Teelt van zeevruchten is geen goudmijn in Zeeland r-O-Nes Mysteryshop de Bevelander - 'Soms denk ik: waar begin je aan' T Heemkundekring struint voor nieuw boekje Kapelle af 1 Goese gaat jaar naar Nicaragua om te helpen Duo Gavotte in kerstsfeer HROÖS OP ZEÊUWS RONDJE BEVELAND HET WETEN WAARD De Linge maakt kerstversiering voor goed doel Kerstzangdienst Wilhelminadorp OKK speelt kerstmuziek WW Gala, Gothic, Lak, Punk, Avondkleding, ïBai g Mi de Bevelander I Informatie Reagere? Schrief naè red.bevelander@whk.wegener.nl Ook de Franse militaire begraafplaats in Kapelle komt in het boekwerk aan de orde, (foto: Dennis Rijsbergen) Grafzerk advertenties Logistiek AA-team.nl 0900-0777 Woensdag 15 december 2004 3 Oanze huns proate steeds minder Zeêuws, en dat vinne me jammer. Want oans vinne dat 't een stiksje van oanze eigen cul tuur is dat a me zoue motte koestere. Daèrrom probere me thu- üs zovee meugelijk Zeêuws te proaten en wat a me daèmie meemaeke kunne je óm d'n aere weke in de Bevelander leze. Overlèsten schreef ik over 'Eintjeszand as 't zand van Heintje Pek. Heintje Pek of Heintje Pik is een aere benaeming voe de düvel en 'Eintjeszand wier, volgens mien meêster van de laegere schole, zó enoemd omda d'r gevaérlijk driefzand was. Dat driefzand is d'r a lank nie mi, mè dat düveltje kan d'r soms nog wè 's rondlópe. Uüt een doosje WEMELDINGE - Duo Gavot te speelt op vrijdag 17 decem ber in de Hervormde Kerk in Wemeldinge een adventscon- cert. GOES - Kleine monumenten, ze zijn het behouden meer dan waard. Dat vindt in ieder geval De Heemkundige Kring De Be- velanden want die geeft deze week een boekje uit over 'Klei ne Monumenten in Kapelle, Biezelinge, Eversdij k en Scho- re.' GOES - Wie in Zeeland een viskwekerij wil beginnen komt bijna voor een onmogelijke opgave te staan. De hobbels die moeten worden genomen om de aquacultures op te bouwen zijn schier overbrugbaar. jes... Gewoon een paar platen aan elkaar getimmerd en het is een huis. De mensen hebben daar bijna niets. Een koffer met Het oude kerkhof in Eversdijk met onder de beuk het graf van mr. P.H. Saaymans, de achtkanti ge gietijzeren dorpspomp op de nis over technische en biologi sche aspecten in huis hebben. Bij de meeste soorten duurt het anderhalf jaar eer geoogst kan worden. kleren en met zijn allen in één kamer." In Masaya en de hoofd stad Managua verbleef ze bij gastgezinnen. Meeleven in ar moe, meeleven in een andere cultuur, een compleet andere wereld. "Dat was een indruk wekkende ervaring." En zeker Het is de bedoeling dat de Goes in mei volgend jaar vertrekt. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een reeks van inentingen ondergaan, een cursus Spaans volgen en niet geheel onbelang rijk, sponsors zoeken. Want alle kosten komen voor eigen reke ning. "Ik denk zo'n vierduizend euro nodig te hebben. Daarmee betaal ik alles, onderdak, eten en de reis." Catsburg kan dan ook elk financieel steuntje in de rug gebruiken. Haar emailadres is wmcts@zeelandnet.nl. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113- 563110 Het duo, bestaande uit organist Martin Mans en panfluitiste Noortje van Middelkoop, brengt bekende advents- en kerstliede ren ten gehore. Ook spelen de musici enkele delen uit de Mes siah van Handel en twee werken van Bach. