■1 i 1 i I Energieprijzen stijgen. Elektriciteit Gas DELTA helpt u met energie besparen. DELTA Comfort B.V. DELTA Comfort B.V., Postbus 5048, 4330 KA Middelburg, www.delta.nl, telefoon 0800 - 55 11 550 i Heeft u al DELTA Vast? Als u in juli of oktober gekozen heeft voor een overeenkomst met vaste prijsgarantie dan verandert er niets voor u. Tarieven huishoudelijk kleinverbruik per 1 januari 2005 Tarieven zakelijk kleinverbruik pen januari 2005 Zeeuws Groen houdt dezelfde prijs als onze gewone stroom. Ook in 2005. Gevolgen voor uw voorschotbedrag Tarieven gas Leveringstarieven Vast tarief per maand Tarief per m3 Tarieven elektriciteit leverlngstarieven Gewone stroom Tarieven elektriciteit leverlngstarieven Gewone stroom en Zeeuws Groen DELTA llllZl Tarieven gas Verrassend veelzijdig Waarom beïnvloedt de olieprijs uw energiekosten? Energiebelasting* Energiebelasting* Energiebelasting* Leverlngstarieven Energiebelasting* Energietarieven vanaf i januari 2005 Leveringskosten 33% Netwerkkosten ui% Belastingen en heffingen overheid 26% Leveringskosten 26% Netwerkkosten 26% Leveringskosten 50% Belastingen en heffingen overheid q.8% exd. BTW (19%), exd. Energiebelasting ind. BTW (19%), exd. Energiebelasting Tarief per m3 exd. BTW (19%) Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft uw overeenkomst te beëindigen. Indien u gekozen heeft voor een DELTA pakket, zijn hier kosten aan verbonden conform artikel 9 van onze Voorwaarden DELTA-pakketten. De tarieven Energiebelasting zijn onder voorbehoud van de definitieve vaststelling door de overheid. Vasttariefper maand Tarief per kWh - normaaltariefuren - laagtariefuren Onderstaande tarieven zijn geldig van 1 januari 2005 tot en met 31 maart 2005 en gelden voor aansluitingen tot en met 3X80 ampère. De tarieven hebben enkel betrekking op de levering van elektriciteit en gas. De overige tarieven volgen op een later tijdstip. U heeft er vast al over gelezen of gehoord; de energieprijzen gaan flink stijgen per 1 januari 2005. De voornaamste reden hiervoor is de stijging van de olieprijs. Waarom de olieprijs van invloed is op uw energierekening en wat de consequen ties zijn voor u, leggen wij u graag uit in deze advertentie. De prijs van aardgas is sinds de jaren zestig gekoppeld aan de olieprijs. Na de vondst van grote aardgasreserves, zoals Slochteren, moest de prijs van aardgas bepaald worden. Er is toen besloten de prijs van aardgas te baseren op de prijs van olie. Zoals u weet, is de olieprijs de afgelopen tijd flink gestegen. U merkt het ook aan de pomp; de prijs van benzine en diesel was nog nooit zo hoog. Door de koppeling aan de olieprijs is de prijs van aardgas meegestegen. Omdat veel elektriciteitscentrales gas als brandstof nodig hebben voor de opwekking van elektriciteit, is ook de prijs van elektriciteit gestegen. Gelukkig wel in veel mindere mate dan die van gas. Opbouw elektriciteitsrekening van een bedrijf met een verbruik van 15.000 kWh per jaar (enkeltarief). Totaal verbruik Opbouw elektriciteitsrekening van een huishouden met een verbruik van 3.000 kWh per jaar (enkeltarief). 0,0571 €0,0571 0,0832 0,0313 0,0102 ind. BTW (19%), exd. EB €1,49 0,3229 Enkeltarief meter €3,18 0,0693 0,0386 Dubbeltarief meter €3,18 Opbouw gasrekening van een huishouden met een verbruik van 2.000 m3 per jaar. Opbouw gasrekening van een bedrijf met een verbruik van 5.000 m3 per jaar. Belastingen en heffingen overheid ^3% Vast tarief per maand Tarief per kWh - normaaltariefuren - laagtariefuren o -10.000 kWh 10.000 - 50.000 kWh 50.000 - 10 mln. kWh Onderstaande tarieven zijn geldig van 1 januari 2005 tot en met 31 maart 2005 en gelden voor aansluitingen tot en met 3X80 ampère. De tarieven hebben enkel betrekking op de levering van elektriciteit en gas. De overige tarieven volgen op een later tijdstip. 