Bloed is leven van stropers maakt ook Zeeland onveilig Het is huilen in de uienbusiness Waterland krijgt een groot zeeaquarium lp LAATSTE Gewelddadige bende J127 DE PRIJZEN VAN 2004, UITLEVEREN IN 2005! 1 Connexxion geeft gehoor aan protest de Bevelander - 204 met een bus van 3,5 ton A-MERKEN SANITAIR TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN Winnaars Peter Pan-actie betaalt uw boete RONDJE BEVELAND HET WETEN WAARD Kunst leerlingen bij de bloedbank Kerstexpositie Jan van Trirum Wijn en winter in museum Kapelle Muziek en de kerstgedachte D® I VR~ 23 24 9.00-21.00 MA 3 (Vervolg van voorpagina) Dilemma De Bevelander advertentie advertentie AA-team.nl 0900-0777 Van Trirum is vooral bekend om zijn schilderijen van katten, maar ook van paarden en land schappen. Zijn werk is al in ver schillende galerieën in Neder land en het buitenland tentoon gesteld. Nu houdt hij voor het eerst een solotentoonstelling in zijn eigen atelier. Op die manier hoopt de kunstenaar meer con tact te hebben met kunstliefheb bers. De expositie wordt geo pend op donderdag 23 december om 20.00 uur en loopt tot 8 janu ari. Het atelier is dagelijks van 13.00 tot 18.30 uur te bezoeken en op donderdag en vrijdag van 19.00 tot 21.00. Bezoeken op af spraak kan ook: 0113-581597. Voor de belangenorganisatie is het moeilijk in te schatten hoe veel agrariërs er de brui aan ge ven. "Dat kunnen er tientallen zijn." Voor de Zeeuwse boeren is het een frustrerend jaar. Jille: "Het was een goed productie jaar, met bijvoorbeeld mooie aardappelen, maar de prijzen zijn slecht." Zorgen GOES - Heel wat Zeeuwse boeren doeken volgend jaar hun bedrijf op. Dat is de ver wachting van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) in Goes. "Door de la ge prijzen van de aardappel en de ui is 2004 één van de slecht ste jaren geworden", stelt K. Jille van de ZLTO. Voor Wiskerke zijn de dump prijzen rampzalig. "We halen nu uien op voor zes cent per kilo en verkopen ze voor vier cent, ter wijl we ze eigenlijk voor elf cent moeten verkopen om het renda bel te houden. Per week zetten we anderhalf miljoen kilo om. Reken maar uit." GOES - Klachten zijn er ge noeg. Overal politieauto's achter de bosjes, een bon nenregen daalt neer op Zee land. Maar, zo vraagt de re dactie van De Bevelander zich af, zijn het sterke ver halen of is de politie inder daad met het bonnenboekje aan het wapperen? Daarom een oproep. De spelregels zijn simpel: de bekeuring moet in Zeeland zijn uitgeschreven en de in zender moet bewijzen dat hij die bekeuring ook inderdaad heeft gehad. Stuur uw inzen ding naar Redactie De Beve lander, postbus 5, 4460 AA in Goes Igor hoopt dat zijn initiatief door de bloedbank wordt opgepakt. Mensen die meer informatie over het bloeddonorschap willen heb ben, verwijst hij naar de website van de Stichting Sanquin Bloed- voorziening, www.bloedbank.nl. En bloeddonors die stamceldonor willen worden, kunnen gratis bellen met de medische donoradmi- nistratie van de bloedbank: 0800-0223699. overleg werd een zeeaquarium ontworpen dat uniek is in Nederland. In het themapark komt een ge bouw waarin de gasten kunnen plaatsnemen in een theaterop- stelling. Zo hebben ze zicht op een groot zeeaquarium waarin van alles gebeurt. Met Aquapo- lis mikt Waterland op een breed publiek. Naast de Deltawerken en ver schillende waterattracties past een spectaculair zeeaquarium volgens de initiatiefnemers per fect in het thema. WaterLand Neeltje Jans trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. confronteerd en pleiten voor de inzet van meer bussen op de 'schoolroute'. In de hal van het museum staat dan een stand