Riskeer geen boete laat zien wie je bent Maud voor ziet film ’Floris van Neer landstalige titelsong i I Webwetensw@@rdigheden Lekker, lekker... Puzzelland I I In de sterren... Het boek Muziek en meer 'Dimlicht overdag verplicht stellen' 2 3 8 4 6 5 7 Woensdag 22 december 2004 de Bevelander 25 Gemarineerde zalm 'Hollands Glorie' was goed voor Jan van Middendorp Anneke Kaiser Dick van der Veen 2 3 4 5 6 8 9 Voormalige 'Idol' Mand zingt de titelsong van de film Floris (foto: Eva Posthuma) 10 11 1 HORIZONTAAL: VERTICAAL: 1. Voorkeur; 2. mager; 3. lang, 1. Meelpijpjes voor de soep; 2. tijdperk; 3. totaal van de ver koopopbrengst, manwijf; 4. een zekere; 5. kamp, breed (muz.); 7. persoon van adel, boomloze Ingrediënten: 1,5 kilo verse zalm, twee bosjes dille, twee eetlepels zeezout, een eetlepel suiker en een eetlepel witte peper. grassteppe; 8. honingdrank; 9. elektronenbuis, idool; 10. ge lofte; 11instructievliegtuig. Volgens het SWOV, het natio naal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonder- zoek, kan het aantal zware on gevallen flink dalen, als ook overdag dimlicht wordt ge voerd. De serie 'Fioris' met Rutger Hauer in de rol van de tot de verbeelding sprekende ridder staat bij menigeen in het ge heugen gegrift. Begin decem- wel beeldmateriaal beschikbaar (meestal dankzij het archief van Onze levensliedvertolkers ko men veel te weinig op tv, klagen hele volksstammen bewonde raars. Een dvd'tje biedt uit komst. CNR doet veel aan Ne derlandstalige artiesten. De 'Zoals je naar me kijkt' is een mooi ingetogen liedje. "Het is geschreven door John Ewbank, de man achter de successen van Marco Borsato. Ik zie het als een eer dat ik een liedje van zijn hand op heb mogen nemen." Dat betekent dat iedereen van 14 jaar en ouder een geldig identi- J. '1 _1_J 1 J 1 1 4 politie of een toezichthouder De Nederlandse overheid werkt hard aan een veilig Nederland. Daarom wordt de identificatie plicht uitgebreid. Door deze uit breiding kunnen politie en toe zichthouders beter hun werk doen, omdat ze kunnen controle ren of iemand de juiste en volle dige gegevens over zichzelf ver strekt. Zo wordt criminaliteit en overlast beter aangepakt. Na tuurlijk mag de politie nooit zomaar iemand aanhouden om zijn of haar identiteit te controle ren. Daar moet altijd een goede re den voor zijn. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, maar ook wanneer de politie bezig is met het handhaven van de openbare Voor meer informatie over het aanvragen van een identiteitsbe wijs: ga naar uw gemeente. Surf van 14 jaar en ouder vanaf 1 ja nuari 2005 altijd een geldig Weegschaal Beschouw de zaken zoals die lopen eens in een nuchter dag licht. Het wordt een wat on rustige week, maar dat komt vooral door uzelf, u bent zo graag aan het veranderen. U kunt beter wachten tot de wind is gaan liggen en dan met argumenten komen. Stier Kans op misverstanden in het persoonlijke vlak. Een aantal sluipende en ook enigszins slopende problemen moet op gelost. Het is belangrijk dat u wat energie besteedt aan het op orde brengen van uw eigen leven. Maak geen bokken sprongen! Tweelingen Er zijn mensen die zich met uw leven willen bemoeien, laat u niets wijsmaken. Luis ter naar hun goede raad, maar weeg die zorgvuldig en doe datgene waar u zelf achter staat. Oefen uw geduld tegen over een steenbok die klaagt. Boogschutter