I z/Hliance^Vinicole Pak nü uw Wintervoordeel I 'omimcus t I .z r/cs///s/s i Johan Vermeulen 4.95 Marianne van der Maas RUM M v/d Berg Gevelrenovatie Yvecourt 15’sj Kaldi en Saeco, een voordelige combinatie. Mattie, je wil het niet weten, Adriana Bertha Verpleegkundige en aan vakantie toe? k dé Weekkrant Baldl maar toch zul je vanaf M vandaag SOfClh heten!!! RIPENING OF PAH AND TPH POLLUTED SEDIMENTS Neuféglise-Schuilwerve SUSANNA ADRIANA ANTONIA MARIA BOONMAN-GOOSSENS Jeanne Uitvaartverzorging Proficiat Johan Kaldi Koffie Thee Grote Markt 6 Goes Tel. 0113-220758 WIL WEILER JOHANNA MARIA VAN POELJE - Annie - weduwe van EUGENE FRANQOIS Inge en Willem Hellen en Beer Nicole en Renee nburg 1 14 februari al Woensdag 31 januari 2007 - Pagina 16 De Bevelander De Bingo-meiden Januari,'2007 is gepromoveerd in Wageningen met extra aandacht voor nazorg NNNMMMMMM Telefoon 0113 504199 Rode Kruis Het Nederlandse +C A part of the international Red Cross and Red Crescent Movement Dankbetuiging Kwadendamme, januari 2007 week 5/2007 aanbiedingen gelden 14 dagen 70 cl 70 cl L* ‘Tales Ring Plus en Talea Touch Deze aktie is geldig t/m 28 februari. 99 WIJ N H A N D E L S LIJ T E R IJ koffie th«« U krijgt 100,- euro retour bij aanschaf van een Saeco* espressomachine. In alle rust is overleden MammamoederomaWil Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Enige en algemene kennisgeving Verdrietig delen wij u mede dat wij onverwacht afscheid hebben moeten nemen van onze moe der en oma Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoon lijk te bedanken voor ’t medeleven tijdens haar ziekte en na’ het overlijden van onze zorgzame moeder en echtgenote willen wij allen die, op welke wijze dan ook, hun medeleven en deelneming hebben getoond, langs deze weg oprecht onze dank betuigen. In het bijzonder gaat onze dank uit naar de medewerkers van Allévo en dokter J. de Graaf voor de liefdevolle verzorging en zorgzame begeleiding, "Ik heb je geen veilige reis beloofd maar wel een behouden thuiskomst". E.S. Boonman en kinderen Voor de hartverwarmende bezoeken, de belang stelling, de bloemen, de vele kaarten, brieven, tele foontjes die wij mochten ontvangen na het overlij den van onze lieve moeder, oma en overgroot oma Willen wij u oprecht bedanken. Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij bij zo velen geliefd was. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Ga mee op vakantie als verpleegkundige vrijwilliger. Bezorg onze ruim 6.000 gasten een onvergefelijke week in één van onze hotels of op ons vakantieschip de J. Henry Dunant. Bel voor meer informatie 070 44 55 888 of e-mail naar vakanties@redcross.nl www.rodekruis.nl Tegen inlevering van deze advertentie lx gratis koffie of thee m.u.v. koffie specialiteiten Rouge - Lekkere rode Bordeaux met veel nadruk op souplesse, zachtheid en fruit. Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde Telefoon tijdens kantooruren 0113 - 274014 Fax 0113 - 274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl Bernardstraat 61-1, 6707 CL Wageningen cadeau 1 C1OO,- Wilhelmina Maria Jacoba Gerarda van Grinsven Sinds 1985 gehuwd met Karel J. Weiler Sinds 1980 weduwe van Gerard J. Bergen 's-Hertogenbosch Vlissingen 18 oktober 1920 22 januari 2007 Voorstad 23 Goes Telefoon 0113-216119 tllijfeg; felicitaties Lj r Helga en John Jeroen en Ellis Dennis en Thijs Merlijn en Kim Vlissingen, 23 januari 2007 Overeenkomstig de wens van onze moeder heeft de crematie in de familiekring plaatsge vonden. 99 Voor alle soorten voegwerk Renovatievoegwerken Gevelreiniging Impregneren Metselwerkreparatie Wernhoutseweg 49b 4884 AR Wernhout Tel./Fax: 076-597 20 56 Gsm: 06-24 21 08 52 Rouge of Blanc -75 cl iuWijden felicitaties bmers danïTl'tuiging De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden zaterdag 27 januari in Oegstgeest. Correspondentieadres: Kanaalstraat 89, 4388 BL Oost-Souburg W w Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen Blanc-Tintelfrissedroge JSÉET.- witte wijn, lekker bij vis en gerechten met wit 6 halen vlees. 5 beta^J .jkMESfXv Plaats op 14 februari eens een liefdesverklaring aan je stille liefde of bijv, een bedankje aan degene die altijd voor je klaarstaat. Alleen op 14 februari voor een Valentijnsprijsje van slechts 20,- incl. BTW (formaat 2x45). Tekst kunt u mailen naar fabe@whk.wegener.nl of per telefoon doorgeven: 0113-274014. Ictuiging •manCfttuigipg Mrerloving VpveUljrlen Ok tcdi< italics Spying Ttuiging \2trAjden in m<. folfli.^Ticitalies •begwü*ni^WH|gmers huis.iW^H^ariSL tuiging •felicitaties*vWfcving gebood ••^J&otuiging •lelicitatie'verTO\ liig huwelijk^R^^Lijden begrateniners huisartsen •S^Urciuigint felii t a t ièypving geboorte «ram-tiiigirig huw|lijk> in memóiur bi 'gt huisartsen fel itJ faiies verIov i ng geboorte' dankbetuiging •i'diciL't'i.a’veiloving huwelijk ov'dijden !>cgr..Je>'!isundt memei hwuWu o rfankbefeigiug t fic is feilt aait: -> onze lieve, sterke felkilaïses* verloving •huwelijk overlijden in memoiiuin felicitaties hegraienisondi -memers huisartsen dankbetuiging •felicitaties» verloving geboorte •lelicitatnfe •huwelijk in memoiii^ •begr.iienisG huisat.' fel •lelie itatt?| geboorte »gj lelij^feu\»w^V>\ ing thuwenpP^Mg^iden in memoriL» icffciiaties I jegra fel iislmgler\imers htiisar.wu wW •felicifetlT geboorte fehciiaiiM huwelijk in niemoi - V •begrafenis^ huisartsen •feit- geboorte •lelkit. ^^e^oving huwelijk Vlissingen: Karel J. Weiler Oost-Souburg: Jan en Margit Bergen-Langenberg Vlissingen: Haiko Tilburg: Tijmen en Nathalie Leiden: Wietske en Dick Leiden: Sanne Den Haag: Joop en Pauline van Dienst-Weiler Utrecht: Marlies Den Haag: Eveline en Beren Acilia-Roma: Margot Weiler en kinderen 100 cl 100 cl 100 cl Cubbele Graan j 70 cl 75 cl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 16