Politie rekent laatste Goese ruziemaker in ■BH Opruiming Storm in glas water Rel om raadszetel Snuffelen op Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl 37-/$ Sc L<Ó>GUS Meldingen onveilige kruisingen te vaak in prullenbak r a Optiek ind. videopresentaties cB Deze week Wij staan weer voor u klaar! uit voor raad leverbaar KAPELLE - De overstap van WD'er Geert van Gooi naar Gemeentebelang in Kapelle heeft voor een ware zetelrel gezorgd. Van Gooi zou hij niet langer achter de stand punten van de WD-fractie staan. Bovendien zegt hij niet goed door één deur te kunnen met wethouder en partijgenoot Jon Herselman. Die vindt op zijn beurt dat er sprake is van zetelroof. dag in zijn huis opgepakt. In middels is iedereen weer vrij. verkeerssituaties aanmelden. Het meldpunt geeft die melding ding. Ook niet na enkele herin neringen. "Dat is zeer onwense lijk", stelt Slabbekoom. "Voor ons frustrerend en voor de bur ger die betrokkenheid laat zien niet echt een beloning." Winter-wandeling KWADENDAMME - De Zeeuw se Wandelsport Bond houdt za terdag 27 januari een winter- wandeltocht. Inlichtingen: 0113 - 220757. laminaat vanaf €9,95 Jeugd kan dagje zeevissen winnen COLIJNSPLAAT -De jeugd tussen 10 en 16 jaar maakt kans op een dagje gratis zee vissen aan boord van The Pi rate. Samen met. schipper René de Back gaan ze zon dag 10 mei de golven op. Winnen kan door aan de prijsvraag mee te doen op de website van Deltavissers. De 10 winnaars hoeven zelf geen vismateriaal mee te ne men. Ook de hengel en mo len hoort bij de prijs, evenals het aas, een goody-bag en het eten voor de visser zelf. Bij slecht weer is de vistocht zaterdag 26 en zondag 27 mei. De ouders van de deel nemende jeugd moeten wel hun toestemming geven. Zie www.deltavissers.nl. F1RE2Ö treffende wegbeheerder: ge meente, waterschap, Rijkswa terstaat of de Provincie. Die par tijen hebben met zijn allen afge sproken binnen zes weken de melding in behandeling te ne men. Maar het gebeurt volgens het meldpunt te vaak dat een Jongeren houden elkaar schuldvrij GOES - Een groep van 26 leer lingen van de Goese ROC-oplei- ding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlener geven voorlich ting over budgetbeheer aan leeftijd genoten. In groepjes van drie of vier geven ze gastlessen voor 15 tot 16-jarige VMBO- leerlingen van het Buys Ballot College. Als deze aanpak in fe bruari zinvol blijkt, gaat het pre ventieproject ook naar andere scholen. De leerlingen krijgen ondersteuning van medewer kers van de afdeling van Sociale Zaken van de gemeente Goes. GOES - Voor mensen met kanker en hun naasten komt er een rouwverwerkings- groep. Onder leiding van twee ervaren rouwbegelei- ders komen de deelnemers acht keer bij elkaar. Na een half jaar is er een terugkom- dag. Het doel is samen na denken en durven voelen wat het verlies betekent. Ook komt er inzicht in het proces. Iedereen krijgt de gelegen heid om het eigen verhaal te vertellen. Aanmelden: 0118- 413932. DURE TIJDEN? GOEDKOPER TANKEN! Reimerswaal werd direct aan- feestgangers ging wildplassen, gehouden, de andere is donder- kreeg hij een bekeuring. Een an dere groep scandeerde ‘We pakken ze’ naar de politie. De zaak komt voor de rechter. met lotgenoten GOES - De Zeeuwen hielden vorige week even hun hart vast. Er was een weer alarm afgegeven en dat voorspelde niet veel goeds. Toen het uiteindelijk zover was viel de schade mee. Wel gingen op verschillende plaatser bomen om, zoals op de Ringbaan West in Goes. Auto's werden beschadigd. Niemand raakte gewond. Sommigen gingen er juist op uit om mooie plaatjes te schieten, foto feuce buonadonna GOES - De politie hield deze Daarop zetten de dienders wa- week de laatste verdachte aan penstok en politiehond in. De van de geweldplegingen op de hond beet twee ruziemakers. Grote Markt in de nacht van 23 Door alle consternatie ontsnap- op 24 december. Een groep jon- ten twee arrestanten uit de poli- geren gedroeg zich die avond tiebus. Een 20-jarige man uit opvallend. Toen één van de Reimerswaal werd direct aan- PAGINA 5: NIEUWE SPORTRUBRIEK ONZE CLUB PAGINA 26-27: UIT IN ZEELAND PAGINA 42: SCHOOL VOÖRHARfGHNGEL dat onbeleefd", zegt L. Slabbe- koorn, coördinator van het GOES - Zeeuwse wegbe- heerders doen te vaak niets met meldingen van burgers Meldpunt Verkeersonveiligheid over bijvoorbeeld gevaarlij- Zeeland. Bij het meldpunt kun- ke kruisingen. In negentien nen Zeeuwen in hun ogen on gevallen vorig jaar reageer- veilige kruisingen en andere den ze niet op een melding, verkeerssituaties aanmelden. "Richting de burger toe vind ik dan weer door aan de desbe- partij niet reageert op zo'n mel- Flessen geld waard WEMELDINGE - Het inza melen van kerstbomen en lege statiegeldflessen heeft in Wemeldinge 1061 euro opgeleverd. De kinderen van de protestantse ge meente kwamen in actie voor jeugd- en schoolpro jecten in het dorpje Pïr in noord-west Roemenië. Naast het inzetten voor en kele bouwprojecten houdt de gemeente daar een kin- der-vakantieweek. Rn i Deze week bij deze krant: www.firezone.nl eek VERVOLG OP PAG. 5 Lange Vorststraat 57 - Goes - tel. 0113-230214 Vlissingen: Marie Curieweg 9-13 (A58, afrit 40) 4389 WB Vlissingen, T: 0118 - 69 00 00 www.murremoens.nl Heel veel woonwinkels maken plaats voor de nieuwe collecties! Kijk op www.woonboulevardbreda.nl Afslag Breda West (naast IKEA) Gratis parkeren! www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE BREDA Murre-Moens is onderdeel van LOGOS bouw- en afbouwmaterialen: Bouwmaterialen, badkamers, tegels en natuursteen, verwarming, keukens en interieurafbouw. www.logus.nl zondag 21 januari a.s. open van 11.00 tot 17.00 uur lllOl ÖV »UII Vijverzicht BORSSELE - Stichting Vij- verzicht houdt zaterdag 20 januari een snuffelmarkt in het dorpshuis aan het plein in Borasele. Er is van alles te koop, van gebruikte voorwerpen tot tweede hands boeken. De markt ts van 11.00 tot 15.00 uur open. Wie zen spullen voor de verkoop heeft kan een. kraam reser veren via 06-54914036. 7 WOENSDAG 17 JANUARI 2007 JAARGANG 59 - NUMMER 3 De Bevelander WGGGNGRi huis-aan-huiskranten - BOUW- EN AFBOUWMATERIALEN MURRE-MOENS [’•tj AFWERKSYSTEMEN Nul op rekest DOOR DENNIS RUSBERGEN POSTADRES POSTBUS 5. 4460 AA GOES B REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK. WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 B BEZORGING 0113-274093 fê.' Pak uw voordeel bij Firezone! Qp Smokkelhoekweg 10 Kapelle Biezelinge ufl H H B H ww- W 'önen «eland

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1