U volhardt in een mening die anderen niet begrijpen. Neem wat afstand tot de zaken u duidelijker worden. Het is geen week voor ingrijpende besluiten. Ontspan u en stel u wat socialer op. U reageert nogal grillig. U bent opstan dig, maar het is verstandig juist nu niet toe te geven aan protest. Ram Een onverwachte gebeurtenis versnelt uw ontwikkeling. Maak u niet te druk en ga rus tig uw gang. U bent nu wel eens zelf aan de beurt! Neem tijd voor uzelf, u hebt zo veel in uw mars. Maagd Er zijn deze week geen hoog tepunten, maar ook geen pro blemen, alles gaat z'n gange tje. Mogelijk zullen aan het eind van de week ergernissen als sneeuw voor de zon ver dwijnen. Wellicht tilt u te zwaar aan sommige gebeurte nissen. Maud is zichtbaar onder de in druk als ze de trappen van het in drukwekkende Tuschinski be treedt. De Amsterdamse bio scoop is dan ook de locatie voor filmpremières. Heel bekend Ne derland lijkt uitgelopen. Als er varen ruiters arriveren hoofdrol spelers Michiel Huisman en Bir- Leeuw Er komen zaken uit de lucht vallen, die u goed zullen doen en precies op het juiste mo ment. Meng u niet in kwesties die u niet aangaan. Gebruik uw tijd om achterstallige za ken af te werken, daar is dit een goede periode voor. U zult zien hoe tevreden u dan bent over uzelf. Waterman Dit is geen week om vertrou wen te geven aan iemand die u slechts oppervlakkig kent. Toch is er veel mogelijkheid tot gezellligheid en warmte met en tussen goede vrienden. Er komt zelfs een buitenkans je aan. zou halen had niemand verwacht." Maud traint drie keer in de week als selectiespeelster van de Hoc- Zalm kenmerkt zich door een wat merkwaardige geschiedenis. Momenteel wordt het gekenschetst als een goedkopere vissoort. Ooit was het peperduur. Maar in een grijs verleden zwom er in de Rijn bijvoorbeeld zoveel zalm dat de dienstboden in de koopmans huizen langs de rivier in hun contract lieten opnemen dat zij niet vaker dan twee maal per week zalm hoefden te eten! In de Scandi navische landen hebben ze wat met vis. Vooral met zalm. De Gra vel Laks is wereldberoemd. Erg lekker ook en heel goed zelf te ma ken. Let op: gerecht kent een 'marineertijd’ van vijf dagen. Op tijd beginnen dus! Vissen U heeft de neiging om dat wat u bij anderen aan de buiten kant ziet te bewonderen en uzelf onopvallend en gewoon te vinden daarbij vergeleken. U ziet niet altijd dat iede.re medaille zijn keerzijde heeft. U houdt uzelf daardoor wat voor de gek en dat weet u heel goed! Bereiding: Snij de zalm in de lengte door en verwijder zorgvuldig alle graten. Dep de vis droog. Leg de filet met de huidzijde naar be neden in een schaal en bestrooi het met grof gehakte dille. Meng suiker, zout en peper en strooi het er over heen. Leg de andere helft met de huidzijde naar boven er op. Dek af met alufolie, en ver zwaar wat gewichten (baksteentje, conservenblikjes o.i.d.) Vervol gens in de koelkast vijf dagen laten marineren. Daarbij de vishelf- ten dagelijks even keren en begieten met de vrijgekomen vloeistof. Maak daarbij een mosterdsaus door zes geklopte eidooiers, een eet lepel olijfolie, eetlepel suiker, halve eetlepel azijn, wat peper en zout, een eetlepel mosterd en twee eetlepels fijngehakte dille met elkaar te mengen. Haal de zalm uit de marinade, schoon en droog deppen en er in diagonale richting dunne plakken van snijden. De