UFI: ’Muziek maken is onze creatieve oorlog’ Van paria Bakhuys tot dé wissel Robben Autoruit stuk? 'HULP Scholieren strijden om een plaatsje in de muziekstudie Een Engelse kersttraditie groeit in Heinkenszand GlasGarage B Een Versace voor een prikkie Zuidschor opent jachtservicebedrijf s Open huis voor lichaam en geest BV BEVELAND EXPO Ons Genoegen speelt in De Ark Volksschilderen in nieuwe cursus Winnaar bij Van Westen Menswear Woensdag 15 december 2004 de Bevelander 9 Corina Hage voor haar nieuwe winkel, (foto: pr) Bakhuys heeft het maatschappe- Dubbel voordeel op het nieuwe ANWB Tankstation in Vlissingen. Terugblik I A Gratis comfortabel kniematje* en nog een aantrekkelijke korting per liter ook Vrijdag 17 en zaterdag 18 december van 8:00 tot 18:00 uur tevreden is, tot het nummer klopt. Dat is onze creatieve oor log", vertelt UFI-zanger Leon. 2003-2004 met een uitvoerige terugblik op het Europees kam- GOES - Scholieren laten op vrijdag 17 december in het Bu ys Ballot College zien wat ze op muzikaal gebied in hun mars hebben. Een jury beoordeelt de verschillende optredens en de winnende muzikant mag zijn nummer in een muziekstu die op cd laten zetten. De optredens zijn een idee van de leerlingenvereniging Astra van het Buys Ballot College. Sa men met de muziekdocenten zet ten de leerlingen het evenement op. Er is een grote variatie aan optredens. Bands, solisten en Met gevoel van understatement sprak voorzitter Henk Herberts OVEZANDE - Zonder het echt te beseffen zijn ze ineens al bij na vijf jaar bezig, waarvan de laatste jaren als UFI. Eerst wa ren er die drie letters, later kreeg het een betekenis: Ugly Faced Idiots. De skapunkband speelt vrijdag 17 december tij dens de derde voorronde van het podiumproject 2nd Influ- enZ in De Klomp in Ovezande. Het tweede deel van het boek be handelt het interlandseizoen en een pinch hitter als Pierre van Hooijdonk? Hoe goed deze spe lers ook zijn, het lukte allemaal niet met voor vele fans als diep- wetens- waardigheden, gecombineerd UFI denkt intussen al aan een tweede cd. Op het programma van 2nd InfluenZ staan vrijdag ook optredens van de bands Ap pendix, Mad-Alica, Fitting en The Uprights. In de categorie Bep Bakhuys was de eerste Nederlandse profvoetballer, (illus tratie: Lineke Catshoek) GOES - De Zeeuwse Volksuni versiteit begint in januari met de cursus Nederlandse Volks schilderkunst. In deze beginnerscursus maken de deelnemers kennis met ver schillende stijlen in de volks schilderkunst, elk met zijn spe cifieke kleuren en motieven. Aan bod komen het Hindelooper en Assendelfts schilderen, het Staphorster stipwerk en de Boe renschilderkunst. Ook wordt stilgestaan bij de Zeeuwse volksschilderkunst. De cursus bestaat uit tien lessen van twee uur en start op dinsdag 11 janua ri. Opgeven kan nog voor vrijdag 17 december via 0118-634800 of vu-zeell@csnet.nl. KATS - Wanneer Beb Bakhuys ter sprake komt, dan gaat het al snel over zijn historische go al. Het vierde deel van de boe kenserie 'Oranje Toen en Nu' is deze week uitgekomen. Als een rode draad loopt door het 'toen' het voetballeven van Beb Bakhuys, die met een vallende kopbal een legendarisch doel punt maakte in de wedstrijd Nederland-België op 11 maart 1934. KRABBENDIJKE De Meiboom, Kerkpolder 30, schilderijen van Diny de Kok, tijdens openingsuren, t/m janu ari. NEELTJE JANS Delta Plaza, foto's van Petra Rouwendal, 'Zee-land-schap', t/m 31 maart. Wij repareren of vervangen uw voorruit... vanaj