Hoera! Opa Lampert 75 jaar Opwarmertje voor de echte leut... party in de Hug0 Rut Wout worden samen 45!!! Gefeliciteerd ve Michiel Deze vrijgezel wordt morgen 24!! Gospelconcert Ons Genoegen in Kapelle Tl V r .1 !Pe Bevelander De Bevelander Telefoon 0113 504199 Liefs, dikke knuffel de emen De Karmannetjes dé Weekkrant dé Weekkrant van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs... Tramper, van harte!!! Striepseweg 4 - 4435 RL Baarland Tel. 0113-639108 - www.lindavanwingen.nl Volledige verzorging van begrafenis of crematie. Dag en nacht bereikbaar. Uitvaartverzorging Marianne van der Maas Dirigent is René de Jong. Verder is er een bijdrage van Peter Mas seurs. Hij is solotrompettist van het Koninklijk Concertgebouw. Het gospelkoor Revelation uit Axel zal eveneens optreden. Het concert begint om 20.00 uur, kaarten kosten 7,50. Donateurs, jongeren tot twaalf jaar en 65- plussers betalen vijf euro. Meer informatie is te vinden op www.ogkapelle.nl. MIDDELBURG - De Austra lische band Australian Nir vana komt zondag 21 janu ari optreden in De Schut tershof in Middelburg. De loo-a-likes van de legend arisch Nirvana zijn uitgeno digd door Stichting Survi- vorsland. Frontman Burt Cokain lijkt niet alleen als twee druppels op Kurt Cobainook zijn zang en bewe gingen evenaren de echte zanger van Nirvana, foto: pr "Vorig jaar waren ze ook in Mid delburg en het werd volgens hun de beste show van de afge lopen tien jaar. Een geheel uit verkochte zaal en een goede sfeer van publiek en band heeft hieraan mee geholpen", weet Ruud Aerssens van Stichting Survivorsland. De band beheerst de nummers van Nirvana tot in de kleinste details en de zanger van de band lijkt als twee druppels wa ter op de echte Nirvana voor man. De show bestaat uit de grote hits en is explosief. Aerssens: "Na het overlijden van Kurt Cobain groeide de vraag naar een identieke live-er- varing. De bandleden komen uit Down Under. Vandaar de naam. Tien jaar geleden begon nen ze voor de grap en het is in- GOES - Het jaarlijkse Kwartett- tenbal is dit jaar op zaterdag 20 januari in café Baarends in de Voorstad in Goes. Dit jaar is Stichting Arti Camaval de orga niserende vereniging die in Hanzehat samen met de car navalsverenigingen uit Kwa- dendamme, ’s-Heerenhoeken Lewedorp een leuke opwar mer voor het carnaval gaan houden. Voor dit carnavalsbal wordt café Baarends uitgebouwd met een grote tent. De gasten van Arti worden om 20.30 uur ont vangen door prins Lex en zijn Raad van Elf bij het Stadhuis op de Grote Markt in Goes van waar onder muzikale begelei ding koers gezet wordt naar de feestzaal. Tijdens het Kwartet tenbal wordt een in december opgenomen cd gepresenteerd met daarop het carnavalslied en van alle Hanzehatse (Goe- se) dweilbands Te Zot, S.C.H. De Sjokkers, ‘Oor Ons Noe, Vals Alarm, The Pink Panthers) twee nummers. Deze cd is te koop voor 7.50 euro. Camaval 2007 is van vrijdag 16 februari tot en met dinsdag 20 februari. Informatie: www.cvdeburen.nl Maak er een gezellige dag van zaterdag Groetjes van de familie van B. Coolhofflaan 4 4414 BK Waarde A middels uitgegroeid tot een se rieus project." Stichting Survivorsland wil met het optreden geld inzamelen, zodat meer survivors van de ziekte kanker zich aansluiten. De organisatie verzorgt evene menten op het gebied van kunst en cultuur. Deze worden zorg vuldig gekozen en uitgewerkt om de kosten zo laag mogelijk te houden. De opbrengst wordt gebruikt voor onderzoek en kankerbestrijding. De show van Australian Nirva na in café Schuttershof begint om 14.00 uur. Alvast voor zondag: gefeliciteerd met je 21steU! Dikke -x- Meul, Peet uit Oz, Janina Lein jijden teftcftaties Sterners ijjbctuiging •fel mg KAPELLE - Harmonieor kest Ons Genoegen houdt zaterdag 20 januari in de Nederlands Hervormde kerk een nieuwjaarscon cert. Uitvaartverzorging Igntfa van Wingen Voor een persoonlijke begeleiding gloving •huwelijk f**-x,!: J- in memorits •begrafenis’ huisartsen 4 huwelijk •felicitatir z Woensdag 17 januari 2007 - Pagina 14 Explosieve show met extra aandacht voor nazorg van Oplage De Bevelander 41.200 inclusief bezorging buiten de woonkernen De onder A en B genoemde advertenties zijn standaard 74 mm breed. Familieberichten bevatten mededelingen van: A. geboorte, verloving, huwelijk, jubilea, verjaardag en dankbetuiging B. overlijden, dankbetuiging en Memoriam Felicitaties voor deze hunk kunt u sturen naar: Dorpshuis D’n Ostpit in Oudelande. Telefoon tijdens kantooruren 0113 - 274014 Fax 0113 - 274010 E-mail: fabe@whk.wegener.nl iving jijden nJicitaUcs enters laiWi luiging Peetje!! geboorte •■•iging •felicüatic^iMèniovine 5107117)^ in nier irvana Afsluittijden: Opgave familieberichten kan tot maandagmorgen 12.00 uur. Spoedeisende berichten kunnen tot maandag 15.00 uur worden doorgegeven. V j^mers jkbofeigini A •oWlhBFtuiging loving .^jijden huis,:tuigin;„, fel i uitat ies«^Mfcving geboorte ••fc^ÖK'iuiging rei w ilaties»vwftving r e - •K?li«. jl ,<Ou 'i'liV- •huwelijk uver'iglen in memorium felicitaties begraten isöndcrnentos huisartsen dankbetuiging reik itaties»verloving geboorte iehcifatic^j^eF in mcmuritdAM felicitaties hui ■wrtseq«jda^ctt> i g i ne feiicitatfeP^MPving geboorte •gj|jmkbetuiging huv.tmp^lj^fTijden in n.- m> iiw ttmcitmim Lx-grai cn jlg^e^pnx’r hubaitei dSUmduigifig geboorte •felit ratua. •huv.i h;s-. in memoruO •begrafenisoRl huisartsen •Ie geboorte huwelijk in e i j^ertoving pt^mjden |gtir| nJ it italics JtcnflS^jj^l-mcrs huisartsen dankr|jtuiging •felicitatiesverloving geboorte dankbetuiging it,rtir' er1< wing hwo-iijk overlijden •bwgdtenisondernemew •s

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 14