Stukje don't worry be happy in Colijn Finus Kuijs: ’Marketing zet de klant centraal, de zorg juist de organisatie’ Het kerstpakket is weer helemaal terug Nieuwe directeur telefonische hulpdiensten Kersttoernooi zaalvoetbal EXPO FUTSAL TENNIS SPONSOR I Winter helpt bloemsierkunst De Landbouw zorgt voor verrassing Drukkerij Herselman drukt door Cakeverkoop voor goed doel brengt mille op OZB-gegevens voortaan op internet C1OOO 1 de Bevelander |k Finus Kuijs: "De meeste bellers willen gewoon 'n gesprekje." (foto: Jaap Wolterbeek) I a Woensdag 22 december 2004 17 MMMMM producten als ontbijtkoek, ra gout, soep, paté, zalm en wijn." Ook Ben van Velzen van kaas- boetiek-slijterij De Koebel in GOES - Het kerstpakket is terug van weggeweest. Na een onderbreking van een jaar, waarin de feestdagenregeling was afgeschaft door het Mi nisterie van Financiën, kun- Delta Mossel 2 profiteerde door met 5-7 af te rekenen met con current Lamb Weston/Meijer en gaat nu afgescheiden aan de lei ding. Kloetinge 't Hapje steeg naar de tweede plaats door Colijn 1T met 6-4 terug te wijzen. Ondanks de kerstdrukte bij de post schoot PTT met scherp en bracht tegen Kloetinge Van Westen de eind stand 18-6 op het scorebord. Ook veel doelpunten bij Kamerbreed - FC Total, uitslag: 8-13. In de eerste klas eindigde de Yerseke-topper FC Barbé tegen Delta Mossel onbeslist in 3-3. Messina Cl000 en Decokay De Verfbron bleven in het goede spoor door beiden hun wedstrijden te winnen respectievelijk met 13-2 van Robur en 4-2 van De Schotte Yerseke. Heartbreak Café moest met 7-6 zijn meerdere erkennen in Rojas Tankershipping. In de derde klas won ZNN Jasper Goes zijn tweede wedstrijd en wel met 7-4 van Café 't Kompas dat nog steeds puntloos onderaan staat. Lamb Weston/Meijer behield de tweede plaats na de 2-8 winst bij Slagerij Krijger. Rabobank was met 10-2 te sterk voor Kloetinge 3. Uitslagen: 1ste klas: Café de Korenbeurs - FC Bonaparte 6-2; De Schotte - Decokay De Verfbron 2-4; FC Barbé - Delta Mossel 3-3; Messina Cl000 - SV Robur 13-2; Rojas Tankershipping - Heart break Café 7-6. 2de klas: Kamerbreed - FC Total 8-13; 't Hapje Goes - Colijn 1T 6-4; LW/Meijer - Delta Mossel 2 5-7; PTT - Van Westen Goes 18-6; Wolter&Dros - Croissanterie Daily's 9-2; VKP - De Landbouw 3-4. 3de klas: Rabobank - Kloetinge 3 10-2; Sla gerij Krijger LW/Meijer 2 2-8; ZW Jasper - Café 't Kompas 7-4. GOES - In de tweede klas van de futsalcompetitie zorgde Restaurant De Landbouw voor een daverende verrassing door koploper Kloetinge VKP met 3-4 te kloppen. WEMELDINGE - Zo'n veer tig kinderen in Wemeldinge hebben met de verkoop van ca kejes duizend euro opgehaald voor jeugd- en schoolprojecten in Pïr in Roemenië. Het geld van de actie Kerstcakes for Kids wordt gebruikt voor de organisatie van een kindervak- antieweek in Pïr en de bouw van een sanitaire voorziening voor een van de schoolgebouwen. DRIEWEGEN - De Zeeuwse Volksuniversiteit begint in ja nuari de wintercursus Creatief met plantaardige materialen. De gemeente Borsele heeft de gegevens waarop de taxatie waarde van het huis bepaald wordt op de website gezet. Tot nu toe kregen alle huiseigenaren enkele maanden voor de ozb-be- schikking de gegevens thuis op gestuurd. Via www.borsele.nl kunnen de inwoners van de gemeente zelf de gegevens controleren. Alle huizenbezitters kunnen inloggen door het invullen van hun sofi- numer, geboortedatum, postco de en huisnummer. GOES - In de tennishal aan de Verrijn Stuartweg was het de B- poule die zondag in actie kwam. Het waren de mannen van drukkerij Herselman die deze competitiedag de aandacht op eisten. Zij versloegen hun tegenstander, Hertel services, met liefst 20 tegen 4. KRABBENDIJKE De Meiboom, Kerkpolder 30, schilderijen van Diny de Kok, tijdens