met prachtige foto's geven een goed beeld van het voorbije sei zoen. De lay out komt voor reke ning van Ruud Verkamman en il lustraties zijn van Lineke Cats hoek. Haar schilderijen van be roemde internationals komen ook in het nog op te zetten Na- in Middelburg te hangen. Voor Matty Verkamman (53) is de oranjereeks zijn levenswerk ge worden. De planning is om elk jaar een deel te laten verschijnen van deze vijftiendelige serie. "Als schooljongen in Rotterdam heb ik in de jaren zestig al inter nationals en oud-internationals gesproken. De gegevens van toen heb ik nog steeds en vor men de basis voor de research." Vorig jaar verscheen een demo ed. In twee maanden tijd was de eerste oplage van 'let's get wasted' uitverkocht. Dat geeft moed om door te gaan. Maar bo venal hadden de studio-opnames in 't Beest in Goes de bandleden van UFI geleerd hoe ze willen klinken en wat daarvoor komt kijken. "Je ontdekt veel als je eenmaal gaat opnemen", meent Leon Passieux. "Na die opnames is onze muziek een stuk volwas sener geworden. Misschien ook omdat we beter weten wat onze mogelijkheden zijn. We durven ook invloeden uit andere stijlen, zoals blues en jazz, erin te stop pen." Leon van de Akker, behalve zan ger ook de schrijver van de meeste UFI teksten, vindt dat de groep een eigen wereld kan creë ren. "We maken een soort fanta siewereld, met een flinke dosis KAMPERLAND - BrassBand Ons Genoegen uit Kamperland geeft zondag 19 december een kerstconcert in het kerkgebouw. De Ark aan de Veerweg in Kam perland. Het koor Nova Musica uit Ka- pelle doet ook mee. Samen spe len ze bekende en minder beken de kerstnummers. Het concert begint om 18.30 uur. zelfs orkesten betreden het podi um. De muziekstijlen lopen uit een van pop en klassieke muziek tot hardrock en rap. De optredens zijn in de aula van het Buys Ballot College aan de Bergweg 4 in Goes. Het pro gramma begint om 19.30 uur. Kaarten zijn te koop in de mid dagpauzes op het Buys Ballot College of op de avond zelf aan de zaal. Kaarten kosten drie euro en een deel van de opbrengst gaat naar het project Going Glo bal. Meer informatie is te vinden op de website www. Buy shal lot.nl. Fitzz Body Mind heeft een nieuw pand in gebruik genomen, (foto: pr) KORTGENE - Fitzz Body Mind in Kortgene houdt op zaterdag 18 december een open huis. Vanaf 1975 zijn Karei en Marita de Haas als fysiotherapeuten samen met hun medewerkers in hun ei gen praktijk werkzaam op Noord-Beveland. Met de aankoop van een nieuw pand in Kortgene kan de praktijk flink uitgebreid wor den. Fitzz Body Mind is gespecialiseerd in fysiotherapie, manu ele therapie, revalidatie, reïntegratie, sportbegeleiding, fitness en medische fitness. Ook Noorse Medische Trainingstherapie, manu ele lymfedrainage en andere fysiotherapeutische specialisaties en alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur,, energetische genees kunde en hypnotherapie behoren tot de mogelijkheden. Iedereen die lid wordt, ondergaat een intake en een conditietest om kracht en uithoudingsvermogen te meten. Na drie maanden wordt geke ken in hoeverre deze zijn verbeterd en wat verder bijgeschaafd kan worden. Het open huis bij Fitzz Body Mind aan de Hoofdstraat 49 in Kortgene is zaterdag 18 december van 11.00 tot 16.00 uur. Tot de kerstdagen geldt een reductie op het inschrijfgeld. GOES - Versace, Nina Ricci, Edgar Vos, Mexx, Esprit en nog vele andere bekende topmerken zijn voortaan ook binnen handbereik voor mensen met een