Gevangen in de lens ’Neem onrust weg via de Onrustweg’ KEL Knallend het nieuwe jaar in! JAAR U' Nieuw in Beveland fes ui 32 S'? a 600 jaar Goes Delta verandert j deurloo j ubi l eunbh'èl^ '%anbi edi ng Landschappen in beeld en muziek Gemeente geeft startschot voor Igor wint donoren maar Dorpsraad geeft school kinderen een In verwachting? kerstpakket EijserHi^W Optiek www.eijsermans-optiek.nl Van Os Van der Mark het kabelpakket verliest strijd Paardrijdag voor gehandicapten in Zeelandhallen WGGGNGR huis-aan-huiskranten “Wj Weekkrant voor de Bevelanden d nieuwi°or' ARD* i Woensdag 29 december 2004 wk 53 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 INLIA Zeeland De Bevelander INLIA Zeeland, een stichting die (advertenties) (advertentie) Hollandse avond bij (advertentie) Jaaroverzicht 13 3 Regio Achtergrond OUDJAARS ACTIE BIJ C1OOO - j Popminnend Zeeland krijgt eigen platform komt op voor asielzoekers plaatst 2004 in één oogopslag De een zie pag 2 GOES - Duizenden asielzoe kers in Nederland zijn door onnauwkeurig werk van de IND zoek. Dat blijkt na een steekproef van Stichting IN LIA Zeeland in een Zeeuwse gemeente. Voor deze mensen wordt noch een verblijfsver gunning geregeld noch een terugkeer naar eigen land, simpelweg omdat ze op papier niet bestaan, zegt G. Burger, directeur van INLIA Zeeland. Van Thienen wist dat hij niet lang meer te leven had. Maar hij maakte zich sterk om lotgenoten te helpen. Via de media vroeg hij aandacht voor het probleem van het tekort aan bloeddonoren. Hij verscheen op de televisie en kreeg interviews in verschil lende kranten. Twee weken geleden nog sprak hij met een journalist van De Bevelander. Zijn in spanningen zorgden ervoor dat duizenden mensen zich inmiddels hebben aange meld als bloeddonor. Igor van Thienen werd 24 jaar oud. een formaliteit te zijn. Ik heb al le vergaderingen bij gewoond De tentoonstelling met optre dens is van 13.30 tot 16.00 uur. Hans Wodrada voert namens honderddertig omwonenden een strijd tegen een fietsroute door De Schotsman, (foto: Dennis Rijsbergen) Het programma begint om 16.00 uur met een optreden van mu ziekvereniging Euphonia. Daar na houdt burgemeester D. van der Zaag een korte toespraak. Vervolgens is het de beurt aan Ballet Studio Free. Die doet een uitvoering rond een lied dat spe ciaal voor het feestjaar is ge schreven. De Grandpa Nick Ses sieband sluit het nieuwjaarscon cert af. Toegang is gratis. GOES - De gemeente Goes geeft op nieuwjaarsdag het startschot voor de viering van het zeshonderdjarig bestaan van Goes. Het eerste evene ment van het jubileumjaar is een nieuwjaarsconcert in thea ter De Mythe. RILLAND - De kinderen van de Rillandse basisscho len hebben van de Dorps raad Rilland-Bath een spe ciaal kerstpakket gekregen. tel 0113 501036 fax: 0113 501179 tie ongelukken kunnen gebeu ren. De bewoners hebben de ge meente een alternatief geboden. "Neem de onrust weg via de On rustweg", stelt Wodrada. "Dat is een mooi pad achter de dijk. Fietsers hebben er een prachtig uitzicht en niemand heeft er last van." (Lees verder op pagina 3) KAMPERLAND - Voor het eerst in zijn leven is Hans Wo drada naar de krant gestapt om een geschil met de overheid uit te vechten. De gemeente Noord-Beveland wil een deel van de fietsroute langs het Veerse Meer door zijn rustig straatje laten lopen. Wodrada - en met hem unaniem alle hon derddertig omwonenden - zijn tegen dat plan. "Normaal zoek ik in overleg naar een oplos sing. Maar de gemeente is een muur waartegen we praten", verzucht de voormalig officier van justitie. En dus ziet hij de krant als een laatste uitweg. Administratie- en Belastingadviseurs Uw (toekomstige) adviseur: Behalve kleurpotloden, een schetsboek, een envelop om tekeningen te bewaren en een kerstkaart kregen de kinde ren ook een belangrijke kerstboodschap mee. 