openingsuren, t/m janu ari. WOLPHAARTSDIJK Veerweg 67, schilderijen van Jan van Trirum, dagelijks van 13.00-18.30 uur, donderdag en vrijdag van 19.00-21.00 uur, t/m 7 januari. NEELTJE JANS Delta Plaza, foto's van Petra Rouwendal, 'Zee-land-schap', t/m 31 maart. r y. brengen naar de plaats waar het opgelost of aangepakt kan wor den. Maar de meeste bellers wil len gewoon een gesprekje met iemand. Vooral ouderen zijn vaak eenzaam en hebben be hoefte aan een menselijk ge sprek wel de voorkeur krijgt. Dat lijkt me logisch. Met chatten krijg je onmiddellijk antwoord. Offici eel beginnen we trouwens in 2006, maar we denken half 2005 al te kunnen starten." Als toehoorder en leerling in de opmaat naar de directiestoel per 1 januari van het Zeeuwse insti tuut heeft hij de afgelopen perio de al een en ander meegekregen over de gesprekken aan de tele foon. Ook de manier waarop de vrijwilligers met hun soms har de werk omgaan is Kuijs in middels duidelijk. "Er wordt ge oefend om dingen los te laten en de problemen op de juiste plek te laten komen. Dus niet de aap zelf op de schouders nemen en met hem verder gaan. Waar mo gelijk moeten volwassenen en kinderen hun probleem zelf Hierdoor steeg het team twee plaatsen op de ranglijst. "Nog een keer zo'n prestatie leveren en we doen weer mee aan promotie mo gelijkheden", stelde een dik tevreden Dave Herselman sponsor van het team vast. Het op de tweede plaats staande team Support Logistiek had ook een goed weekend en klopte Rob Jacobs man nenmode met 16-8. Koploper Emerge uitzendburo was vrij. Het verschil tussen de twee teams was dertien punten. Rob Jacobs staat nu met drie punten voorsprong op de eerste plaats. In de dames sponsorcompetitie had het team dat door de tennishal wordt gesponsord een goede dag. Ze kwamen uit tegen Traas b.v. waarvan met 16 tegen 8 werd gewonnen. Hierdoor stegen de da mes van de vijfde naar de tweede plaats. "We hebben weliswaar een wedstrijd meer gespeeld dan nummer drie, maar voorlopig kunnen we van de tweede plaats genieten", vond Cockey de Fouw, captain van het tennishalteam. Uitslagen: Herensponsorcompetitie poule B: Drukkerij Hersel man - Hertel Services 20-4; Franse/ IBG - Alu Light 12-12; Sport punt Zeeland - Koko Holidays 16-8; Zuid West Lease - De Zeekoe 12-12; Support Logistiek - Rob Jacobs Mannenmode 16-8. Damessponsorcompetitie: Tennishal Goes - Traas b.v. 16-8. De Lachende koe competitie: t.v. Yerseke - De Bevelanders 9-7; De Setters - The Volunteers 13-3; Trijers - Het Toppunt 11-5; Belleza Angels - No Nonsens 16-0; Zer Oirts - Racket Girls 13-3; Melse 2 wielers - Smash 8-8. mers deze week weer een kerstverrassing mee naar huis nemen. De SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland (0900-0767)en de Kindertelefoon (0800-0432) wordt draaiende gehouden door vijf professionele krachten en 75 vrijwilligers, is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereik baar. Pïr is een klein, dorp in noord west Roemenië. In de herfstvak antie heeft een groep van acht jongeren, samen met vier vol wassenen, een bezoek gebracht aan het dorp. Zij maakten daar kennis met jongeren en kleine kinderen en zagen dat er voor deze kinderen erg weinig is. Met hulp van de protestante gemeen te in Wemeldinge is op het ter rein van de dorpsschool een speelplaats gemaakt. Ook kreeg het dorp hulpgoederen. Toen hij solliciteerde bij de tele foondienst stelde hij niettemin de nodige vraagtekens bij zijn sollicitatie. Zou het wel passen bij zijn (commerciële) achter grond, vroeg hij zich af. Toen uit eén psychologische test bleek dat hij een uitermate ge schikte kandidaat was, werden alle twijfels weggenomen. "Je ziet wel meer mensen met de zelfde achtergrond uiteindelijk voor dit soort werk kiezen. Je komt hier zaken