Bill Clinton nu ook Zeeland Keltische tenoren veroveren na Ruige rockers en luchtgitaren in een Zeeuws kastelendecor Bluesbands bespelen de Burcht ai t •1 Afrikanen zorgen voor licht in de donkere dagen Vlissingser toont Zeeuwse lucht in Duitse Solingen PODIUM CINE CITY VLISSINGEN SCHUTTERSHOF MIDDELBURG PODIUM 'T BEEST Koppen herhaald de natuur Wandelen door Expo in bieb De Bevelander Woensdag 15 december 2004 uur. Concertzaal, The Celtic Tenors maken het klassieke repertoire toegankelijk voor een groot publiek, (foto: pr) Klassieke tint The Seatsniffers, (foto: Diego Franssens) The Odd Couple, (foto: pr) 1 Alle dieren uit de dierentuin va ren, samen met Tom en Lili, na een overstroming in een grote boot over een eindeloze water vlakte. Niall Morris, James Nelson en Matthew Gilsenan zijn drie klas- WESTKAPELLE - De eerste keer beviel zo goed dat het Kasteelpopfestival van vorig jaar op zaterdag 18 december een vervolg krijgt. Het Kasteel van Batavia in Westkapelle is andermaal het decor voor rui ge rock. siek geschoolde tenoren die voor hun carrière bij de Celtic Tenors, behoorden tot het zeer selecte gezelschap van de Ierse operacoryfeeën. Maar ze bun delden hun krachten. als laatste band The Seatsniffers gecontracteerd. Kenners menen dat deze band sinds jaar en dag de beste Belgische roots- en rock and rollband is. Vier jaar geleden stonden de Belgen ook al op het podium van het festival in Kwadendamme. Maar ook festivals in Scandinavië, Zwit serland, Frankrijk, Oostenrijk, Abba omgetoverd tot een heftig rocknummer. Een van de band leden, Jan Kolkman, speelde tien jaar bij Normaal en de bas sist stond het afgelopen jaar op het podium met De Jovinks. Behalve de nodige rockmuziek is tijdens Kasteelpop ook het Zeeuwse Open Kampioenschap gankelijk voor een groot pu bliek. Tegelijkertijd weten ze het meer moderne genre van een klassieke tint te voorzien. The Celtic Tenors traden op met de groten der aarde als Eric Clapton en Cliff Richard. De te noren maken een tournee door Duitsland en maken daarbij een kort uitstapje naar Nederland. Indrukwekkend Luchtgitaarspelen. Deelnemers voeren zonder het gebruiken van een echte gitaar een platback act op van een gitarist. Deelnemers kunnen zich tijdens het festival opgegeven. Het eerste optreden van de echte bands begint om 14.00 uur. Het concert in de Stadsschouw burg in Middelburg op woens dag 22 december begint om 20.00 uur en kaarten kosten achttien euro. GOES - Muziek verbroedert. Westvlaming Willem Verman- dere laat dat zien met zijn kerstconcert zondag 19 de cember in De Mythe in Goes. Hoe? Neem een Kongolees koor mee het podium op, laat twee muziekwerelden samen smelten en slecht de barrières die talen en culturen normali ter plachten op te trekken. Vermandere is al jaren een oude bekende in de Nederlandse en Vlaamse theaterzalen. De ge moedelijke en humoristische troubadour weet met zijn ver haaltjes, gedichtjes en liedjes bij het publiek een gevoel van her kenbaarheid los te weken. Mooi, Vermandere trad al eerder met de Afrikanen op én ook rond de kerst. 