van het Zeeuwse wijnmakersgilde Luctor et Fer- mento. Bezoekers kunnen er van verschillende Zeeuwse wijnen proeven. KAPELLE - In het Fruitteelt- museum in Kapelle is woens dag 29 december de Midwin- termiddag. KLOETINGE - De kerstge dachte en muziek staan cen traal tijdens de traditionele Kerstnachtdienst vrijdag 24 december in de Geerteskerk in Kloetinge. GOES - Kunst van leerlingen van het Buys Ballot College in Goes is in januari, februari en maart te zien in het gebouw van de bloedbank in Goes. Niet alleen de mensen die donor zijn maar ook het publiek kan een kijkje komen nemen. De openingstijden zijn op maandag van 14.00 tot 20.00 uur, dinsdag en woensdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 12.00 tot 15.30 uur. WOLPHAARTSDIJK - De ro mantisch realistische schilder Jan van Trirum houdt zijn eer ste kerstexpositie in zijn atelier aan de Veerweg 67 in Wolp- haartsdijk. Die foto was aanleiding voor een gedicht dat op zijn beurt weer voor een beeld zorgde. Het drie luik dat zo ontstond is bewerkt, tot een poëzieposter, waarvan er straks een twintig te zien zijn in de ruimte van het donorcentrum aan de 's-Gravenpolderseweg 4A. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J. A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113- 563110 Bouwense krijgt een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs op een motorfiets zonder kente ken en zonder helm op. "Ik rijd nooit met die motor op de open bare weg. Als ik dat toen wel had gedaan, zou mijn uitlaat niet aan te raken zijn geweest. De agent kon er gewoon zijn hand op leg gen." Even later zag Bouwense inder daad een motorcrosser door de MAANDAG Colijnsplaat, café Juliana, jaarvergadering, ijsclub Ons Genoegen, 20.00 uur. TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: A. v.d. Dorpel, Ericalaan 31, Yerseke, 06-53257131Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-259882. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zaterdag 20.00 uur (eerste kerst dag): Wivina Diteweg, 0113-224099. Zaterdag 20 uur tot en met zondag (tweede kerstdag): Matty Stroo, 0113-224099. Bij geen ge hoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, en dr W. Verboom wordt waargenomen door B. Boer, 0113- 313050 of 0113-22886. of red.bevelander@whk.wege- ner.nl. Anonieme tips zijn ook welkom via www.de-bevelan- der.nl. Vergelijk je rijk! Pechhulp va. 25,- p.j. dat deze heren vuurwapens bij zich droegen." Of ook Zeeuwen slachtoffer zijn geworden van het geweld, kon de politie nog niet zeggen. "Maar dat stropers steeds vaker geweld gebruiken, is helaas een tendens die we de laatste jaren zien." Volgens de politie gaat in de handel in wild, zoals konijnen, hazen en reeën, steeds meer geld om. In maart van dit jaar vatte de po litie in Roosendaal al vier ver dachten in de kraag. In april wer den weer twee mannen opge pakt. Het gaat om inwoners van Brabant. Vorige week kwamen daar nog eens drie Helmonders bij. De politie denkt nu de hele bende te hebben opgerold. NEELTJE JANS - Aquapolis heet de nieuwe publiekstrek ker die in 2005 wordt gebouwd bij WaterLand Neeltje Jans en naar verwachting in april 2006 wordt geopend. Het gaat om een groot zeeaquarium. Het betrof een protest van ou ders van Schouwen-Duiveland en de Bevelanden, wiens kinde ren het voortgezet onderwijs in Goes bezoeken. Ze protesteren tegen de overvolle bussen waar mee hun kinderen worden ge- Vereniging voor automobilisten in ruige terreinen hard te kunnen rijden", legt politiewoordvoerder T. Gilsing uit. De politie kwam in september vorig jaar de goed georganiseer de bende op het spoor. Volgens Gilsing is het