Uit verkoop Zondag open daarom ruimen wij op FIREZÓNE Rust in lijf en hoofd NORA .TAX FREE Honderden euro’s minder aan energiekosten mensen met een minimumin komen over energieverbruik. De gemeente kreeg van het rijk een bedrag ter compensatie van de energielasten. “Dat willen we zo functioneel mogelijk gebrui- ken”, vertelt Marcel A Aanen, Huis te koop 60.000 woningen op www.huislijn.nl Nieuwjaar in ’t Kerkje van Ellesdiek Optiek L OPHEFFINGSUITVERKOOP PAGINA 4: EERSTE LAMMETJE 2007 GEBOREN PAGINA 11: MOSLIM VAN HET JAAR EEN ZEEUW...? PAGINA 30/31: UITNIEUWS ind. videopresentaties OC LU Deze week T O CO LU Q Samen praten over verlies van kind De dans gebruikt lichaam staal om rust te scheppen in de dagelijkse dingen en ge dachten. En als een manier om heel bewust op dit mo ment te leven. Het dansen is van 11.00 tot 12.00 uur en wordt gehouden aan de Bergweg 88 in Goes. Opgeven kan via telefoon nummer: 0113 - 212936. GOES - Het Palazzoli Huis in Goes houdt donderdag 1 fe bruari Sacra dans voor (ex)- kankerpatiënten. ker energie en milieu bij de ge meente. “We geven tien men sen een opleiding die gericht is op energie.” Dan volgt een huis bezoek. “Daar geven we voor lichting en tips. Samen met de bewoners stellen we dan een gratis box met besparende mid delen samen, zoals tochtstrips, spaarlampen en een besparen de douchekop.” De beleidsmedewerker noemt zo al een paar bruikbare tips op: “Ontdooi de diepvries op tijd, doe je wasmachine goed vol, gebruik spaarlampen en venti leer goed vanaf buiten”. Aanen hoopt een grote groep mensen te bereiken. Denkt hij dat het project zal slagen? “Daar gaan we van uit”, antwoordt hij la chend. "Iedereen heeft te ma ken met hogere kosten en wie wil er nu niet minder betalen?” GOES - Een aantal ou ders die een kind met kanker hebben verloren, ervaart het contact met lotgenoten als een be langrijke steun. Daarom houdt de Vereniging Ou ders, Kinderen en Kan ker (VOKK) woensdag 17 januari een bijeenkomst in Goes. Bij de GGD, aan de Westwal 37 kunnen geïnteresseerden vanaf 19.45 uur terecht. Het thema is schuldgevoelens en tekort schieten. Opgeven bij Freddy Burger: 0114-310435. Praten over ervaringen met mensen die aan een half woord genoeg hebben, de len van gevoelens die ande ren ook hebben, is voor de betrokkenen waardevol en helpt op de been te blijven en verder te gaan. Het is be doeld voor ouders waarvan het kind nog wordt behan deld, klaar is met de behan deling, of is overleden. Verzekeringen hypotheken 40 /o korting op alle aankopen EEN WEEK LANG WINKELEN: 19% KORTING HEINKENSZAND - Honderd tot tweehonderd euro besparen op de energiere kening. De ge meente Bor- sele heeft grote plannen met het project Energie Sociaal. Energieconsulenten ge- SEE cr/xM- IB beleids- rnede- wer- tips aan FormTdo zw DOOR CORINA DE VOS POSTADRES POSTBUS 5, 4460 AA GOES REDACTIE 0113-274021/ RED.BEVELANDER@WHK.WEGENER.NL ADVERTEREN 0113-274000 BEZORGING 0113-274093 eek Hypotheekrente al. vanaf WWWJ 25°/o KORTING Afslag Breda West (naast IKEA) Gratis parkeren! Pak uw voordeel bij Firezone! Smokkelhoekweg 10 Kapelle Biezelinge De grootste openlucht-boulevard voor een gezellig dagje uit. Ruim 40 winkels met alles voor in en om het huis. Het Mannenkoor St. Da vid ‘s Ministrels uit Zeeuws-Viaande- ren treedt zondag middag 7 januari op in ‘t Kerkje van Ellesdiek. Het gezelschap brengt een pro gramma uit een breed re pertoire van licht klassieke stukken. Reserveren is ge wenst via 0113- 351317 of kerkje@ellesdiek.nl ELLEWOUTSDIJK Grote Markt 11-13 4461 AH Goes Tel.: 01 13 227607 www.delscher.nl Zeeland B.V. www.eijsermans-optiek.nl BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Tussen kerst en oud nieuw GEOPEND Gesloten van 4 t/m 13 januari Lange Vorststraat 57 - Goes - tel. 0113-230214 Bel voor een adviesgesprek (0113) 235235 www.vhzeeland.nl www.woonboulevardbreda.nl van 11.00 tot 17.00 uur HORLOGES - SIERADEN TASSEN (Ganzepoortstraat 18, Goes, rechts naast Xenos) Minder betalen! op keramisch sanitair, baden, douchebakken, badmeubelen, kranen, kasten, klein meubelen, laminaat en gordijn fournituren. Doeland Heinkenszand Schouwersweg 10. Tel.: 0113 - 56 12 55 ffl WGGGNGR huis-aan-huiskranten WOENSDAG 3 JANUARI 2007<lAAR$ApG g8 ^UMMER 1 De Bevelander van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 januari 19% korting op bijna alle artikelen! zie voorwaarden in de winkel of op www.parfumenevanbiemen.nl PARFUMERIE VAN BIEMEN klokstraat 10 goes 0113 227473 Laatje straks nog meer verrassen bij Formido! wordt k. i i Lr I H 45ÈI-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2007 | | pagina 1