I I I I Het zit hem in de Cjocsc Lucht1.!1. I -gr* 1 barrique-' Ingrediënten: een vat whisky, Goese Lucht en een paar maanden geduld. Zeeuws benefietconcert helpt wezen in Congo De Bevelander dé Weekkrant Patmos Benefiet Lot uit loterij Marjon gast bij opa Lelijke kinderen hebben eigen club 3 Schilderend op weg naar resultaat 2 Woensdag 31 januari 2007 - Pagina 39 Muziek voor kinderen IKN vangt onder andere in Congo weeskinderen en getraumatiseerde kinderen op. foto: pr Breurs, die zelf het één en ander in haar jeugd meemaakte, be sloot op 32-jarige leeftijd haar leven positief voort te zetten en werkt nu als projectleidster voor Internationale Kinderhulp Ne derland (IKN). Aanvankelijk stapte ze het gebouw van het IKN binnen op zoek naar hulp voor zichzelf. Al jaren liep ze met een verhaal, dat ze niet goed kwijt kon. “Ik dacht dat de ze mensen mij wel zouden kun nen helpen. Ik voelde me me teen thuis en wilde al snel ook iets voor andere kinderen bete kenen. Ik begon daarop als vrij willigster en mocht al snel aan het werk als betaalde kracht.” Breurs benadert bedrijven en fondsen om de projecten van het IKN te bekostigen en regelt goederentransport. In achttien landen wereldwijd staan vijfen twintig kinderdorpen van het In het Afrikaanse land Con go, op het eiland Idjwi in het Kivumeer, ligt het kinder dorp Patmos. Ver van alle gruwelheden die in Congo plaatsvinden. “Ons IKN- team heeft tot nu toe het dorp niet kunnen bezoeken vanwege gevaar. De project leider daar is van de locale bevolking. Dat ondersteu nen wij. Een project is pas succesvol als ze het zelf op pakken. Het geeft ze hun ei genwaarde terug”, legt Breurs uit. De omstandighe den zijn nog verre van roos kleurig. Er zijn niet genoeg huizen, waardoor er achten veertig kinderen in barakken wonen waar plaats is voor vierentwintig. Breurs hoopt daarom dat het Zeeuwse be nefietconcert een groot suc ces wordt. De vele succesverhalen liegen er niet om. Breurs kent kinde ren die nu een restaurant run nen, tandarts of directrice zijn. “Ik besef dat het voor die kinde ren een lot uit de loterij is om in een huisgezin op te groeien en een studiemogelijkheid te heb ben. Zelf heeft Breurs kinder dorpen in de Dominicaanse Re publiek en Roemenië bezocht. “Het is geweldig om met eigen ogen te zien hoe het ook kan. Ik zou het liefst alle kinderen op de wereld willen opvangen en be schermen”, verzucht ze diep. Zaterdag 10 februari is om 19.00 uur in De Vroone in Kapelle een benefietconcert voor Congo. Entree kost vijf euro, kinderen betalen 2,50 euro. Er is een loterij en er zijn Djembe’s en Fairtrade producten te koop. Info: www.intem-kinderhulp.org GOES - Marjon van Iwaar- den is vrijdag 2 februari te gast bij discotheek Opa Kees aan de Kade in Goes. Van Iwaarden is vooral bekend van 2 Unlimited en haar ei gen sessieband. Ze zingt vanaf22.30 uur. HEINKENSZAND - Jeugd- theaterkoor S&G treedt za terdag 10 februari op in De Stenge in Heinkenszand. Ze brengen het stuk 'De Club van lelijke kinderen.' Het verhaal gaat over een sluwe generaal die een plan bedenkt om de rol van de ko ningin over te nemen. Zij gaat het leven van een bur ger leiden en hij die van een alleenheerser. Hij blijkt een dictator die het land wil ont- doen van alle lelijke kinde ren. Kaarten zijn vijf euro voor kinderen en zeven voor volwassenen. Het stuk start om 19.00 uur. Reserveren kan via 0113-311999. ondersteunen. We laten de kin deren ook vrij in hun studiekeu ze. Wil een kind rechten stude ren, dan doen wij er alles aan om dit mogelijk te maken. Je helpt hiermee niet alleen dat kind, maar tegelijkertijd het land.” Van Hese besloot direct dat dit experiment navolging verdiende en is haastig op zoek gegaan naar een vat Mortlaeh van 3 jaar oud, een bijzonder mooi uitgeba lanceerde whisky en gezien zijn hoge kwaliteit zéér geliefd bij blenders. ’’Zo'n jonge single single malt whisky pikt waarschijnlijk nog iets meer opdan de 6 jaar oude Miltonduff”, zegt van Hese. Hij vond en kocht een vat Mortlaeh op 30 november jl. Op de bot- telparty kondigde hij aan dat er jaarlijks een vat whis ky zal rijpen in Goese lucht en dat er dus een serie van Qoese Lucht-whisky's gaat ontstaan. Deze aankondi ging werd door de aanwezigen met luid gejuich en applaus ontvangen. De eerstvolgende is dus een 3 jaar oude Mortlaeh single single highland malt whisky van uit Dufftown op de Speyside in Schotland. De aande lenverkoop is direct op de bottelparty onder veel gejuich en met veel enthousiasme van start gegaan. Verwachte aankomst van het vat: 15.02.2007 ”Ter gele genheid van deze gebeurtenis bij Barrique Goes is februari betiteld als whiskymaand en geldt een korting van 15% op het gehele whisky-assortiment (uitzonde ring: aandelen)”, zegt van Hese. Aandeel in het vat: 49,95 (0,8 1 whisky) Distilleerderij: Mortlaeh, distillatiedatum: 12.05.2003 sherry-vat met vatnr. 