'Elk minuut van dit con cert was een minuut om ook de donkerste dagen te verlichten', schreef de PZC over een eerder optreden in Hulst. Het concert in De Mythe op zondag 19 december begint om 15.00 uur. Kaarten kosten acht tien euro. Erik Visser, (foto: Laurent Hayvel) The Forgotten Donderdag, vrijdag, zaterdag zondag, dinsdag, woensdag 19.00, 21.45 uur. Maandag 19.00 uur. Zaterdagnacht 24.00 uur. In deze psychologische thriller, wordt Telly Paretta door haar psychiater geconfronteerd met het feit dat ze lijdt aan waan ideeën. Man On Fire Dagelijks 21.45 uur. John Creasy, een voormalig CIA medewerker, krijgt in deze thriller, een baan als lijfwacht De rondleiding wordt geleid door een vakkundige gids van het 1VN. In de rondleiding van circa an derhalf uur maakt de bezoeker kennis met het ruim veertig jaar geleden aangelegde bos rond om de kreken, dat door bom bardementen van de geallieer den is ontstaan. De rondleidingen beginnen om 14.00 uur bij de ingang van fort Rammekens. Het fort is norma liter open van maart tot okto ber. VLISSINGEN - Toneelgroep De Zeeuwse Komedie prolongeert de voorstelling Koppen van John Cassavetes, naar een vertaling van Gerardjan Rijnders. Vrijdag 17 en zaterdag 18 december wordt de voorstelling herhaald in Theater Vestzak 99, aanvang 20.15 uur. The Incredibles Originele versie Dagelijks 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Hilarische animatiefilm over superhelden, die bol staat van actie en avontuur. MIDDELBURG - Het CV is rijkelijk gevuld: een optreden voor de toenmalige president van de Verenigde Staten Bill Clinton, een concert samen met Dionne Warwick en optre dens in Ierland, Duitsland, Amerika, Australië en Enge land. The Celtic Tenors hebben Nederland nog nooit aange daan, maar daar komt nu ver andering in. Op woensdag 22 december staan ze in de Stads schouwburg in Middelburg. Duitsland en Engeland mochten op de komst van The Seatsnif- fers rekenen. De band speelde samen met The Paladins, The Blasters, Bo Diddly, Little Ri chard en Candye Kane. Kaarten voor het Indoor Blues festival kosten twaalf euro en zijn te bestellen via www.pe- daal.nl of 0113-649673. VLISSINGEN - Fort Ramme kens, het oudste zeefort van West-Europa, is zondag 26 en maandag 27 december te be zichtigen. Er worden twee rondleidingen georganiseerd door het natuurgebied Ram- mekenshoek en het fort. Before sunset Dinsdag en woensdag 20.30 uur. Hawke en Delpy krijgen in Pa rijs tot zonsopgang de tijd om uit te zoeken of ze de rest van hun leven met elkaar moeten delen. 27 Amazones fti Dagelijks 21.45 uur. Zaterdag nacht 24.15 uur. Komische actiefilm over vier vrouwen, die worstelen in hun dagelijks leven met persoon lijke en financiële problemen. Om alles op te lossen overval len ze een bank en tot hun ver bijstering komen ze ermee weg. Finding Neverland Dagelijks 19.00 uur. Het verhaal vervult op magi sche wijze de wens die iedereen diep van binnen nog altijd heeft: weer even onbezorgd ge nieten als een kind. Aan het concert doet ook so praan Deirdre Shannon mee. Ook zij heeft een indrukwekken- grappig, scherp maar dan ook weer ingetogen. Maar niet met Kerstmis. Want Vermandere brengt als gast het Kongolees koor Sangalayi mee. En dat be tekent een feest van zang, dans en percussie. Life is a miracle Donderdag en vrijdag 20.30 uur. Emir Kusturica zorgt voor een fikse portie chaos en vertier, te gen de achtergrond van de voortdurende ellende op de Balkan. Open Water Zaterdagnacht 24.00 uur. Deze thriller, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, volgt Su san en Daniel tijdens hun duik vakantie. de staat van dienst opgebouwd met onder andere optredens in the National Concert Hall. Ver der heeft ze samengewerkt met Elvis Costello en Dionne War wick. Ook maakte Deirdre Shannon langdurig deel uit van Michael Flatley's Lord of the Dance, de spetterende show vol Ierse mu ziek en opzwepende dans. Les Choristes Vrijdag 22.00 uur. Zaterdag 19.30 uur. Maandag 20.00 