Wanneer wilt stoppen met werken? Maximaal Zeeuws Nationaal Park viert vijfjarig bestaan De Bevelander www.rabobank.nl Rabobank dé Weekkrant Zandhonger Parken Maak dan nu een afspraak bij uw Rabobank. Het is tijd voor de Rabobank. Nieuw: Rabobank introduceert Rabo Zicht op Later. Daarmee krijgt u samen met uw adviseur direct inzicht in uw financiële toekomst. Iets voor u? Vallen en opstaan in Goese polder Ovezandenaar zingt aria op televisie loO,42 7 V I- I O (.7 I Dl Dl e l i *f.« Woensdag 17 januari 2007 - Pagina 45 Trots op Oosterschelde DOOR ANOESKA GUZEL 21 t/m 27 januari 2007 Alle programma's worden ieder uur herhaald Zondog Maandag Vrijdag Zaterdag KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.MAXIMAAL.NL het bezoekerscentrum in een re- servepijler van de Oosterschel- dekering. De kosten waren te hoog. “Als alternatief kwamen GOES - Een zeearm met eb en vloed, vol dynamiek en elke dag anders. Een kleur rijke onderwaterwereld die ontspanning en recreatie biedt aan mensen en veel dieren een plekje geeft om te leven. Dat is het Nationaal Park Oosterschelde. Dit jaar viert het park zijn vijfde ver jaardag. Voor Runa Kuiler, coördinator voorlichting en educatie van het park, een goed moment om terug te blikken en vooruit te zien. maar het kon niet anders. Overi gens hebber),mensen niet meer zo’n behoefte aan grote bezoe- tussen 13u en 17u het kinder programma: Bassie en zijn Vriendjes i.p.v. Zeeland Business TV. Ier het noemt. Omstreeks sep tember, oktober gaat het open. Het informatiepunt, het wan- del-doe-pad en de getijdenpoe len geven de bezoekers een beeld van het onderwaterleven. Daarnaast zijn er ter ere van het lustrum extra activiteiten. De bestaande vogelkijkhut in Co- lijnsplaat wordt ingericht, er zijn bijzondere excursies met een verhalenverteller op locatie en er is natuurtheater. Een doel Nederland heeft twintig Na tionale Parken. Het zijn bij zondere natuurgebieden met een oppervlakte van tenmin ste duizend hectare. Ze rich ten zich op bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap, natuurgerichte re creatie, voorlichting, educatie en onderzoek. GOES - In de Erasmusflat 11 in Goes is woensdag 24 januari een bijeen komst over het voorko men van valongevallen. Koens zingt een aria uit II barbiere di Siviglia. Presenta tor en zanger Ernst Daniël Smit gaat op zoek naar een bijzondere stem. In deze af levering krijgen vijf kandida ten de kans om, begeleid door een symfonie orkest het beste van hun zangtalent te laten horen. Zij worden be oordeeld door een jury met Wilma Driessen, Henk Poort en Gregor Bak. Zaterdag 10 februari is de finale. De win naar mag meewerken aan de opera Otello van Verdi. 00.00 Stijl Magazine Miranda Slabber is op zoek naar lifestyle en trendy gad gets. Ie TV standaardpokket: preset 111-113 oinlort analoog: kanaal 10 {210.25MHi) 00.00 Maximaal Anders Kids Serie waarin Escha Tanihatu kinderen uit Zeeland een metamorfose aanbied. 00.30 Kabelkrant 00.00 Wonen in Zeeland Sanne de Regt gaat op zoek naar alles over wonen in de provincie Zeeland 00.00 Zeeland Business TV Business to Business talkshow, gepresen teerd door Siem Buijs. 00.40 Kabelkrant 00.00 Hart voor Muziek Muziek programma waarin het Nederlandse en Vlaamse product centraal staat. 