Nieuw spoorboekje goed voor toerisme DE GRAAF NS verrast Zeeland met intercityplan D k I 11 Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg KOOX c De Bevelander Ruilbeurs <72k yézz/u fctd/uwt /uouie A 3 0) dé Weekkrant SUMplus fotografie Opname kinderopvangregister Doordat wij zijn opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente kunt u gebruik maken van de kinderopvangbijdrage die het Rijk u daarvoor biedt. Meer informatie over wat uw bijdrage kinderopvang bij ons zal zijn: www.kostenkinderopvang.nl op de gehele wintercollectie! Gravenstraat 3 Middelburg Ganzepoortstraat 20-22 Goes SCHADEHERSTEL ROLAND POPPE VOF SCHOOLSTRAAT 24 VROUWENPOLDER TELEFOON: 0118-59.62.62 www.poppeautoschade.nl Koor in de Bethelkerk 0118 - 62 35 63 0118 - 63 95 79 info@villavalentijnmiddelburg.nl www.villavalentijnmiddelburg.nl Wilhelminastraat 84a 4484 AJ Kortgene Leonardo da Vinei in het ROC (Q - -I ffi «2 koken genieten bar Liedjes in 't Kerkje fil 0 c Grote Markt 40 Goes 0143-226903 Trouwdatum gepland... en nu de fotograaf Wij bieden ook halve-, hele- en verlengde dagopvang Villa Valentijn Middelburg staat voor een modern kinderdagverblijf met 46 kindplaatsen en een pittoreske tuin (35 meter diep). Rouaansekaai 614331 HC in Middelburg Telefoon: Fax: E-mail: Website: X haardvuur dineren 2» C 01 komt er hier HERRIE in de keuken? k 1 1 Woensdag 31 januari 2007 - Pagina 5 boeken we winst” t ■V GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN I WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2007 VANAF MAANDAG 19 FEBRUARI HELE DAGEN GEOPEND meer dan alleen een foto... m AMO?™""* MAANDAG 12 FEBR. T/M VRIJDAG 16 FEBR. GESLOTEN ZATERDAG 17 FEBR. VAN 08.30-17.00u GEOPEND MAANDAG 5 FEBR. T/M VRIJDAG 09 FEBR. GESLOTEN ZATERDAG 10 FEBR. VAN 09.00-17.00u GEOPEND MAANDAG 29 JAN. T/M VRIJDAG 02 FEBR. GESLOTEN ZATERDAG 3 FEBR. VAN 09.00- 17.00u GEOPEND MAANDAG 15 JAN. T/M VRIJDAG 19 JAN. GESLOTEN ZATERDAG 20 JAN. VAN 09.00-17.00u GEOPEND MAANDAG 22 JAN. T/M VRIJDAG 26 JAN. GESLOTEN ZATERDAG 27 JAN. VAN 09.00-17.00u GEOPEND stappen in Roosendaal. Daar mee kan op het gehele traject trekkelijker om de trein te ne men, je kunt nu blijven zitten om eventueel je laptop open te teerde dat, nu er frequenter op alle stations wordt gereden, het toerisme een flinke inhaalslag kan maken. Het wordt voor de Inspanning Ze onderstreept dat deze uit komst een gezamenlijke in spanning is geweest van de NS, de Provincie en de gemeenten Middelburg, Kapelle en Rei- merswaal en hun inwoners. “Zo zie je maar: actie voeren heeft toch zin”, vertelt de gedeputeer de opgetogen. Ferry Chervet, senior beleids medewerker Verkeer en Ver voer van de provincie Zeeland, vult hierop aan: “De komende tijd zal nuttig besteed worden om alle aansluitingen te bekij ken. Busdiensten en de veer dienst Vlissingen-Breskens krij gen een optimale aansluiting op de trein.” LEWEDORP - In café-pen- sion De Goede Verwachting in Lewedorp is vrijdag 2 fe bruari een avondruilbeurs. Vanaf 18.30 uur kunnen ver zamelaars munten, oude an sichtkaarten, postzegels en nog veel meer ruilen. GOES - De ZVU verzorgt dinsdag 6 februari een lezing in het ROC in Goes over Leo nardo da Vinei en de Da Vin ei Code. M. de Gouveai be spreekt vragen over dit on derwerp. Ze begint om 19.30 uur. Het ROC is aan de Bessenstraat 4. DOOR BO VAN SCHEYEN KAPELLE/MIDDELBURG - Twee intercity’s per uur rij den er vanaf 1 januari 2008 dagelijks naar tussen Zee land en de Randstad. Daar mee is de NS honderdtach- tig graden in koers gewij zigd. Want aanvankelijk wilde de vervoeder juist drie Zeeuwse stations sluiten. Met Lenie Stokman achter de piano en dertig liedjes in het meezingboek is er keuze uit verschillende genres. De djembégroep Bliss verzorgt een optreden. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten kosten vier euro. Informatie: 0113-351317. ELLEWOUTSDIJK - In 't Kerkje van Ellesdiek in Elle- woutdijk is zondag 4 februari een meezingmiddag. •w Randstedelingen ook veel aan trekkelijker om Zeeland per trein te gaan verkennen. “Dit moeten we zeker uitbuiten”, zegt Le Roy. “Op alle vlakken www.sumplusfoto.nl 01 13-400100 06-52037061 Glazen bol En als nu na twee jaar blijkt dat het aantal reizigers toch drama tisch af neemt, houdt dit behaal de resultaat dan nog wel stand? Steenbakkers haalt de schou ders op: “Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar ik ga er wel van tilt” i i HOBBYHAL du GOES - In de Be thelkerk in Goes zingt zondag 4 februari het koor Capelle Veerensis uit Serooskerke. Organist is Rudy Gorsse. Ook E. Barendrecht uit Zwijndrecht verleent haar medewerking. Aanvang: 18.30 uur. De Bethelkerk staat aan de Tulpstraat. Het overleg tussen de Provincie en de Zeeuwse gemeenten enerzijds en de NS anderzijds heeft duidelijk vruchten afge worpen. “Het is ons gelukt om eruit te komen”, zegt gedepu teerde Maria le Roy tijdens de persconferentie afgelopen woensdag. “De stations Ame- muiden, Kapelle-Biezelinge en Krabbendijke worden niet door de NS gesloten.” Regiodirecteur van de NS Eric Steenbakkers verklaart: “Op ba sis van politieke en maatschap pelijke overwegingen hebben wij besloten om dit voorgeno men besluit in te trekken. Uit Volle treinen in Zeeland, dat wil de NS bereiken met een rechtstreekse verbinding naar de Randstad, foto, jaap wolterbeek onderzoeken is gebleken dat met de nieuwe dienstregeling maar reizigers richting de Rand - 2008 tegemoet wordt gekomen stad hoeven niet meer over te aan de in de vervoersconcessie vastgelegde groeiafspraken, we zijn tevreden met het bereikte een reiswinst van ongeveer ze- resultaat.” Door elk uur twee ven minuten kan worden ge- comfortabele intercity’s te laten boekt. vertrekken vanaf alle negen sta- Le Roy stelt: “Hierdoor wordt tions in Zeeland hoopt de NS te het voor veel reizigers toch aan bewerkstelligen dat meer reizi gers gebruik maken van de trein. Het traject tot aan Roosendaal klappen en nog wat werkzaam- verloopt in Zeeland hierdoor heden te doen of om een boek acht minuten langzamer dan te lezen. Er is meer tijd.” met de oorspronkelijke lijn, Ook denkt de Zeeuwse gedepu- y *’fc u w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 5