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang kost zeven euro voor volwassen en drie euro voor kinderen onder de twaalf jaar. stellingen met bijbehorende tek sten." Ook de logistiek is (nog) niet op orde. Viskweek is immers nog geen volgroeide bedrijfstak en heeft geen bestaande afneemka- nalen. De regelgeving van de overheid noemt Spring daarente gen positief. Verselijk je rijk! Ruim i op de 3 Nederlanders krijgt kanker GOES - Drie weken kunnen je complete leven in de war schoppen. Dat ondervindt Wil ma Catsburg uit Goes. Ze heeft haar baan opgezegd, net als de huur van haar woon ruimte. En dat allemaal omdat de drie weken die ze afgelopen zomer in Nicaragua door bracht een onuitwisbare in druk op haar hebben gemaakt. Over een paar maanden ver trekt ze voor een jaar naar dat Midden-Amerikaans land om de armen daar te helpen. monument waar je mee bezig bent. Zo werden wij in Biezelin ge op een bakkeet gewezen waarvan wij het bestaan niet kenden. Ook de kerk in Schore bracht een aantal verrassingen en heeft zes prachtige gebrand- ik wou eigenlijk schrieve: ie veranderden as een blad an een bo om, mè dit uütdruksel staet in 't éle ver'aal wè leuker. ik ooit es ehore da een rópe net as in 't Engels een touwe is wa- emie a de koeien of stieren vastezet wiere. A die beêsten d'r kop nie wouwe buüge goeng dat touwe strék stae (overdwas), en daer- rom zegge me da a iemand zo dwas as een rópe kan weze. Toch è'k dat in 't Zeêuws woordenboek nie terug kunne vinde. Wè von ik daè 't woord rêepe voe een touwe, dus misschien kom oans rópe daè vandaen. Ik bluüf't een leuk uütdruksel vinde KORTING OP ALLE DAMES HERENKLEDING Terug in Nederland, in Zeeland. Catsburg kan Nicaragua en haar mensen maar niet vergeten. Die drie weken, nee, dat was niet ge noeg. "Ik wil die mensen daar helpen. Kinderen leven op straat. Het lijkt me geweldig hen te helpen, ze iets te doen geven, een kinderkamp organiseren of een sportdag. Nu vervelen ze zich rot." Een jaar is wel heel iets anders dan een weekje of drie, dat be seft Catsburg maar al te goed. "Het zal wennen zijn. Drie keer per dag rijst eten, dat is iets min der. En soms vraag ik mezelf ook wel af: waar ga je aan begin nen. Maar dan bedenk ik me: wat is nu een jaar in een com pleet leven. Als ik daarmee men sen kan helpen en liefde kan ge ven." WEMELDINGE - Muziekvere niging OKK geeft zondag 19 de cember een kerstconcert in Hol land Inn aan de Noordelijke Achterweg in Wemeldinge. Het jeugdorkest en de fanfare spelen een variatie van traditionele kerstmuziek en licht swingende nummers. Het optreden begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. Het is zo makkelijk. Het veilige bestaan in Nederland koesteren, een carrière opbouwen, je kent het wel: huisje, boompje, beest je. Maar al het vertrouwde opge ven voor een onzeker leven in een 'bananenrepubliek', dat is verrekte moeilijk. "Er zijn al heel wat mensen geweest die te gen me zeiden: 'je bent hartstik ke gek.' Ze snappen niet waarom ik het doe", vertelt Catsburg. Maar de Goese heeft Nicaragua met eigen ogen gezien, heeft de mensen van het land ontmoet, gesproken, met ze gegeten en een bruiloft gevierd. Dat Nicara gua geen bananenrepubliek is, heeft ze al ondervonden. "De mensen daar zijn heel open. En hoe arm ze ook zijn, ze geven je alles." Catsburg toog eerder dit jaar sa men met andere Zeeuwse scho lieren naar Nicaragua om er drie weken lang huisjes op te knap pen en nieuwe te bouwen. Het land is straatarm. "Als je door de straten loopt en je ziet die huis boek Kerkplein-Ooststraat- Bie- zelingsestraat in Kapelle, zijn ook van die kleine juweeltjes, vinden beide auteurs. Of dat grafzerk in Biezelinge dat tot stoep verwerkt is, afkomstig uit de in 1908 gesloopte Nederlands Hervormde Kerk. 