tegen die van belang zijn. Wat ik hier zal ver anderen weet ik niet. Het is een organisatie die staat als een huis." "Verder zal gewerkt moeten worden aan een goeie samen werking tussen de diverse instel lingen waarmee Kuijs en de zij nen te maken hebben. Dat staat wel op het programma en daar wil ik me hard voor maken." Overigens was die samenwer king ooit af, meldde de voorgan- I HEINKENSZAND - Als eerste in Zeeland kunnen inwoners van de gemeente Borsele de OZB-gegevens van hun huizen controleren via het internet. - Heinkenszand stopt op aanvraag van de bedrijven uitsluitend etenswaren in de kerstpakketten. "Besteld worden gewone en bruikbare boodschappen zonder poespas", zegt Van Velzen. Zijn nen circa 4,25 miljoen werkne- bedrijf heeft een breed aanbod in delicatessen en gedistilleerd en is gespecialiseerd in Zeeuwse producten. "We proberen ieder jaar iets nieuws te bieden. Dit jaar is dat een Zeeuws lees- plankje." De actie Kerstcakes for kids is op poten gezet door het Pïr-co- mité van de protestante gemeen te in Wemeldinge. Op zaterdag 18 december gingen de kinderen de deuren af met zelfgebakken cakejes. GOES - "Laat een ander in andere tijden nu maar mijn functie overnemen," zei schei dend directeur Ger Wolters van de SOS Telefonische Hulp dienst en de Kindertelefoon in een afscheidsverhaal op de se niorenpagina in De Faam. Het was goed geweest na 28 jaar. Vorige week nam hij afscheid in de Middelburgse Stads schouwburg. Middelburger Fi nus Kuijs neemt vanaf 1 janu ari zijn bureau in de directie kamer over. Dit jaar doen zestien voetbal ploegen mee. Die spelen in vier poules om de beker. De eerste wedstrijden beginnen om 9.30 uur. De aftrap van de finalewed strijd is om 16.47 uur. Entree kost drie euro. Voor meer infor matie over de organiserende club en het toernooi: www.arendskerke.nl. 'S-HEER ARENDSKERKE - Voetbalvereniging 's-Heer Arendskerke houdt op Tweede Kerstdag voor de vierender tigste keer het Kerstzaalvoet- baltoernooi. Die 'ander in andere tijden' kan getypeerd worden als iemand met een commerciële achter grond en een rood hart. "Ik ben afgestudeerd op de Hogeschool Brabant voor het vak commerci ële economie met communicatie als specialisatie. Dat kan ik na tuurlijk goed gebruiken in deze baan. Juist op die communicatie ben ik aangenomen. Aan de an dere kant ben ik actief PvdA-lid en voel me maatschappelijk enorm betrokken bij misstanden. Je zou kunnen zeggen dat dit werk beter bij mijn kijk op de maatschappij past dan het werk dat ik tot vorige maand deed." Vraagtekens De winter is bij uitstek een peri ode om in de natuur materialen te vinden die gebruikt kunnen worden in de bloemsierkunst. De cursus bestaat uit vier middagen van tweeënhalf uur in een atelier in Driewegen. De lessen zijn op 27 januari, 17 en 24 februari en 10 maart. Belangstellenden kunnen zich voor 10 januari opgeven bij de Zeeuwse Volksuniversiteit: 0118-634800 of via vu- zeell@csnet.nl. ger Wolters in de PZC van woensdag 24 november. Maar een nieuwe wetgeving strooide roet in het eten. Kuijs: "Je ziet bij de diverse organisaties dat ze het niet alleen kunnen. Zonder samenwerking kun je het verge lijken met 'pa slaat ma, ma slaat kind, kind slaat hond en de hond moet dus de deur uit. Dat lijkt dan de oplossing. In het marke- ting-denken staat de klant cen traal, in de zorg nog te vaak de organisatie." Op internet In de loop van volgend jaar gaan de telefonische diensten de digi tale snelweg op. Kinderen en ou deren kunnen dan via internet chatten. "E-mailen kan ook. Maar ik verwacht dat chatten GOES Galerie Van den Berge, West- wal 45, installatie, mixed me dia van Peter Morrens, 'Uwen hof, sieraden van Marie-José Hoeboer, 'A ladies' compound', t/m 24 december, voorwerpen en