uur. Sprookjesachtige film over een jongensinternaat waar tot grote vreugde van de leerlingen het zingen wordt geïntroduceerd. Kinderfilm: Beestenboot Nederlands gesproken Woensdag 14.00 uur. Joe's Garage is één van de band die het podium van Kasteelpop beklimt. De naam van de band is afgeleid van een van de meest bekende albums van Frank Zap pa. De band speelt Engelstalige rockcovers. Voor een vleugje bluesrock, countryrock en roc- k'n Billy zorgt de Vlissingse groep Fearless Johnny. Ook Wannabee, een meiden rockband, staat op het program ma. Onvervalste Zeeuwse dia lectrock ontbreekt ook niet met een optreden van Surrender. Als laatste betreden The Hei- noos de bühne. Deze uit de Achterhoek afkomstige parodie- rockband speelt covers in speci ale arrangementen. Zo hebben The Heinoos een nummer van Daarbij storten The Celtic Te nors zich op een veelzijdig re pertoire dat varieert van klassie ke opera tot de moderne pop song en van Keltische traditione le muziek tot evergreens. En daarmee maken The Celtic Te nors het klassieke repertoire toe- Spit is in Duitsland een bekend kunstenaar. Dertien jaar woonde hij in Wuppertal en had er diver se succesvolle exposities in zijn omgeving, het Ruhrgebied, maar ook internationaal. De op de Nederlandse Antillen geboren en in Almelo opge groeide kunstenaar verhuisde enkele jaren geleden naar Vlis- singen ‘om de lucht’. Belang rijkste drijfveer daarbij was het feit dat zijn vrouw in het Ruhr gebied last kreeg van allergieën als gevolg van de luchtverontreir niging daar. En hij wist uiteraard dat in Zeeland de luchten scho ner zijn dan in zijn toenmalige woonplaats. “Mijn vrouw knap te op. We wonen nu zo’n vier jaar hier.” Wolkenpartijen DONDERDAG Goes, 't Beest, Kleine Krokodil, 'Niets om over te zingen', 20.30 uur. Vlissingen, Arsenaalthea- ter, Erik Visser, 'Eenmans Op tocht', muziektheater, 20.15 uur. Sint Laurens, Ned. Hervormde Kerk, vocaal ensemble Sint Laurens, kerstconcert, 20.00 uur. Floris Dagelijks 16.15, 19.00 Zondag ook om 11.00 uur. Spannend avontuur over Floris jr., die zijn vader wil bewijzen dat hij een held is. Ocean's Twelve O Dagelijks 13.30, 16.15, 19.00, 21.45 uur. Zondag ook om 11.00 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Leden van de bende van Danny Ocean komen, in deze actie film, weer samen en voeren een serie internationale berovingen uit. in Wuppertal en Vlissingen ge pendeld. Ik merkte toen dat niet alleen de lucht in Zeeland scho ner is, maar ook inspirerender.” Dat die luchten en wolkenpartij en hem boeien, vindt Spit niet zo bijzonder. Hij somt grote na men van schilders op die ook hun artistieke inspiratie in de steeds weer wisselende luchten vonden. “Wolken hebben de kunstenaars door alle eeuwen heen gefascineerd,” benadrukt hij. Rustgevend De ontwikkelingen in zijn werk maken het logisch dat hij als ab stract schilder in het pretentieu ze Museum Baden exposeert. Hij toont er dan ook zijn nieuw ingeslagen pad, een onderzoek naar de abstractie in de kunst. Wolken - zo stelt hij vast - zijn volgens hem de meest abstracte elementen in de natuur. “Ze ver anderen voortdurend qua vorm, werken rustgevend en medita tief”. In zijn schilderijen ver werkt hij die waarnemingen. Binnen die bewolkte luchten duiken op zich staande abstract geometrische vlakken op, met de bedoeling vragen op te roe pen bij de bezoeker. De tentoonstelling is er nog tot 16 januari. Over het getoonde werk van Sebastiaan Spit schreef museumdirecteur dr. R. Jessewitch een boek, dat Uitge verij Spijk