Vragen over uw zorgverzekering Veelgestelde vragen Polissen vergelijken op kiesBeter.nl 1 februari: zorg dat u verzekerd bent! kiesBeter.nl wijst u de weg in de zorg Nog twee weken U heeft nog 2 weken de tijd om een zorgverzekering af te sluiten! I -I 1 r De nieuwe Zorgverzekering JL. Wat? Bij wie? Hoe? Algemeen www.denieuwezorgverzekering.nl Consumenteninformatie Ik wens u een goed verzekerd 2007 toe in goede gezondheid! Verzekeringspolissen Inkomensafhankelijke bijdrage Belastingdienst Klachten over de zorgverzekeraar nr.l JANUARI 2007 MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport U kunt aan deze pagina geen rechten ontlenen. Heeft u nog vragen? Op deze pagina vindt u een handig overzicht dat u de weg wijst. U kunt natuurlijk ook altijd bellen met Postbus 51. Op www.kiesBeter.nl kunt u alle polissen voor 2007 met elkaar ver gelijken. Zo kiest u eenvoudig de polis die het beste bij u past. Maar de site geeft ook antwoord op andere vragen. KiesBeter.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over de zorg. KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op de site.kunt u niet alleen zorgpolissen, maar ook ziekenhui zen en andere instellingen met elkaar vergelijken. KiesBeter.nl geeft antwoord op vragen zoals: Wat houdt mijn aandoening in? Wat voor behandelingen zijn mogelijk? Waar kan ik daarvoor terecht? Moet ik bijbetalen voor mijn behan deling of medicijnen? Of wat zijn mijn rechten als er een medische fout is gemaakt? Hans Hoogervorst, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Januari 2007 Vóór 1 januari 2007 kunt u uw zorgverzekering aanpassen ot opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar Kan ik mijn oude zorgverzekering nog opzeggen? Nee, dat kan niet meer voor het verzekeringsjaar 2007. Als u uw oude zorgverzekering had willen opzeggen, had u dat voor 1 januari 2007 moeten doen. Wel kunt u aan het eind van het jaar weer veranderen voor de verzeke ring van 2008. Wanneer moet ik uiterlijk een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten? Als u uw oude verzekering heeft opgezegd moet u vóór 1 februari 2007 Heeft u in december 2006 uw zorgverzekering opgezegd en nog geen nieuwe gekozen? Dan heeft u nog tot 1 februari de tijd. Wie vanaf 1 februari 2007 geen zorgverzekering heeft, kan een boete krijgen. Meer weten of andere vragen? Ga naar denieuwezorgverzekering.nl, Bel gratis Postbus 51, 0800 - 8051. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen nog niet verzekerd, dan heeft u een probleem. Om te beginnen betaalt u zelf de kosten van de zorg. Neemt u later alsnog een zorgverzekering dan worden de zorgkosten pas een nieuwe afsluiten. De zorgverzeke ring gaat altijd in op 1 januari 2007. Ik heb niet gereageerd op het polis voorstel van mijn zorgverzekeraar; ben ik dan onverzekerd? Nee, dan blijft u verzekerd bij uw huidige zorgverzekeraar volgens het aanbod dat u eind november heeft ontvangen. Mag een nieuwe zorgverzekeraar mij weigeren voor de basisverzekering? Nee, elke zorgverzekeraar is verplicht Februari 2007 Vóór 1 februari 2007 moet u een zorgzverzekering afsluiten vanaf dat moment vergoed, eerder gemaakte kosten niet. En u krijgt ook een boete. Die boete bedraagt 130% van de premie die u had moeten betalen over de onverzekerde periode. Elke niet-verzekerde maand kost u al snel zo'n €120. De zorgtoeslag com penseert de boete niet. Verzekeraars moeten u voor de basisverzekering altijd accepteren. Bij een aanvul lende verzekering is dat niet zo. u te accepteren voor de basisverze kering. December 2006 Vóór 1 december 2006 ontvangt u een polis van uw zorgverzekeraar Basispakket, buitenland Zorgverzekeraars Zorgtoeslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 51 College voor zorgverzekeringen Zorgverzekeraars Nederland Belastingdienst/Toeslagen Meldpunt Consument en Zorg (op werkdagen geopend van 10-16 uur) NPCF Consumentenbond Individuele zorgverzekeraars www.postbus51.nl of bel 0800-8051 mail naar: meldpunt@consument-en-zorg.nl of bel (030) 291 6777 www.npcf.nl www.consumentenbond.nl websites van zorgverzekeraars of www.kiesbeter.nl www.consumenten.cvz.nl www.zorgverzekeraars.nl www.toeslagen.nl of bel 0800-0543 www.belastingdienst.nl of bel 0800-0543 www.skgz.nl postbus 291, 3700 AG Zeist of bel (030) 698 8360 Verreweg de meeste Nederlanders hebben voor 2007 al een zorg verzekering afgesloten. Dat is niet het geval als u voor 1 januari 2007 aan uw verzekeraar hebt laten weten dat u geen gebruik maakt van zijn aanbod en nog geen nieuwe verzekering heeft afgesloten. In dat geval moet u voor 1 februari nog een zorgverze kering afsluiten. U kunt de verschillende zorgverzekeringen nog steeds vergelijken op www.kiesBeter.nl. Op 1 februari moet iedereen een zorgverzekering voor 2007 hebben afgesloten. U bent dan met terug werkende kracht verzekerd vanaf 1 januari 2007. Bent u na 1 februari Uw zorgverzekering opzeggen kan niet meer. Opzeggen moest vóór 1 januari gebeuren. Heeft u uw zorgverzekering wel opgezegd en nog geen nieuwe gekozen, dan heeft u nog tot 1 februari de tijd. En dat is het bijna! Bent u vanaf 1 februari niet verzekerd, dan kunt u een boete krijgen. Besteed daarom nu even aandacht aan uw zorgverzekering voor 2007. We helpen u daar graag bij en gaan daarom op deze pagina irt op de belang rijkste zaken. U kunt alle zorgverzekeringen op internet met elkaar vergelij ken op www.kiesBeter.nl. De site is nog uitgebreider dan vorig jaar en ook gebruiksvriendelijker. U kunt alles ook nalezen in de brochure 'Wat u moet weten over uw zorgverze kering'. De brochure zet alle informatie nog eens duidelijk voor u op een rij. U kunt de brochure aanvragen bij Postbus 51 (0800- 8051of downloaden via www.denieuwezorgverzekering.nl. Mag een nieuwe zorgverzekeraar mij weigeren voor mijn aanvullende i -> verzekering? Ja, de nieuwe zorgverzekeraar hoeft u niet te accepteren voor een aanvul lende verzekering. In de praktijk stellen verzekeraars alleen aan de acceptatie voor de meest uitgebreide pakketten nadere voorwaarden. Dit is het tweede en laatste nummer van De Nieuwe Zorgverzekering. Nummer 1 vindt u op www.denieuwezorgverzekering.nl. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport www.denieuwezorgverzekering.nl U kunt ook bellen met Postbus 510800-8051 (gratis)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 43