oudste jeugd helpen met ver schillende hockey-vaardighe- den. De club is gevestigd aan het Geldeloozepad 5d in Goes. Inlichtingen: 0113 - 212538. EHBO's samen verder 's-HEER HENDRIKSKINDE- REN - De EHBO-afdeling 's- Heer Hendrikskinderen gaat samen verder met de afdeling van Wolphaartsdijk. Vrijdag 23 februari is er een bijeen komst in het Arendshuis in 's- Arendskerke. Opgeven: ivers- luijs@zeelandnet.nl. er niet altijd zin in, maar ja, daar heeft iedereen wel eens last van." OPENINGSTIJDEN “We verkopen er artikelen die we zelf gemaakt of opgeknapt hebben”, legt Butijn uit. GOES - Een bejaarde man is vrijdagmiddag be kneld geraakt tussen een hek bij een bedrijventerrein aan de Fruitlaan in Goes. De man probeerde roepend de aandacht van omwonen den te krijgen. Toen dat lukte werd het alarmnummer ge draaid. Toevallig langs fietsende agenten verleenden hulp en samen met een toegesnelde buurtbewoner haalden ze hem uit de benarde positie. Inmiddels kwam de brand weer ter plaatsen om de oude Goesenaar eerste hulp verlenen. Die merkten dat hij geen ernstige verwondin gen had opgelopen. opdracht van een klant, die zelf vendien zitten we op een prach- zijn of haar fiets brengt. Soms tige locatie. De voorkant is win- krijgen we oude fietsen, die na een opknapbeurt verkocht kun nen worden in Appel en een Ei. Wat ik zo leuk vind aan dit pro- zien hoe er gewerkt wordt.” Bu tijn valt in en zegt: “We draaien volledig mee in de maatschap- schappij. Vooral het omgaan pij. Werken is goed. Maar ik heb met klanten is een leuke vorm en het geeft hen eigenwaarde.” Ze vervolgt enthousiast: “Bo- GOES - ’Appel en een Ei’ gaat het heten. De nieuwe kringloopwinkel aan de 's- Heer Hendrikskinderen- straat 4 in Goes. Het is een initiatief van Stichting Zuidwester, die mensen met een verstandelijke- of lichamelijke handicap een dagbesteding geven. De 49- jarige Anton Butijn uit Goes is één van de medewerkers die vanaf woensdag 14 fe bruari in winkel staat. “Ik heb er zin in”, zegt hij. Appel en een E’ is vanaf woensdag 14 v februari geopend Wm. van maandag tot en Wfek. met vrijdag, van 10.00 tot 15.30 uur. Er zijn teke- nB ningen te koop, tweedehands 1 kinderkleding, servicegoed, speelgoed, opgeknapte fietsen, kleine meubeltjes, vogelhuisjes en andere houtbewerkingen. Initiatiefnemer is Stichting Zuidwester. Voor meer infor matie over de Zuidwester is er het bemiddelingsbureau Match4Care: 0900-202 00 39. Hij vervolgt: “Op het fietsenpro- ject plakken we banden en pen oude meubeltjes op, repa- wel bestaand als nieuw bedacht knappen oude barrels op.” reten fietsen, maken vogelhuis- en gemaakt door de groep van dagbestedingen viesgoed die bijvoorbeeld in de nen we flessen frisdrank van ko- ject is dat deze mensen daar- werkplaats van de winkel wor den beschilderd. Ook kinder- sisgroep8’.Dedelnemersknap- speelgoed wordt verkocht. Zo- Bejaarde man zit klem tussen hek jes, hondenhokken en spiegels, de houtbewerking. Butijn vindt “De vraag naar een winkel Ze wilde hun zelfgemaakte arti- het werken in de werkplaats het kwam uit de groep zelf’, legt de kelen verkopen”, zegt Noordijk. leukst. “Zagen kan ik goed”, zegt 26-jarige teamleidster Marleen Verder werkt stichting Zuidwes- hij trots, “en oude radio’s uit el- ter samen met het Leger des kaar halen, dat levert poen op “Stichting Zuidwester heeft ver- Heils in Goes. Deze leveren ser- bij de oud ijzerboer. Daar kun- schillende waaronder een fietsen- en houtbewerkingproject en ‘ba- - Woensdag 7 februari 2007 - Pagina 14 Kopen voor een appel en een ei OPHEFFINGS OPRUIMING TOT 50 30 KORTING Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 12.00 en 13.00 18.00 uur Dinsdagmiddag gesloten. Vrijdag koopavond van 19.00 - 21.00 uur Zaterdag: 09.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur INTERIEURVERZORGING ADVI^EUR; i W WOONVISIE NOORDWEG 8 KRABBENDIJKE TFI m 18-88 KA A8 Op alle voorradige meubelen pen.”

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 14