Scholen in Zeeland blijken dicht bevolkt n w z Opruiming Im Visserij op witte doek kïï lijfboek t i Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl Optiek PKN sluit dienstencentrum in Goes Hansweert draait war. voor leut HANSWEERT - Warm draaien voor het nade rende carnaval kan zater dag 10 en zondag 11 fe bruari in Hansweert. Zater dag is in zaal Zeelandia. aan de Kanaalstraat, van af 20.30 uur een carna valsfeest met optredens van dweilband Oor ons noe. Zondag is om 14.00 uur in Zeelandia het kinder carnaval. Muzikanten van de Scheldedweilers zorgen voor de vrolijke noot. PAGINA 11: HOND AAN ZEEUWS BIER PAGINA 13: PROMOTIEACTIE OVER DE GRENZEN PAGINA 26-27: UIT IN ZEELAND L sff Maria Lichtmis ind. videopresentaties a jluxe badkamer^ met tegels K van 6.500,- A voor c 4.9oo.- Deze week imabo Deze week bij deze krant: GOES - De oud-katholieke gemeenschap in Zeeland houdt zaterdag 3 februari een kerkdienst in de dagka pel, aan de Singelstraat in Goes. Deze dienst is ter gele genheid van het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel, Maria Lichtmis. J. van Haddenhoven uit Sint - Niklaas gaat voor. De dienst begint om 10.30 uur. GOES - Het aantal leerlin gen in het voortgezet onder wijs in Zeeland is de afgelo pen tien jaar per school ge middeld gegroeid van 757 tot 1362. Het aantal leerlin gen in het basisonderwijs groeide de afgelopen tien jaar nauwelijks. Dat blijkt uit de vorige week ge presenteerde Jaarboek Onder wijs in cijfers 2007 van het Cen traal Bureau voor de Statistiek. Met het aantal van 1362 leerlin gen in het voortgezet onderwijs, zijn de Zeeuwse scholen goed bevolkt. Ter vergelijk staan er in Amster dam gemiddeld 1040 leerlingen per school geregistreerd. En in Rotterdam 1205. Het landelijk gemiddelde ligt op 1412 leerlin gen. In onze provincie volgden in 2005-2006 21.800 leerlingen voortgezet onderwijs. De sluiting heeft ook gevolgen voor het dekenaat Zeeland van de Rooms Katholieke Kerk en de Stichting Inlia, die kantoor in het dienstencentrum van de PKN in Goes huren. Die moeten op zoek naar een ander locatie. Het besluit om alle diensten centra te sluiten is onderdeel nog zevenhonderd minder. Zeeland heeft hiermee meer leerlingen dan de provincies Flevoland en Drenthe, die re spectievelijk 19.800 en 21.700 leerlingen hebben. Het aantal scholen in Zeeland daalde het afgelopen decennium van acht entwintig naar zestien. Verder concludeert het CBR dat één op de acht leerlingen in Ne derland in 2004 stopte met het voortgezet onderwijs, zonder een diploma op het niveau van havo, vwo, mbo-2 of hoger. van een aanpassing van de or ganisatie binnen de PKN. De generale synode van de Prote stantse Kerk in Nederland stemde, zo bleek onlangs, vorig jaar al in met vergaande bezui nigingen. Tot en met 2015 moet er maar liefst veertig procent bezuinigd worden. Behalve een bezuiniging op gebouwen moet ook veertig procent van het aantal medewerkers vertrek ken. De dienstverlening zal voortaan worden uitgevoerd door plaatselijke kerkadviseurs, die vanuit hun woonhuis wer ken. KAPELLE - Aquarium- en vijververeniging De Vuume- on houdt vrijdag 2 februari een filmavond aan de Bieze- lingsestraat 63 in Kapelle. Er is een film te zien over de vis serij op de Noordzee. Filmer Sanderse is regelmatig mee geweest op een viskotter. Hij filmde de hele reis en dus krijgt het publiek te zien wat er zich allemaal op zee af speelt. Aanvang: 19.45 uur. Ethan en Asaf zingen in kerk Wemeldinge WEMELDINGE - In de Neder lands Hervormde kerk in We meldinge is zaterdag 3 februari een zang- en orgelavond. Vanaf 19.30 uur zijn er optredens van christelijk mannenkoor Ethan uit Yerseke en het christelijk ge mengd koor Asaf uit Goes. Kaarten kosten drie euro en kin deren mogen gratis luisteren. Het appélwoord is voor reke ning van dominee J. van Mou- rik. Ouwoeren en Alwin in Paerehat i i Tien jaar eerder waren dat er Lampionnen voor jarige Beatrix WILHELM1NADORP - De verjaardag van Koningin Beatrix vandaag is reden voor een lampionnenop tocht in Wilhelminadorp. Vanaf 18.45 uur verzamelen de kinderen zich op het schoolplein van de Stameri- usschool voor een lampion nen optocht. Samen met muziekvereniging 'Te Zot' maken ze een rondje door het dorp. Na afloop wacht de jeugd chocolademelk en iets lekkers. GOES - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) sluit op 1 januari van het volgend jaar alle negen dienstencentra in Neder land. Ook het dienstencen trum aan het Stationspark in Goes sluit dan de deuren. 'S-HEERENHOEK - Carna- valsstichting De Koenkel- pothoudt vrijdag 2 februari in café De Kroon met een Ouwoeravond een voor schotje op carnaval. De Ouwoerders van het Pae rehat mogen hun hart luch ten over onderwerpen die actueel zijn in het dorp. De beste mag zich de 'gröste Ouwoer van Paerehat' noe men. Ook Alwin zal optre den. Niet om te praten, maar hij zal zijn favoriete liedjes zingen. De zingende make laar timmert flink aan de weg. Naast diverse optre dens, kijkt hij terug op zijn eerste eigen televisie-pro- gramma en is de nieuwe cd in de maak Aanvang: 20.30 uur. GOES Het was maandag vroeg al meteen een vro lijke boel in de bibliotheek van Goes. Kinderen kregen er een feestelijk ontbijt voorgeschoteld. En terwijl ze de broodjes naar binnen werkten speelde Wim van As op de accordeon en was er een heuse poppenspeler, foto: feuce buonadonna A WOENSDAG 31 JANUARI 2007 - JAARGANG 59 - NUMMER 5 Lange Vorststraat 57 - Goes - tel. 0113-230214 eek VERVOLG OP PAG. 13 IMABO-ANKER DESEIN HEET VOORTAAN LOGOS KIJK VOOR MEER ACTIES OP WWW.LOGUS.NL DOOR ELLEN DE VRIEND Afslag Breda West (naast IKEA) Gratis parkeren! Heel veel woonwinkels maken plaats voor de nieuwe collecties! Kijk op www.woonboulevardbreda.nl Je rijbewijs in februari halen Honderden euro's besparen! Lespakketten vanaf 605,- incl. examen met garantie. www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE zondag 4 februari a.s. open van 11.00 tot 17.00 uur Vltssingen, Marie Curieweg 9-13, T 0118 - 69 00 25 Middelburg, Nieuwe Kerkgang 1T 0118 - 63 73 15 Goes Zuid (inpandig Gévier), Nobelweg 1, T 0113 - 24 95 31 Goes Noord, Albert Joachimikade 33, T 0113 - 21 54 01 llllOmi B D9 De Bevelander W6G6N6R huis-aan-huiskranten EVARD EDA R.S.N. 0900 20 20 778 (€0.22p/min) www.rijbewijsservice.nl Flinke bezuiniging POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 onen in DOOR PETER VRANCKEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1