iets minder gevulde portemonnee. Second hand Rose is een nieuwe zaak in Goes die gebruikte topkleding verkoopt. De winkel aan de 's Heer Hendrikskinderenstraat 10 is een initiatief van Corina Hage. De kleding die zij verkoopt is zo goed als nieuw, zegt ze. "De kleding in de winkel hangt, is vaak niet meer dan één keer gedragen tijdens bijvoorbeeld modeshows. De kledingstukken worden meestal ingebracht door bedrijven en particulieren" Ook voor mannen is er genoeg te vinden, zoals pak ken van Armani, Calvin Klein, Hugo Boss en Clarks. Bovendien zijn er schoenen en sieraden bij Secondhand Rose te koop. De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. van de Keuze Commissie toen tertijd: 'Het is niet ondenkbaar dat Bakhuys een versterking is'. Schrijver van de serie oranjeboe- ken, Matty Verkamman uit Kats, moet er om lachen. "Bakhuys was de Cruyff van zijn tijd. Hij was een klassieke goalgetter die links, rechts en met de kop scoorde. In de jaren dertig was hij het boegbeeld van het eerste grote Oranje." Schulden John Siemerink, eigenaar van De Zuidschor. (foto: Tannie de longe) had er de spelers voor om heel ver te komen. Want welke natio nale ploeg kan nu beschikken over een doelpuntenmaker als Ruud van Nistelrooy, een heer lijke rechtsbuiten als Arjen Rob- ‘tionaal Voetbal Museum ben, talenten als Rafaël van der Vaart en Wesley Sneijder, top- Oranje Toen en Nu wordt uitge geven door De Buitenspelers, in Kats, Het boek kost 29,95 euro. GOES - Begin oktober stond de Brax-shop bij Van Westen Menswear in Goes in het teken van de naderende winter. Klan ten konden meedingen naar een gratis en volledig verzorg de Verkeersveiligheidstraining onder leiding van deskundige instructeurs. Met de winter voor de deur een welkome aanvulling van de rijtechniek. De familie’ Dorst bleek de ge lukkige en kreeg uit handen van L. Steketee de prijs uitge reikt. gen uit het Oude en Nieuwe testament wordt het kerstver haal gebracht. Carols zijn geestelijke volksliederen die goed in het gehoor liggen. satire. Soms zit er een bood schap in, maar meestal is het om te lachen. Dat proberen we ook te bereiken door het vaak over dreven simpel te houden of in ie der geval zo te laten klinken." Vocaal ensemble Musica Cor dis zorgt voor de uitvoering in Heinkenszand. Dit Zeeuwse koor won in nog de eerste prijs van het prestigieuze Shütz- concours in Hoorn. Het con cert in de kerk aan de Kerk- dreef in Heinkenszand begint om 20.00 uur en is gratis te be zoeken. Omroep Zeeland zendt het hele optreden op eer ste kerstdag uit op de televisie. HEINKENSZAND Fotowand Binnenuit, Schou- wersweg 7, recente foto's van de Fotoclub Goes, t/m 8 januari, verlichting beschilderd met was en wasschilderijen van Eppo en Anita Leemburg, t/m 31 janua ri, dinsdag t/m donderdag van 9.30- 17.30 uur, vrijdag van 9.30- 20.30 uur, zaterdag van 9.30- 16.30 uur. 't Artistieke Hoekje, Korte Kerkstraat 14, brons van Claartje Mol, kera miek van Loes Müller, glas van Rinus Rentmeester, sieraden van Geje en stilistische kerstob- jecten van Pleunie, donderdag van 10.00-20.30 uur, vrijdag van 10.00-17.30 uur en zater dag van 10.00-17.00 uur, t/m ja nuari. Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, schilderijen van Martin Soesbergen en sieraden van Henny Soesbergen, woens dag en donderdag van 13.00- 18.00 uur, vrijdag van 13.00- 18.00 en 19.00-21.00 uur, zater dag van 10.00-12.00 en 13.00- 16.00 uur, t/m 15 januari. KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schil derijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m zaterdag van 9.00- 16.30 uur, zaterdag van 9.00- 16.00 uur, t/m 30 december. Atelier Zee-land, Kasteelstraat 33, olieverfschilderijen van A. Timmerman, maandag en don derdag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. Bibliotheek. Van der Biltlaan 32, collectie kerststallen van de Wereldwin kel Kapelle en Wereldwinkel Goes, maandag en donderdag van 14.00-17.00 uur, dinsdagen vrijdag van 14.00-20.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur, 7 t/m 15 de cember. Gemeentehuis. Kerkplein 1poppen van Agnes van den Berge, maandag en woensdag van 9.00-16.00 uur, donderdag van 9.00-18.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00- 13.00 uur, t/m 24 december. Ned. Hervormde Kerk, kerst stallen van de Wereldwinkel Kapelle en Wereldwinkel Goes, vrijdag 17 december van 14.00- 18.00 uur, zaterdag 18 decem ber van 14.00-17.00 uur, zon dag 19 december van 11.00- 12.00 uur. tVOLPHAARTSDIJK - John Siemerink, eigenaar van De Zuid- tchor Watersport in Wolphaartsdijk en De Zuidschor Roompot Harina, levert met de opening van De Zuidschor Jachtservice in Volphaartsdijk een compleet dienstenpakket voor de groot- en deinzeilerij. De twee eerstgenoemde watersportwinkels bieden :en ruim assortiment in vrijetijds- en watersportkleding, -schoe ien en -laarzen, plus alle mogelijke watersport-benodigdheden. De 'uidschor, een jong en dynamisch bedrijf dat Zeelands enige Jplash- én Optimist dealer is, de Orkaansloep levert, de winterber- ;ing voor schepen verzorgt en ook motoren verkoopt, verricht op Ie jachtwerf onderhoud, reparaties en betimmering aan en in sche ten en legt teakhouten dekken. Het adres van De Zuidschor Jacht- lervice is Zandkreekweg 5, telefoon 0113 582310. Voor meer in- brmatie: www.zuidschor.nl. In de beginjaren van de band was het punk wat de klok sloeg. Maar de muziek ging steeds meer de richting van skapunk op. Zo groeiden Leon Passieux (drums), Koen Bruinis (bass), Michael Jongkamp (gitaar), Le on van den Akker (zang) en Su zanne Hagen-Aars (sax) in de muziek die hen past. „Het lijkt soms een grap, dat moet ook, maar dat is het niet. Eigenlijk is het bloed, zweet en tranen. In het maken van een nieuw nummer gaat veel tijd en energie zitten. We geven elkaar muzikaal de ruimte en gaan door tot iedereen ELLEWOUTSDIJK Kerkje van Ellesdiek. Zeeuwse landschappen in beeld, woord en muziek door Wim van de Wege, geopend tijdens acti viteiten in het kerkje en 30 de cember van 13.30-16.00 uur. GOES Galerie Van den Berge, West- wal 45, installatie, mixed media van Peter Morrens, 'Uwen hof, sieraden van Marie-José Hoe- boer, 'A ladies' compound', t/m 24 december, voorwerpen en schilderijen, prelude op 600 jaar stad Goes, 'De Mythe van Jaco ba van Beieren', modern en an tiek glas van kunstenaars, 'Adel lijk drinken', donderdag t/m za terdag van 12.00-17.00 uur, t/m 1 april. Serviceflat De Scha kel, 's-Gravenpolderseweg 9, di verse werken, waar onder hout- snij- en borduurwerken, aqua rellen en foto's van bewoners en medewerkers, t/m begin februa ri. Lunchcafé Stadhuis Goes, schilderijen van Tini Blom, t/m januari. Galerie Atelier De Kaai, J A. van der Goeskade 65, werken van Sien Beekman, Maria de Vries en Bella Hendriksen, 'Draadloos', maandag t/m vrijdag van 9.30- 16.00 uur, zaterdag van 11.00- 15.00 uur, t/m 14 januari. ’"Ge zondheidscentrum De pijlers. Van Dusseldorpstraat 