'Kleine Monu menten in Kapelle, Biezelinge, Van kleine huus wor ezeid da ze zo rond d'r twidde jaer in de "peu- terpubertied" komme. Dan bin ze zo dwas as een rópe* en ze zeg ge tegen oalles "nêêl". Noe docht ik da oans d'r vanóf wazze omda oanze jongsten mie z'n drie en 'olf jaer die tied a lank ehad oa. Dat bleek fluwéke aers te wezen. Z'n opa brocht 'n naè de peuterspeel zaal, en op weg daè naè toe kletsten ie, zoas oaltied, de oren van z'n kop. Mè ze wazze nog nie bie de deure of as een düvel uüt een do osje sloeg dat om**. Ie was zo kwaed as een stier en zetten hin stap mi. Dat wazze me oal nie van z'n gewend! Ie oa dan wè hin 'oorntjes op z'n vuróód en een staert an z'n hat, mè 't leek wè een düveltje. Je kon d'r hin contact mie kriege en d'r was hin land mi mie te bezeilen. Net zoas in de êêste peuterpubertied ze d’r hin andacht an egeve. Toch duurden 't bienaè twi uren voedat 'n wee een bitje gewoon kon doë. En dat kwam omda 'n saemen mie z'n vriendjes mocht gae danse. Wat bleek noe: ie oa edocht da 'n mie opa mee mocht naè oma om daè te gae spelen, en wat a 'n in z'n kop ei, ei 'n bliekbaer nie in z'n kont! Noe oa ik bedocht da dit dus gewoon de twidde peuterpuber tied is, mè vanachenmirreg wier me iets duüdelijk. D'r is naemelijk een uütdruksel dat a zeit: "twi geloven op een kussen, daè ligt de düvel tussen".Noe kom mien man uüt een protestants nist en ik uüt een Roms, en ja, een ienkele keer kruüpt dat ventje van oans wè 's tussenin, dus misschien is um wè een klein Heintje Pek! A je 'm op 'Eintjeszand tegenkomt, wees gerust: ie kan éél kwaed kieke, mè mie een bitje gpeie meziek ei je um zó an't dansen. Want daèr is 'n verzot op as d'n düvel op 'n ouwe menseziel. ExpresZo (dirrom zó) TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-259882. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Anja de Putter, 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarm centrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, en dr W. Verboom wordt waargenomen door B. Boer, 0113- 313050 of 0113-22886. Na het succes van 'Kleine Monu menten in Wemeldinge' besloten de schrijvers mede op verzoek van de gemeente Kapelle de nieuwe uitgave op poten te zet ten. Archivaris Tom Rijn en vrij williger Rinus de Regt zetten hun schouders onder het project. Vrijdag 17 december krijgt de Kapelse burgemeester S. Kramer op het gemeentehuis van Kapelle het eerste exemplaar officieel uitgereikt. Kleine monumenten kunnen in het algemeen omschreven wor den als monumentale onderdelen van gebouwen. Daaronder vallen gevelstenen, gevelversieringen, dak- en nokversieringen, deuren en ramen, maar ook hekken, pompen, gedenkstenen, graven, stoepen en stoeppalen te scha ren. Vaak was het de dorpstim- merman, de metselaar of de smid die een gebouw van een eigen stijlkenmerk en opvatting wist te voorzien. ZONDAG Goes, Grote Kerk, kerstzang- avond, 19.30 uur. Kapele, Spaartweg 4, kerstviering, 19.00 uur. VRIJDAG 's- Heerenhoek, Katholieke Kerk, Bevelands kerstkoor, volkskerstzang, 19.30 uur. Kapelle, Ned. Hervormde Kerk, kerstmarkt, 14.00-19.00 uur. Kapelle, Ned. Hervorm de Kerk, volkskerstzang, 19.30 uur. Goes, Gasthuis, kerst markt, 13.30 uur. bundeld is en zich ook ontwik kelt. Zeekraal en lamsoor, kokkels, mosselen en oesters, zagers en vis worden al in het zoute water gekweekt. Volgens Spring leert de ervaring dat de kennis over deze teeltenniet altijd toeganke lijk is en dat nog veel misver standen heersen over kansen en beperkingen van de zeeteelt. Een ondernemer - zo stelt Spring vast - moet dan ook over een goed gevulde beurs be schikken en een stevige dot ken- BIEZELINGE - Basisschool De Linge in Biezelinge houdt morgen (donderdag) een kerstmarkt. WILHELMINADORP - Mu ziekvereniging De Echo ver zorgt op zaterdag 18 december een kerstzangdienst in de Nederlands Hervormde Kerk in Wilhelminadorp. In deze dienst zingt ook het Kinderkoor We meldinge onder leiding van Da- niëlle van Cadsand. De dienst begint om 19.30 uur en de toe gang is gratis. Bezoekers aan de kerstmarkt kunnen er kerstversieringen kopen die door de leerlingen en hun ouders zijn gemaakt. Verder hebben de kinderen tekeningen gemaakt waarvan kerstkaarten zijn gemaakt. Een deel van de opbrengst gaat naar projecten voor arme kinderen in Sri Lan ka. De rest is bestemd voor aan koop van nieuwe boeken voor de school. De markt in het school gebouw aan de Noordstraat 5 in Biezelinge is van 19.00 tot 20.30 uur. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, HJ. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, Dl 13-561290. Prak tijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. Dierenambulance (Dierenbescherming) Dagelijks bereikbaar via 0900-7673437 Tot die conclusie komt Spring, het centrum voor duurzaamheid en water van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Niette min wil Zeeland juist de provin cie zijn waar kennis en ervaring met de teelt van zeevruchten ge- ---- Eversdijk en Schore' informeert over het hoe en waarom van een monument en geeft een onver wachte kijk op de dagelijkse leefomgeving. Het boek is te koop bij het gemeentearchief in Goes, bij boekhandel De Kope ren Tuin in Goes en bij Bruna in Kapelle en kost tien euro. DONDERDAG Goes, De Spinne, seniorenbin go, 14.00 uur. Biezelinge, ba sisschool De Linge, kerst markt, 19.00-20.30 uur. Goes, Oosterscheldezieken- huis, inloop spreekuur, Whi- plashpatiënten, 10.00-12.00 uur. Kleine monumenten zijn niet di rect aan 'oude' tijden gebonden. In de dorpen die in het boek werkje de revue passeren, gaat nog informatie te horen over het het om kleine monumenten uit de negentiende of twintigste eeuw. "Kleine monumenten val len doorgaans niet op", vertelt Rinus de Regt. "Totdat je ze weghaalt. Zoals een element die op de zijgevel aan de nok van het dak vastzit. Er lag een inventari- schilderde ramen, bijbelse voor- satie van de kleine monumenten in dorpen en daar zijn we mee aan de slag gegaan." Tom Rijn maakte de foto's en De Regt schreef de tekst er bij. "Het leuke is dat mensen belangstel lend komen vragen wat je aan het doen bent, Je krijgt dan toch Wilma Catsburg was ai eerder drie weken in Nicaragua. Het land maakte een onuitwisbare indruk op haar, (foto: pr) ZATERDAG Goes, De Pit, kerstbal, 20.00 uur. Goes, wijkcentrum Jan Ligthart, familiebingo, 20.00 uur. Kruiningen, Johannes- kerk, zangvereniging Crescen do en Harpe Davids, kerstcon cert, 19.30 uur. Baarland, Kerk, Slotstraat, verkoop kerststukjes, 14.00-17.00 uur. Wilhelminadorp, Ned. Her vormde Kerk, muziekvereni ging De Echo, kerstzangdienst, 19.30 uur. niet een trieste ervaring, want ondanks de armoede is er veel plezier. "Ik werd meteen uitge nodigd voor een trouwfeest en een verjaardag." -I i Kleine monumenten vallen pas op wanneer je ze weghaalt' Door Leon Janssens j Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente Bellamypark 37, Vlissingen (hoek Iguanga) Dl t/m ZA vkh 12.00 tot 18.00 im VRtJ. TOT 21.00 UUR WWW.BAR-O-NES.NL Vereniging voor automobilisten Kanker betekent niet altijd het air. Pechhulp v.a. 25Pi- AUTOBERGERS ALARMCENTRALES 16 B uur per wselt Jaren van onderzoek hebben gezorgd voor steeds betere behandelingen. Hierdoor hebben meer mensen met kanker nu een grotere overlevingskans. Dat willen we natuurlijk voor iedereen. Ceef daarom aan KWF Kankerbestrijding, giro 36000 of kijk op www.kwfkankerbestrljdlng.nl. Directie Algemeen Directeur J.V. Munstermün Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tïeben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red .be velander whk .wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concern. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wegener NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezon den. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werk maatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, txi.v.A.T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. IN O£ MATEN XXS T/M XXXL SIERADEN, SCHOENEN, ENZ Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 •MBE1 T/M 24 DECEMBER n I i i w IANAF 18 Dl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3