in Venlo heeft uitge geven met financiële steun van het Centrum Beeldende Kunst Zeeland. VLISSINGEN - Het gaat goed met de tentoonstelling van de Vlissingse kunstschilder Se bastiaan Spit in Museum Ba den in het Duitse Solingen. “De reacties waren fan tastisch. Alleen bij de opening was ik wat bang dat de zaal halfleeg zou zijn. Maar de tachtig stoelen waren vol en aan de zijkant stonden ook nog mensen. Dit uiteraard tol mijn grote genoegen.” De zeventigjarige Vlissinger werd geboren in Franeker en ontwikkelde zijn schilderkunst tijdens zijn verblijf in Suriname als bouwkundige. Terug in Nederland kon hij niet om de schildersezel heen en verschoof zijn aandacht van olieverf naar acryl. Als zijn werk in een stroming zou moeten worden onderge bracht dan zou het abstract ex pressionisme naast surrealisme moeten heten. De expositie is te zien tijdens de openingsuren van de biblio theek. VLISSINGEN -Nog tot 3 ja nuari hangen in de Biblio theek Vlissingen vijftien schil derijen van Henk Willem Koert Meijer. Princess Diaries 2: The Royal Engagement Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Zondag ook om 11.00 uur. Romantische komedie over Mia, prinses van Genovia, op zoek naar de prins op het witte paard. Ladder Dagelijks 19.00, 21.45 uur. Za terdagnacht 24.15 uur. Spannende actiefilm, over Jack Morrison, die van groentje uit groeit tot doorgewinterde brandweerman. Sneak Maandag 22.00 uur. Verrassingsfilm voor de lief hebber. Moviezone: Wilbur wants to kill himself Donderdag 20.00 uur. In een kil en druilerig Glasgow, beschouwt Wilbur liefde als een ondraaglijke last. Maar als hij zijn leven wil beëindigen, be gint het pas! Story of the Wee- pingCamel Vrijdag 19.30 uur. Zaterdag 22.00 uur. Zondag en woensdag 20.00 uur. Uiterst authentieke en ontroe rende film over een herdersfa- milie en hun kamelen in Mon golië. Daarnaast bleken de Zeeuwse luchten en wolken een geweldi ge inspiratiebron in zijn artistie ke planning. “Ik heb nog tweeë neenhalf jaar tussen mijn atelier Erik Of Het Klein Insectenboek Nederlandse versie Dagelijks 13.45 uur. Zondag ook om 11.00 uur. In de insectenwereld beleeft Er ik spannende avonturen. The Polar Express© Nederlandse versie Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Een familie avontuur over een jongen die op kerstavond in een stoomtrein stapt met als plaats van bestemming: Noordpool Stad. Bridget Jones And The Edge Off Reason A *1 Dagelijks 13.45, 19.00, 21.45 uur. Zaterdagnacht 24.15 uur. Het verhaal geeft een hilarische en ontroerende kijk op het ant woord op de vraag: 'Wat ge beurt er na een happy end?' WOENSDAG Vlissingen, café Popeye, Copy cat, 22.30 uur. Middelburg, Spiegeltheater, Theatergroep Duinart, 'De Olifantman', 20.00 uur. Middelburg, Stads schouwburg, The Celtic Te nors, concert, 20.00 uur. Goes, De Mythe, The Odd Couple, komedie, 20.00 uur. Heinkens- zand, Heilige Blasius Kerk, en semble Musica Cordis, Festival of Lessons and Carols, 20.00 uur. Pluk Van De Petteflet Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Zondag ook om 11.00 uur. Avonturen van Pluk van de Pet teflet. VRIJDAG Middelburg, Brassband ONDA, kerstcon cert, 20.00 uur. Middelburg, Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat, Anton en Kora den Boer, orgel- en fluitcompo- sitie, 19.30 uur. Nw.