1-11, mandala's van Joke Floresse, maandag t/m vrijdag van 8.00- 17.00 uur, t/m februari. Emergis, 's- Gravenpolderse- weg 53, fantasieschilderijen van Ludmila Kalmaeva, t/m 3 janu ari. Kunstuitleen De Beve- landen, Westwal 45, recent werk van Hendri van der Putten, woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur en eerste zon dag van de maand van 13.00- 17.00 uur. dans betreedt Vivrant Things het podium. Het eerste optreden be gint om 20.00 uur, Entree is gra tis en er rijden om 19.00 uur van af het station in Goes gratis bus- sen naar Ovezande. A Festival of Lessons and Ca rols is door het King's College Choir of Cambridge in 1918 in Engeland ingevoerd. Via lie deren afgewisseld met lezin- www.glasgarage.nl HEINKENSZAND - Het kerstverhaal niet alleen ver teld maar ook gezongen. Dat is de traditie uit de Angli caanse kerk in Engeland. Een traditie die ook in Hein kenszand aan het groeien is. Daar is namelijk woensdag 22 december voor de negen de keer het festival Lessons and Carols in de kerk van de Heilige Blasius. lijk niet makkelijk en wil in 1937 zijn schulden via een overeen komst met VW wegwerken. De pioenschap in Portugal. Oranje voetbalbond komt er achter en plaatst Bakhuys onmiddellijk op de 'beroepslij st'. Bakhuys scoor de in het Nederlands elftal in 23 wedstrijden 28 goals. Hij wilde aan het eind van de jaren dertig nog veel meer scoren voor Oran je, maar de KNVB behandelde hem als een paria. "De midvoor verdediger Jaap Stam, een klas- maakte van de nood een deugd sekeeper als Edwin van der Sar en werd de eerste Nederlandse profvoetballer, bij FC Metz", vertelt Verkamman. Oranje Toen en Nu behandelt de geschiedenis van het Nederlands tepunt, tegen Tsjechië de wissel Elftal in de periode 1933-1940. van uitblinker Arjen Robben Een soms niet al te beste perio- door bondscoach Advocaat, de. Vier keer winst uit zeventien wedstrijden. Pas erna gaat het Levenswerk beter. Grote spelers als Beb Ba khuys, Kick Smit, Leen Vente, Wedstrijdverslagen, Puck van Heel, Leo Halle, Ber- tus Caldenhove en Bertus de Harder staan op. Vlak voor de oorlog (31 maart 1940) debu teert Abe Lenstra tegen Luxem burg en tekende na tien minuten voor de 1-0. UFI is een skapunkband maar: "We durven ook invloeden uit andere stijlen, zoals blues en jazz, erin te stoppen." (foto: pr) L Steketee overhandigt namens Van Westen Menswear het certificaat aan meneer Dorst, (foto: pr) GIRO 309 Samen zijn we 'M advertentie Uw voordeel onderweg «8 brax ■x Goede reis. Kniematje voor iedere klant (zolang de voorraad strekt) anwb.nl Reageren? i Bij het nieuwe ANWB Tankstation aan de Paul Krugerstraat 237 in Vlissingen zit het voordeel niet alleen in de aantrekkelijke korting. Met het handige kniematje zorgen we ook nog eens voor een comfortabele ondersteuning bij diverse klussen aan uw auto of in huis. ANWB leden en houders van een ANWB Visa Card met pin ontvangen extra korting. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij een schoon en veilig tankstation met permanent cameratoezicht. Bij zeer eenvoudig te bedienen pompen waar u onder andere met uw giro- of bankpas of met uw Visa creditcard met pin, gemakkelijk kunt betalen. Waarna u meteen kunt tanken en snel weer uw weg kunt vervolgen. Bel snel naar ClasCarage en check uw eigen risico ClasCarage is altijd voordelig. u eigen advertentie Broxven 6, ESCH Tel: 0411 - 60 42 44 I verantwoordelijk. Ht-'NTpR i M -N

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9