00.00 De Zeeuwse Week Overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week 00.08 Maximaal Anders Metamorfose- programma. Zie dinsdag waarmee het park de toekomst tegemoet gaat, is het uitbreiden van het belevingsaspect en het vergroten van bekendheid. Kui ler: “We willen dat het park nog aantrekkelijker wordt en dat nog meer mensen ervan kunnen ge nieten. Zeeuwen mogen echt trots zijn op de Oosterschelde, want het is het grootste getijden- wisselingsgebied en het grootste park van Nederland. Dat is echt uniek’’ 00.12 Watersport- land Regionaal watersport- programma met aandacht voor vaar routes en andere water- sportzoken 00.30 Kabelkrant 00.00 Stijl Magazine Miranda Slabber is op zoek naar lifestyle en trendy gad gets. 00.25 Kabelkrant 00.22 Wonen in Zeeland Sanne de Regt goot op zoek noor alles over wonen in de provincie Zeeland. 00.32 Kabelkrant 00.30 Kabelkrant( 00.35 Straatproat Programma waarin de mening van de Zeeuwse bevolking centraal staat. 00.12 Op stap met Martin Utberg gaat met BN-ers op stap en vraagt hen alles wat hij wilt weten. De Oosterschelde is in Nederland en België befaamd onder de duikers om het prachtige onderwa terleven. FOTO: JAAP WOLTERBEEK Toen de Oosterschelde vijf jaar geleden officieel tot nationaal park werd benoemd, waren er veel plannen. De meeste zijn ge realiseerd. Zo is er lesmateriaal ontwikkeld voor de basisscho len, zijn er informatiebrochures uitgegeven en zijn excursielei- ders opgeleid. “Daarnaast is de samenwerking enorm verbe terd,” vertelt Kuiler. “Er zijn twintig partijen betrokken bij Topshuis op Neeltje Jans”, legt het park, van gemeenten tot vis- de coördinator uit. “Dat is veel serijsector en milieufederatie, kleiner dan we eigenlijk wilden, Ondanks de verschillende be langen is het toch gelukt om sa men de Oosterschelde toegan kelijker te maken.” Een plan dat kerscentra. Ze gaan liever naar niet gerealiseerd kon worden, is buiten om iets te doen, en daar sluiten we graag bij aan.” Het bezoekerscentrum wordt ‘een onderdeel van een parelsnoer van voorzieningen rondom de we uit bij de oude entree van het Oosterschelde’, zoals Runa Kul- 00.12 Maximaal Anders Wekelijks gaat Escha Tanihatu op stap met een Zeeuwse kandidaat die volledig in de watten wordt gelegd en van top tot teen wordt veranderd. Maxn ul TV is te ontvangen via: OVEZANDE - Sacha Koens uit Ovezande is za terdag 20 januari één van de deelnemers van NCRVs Una Voce Parti- colare. Nationaal Park Oosterschel de is een getijdengebied met karakteristieke flora en fau na waaronder lamsoor, zee aster, zilte schijnspurrie, sterns, zeehonden, zee paardjes en anemonen. Het gebied bestrijkt ruim 37.000 hectare en is daarmee het grootste nationaal park van Nederland. Door de aanleg- van dammen en keringen is de stroom van het water af geremd waardoor zanddeel- tjes sneller bezinken. Gevol gen zijn dat het zoute water helderder is maar dat stroomgeulen dichtslibben en minder voedselrijk wor den voor planten en dieren. Dit dichtslibben wordt ‘zandhonger’ genoemd. Rijkswaterstaat zoekt mo menteel naar oplossingen voor het probleem. I 00.12 I Zeeland I Business TV I Business fa I Business I talkshow, I gepresen- I teerd door I Siem Buijs. Het thema Ivan deze week is ICT in Zeeland K-ibelkrant Dinsdag Woensdag Donderdag Als gevolg van een val belan den in Nederland elke dag 85 ouderen in het ziekenhuis. Meer dan de helft van de slachtoffers heeft een bot breuk opgelopen. Tijdens de bijeenkomst van het project 'halt! u valt’, krijgen de oude ren uit de Goese Polder ook informatie over de activitei ten die binnenkort op het programma staan. Zorg groep Ter Weel, de Erasmus flat en SMWO werken bij de ze voorlichting samen. In lichtingen: 0113-213558.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 45