huid uiteraard verwijderen. Serveren met de saus en een salade en warme toast. korte versregel; 4. edel; 5. tus sen (Latijn), larve van de lang- pootmug; 7. boomvrucht, fi- nancieringsvorm; 8. vis; 9. ie mand die iets te leen geeft, boe ventaal; 10. Iers Republikeins Leger; 11. veiligheidsgordel. Een echte 'pageturner' in goed En gels. In Amerika zeggen deskun digen dat het in werkelijkheid best eens zo zou kunnen gaan. Als dat niet nieuwsgierig maakt. Uit geverij Luitingh~Sijthoff. Paper back. 368 blz. Prijs 19,95 euro. speler. De eerste drie beelddra- gende muziekschijfjes zijn ge wijd aan Koos Alberts, Benny Neyman en Corry Konings. Elke dvd heeft zo zijn eigen high lights. 'Ik verscheurde je foto', 'Waarom fluister ik je naam nog' en 'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen’ zijn nog maar het topje van de ijsberg. Hits, med ley's en duetjes rijgen zich aan een'. Corry krijgt Benny op be zoek; Koos Corry en Benny. Neyman doet het met Nikos en Bonnie St. Claire. Volgend jaar wordt de serie uitgebreid Na het succes van het Mega Pira ten Festijn in Lemelerveld, sloeg het Nederlandstalig schlagercir- cus zijn tenten op in Nieuwleus- Schorpioen Niets te klagen deze week. Van iemand die u na staat krijgt u belangstelling. Dat doet u goed, want u bent trouw aan mensen. Wat u al lange tijd dwars zit, zal tot een oplossing komen. Overdenk de zaak en praat het eens rus tig uit, als het kan met humor. Kreeft U heeft enorm volgehouden de laatste tijd. Er is kans op een succes, in de sport of in uw werk. Maak gebruik van een hulpvaardig iemand die u op het juiste spoor kan bren gen. Houd uw ongeduld in toom, soms werkt dat tegen u. Met 'Het Juvenalis Dilemma' doet Dan Brown opnieuw een poging om de internationale bestseller lijsten te bestormen. Eerder slaag de hij daarin met 'De Da Vinei Code' en 'Het Bemini Mysterie'.' Boeken die de gevestigde orde op de grondvesten deed schudden. Dit boek behandelt een actueel thema: dat van de uitvinders van supercomputers en in hun spoor platenmaatschappij voegt aan de cd-reeks 'Hollands Glorie' een dvd-hoofdstuk toe. En er is nog meer goed nieuws voor wie graag verstaat wat er gezongen wordt. degenen die ze proberen te kra ken. Als daarbij de veiligheid van alle bewoners van deze aardkloot op het spel komt te staan, neemt de spanning toe. Het vloeit alle maal voort uit een naar het lijkt onschuldige e-mail van twee stu denten met de boodschap dat de een omzet van honderdduizenden president de kogel verdient. Het is cd's. Van de meeste artiesten is Brown wel toevertrouwd om te schaven aan een plot dat je ner veus de bladzijden om doet slaan. TROS televisie) en in bijna iede re huiskamer staat wel een dvd- de parkeerpolitie) daar vraagt. Als u dat niet kunt laten zien, riskeert u een boete. Daar- 2005 komt daar verandering om is het belangrijk dat iedereen in. Dan wordt de identifica tieplicht, de plicht om aan te tonen wie je bent, namelijk identiteitsbewijs bij zich heeft, uitgebreid. Lang niet iedereen heeft al tijd een identiteitsbewijs, zo als een paspoort of een rij be- teitsbewijs moet laten zien als de wijs, op zak. Sterker nog: sommige mensen hebben niet (bijvoorbeeld een boswachter of eens een identiteitsbewijs. Nu de parkeerpolitie) daar om is dat nog geen echt pro bleem, maar vanaf 1 januari git Schuurman geheel in stijl