'De Dorpsraad wil er voor alle mensen zijn en ook voor alle kinderen' schrijft de voorzit ter van de dorpsraad, Cees de Vries in een brief aan alle kinderen in de voormalige gemeente Rilland. 'Het zou mooi zijn als alle mensen el kaar gedag zouden zeggen. Mensen moeten elkaar ook niet uitsluiten omdat iemand een andere huidskleur heeft of een ander geloof.' De dorpsraad wil in de zo mer ook nog een actie begin nen om alle inwoners van Rilland, Bath en Stations- buurt op de foto te zetten. Ook dat doet de dorpsraad om de onderlinge verhoudin gen tussen allochtonen en autochtonen te verbeteren. GOES - ZeelandNet TV ver dwijnt van de kabel. De slecht bekeken televisiezender maakt plaats voor een gecombineerd programma van de Amerikaanse zenders Reality TV en Bloom berg. Verder wordt de Spaanse zender RNE Radio 1 aan het radiopakket toegevoegd. De ver anderingen gaan komende vrij dag in. maar wethouder Meulenberg liet er geen misverstand over be staan: 'Er valt niet meer over te praten. We hebben er goed over nagedacht', zei ze." Alle omwo nenden zijn tegen de route door hun wijk. "We zitten niet te wachten op een peloton fiet sers." Wodrada denkt zelfs dat door de onoverzichtelijke situa- zich inzet voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers, deed onlangs een proef in samenwerking met een Zeeuwse gemeente waarvan Burger de naam niet wil vrijgeven. "We hebben alle dossiers van asiel zoekers die in afwachting van hun zaak zijn, naar de IND ge stuurd. Blijkt dat zestien procent van de gevallen niet bekend was bij die dienst." Burger wijt het probleem aan de werkmethode van de IND. Die heeft na april nieuwe zaken niet van een dos siernummer voorzien. "Er zijn nogal wat mensen die dezelfde naam hebben. Net zoals er in Nederland veel Janssens zijn, heten veel asielzoekers bijvoor beeld Mohammed." Zonder nummer zijn die volgens Burger nauwelijks uit elkaar te houden. "De IND is de aanvragen van die asielzoekers gewoon kwijtge raakt. Als in één Zeeuwse ge meente al zestien procent zoek is, dan gaat het landelijk om dui zenden mensen." (Lees verder op pagina 3) VLISSINGEN - Duizen den bloeddonoren wist hij in korte tijd te werven. In de dagen die hem nog rest ten, mobiliseerde hij televi siemakers en krantenre dacties (ook die van De Be velander) voor zijn nieuwe doel. Op kerstavond ver loor Igor van Thienen uit Vlissingen zelf de ongelijke strijd tegen leukemie. GOES - Dat gehandicapten goed paard kunnen rijden, la ten ze zien op zondag 9 januari tijdens het paardensporteven- ement Indoor Zeeland in de Zeelandhallen in Goes. Van de Wege die ook musicus is, bespeelt die middag ook het or gel. Engel Reinhoudt vult het programma aan met Zeeuwse liedjes uit zijn eigen repetoire. Bev«l<,nder kntjHen Door samenwerking tussen de Bevelandse Lions Club en de Goese Lions Club is de dag tot stand gekomen. Onderdeel is ook dit jaar de Paardensport- promotiedag voor gehandicap ten. Verstandelijk- of lichamelijk gehandicapten kunnen die dag kennis maken met de paarden sport. Maar