voor het eerst dat stropers zich zo professioneel groeperen. Het geweld dat ze ge bruikten, maakte het onderzoek er niet makkelijker op, stelt hij Gedupeerde bewoners en jacht opzichters durfden namelijk geen aangifte te doen uit vrees voor represailles. "De stropers hebben niet alleen honden van jachtopzichters doodgeschoten, ze pleegden ook vernielingen aan huizen. Bewoners voelden zich bedreigd door dit agressieve gedrag en je moet niet vergeten buurt rijden. "Toen ik daarop naar het politiebureau belde, re ageerde men daar erg lauw op. Dit kwam op mij over als: we hebben nu toch al de bekeuring uitgeschreven. Laat maar zit ten." Bouwense is geenszins van plan de boete te betalen. Ook wil hij niet dat De Bevelander de boete betaalt. "Ik wil alleen maar bekendheid geven aan de losgeslagen en compleet onbe trouwbare politie in Zeeland." Heel soms, zo nu en dan, kan zelfs de politie niet onder de ei gen blunders uit. A. van den Heuvel uit Goes kreeg 10 no vember een brief van justitie in de bus. Hij had een dusdanig Tijdens de overhandiging werd duidelijk dat zowel vervoers maatschappij Connexxion als het provinciaal bestuur zich nog meer willen inspannen om de knelpunten snel te verhelpen. Dat wordt wel bemoeilijkt door het onregelmatige aanbod aan reizigers, zegt de vervoerder. Pols en Van Houdt zijn blij dat zowel de provincie als Connex xion open staan voor de proble men en naar oplossingen zoe ken. "Dat was onze opzet, maar we blijven alert." Ook staat er een wandeling van vier kilometer in de omgeving van Kapelle op het programma. Een gids vertelt onderweg aller lei wetenswaardigheden. De wandeling start om 13.30 uur. Voor kinderen is er bovendien een workshop fruitschilderijtjes maken in het jeugdatelier. Het museum gaat om 13.00 uur open. De bende opereerde in een ge bied dat zich uitstrekte van Lim burg tot en met Zeeland. Zo struinden de stropers regelmatig de polders rond Rilland af, maar de politie sluit niet uit dat ze ook elders in Zeeland actief ware. De stropers gebruikten speciaal ge prepareerde snelle auto's en ge trainde jachthonden. "Die auto's zijn speciaal aangepast om ook Wanneer M. Bouwense uit Goes aan 7 september denkt, wordt hij weer woedend. "Ik ben die dag de schuur aan het opruimen en heb mijn crossmotor tegen de schutting gezet." Opeens staan twee agenten voor zijn neus. Die beweren dat ze iemand zonder helm op een crossmotor hebben zien rondrijden. De werken zijn gemaakt in het kader van het Bazar-project. In klas 3 hebben de leerlingen vo rig jaar een bijzondere foto mee genomen naar school. GOES/VLISSINGEN - Zoveel mogelijk jonge bloeddonors, maar ook mensen en organisaties prikkelen om zelf die donors te gaan werven. Dat wil Igor van Thienen (24). In korte tijd heeft hij in kranten en op televisie het belang van het bloeddo norschap een gezicht gegeven. Hij doet dat niet voor zichzelf. Nadat dit jaar voor de derde keer acute leukemie bij hem werd geconstateerd, is het voor hem al te laat. Vanaf 21.30 uur speelt Brass band Excelsior kerstmelodieën. Om 22.00 uur begint de dienst, waaraan ook de Cantorij mee doet. Voorganger is dominee D. Neven. toe. "Want Zeeland is toch een grote akkerbouwprovincie." De ZLTO waarschuwt boeren niet te snel over te schakelen op een 'winstgevend' gewas. "Vorig jaar was de ui een goed gewas. Je ziet dat boeren dan achter de markt aan gaan telen. Vaak stort de markt dan in. We roepen boe ren op daar niet in te trappen. Al kan ik ze wel begrijpen. Boeren hebben nu eenmaal niet de luxe om uit veel goed renderende ge wassen te kiezen." Voor J. Wiskerke, directeur van uienverwerker JWK Wiskerke in