te paard. Maud is blij met deze kans zich in de kijker te zingen: "Het is natuurlijk prachtig om voor zo'n grote film als Floris de ber beleefde de remake van de titelsong te mogen zingen", lacht succesvolle film de premiere in Tuschinski. De titelsong 'Zoals je naar me kijkt' is het debuut van Maud. De begeleidende clip speelt geheel in stijl in de middeleeuwen. over 'Idols' te praten." Maud heeft de Academie voor Lichte Muziek gedaan, ze studeerde psychologie. "Op een avond be landde ik als surfend op de Idols-site. Ik besloot me op te geven. Maud. "De reacties zijn over weldigend en het leuke is dat mensen van alle leeftijden het liedje mee zingen. Of ik nu voor kinderen, ergens in het land of in een café als De Heeren van Am stel zing. Het is vooral een mooie ervaring. Zeker wanneer het nummer ook nog eens op drie binnenkomt in de Top 100. De achterliggende weken heb ik als een droom beleefd." Steenbok Een goede week. U levert een bewonderenswaardige inzet. U loopt nu en dan op tegen een Waterman die-zich niet soepel opstelt. Al uw tact is nodig om hem/haar te overtui gen. Daarna zal uw gezamen lijk project beter lopen. U hoeft dus niet bang te zijn, dat J 1 'j_t 1 '111 rig gaat controleren op het dra gen van identiteitsbewijzen. Nu Sinterklaas alweer onderweg is naar het iets warmere Spanje is het tijd om écht na te gaan denken over de kerstdagen. Wie het ook op zijn computer gezellig wil maken in de donkere dagen heeft ge lukkig de nodige mogelijkheden op het internet. De populaire web site 'Kerst bij Annemiek' (meer dan tweeduizend hits per dag), te vinden op http://www.animatiesite.nl/kerstindex.html is hiervan een goed voorbeeld. Het is een eenvoudig uitgevoerde site met heel veel gifs (bewegende) plaatjes van kerstballen, -bomen en -man nen, engelen, kaarsen, klokken en alles dat verder nog bij het kerst feest schijnt te horen. Kerst bij Annemiek heeft overigens heel wat meer in huis dan alleen maar plaatjes over Kerst. Wie een kijkje neemt op de hoofdpagina http://www.animatiesitp.nl ontdekt dat er tientallen thema’s zijn waarvan plaatjes ter beschikking worden gesteld. Het is wel zaak op de hoofdpagina naar de onderkant van de pagina te scrollen om door het hek toegang te krijgen. Klikken op de kerstillustratic bovenin werkt niet. Behalve alle plaatjes linkt 'Kerst bij Annemiek' ook door naar en kele andere kerstsites. Wie geïnteresseerd is in kerststukjes maken, kan bijvoorbeeld terecht op http://www.tuinclub.be/st- jozef/kerst.htm, terwijl http://topl00.kerstmisonline.nl een over zicht geeft van veel meer sites rondom Kerstmis. Wie de kinderen prettig bezig wil houden kan - zoals wel vaker - een kijkje nemen op http://www.speelzolder.com/kerst/index.htm. De site bevat een grote collectie kleurplaten en knutselideeën. De kleurplaten zijn onderverdeeld in thema’s zoals elfen, engelen en kerstbomen. Klik op het thema en er verschijnt een pagina met thumbnails van de verschillende kleurplaten. Wie op één van de af beeldingen klikt krijgt vervolgens de kleurplaat te zien, die rechtst reeks kan worden geprint. Speelzolder bevat verder spelletjes, lied jes en recepten. De voorlezende vader, moeder, opa of oma kan vanaf de site tenslotte ook nog de nodige verhaaltjes downloaden om de kinderen voor te lezen. Wie niet geïnteresseerd is in plaatjes en knutsels maar meer wil