er zijn ook gehandicapten die al zeer bedreven zijn in deze tak van sport en hun ervaring la ten zien in af te leggen proeven. Dit jaar hebben zich al meer dan honderdtwintig ruiters aange meld. Het evenement is in twee hallen. In Hal 1 worden de proeven van de ruiters afgewisseld met een speciaal programma. Zo is er tij dens de opening een Jungle show. Verder is er tussen 13.30 en 14.00 uur een After-kerst show en een 8-tallige kür op mu ziek. In Hal 2 kunnen bezoekers mee rijden met een aangespannen wagen. Voor mensen met een handicap die nog helemaal geen paardrijdervaring hebben, be staat er tussen 11.00 en 15.00 uur de mogelijkheid om eens met paardrijden kennis te ma ken. Ervaren instructeurs helpen belangstellenden op een paard. Alle gehandicapten kunnen meedoen, mits ze over een goed evenwichtsgevoel beschikken. Toegang en alle activiteiten zijn gratis. Wie meer informatie wil, kan. bellen met Joyce Delfos, 0118- 490356 óf 06-27435935. WOLPHAARTSD1JK. - Dagelijkse taferelen vanuit een ander per- week een kiek van palingfuiken aan het Veerse Meer bij Wolp- spectief bekijken. Het levert niet alleen een andere kijk op de haartsdijk. Dienen deze netten om palingen te vangen, de fotograaf wereld op maar soms ook regelrechte kunst. De fotograaf van De nam nu eens de netten gevangen in zijn lens, (foto: Jaap Wolter- Bevelander maakte op een mooie zonnige winterdag afgelopen beek) ELLEWOUTSDIJK - In 't Kerkje van Ellesdiek in Elle- woutsdijk is donderdag 30 de cember een tentoonstelling van Zeeuwse landschappen van Wim van de Wege. Wie de Reigerlaan op park De Schotsman bij Kamperland op rijdt, ziet nu niet meteen een idyllische fietsroute voor ogen. De straat is amper breed genoeg voor één auto. In de zomer, wan neer er veel meer automobielen geparkeerd staan, is het helemaal een hindernisbaan. Voor de po tentiële fietser die het Veerse Meer aan het verkennen is, valt er ook weinig lol te beleven. Er is niets te zien, behalve wat schuttingen, hagen en ander mans woningen. Wodrada begrijpt er dan ook he- fietsroute te laten lopen. "Begin lemaal niets van waarom de ge- februari was er een inspraak- meente Noord-Beveland stug avond. Maar al gauw bleek dat aan het plan vasthoudt om door de Reigerlaan een deel van de DJ Royal Show Prijs 24.50 p.p. v y j I Asielzoekers zoek door fout bij IND Door Dennis Rijsbergen Onze nieuwe fauteuil 'Butterfly' in 11 kleuren dik rundleer PROFITEER NU! CKX» t/m 31 december een krat beugels uoor een mooie meeneemprijs! BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Wij staan vanaf dinsdag 4 januari weer voor u klaar Vanaf 3 januari 2005 B.A. van Os Wilhelminastraat 59 4413 AX Krabbendijke Kies vanaf dezeï week uw winkel van het jaar en win een heerlijk weekendje weg in een park van Roompot Vakanties Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-23021^ de Bevelander wonen en slapen w w w .deur1ooweubelen.nl Haringvlietplein 4 Zierikzee tel.:0111 456161 U vindt ons net buiten het centrum, (Z'zee west) op het bedrijventerrein na de grote rotonde GRATIS PARKEREN Geopend: di t/m zat. (do. koopavond) Zaterdag 22 januari 2005 Aanvang buffet tussen 18.00 en 20.00 uur Aanvang muziek en LIVE gastoptredens vanaf 20.00 uur Kijk op www.piccard.nl of bel 0118-413551 Hotel**** Restaurant PICCARD Vlissingen direkt achter de boulevard gelegen 3^ 33I MM V 'Z I f/fr' - t' A X i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1