Kruiningen, is de malaise geen verrassing. Er zijn gewoon te veel uien geteeld. "Vier jaar ge leden is er twaalfduizend hecta re geteeld, dit jaar twintigdui zend hectare. Normaal gespro ken is de opbrengst 850.000 ki lo, dit jaar 1.4 miljard kilo." De uiensector wacht een vervelend dilemma. Wil die weer gezond worden dan zullen boeren of hun bedrijf moeten sluiten of een ander gewas moeten telen. GOES - Precies 220 handteke ningen overhandigden Eveline Pols uit Zierikzee en Ellen van Houdt uit Noordgouwe afge lopen vrijdag in Middelburg aan gedeputeerde G. de Kok. Meer dan tweehonderd krab bels om een einde proberen te maken aan de stampvolle bus- sen op de schoolroute van en naar Goes. Voor de uiensector zijn de prij zen letterlijk om te huilen. Kreeg de boer vorig jaar nog zo 'n vijftien tot twintig euro voor honderd kilo uien, vandaag de dag mag hij in zijn handen knij pen als hij er een euro voor krijgt. "Deze ontwikkeling baart ons grote zorgen", geeft Jille RILLAND - Een gewelddadige stropersbende die er niet voor terugdeinsde honden van jachtopzichters dood te schie ten en grondeigenaren te be dreigen, was ook actief in Zee land. De politie heeft de bende vorige week in Brabant opge rold. Maar niet zomaar een zeeaquari um. Volgens de directie van Wa terland voegt Aquapolis een nieuwe dimensie toe aan het fe nomeen zeeaquarium. Er gaan namelijk allerlei activiteiten in plaatsvinden door duikers die ook gebruik maken van onder- watercamera's. De wens voor een bijzonder zeeaquarium leef de al geruime tijd bij de directie. Na uitgebreid onderzoek en WOENSDAG Kapelle, Fruitteeltmuseum, Midwintermiddag, tentoon stelling, wijn proeven, work shop, 13.00 uur. Kapelle, Fruitteeltmuseum, wandeling o.l.v. gids, 13.30 uur. Oranje is in de ogen van de agent rood en hij staat bij de meter te popelen om meteen bij het verstrijken van de tijd een boete uit te schrijven. Heeft u het als lezer van De Bevelander meegemaakt? Stuur uw verhaal dan naar de krant. Heeft u een in uw ogen onzinnige bekeuring gehad, laat het ons weten. In januari 2005 beslist de redactie wie van de inzenders de meest on terechte of absurde boete heeft gehad. De krant neemt die bekeuring voor zijn reke ning. Op kerstmorgen begint om 10.00 uur een feestelijke dienst ook met muziek van de Cantorij. Er moet meer aan de werving van bloeddonors worden gedaan, vindt Igor. "De bloedbank werft te weinig en te langzaam. Al enige tijd geleden heeft mijn broer gevraagd stamceldonor te worden. Hij wacht nog steeds op een reactie. Ook zou het mooi zijn als mensen die achttien worden een kaart voor bloeddonatie krijgen toege stuurd. Daarop kunnen ze dan aangeven of ze bloed willen geven. Nu krijgen ze alleen een kaart voor orgaandonatie." Zijn wervingscampagne begon al in 2001, het jaar waarin voor het eerst bleek dat hij leukemie had. Hij startte een kleine actie om on der familie en vrienden bloeddonors te werven. Dit jaar besloot hij het groter aan te pakken. Toen zijn school, het instituut voor de autobranche en management in Driebergen, hem vroeg of hij een ZATERDAG Kloetinge, Geersteskerk, fee stelijke kerstdienst, 10.00 uur. Goes, Grote Kerk, kerstzangdienst, De Levens bron, 17.00 uur. In het museum is verder een ten toonstelling aan de wijnbouw in de provincie gewijd. Deze expo sitie met als titel Bacchus, laat de bezoeker zien hoe wijn in vroeger eeuwen in Zeeland werd gemaakt, maar ook waar de he dendaagse wijngaarden in Zee land te vinden zijn. Op Tweede Kerstdag begint om 10.00 uur een zangdienst met het Kloetings Kerkkoor. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, 0113-561290. Prak tijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. DIERENBAMBULANCE (Dierenbescherming) Dagelijks bereikbaar via 0900-7673437 GOES - Onlangs hield De Bevelander de Peter Pan-actie. Op de re dactie stroomden de inzendingen binnen. Na lang beraad zijn de volgende namen als winnaars uit de bus gekomen: Kaja Boudewijn en Yannick van Aert uit Kapelle, Jim Strating en Frank Schoenmaker uit Kamperland, Tom Antonisse uit 's-Heer Arendskerke, Robin Lockefeir uit Nisse, Sophie van Oevelen en Noëlle Bustraan uit Goes, Christiaan Huijers uit Wemeldinge, Erik van der Wal en lan van der Wal uit Wolphaartsdijk, Sharon Kievit uit Colijnsplaat, La rissa van 't Westende uit Heinkenszand, Demi Witte uit Baarland en Janneke Koster uit Borssele. Deze winnaars krijgen hun prijs thuis gestuurd. laatste wens had, antwoordde hij: 'meer jonge bloeddonors'. De school stuurde een brief langs alle klassen en de leerlingen rea geerden enthousiast. Resultaat: zo'n 960 nieuwe donors. Om een nog breder publiek te bereiken zette Igor de media in. Hij verscheen al in het televisieprogramma Vara Laat en gaf interviews aan verschillende kranten. En zolang het kan, gaat hij door met zijn acties. "Met CineCity zijn we nu in gesprek om een actie op te zet ten waarbij mensen zich als bloeddonor kunnen opgeven. Een idee is om ze dan bijvoorbeeld gratis bak popcorn te geven." Omdat voor Igor zelf geen geschikte donor werd gevonden, hebben artsen ongeveer een maand geleden besloten hem niet meer te be handelen. Hoeveel tijd hij nog heeft, is moeilijk te zeggen. "Het kunnen weken of maanden zijn. Ik probeer van dag tot dag te leven en wil zoveel mogelijk tijd met mijn familie en vrienden doorbren gen. Tussendoor hou ik me met de werving bezig." VRIJDAG Kloetinge, Geerteskerk, kerstnachtdienst, 21.30 uur. Wolphaartsdijk, Nicolaus- kerk, mini kerstconcert, mu ziekvereniging Advendo 19.00 uur, aansluitend kerst zangdienst, 19.30 uur. Goes, Goese Lyceum, kerst- avonddienst, Evangelische Gemeenschap Rafaël Goes, 19.30-21.00 uur. ernstig strafbaar feit in het ver keer gepleegd dat de zaak aan de rechter was overgedragen. "Ik ben geflitst op de N57 bij Burgh Haamstede. Ik mocht daar tachtig maar reed daar, na een meetcorrectie, met een snelheid van 204 kilometer per uur... met een Iveco-bus van zes meter lang en 3,5 ton zwaar plus nog eens een aanhanger erachter." Van den Heuvel moet er nog om lachen. "Ze begrepen bij de poli tie dat dat niet kon. Had ik daar met een snelle Mercedes gere den in plaats van die bus, dan was ik zwaar de sigaar. Zie het dan maar eens hard te maken dat je niet zo hard hebt gereden." ZONDAG Kloetinge, Geerteskerk, zangdienst, 10.00 uur. de Bevelander Ml HMMMI Door Erik van Bostelen ^KOOPAVONP Woensdag 22 december 2004 Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17,00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente C SANI-DUMP I 10.00-17.00 AirrOBERSERS ALARMCENTRALES 168 uöf per week Huifakkerstraat 10 Breda-Noord Tel. 076-5937100 (Nabij de MegaPraxis) Bosscheweg 253A Tilburg Tel. 013-5821391 (Nieuw in Tilburg!) MAANDAG 27 DECEMBER GEOPEND VAN 10.00 -17.00 UUR Directie Algemeen Directeur J.V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red .be velander whk .wegener.nl Ad verten tieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wegener NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezon den. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werk maatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, ta.v. A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 9.00-17.00 M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3