weten over de betekenis van Kerst en de daaraan voorafgaande Ad- ventperiode zou eens een kijkje kunnen nemen op http://home.wa- nadoo.nl/~psd/isidorusweb/liturgie/advent.html, een pagina van Isodorusweb. In korte teksten wordt helder uitleg gegeven over de achtergronden van de kerstviering. Weliswaar is de site nog niet up-to-date - zo wordt er gesproken over de actuele vieringen van 2003 - maar de teksten zijn goed en de pagina bevat verwijzingen naar liedjes en een complete linkpagina die te vinden is op http://home.wanadoo.nl/~psd/isidorusweb/1320.html met katho lieke en meer wereldse achterliggende pagina’s. In één overzicht zijn zowel liedjes als toespraken van de paus te vinden. Op deze laatstgenoemde pagina is trouwens ook het wél actuele overzicht van de kerstvieringen 2004 te vinden. en. Meer dan 8.000 fans zagen daar heel de vaderlandse eredivi sie achter de microfoon. Het fes tijn is op twee dvd's vast gelegd, orde of strafbare zaken opspoort. Bonnie was er, Jan Smit, Jannes, U hoeft dus niet bang te zijn, dat Koos, Ame, José, Jacques en de politie na 1 januari willekeu- Frank Mirella. Nog meer nieuws: tien nieuwe delen in de CNR-reeks 'Hollands Goud', een worp dubbel-cd's met 'De mooi ste levensliedjes', 'De mooiste zeemansliedjes', 'Liedjes van Oranje', Blue Diamonds, Massa- met vragen over de identificatie- da, Normaal en Van Duin. plicht naar 'www.nederlandvei- lig.nl' of bel de Postbus 51 Info lijn 0800-8051. Indien overdag met dimlicht ge reden wordt, zal het aantal onge lukken met 15 procent dalen, stelt het SWOV. Bovendien neemt volgens de studie de ernst van de ongelukken af. Het SWOV heeft het onderzoek in opdracht van de EU uitgevoerd. De Universiteit van Amsterdam heeft gelijksoor tig onderzoek gedaan. De conclu sie van de Amsterdammers luidt dat er in de Europese Unie in to taal 5.000 minder verkeersdoden zullen vallen, indien overdag met dimlicht gereden wordt. Auto’s zullen volgens de onderzoekers niet alleen beter te zien zijn, maar ook 'levendiger' en 'dynamischer' zijn. Hierdoor zullen zij door meer weggebruikers opgemerkt Vanaf 1 januari wordt de identificatieplicht, de plicht om aan te worden. Het overdag voeren van tonen wie je bent, uitgebreid. Je moet je dan overal kunnen legi- dimlicht is verplicht in de Scan- timeren. dinavische landen en in Estland, Kroatië, Letland, Roemenië en Slovenië. Maud geniet zichtbaar van alle aandacht. "Ik vind het vooral al lemaal heel leuk wat er op mijn pad komt. Ik geniet van alle din- Als grapje. Dat ik de finale gen die ik doe en probeer vooral mezelf te blijven. Het is en blijft bijzonder dat iedereen zo met mij meeleeft. Mijn moeder knipt keyclub Nijmegen. En op de bijvoorbeeld alles uit wat er over zondagen speelt ze wedstrijden, me geschreven wordt. Eerlijk "Daarnaast ben ik zangeres en gezegd heb ik nooit zo in de be- treed ik op. Ik, Maud Mulder uit langstelling willen staan. Eigen- Nijmegen. Geweldig toch? Wie lijk is dat nog steeds zo. Ik hoef had dat twee jaar geleden kun- niet zo veel aandacht. Soms voel nen denken. Nee, ik ben nog ik me vreselijk opgelaten als ik lang niet uitgezongen," met vriendinnen in een café zit en mensen beginnen heel hard Willem Gunneman E o Q ■o C CÜ Weekkrant ex?ra Vertolkers van het levenslied JP382 N N ZJ CL I f I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 25