0,0457 0,0457 exd. BTW (19%), exd. EB €2,50 0,26795 Enkeltarief meter €5,84 Dubbeltarief meter €5,84 0,0560 0,0301 Per 1 januari 2005 vervalt de subsidie op groene stroom. Maar als u Zeeuws Groen heeft, dan hebben wij goed nieuws voor u. Ook na 1 januari blijft de prijs van Zeeuws Groen gelijk aan die van gewone stroom. U kunt dus blijven bijdragen aan een beter milieu, zonder dat het u iets extra kost. In 2005 gaan de energieprijzen stijgen. Daarom is het nu een goed moment om de meter wat langzamer te laten tikken. Met DELTA Bespaar Direct® helpen wij u graag om uw energieverbruik onder controle te houden. Zonder in te leveren op comfort en gezelligheid. Samen op uw energierekening letten. Als onze klant kunt u gratis gebruik maken van DELTA Bespaar Direct®. Zo vaak u wilt, kunt u uw energieverbruik vergelijken met het gemiddelde verbruik van een soortgelijk huishouden. Verbruikt u méér, bekijk dan de persoonlijke besparingstips van DELTA. Gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld huishouden voor levering elektriciteit en gas, op basis van de tarieven per 1 januari 2005. Dit is respectievelijk 2.800 kWh en 1.950 m3 per jaar. Medewerkers van DELTA N.V. en zijn dochtermaatschappijen zijn uitgesloten van deelname aan deze prijsvraag. Een halfjaar gratis energie*! Meedoen met DELTA Bespaar Direct® kan u een halfjaar gratis energie opleveren. Hoe u dit kunt winnen staat op uw persoonlijke besparingspagina. Ga vóór 24 december 2004 naar www.delta.nl en meldt u aan. Totaal verbruik ind. BTW (19%) 0,0832 0,0313 0,0102 Welke factoren zijn nog meer van invloed op uw energiekosten? De prijs van energie is opgebouwd uit drie componenten: de leveringskosten, de netwerkkosten en Energiebelasting. In onderstaande diagrammen kunt u aflezen welk aandeel de tarieven hebben op de totale kosten. DELTA Comfort stelt alleen het leveringstarief vast. Dit tarief is gestegen door hogere inkoopkosten. De netwerktarieven worden door het netwerkbedrijf bepaald en staan onder toezicht van de overheid. De overheid bepaalt ook de hoogte van de Energiebelasting en BTW. Per 1 januari 2005 heeft de overheid de Energiebelasting verhoogd. exd. BTW (19%) 0,0699 0,0263 0,0086 Heel makkelijk via Internet. Voor DELTA Bespaar Direct®, hoeft u niets te betalen en u hoeft er ook de deur niet voor uit. Open vandaag nog uw eigen besparingspagina op onze website: www.delta.nl Door de stijging van de energiekosten is een verhoging van uw voorschot onvermijdelijk. Hiermee wordt voorkomen dat u op uwjaarnota ineens een flink bedrag moet bijbetalen. In januari worden daarom alle voor schotten aangepast aan de nieuwe tarieven. Voor een gemiddeld gezin nemen de kosten voor levering van elektriciteit en gas met ongeveer 9,- per maand toe. Dit is inclusief Energiebelasting. Totaal verbruik Gewone stroom per kWh N€ttostroom* per kWh (per aansluiting, per 12 maanden) exd. BTW (19%) 0,0699 0,0263 0,0086 Gewone stroom per kWh Zeeuws Groen per kWh (per aansluiting, per 12 maanden) ind. BTW (19%) o -10.000 kWh 10.000 - 50.000 kWh 50.000 - 10 mln. kWh Netwerkkosten 7% @6 Tarief per m3 ind. BTW (19%) (per aansluiting, per 12 maanden) 0 - 5-000 m3 0,1778 5.000 - 170.000 m3 0,1213 ///A Vast tarief per maand Tarief per m3 Netwerkkosten 11% Leveringskosten i>7°/0 Belastingen en heffingen overheid 42% Totaal verbruik (per aansluiting, per 12 maanden) 0 - 5.000 m3 0,1494 5.000 - 170.000 m3 0,1019

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 32