schilderijen, prelude op 600 jaar stad Goes, 'De Mythe van Jacoba van Beieren', modern én antiek glas van kunstenaars, 'Adellijk drinken', donderdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m l april. Serviceflat De Schakel, 's-Gravenpolder- seweg 9, diverse werken, waar onder houtsnij- en borduurwer ken, aquarellen en foto's van bewoners en medewerkers, t/m begin februari. Lunchcafé Stadhuis Goes, schilderijen van Tini Blom, t/m januari. Galerie Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade 65, werken van Sien Beekman, Maria de Vries en Bella Hendriksen, 'Draadloos', maandag t/m vrij dag van 9.30-16.00 uur, zater dag van 11.00-15.00 uur, t/m 14 januari. Gezondheids centrum De pijlers, Van Dus- seldorpstraat 1-11, mandala's van Joke Floresse, maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur, t/m februari. Emergis, 's- Gravenpolderseweg 53, fanta- sieschilderijen van Ludmila Kalmaeva, t/m 3 januari. Kunstuitleen De Bevelanden, Westwal 45, recent werk van Hendri van der Putten, woens dag t/m zaterdag van 13.00- 17.00 uur en eerste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur, t/m 22 januari. HEINKENSZAND Fotowand Binnenuit, Schou- wersweg 7, recente foto's van de Fotoclub Goes, t/m 8 janua ri, verlichting beschilderd met was en wasschilderijen van Ep- po en Anita Leemburg, t/m 31 januari, dinsdag t/m donder dag van 9.30-17.30 uur, vrij dag van 9.30-20.30 uur, zater dag van 9.30-16.30 uur. 't Artistieke Hoekje, Korte Kerkstraat 14, brons van Claar- tje Mol, keramiek van Loes Müller, glas van Rinus Rent meester, sieraden van Geje en stilistische kerstobjecten van Pleunie, donderdag van 10.00- 20.30 uur, vrijdag van 10.00- 17.30 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m januari. Galerie 't Kunstuus, Dorps straat 43, schilderijen van Mar tin Soesbergen en sieraden van Henny Soesbergen, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 15 januari. KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schil derijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m zaterdag van 9.00-16.30 uur, zaterdag van 9.00-16.00 uur, t/m 30 decem ber. Atelier Zee-land, Kasteelstraat 33, olieverfschil derijen van A. Timmerman, maandag en donderdag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. Gemeentehuis, Kerkplein 1 poppen van Agnes van den Berge, maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, donderdag van 9.00-18.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00-13.00 uur, t/m 24 december. ELLEWOUTSDIJK Kerkje van Ellesdiek, Zeeuwse landschappen in beeld, woord en muziek door Wim van de Wege, geopend tij dens activiteiten in het kerkje en 30 december van 13.30- 16.00 uur. Een aantal ondernemers zegt dat bedrijven zich strikt houden aan gebruiksvoorwerp of een de Zalmnorm van 35 euro (vrij- apparaat scoren gesteld van loonbelasting en premies), anderen merken juist Chris Kleijn voelt niet alleen de passie voor het stukje Caraïbisch Nederland, hij wil die passie ook uitdragen en met anderen de len. (foto: Tannie de Jonge) COLIJNSPLAAT - Met de opening van galerie Curasao van nacht." Kleijn schildert zelf en zijn werk, en dat van anderen uit de Chris Kleijn krijgt Colijnsplaat er weer een stukje cultuur bij. Caraïben, hangt in galerie Curasao en stralen fleurig vrolijkheid en Zaterdag trokken zijn kleinkinderen aan een lintje waarmee de opgewektheid uit. deur van de galerie open ging. Onder de verwarmende klanken Kleijn woont al langer in Colijnsplaat waar hij ruim twee jaar een van steelpanning muziek konden de eerste bezoekers kennis tweedehands boekenwinkeltje heeft in de Kruisstraat. Zelf kan hij maken met de passie van Chris Kleijn: Curasao. niet altijd in de winkel zijn en stalt daarom een deel van zijn col lectie buiten