- en St. Joosland, De Wegwijzer, Ad van Meurs, 'Wegwijzer in Roots', 20.30 uur. Vlissingen, De Piek, Rasela Kids HipHop night, 21.30 uur. Goes, café La Stra- da, The Astral Motors, 22.00 uur. Serooskerke, 't Westeinde, muziekvereniging EMM, kerst concert, 19.30 uur. Westkapel le, Hervormde Kerk, muziek vereniging OKK en koor Exaudi, kerstconcert, 20.00 uur. ZATERDAG Goes, Grote Kerk, brassband Excelsior en Koor Lichte Mu ziek A58, winterconcert, 19.30 uur. Middelburg, Spiegelthea ter, Theatergroep Duinart, 'De Olifantman', 20.00 uur. Vlis singen, St. Jacobskerk, Vlissing se Oratorium Vereniging, kerstconcert, 20.00 uur. Middelburg, Koorkerk, Zeeuws Byzantijns Koor Srétenje, ad- ventsconcert, 20.00 uur. Goes, De Mythe, Normaal, 'Dit is OK Normaal', 20.00 uur. Goes, 't Beest, Disturbance, Sidekick bob The Bips, 'The Wrecking Ball Tour', 21.00 uur. Vlissin gen, De piek, Burma Shave, rock, 22.00 uur. Westkapelle, Kasteel van Batavia, Joe's Ga rage, Fearless Johnny, Rock'n Billy, Wannabee, Surrender, The Heinoos, Kasteelpop, 14.00 uur. Kwadendamme, De Burcht, Indoor Bluesfestival, 20.30 uur. ZONDAG 's- Heerenhoek, H. Willibrordus- kerk, dameskoren Esperanto en Misscanto en fanfare St. Caeci- lia, concert, 15.00 uur. Middelburg, Spiegeltheater, Theatergroep Duinart, 'De Oli fantman', 14.30 uur. Middel burg, Koorkerk, ensemble Elan- core, adventsconcert, 15.00 uur. Vlissingen, CineCity, Lilia Umnovia en Timor Sergeynis, concert, 11.30 uur. Middel burg, Stadsschouwburg, Jazz- dubbelconcert, 'A tribute to Mi les' en 'Jazz a la Cubana', 15.00 uur. Goes, De Mythe, Willem Vermandere en Sangalayi, 'In de donkerste dagen', 15.00 uur. Rilland. Luctor et Emergo, vo caal ensembel Sint Laurens, kerstconcert, 11.30 uur. Kwa dendamme, R.K. Kerk, jongens koor Zeeuwse Koorschool, kerstconcert, 15.30 uur. We- meldinge, hotel Holland Inn, muziekvereniging OKK, kerst concert, 15.30 uur. Vlissingen, Panta Rhei, BluesBox, 17.00 uur. Grijpskerke, Kapel te Hoogelande, Cappella Praten sis, kerstconcert, 20.00 uur. DINSDAG Goes, De Mythe, The Odd Cou ple, komedie, 20.00 uur. Yerse- ke, Ned. Hervormde Kerk, mu ziekvereniging Mozart en No va Musica, kerstconcert, 20.00 uur. Oost-Souburg, De Twee master, kerstmusical, Archipel basisschool, 19. 00 uur. Het programma start om 20.30 uur met een optreden van de Coen Wolters Band. Die liet on langs op de Bluesroutes Goes een verpletterende indruk ach ter. De band laat zich inspireren door Stevie Ray Vaughan, Albert King, Johnny Winter, Chris Du arte en de legendarische Jimi Hendrix. De laatste cd van de band, Dance on the Moon, werd zo positief ontvangen dat de groep mocht optreden op het be faamd Bluesstockfestival in Memphis. Als tweede band betreedt The Juke Joints het podium. De band speelt een thuiswedstrijd. Kwa dendamme is de thuisbasis van The Juke Joints en zanger-drum- mer Peter Kempe is mede-orga- nisator van het bluesfestival. Vo rig jaar bestond de band twintig jaar. The Juke Joints spelen een diversiteit aan stijlen. Van blues- rock, rockabilly en swing tot chicagoblues en zydeco. Het Indoor Bluesfestival heeft The Incredibles Nederlandse versie Dagelijks 13.45, 16.15 uur. Zondag ook om 11.00 uur. Hilarische animatiefilm over superhelden, die bol staat van actie en avontuur. KWADENDAMME - De blues bestormt de Burcht in Kwa dendamme. Want daar is op zaterdag 18 december het jaarlijkse Indoor Bluesfesti val, een winterse variant van het bluesfestival dat elk jaar in het tweede weekend van mei wordt gehouden. Ook Surrender ontbreekt niet op het Kasteelpopfestival. (foto: PO V r .ti S LiiLiuvi, vvii vaan an iijiwavi van de jonge Pita aangeboden. Door Ad Hanneman Première Première E

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 27