45-254-6 en 62,8% Vol.) Barrique Goes, St.-Adriaanstraat 17-19,4461 JC Goes, T.0113-222181, F.0113-250058, E. goes@barrique.com Goes - Een idee geboren uit “grootspraak” op één van de veie proefavonden die Vincent van Hese, eigenaar van whisky wijnspeciaalzaak-slijterij-delicatesse- winkel Barrique Goes, regelmatig organiseert. Van Hese maakte tijdens een whisky-proefavond de opmerking nog wel eens een héél vat whisky (ca. 250 liter) in Schotland te kopen met de bedoeling dit verder te laten rijpen in Zeeland. Een team vaste deelnemers aan de whisky-proefavonden heeft hem daaraan gehou den! Een voor Nederland uniek experiment met als doel dat de whisky iets op zou pakken van de zilte lucht in Zeeland, werd werkelijkheid. Op 2 juni 2006, in beestachtig regenweer (echt Schots), kwam het vat whisky aan in Goes. Een zuivere single single malt whisky uit het schotse Speyside/Lossie-gebied: Miltonduff op sherry-vat met vat.nr. 3132, distillatieda tum 02.06.2000 en ca. 60% Vol. Om later te kunnen vaststellen dat de whisky echt iets zou hebben opgepakt van het zilte karakter van de Goese Lucht heeft van Hese daags na aankomst van het vat 35 liter whisky uit het vat getapt. Liefhebbers kon den vanaf die dag een aandeel in het vat kopen. Een strikt gelimiteerde oplage voor slechts 250 kopers. Een aandeel staat voor 0,8 liter whisky: 0,1 liter van de whisky daags na aankomst getapt en een 0,7 liter fles van de whisky na 6 maanden rijpen in Qoesc Lucht. Op 1 december 2006 was het dan zo ver: Bottelparty bij Uitspanning de Goederenloods in Goes. Van Hese vertelt: ”Een avond om nooit te vergeten! Méér dan 250 mensen, vanuit Alkmaar tot aan Zwolle, vanuit Noord-Limburg tot aan Antwerpen: Waanzinnig! Wij ontvingen onze gasten, terwijl een heuse doedelzakspeler zorgde voor de muzikale Schotse noot tijdens het begin van deze avond. Ik had daags na aankomst van het vat ca. 10 liter extra uit het vat getapt om gedurende deze bottelparty de aandeel houders de gelegenheid te geven de whisky te proeven zoals hij was toen hij aankwam in Goes en hoe hij nu is na 6 maanden rijpen in Qoese Lucht?'Het resultaat was verbluffend en de aanwezigen konden het verschil duidelijk proeven. Van Hese vertelde dat hij tijdens het bottelen van de 250 flessen (’s nachts, kort voor 1 december) zelf al had getest en zijn zintuigen haast niet kon geloven. Zo'n verschil had hij in zijn stoutste dro men niet verwacht: SUPER! Het lege vat, beschreven met alle namen van de aan deelhouders, is tijdens de avond verloot en staat inmiddels bij de trotse nieuwe eigenaar in Zandvoort. DRIEWEGEN - Beeldend kunstenaar Kees Ingelse uit Driewegen geeft vanaf woensdag 14 februari een schildercursus voor begin ners en gevorderden. Hij werkt met groepen van zo1 n zes cursisten waar indi viduele begeleiding centraal staat. In de cursus ligt het ac cent op onderzoek en expe riment. Volgens Ingels gaat het daarbij niet zozeer om het resultaat, maar om de weg er naar toe. Aanmelden kan via 0113-644203. IKN. In deze dorpen staan grote huizen waarin weeskinderen en getraumatiseerde kinderen worden opgevangen. Er wonen tien tot twaalf kinderen met een huisvader en -moeder en vaak ook een hulptante. Dit zijn mensen vanuit de locale bevol king die vooraf gescreend wor den. “Wat ik zo bijzonder vind aan het IKN is dat ze de kinderen tot en met het voorgezet onderwijs Bij aanschaf van een aandeel kreeg men een officieel certificaat (bewijs van aandeel) op naam van de eige naar en op gekozen flesnr. die samen werd verpakt met het 0,1-literflesje whisky. De aandelenverkoop liep gestaag en bereikte zijn bestemming door heel Nederland. ”Ja, dat heb je in een provincie waar gedu rende het hele jaar nogal wat toeristen komen”, zegt van Hese, "en zo’n speciaal experiment blijft onder echte whiskyliefhebbers niet onbekend.” DOOR JOSIE KNEEPKENS KAPELLE - Hoewel klein en tenger, komt de 42-jarige Christa Breurs uit Kapelle, over als een sterke vrouw. Sinds 1997 zet ze zich in voor weeskinderen en kin deren met een trauma, overgehouden aan oorlog, mishandeling en seksueel misbruik. Zaterdag 10 fe bruari organiseert ze een benefietconcert, waarvan de opbrengst naar kinderen in Congo gaat. "'A, V 'X Wf

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 39