uit. Wie besluit om een boek te kopen kan het geld "Passie? Dat kun je wel stellen", zegt de geboren Hagenaar, "Mijn door een plastic pijp in de brieven bus laten glijden, met dank voor de eerlijkheid van de koper. Het is zijn stukje don 't worry, be hap- py Caraïbische mentaliteit in het koude Zeeland. Ooit stuitte Kleijn heerlijk. De mensen hebben niet veel nodig, ze zijn bijzonder op een verzameling Nederlandse en Duitse boeken en zo kwam van het een het ander. Nu is het boekenwinkel én galerie Curasao ge worden. Er is van alles te krijgen: boeken, schilderijen, planten en een drankje. En dat allemaal onder het mom van zijn lijfspreuk: 'ik laat mij door niets ontmoedigen, ook niet door ontmoedigingen'. Kleijn voelt niet alleen de passie voor het stukje Caraïbisch Neder- Zijn keuze om zich in Colijnsplaat te vestigen kwam deels omdat land, hij wil die passie ook uitdragen en met anderen delen. "Ik trek zijn ouders in Goes en zijn kinderen elders in Zuid-Beveland wo- graag door het oude gedeelte van Willemstad, daar geniet ik van en nen. Dat hij van de zee houdt is een andere goede reden. "Een vis- dat is ook op de schilderijen, hierbinnen terug te vinden. Of bloe- sersdorp bij de zee, een apart dorp waar de bewoners bijzonder men uit Haïti, allemaal Caraïbisch gebied. Die laten de vrolijke vriendelijk zijn. Daarom denk ik dat de mensen hier een stukje Cu- kleuren van de zon zien en de kleren die men daar draagt. Niet al- racjao in Colijnsplaat leuk vinden. Ik woon en leef hier indachtig leen schilderijen hebben mijn aandacht, ook planten. Ik heb hier mijn lijfspreuk. Positief denken geeft kracht, negatief denken kost een heel bijzondere staan, Dame de la Noche, die bloeit in de kracht." KAMPERLAND - C-1000 heeft het derde team van Bevelanders uit Kamperland nieuwe trainingspakken geschon ken en een nieuwe outfit. Flikweert Elektra en Fietsen schonk het elftal nieuwe tassen, (foto: pr) Werknemers krijgen tegenwoor dig een traditioneel en nuttig pakket met levensmiddelen zeg- Bij Oil Vinegar in Middelburg gen zowel Ineke van Schoote kunnen de klanten zelf een van Sligro Vlissingen als direc- kerstpakket samenstellen. Ook teur Harrie Verkaik van het ge- eigenaar Ton Lagas signaleert de lijknamige Middelburgse bedrijf keuze voor een blijvend artikel in relatiegeschenken. Volgens met daaromheen voedingsmid- beiden is het geheim van een delen. "Een pastaschaal of een leuk kerstpakket dat het nuttige pepermolen, mooi verpakt in dingen bevat met producten dié een mand of folie, doen het werknemers thuis gebruiken of goed." Wat de kerstverrassing eten. De doos heeft afgedaan als mag kosten loopt nogal uiteen, verpakking van het kerstpakket. "De kerstpakketten met één mooi elektrisch apparaat scoren hoog", -zegt Van Schoote. Ver kaik verkoopt veel pakketten die op dat die grens niet wordt ge- verpakt zitten in een gebruiks- handhaafd. De kerstpakketten- voorwerp. "Vooral het Trolley- verkoop, die vorig jaar in een pakket verkoopt goed. Dat be- dip raakte, is weer hetzelfde als staat uit een trolley met daarin in voorgaande jaren. Gelukkig voor Neder[andse werkne mers, want tachtig procent van hen ziet het kerstpakket als de ultieme blijk van waardering. vrouw komt er vandaan en na mijn eerste reis naar Curasao was ik verkocht aan het eiland en hoop er ooit te gaan wonen. Het is er vriendelijk en het leven is er niet zo gejaagd als hier in Nederland. Hier hang je voor de televisie, in Curasao praten de mensen met el kaar. Wanneer mijn vrouw met haar moeder of andere familie belt dan kan dat makkelijk een uurtje of wat duren." Ui? Door Ad Hanneman - 4 "JLL ■\IIII’X1 •- A- taooiv. t/ui XX.UJU jv vvvi viv gvuvivti nagviiuai, ivjljlju 3i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17