Wanneer er geen golven meer zijn Voetballers begeven zich op glad ijs Van Basten geeft kampioensbal Mestopslagplaatsen Zeeland trakteert zijn bezoekers voortaan eerst op hartelijk welkom aan voetbalmuseum Middelburg weg: Noord-Beveland haalt opgelucht adem i fel |M ANDjgS Opvolger strippenkaart al bruikbaar op het veerplein t Ik* TENNIS VOETBAL FUTSAL MET RECHT I Rock ‘n roll en folk in café Delta Mossel verliest van de u Koploper Hapro verstevigt positie Levenslang: niet altijd ‘n leven lang hekkensluiter Rondgang OKK La Strada willkommen Bienvenue Welcome Schrijver Sjaak Vane houdt zijn eerste jeugdboek spannend tot het einde, (foto: Jaap Wolterbeek) Gedeputeerde infrastructuur T. Poppelaars onthult het eerste welkomstbord. (foto: pr) Dat aan de mestopslagplaatsen een luchtje hing, kreeg de klach tenafdeling van de gemeente Noord-Beveland meer dan eens te horen. Omwonenden klaagden steen en been. En eigenlijk zat de gemeente ook met de stank in haar maag. Tegenzin In de zakken zit vloeibare mest voor de akkers opgeslagen. Boe ren verwierven het recht tot op slag al jaren geleden en dus moest de gemeente met frisse tegenzin vergunningen afgeven. Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om de ver vroegde invrijheidstelling weer te veranderen in voorwaardelijke in vrijheidstelling, waardoor minder oppassende veroordeelden na die dertien jaar de kans lopen ook de resterende zeven jaar vol te maken. Van de circa 25 veroordelingen tot levenslang is in een aantal geval len de uitspraak nog niet onherroepelijk omdat er nog een hoger be roep- of cassatieprocedure loopt. Soms is het publiek duidelijk over de straf die een dader zou moeten krijgen. Vooral als er kinderen als slachtoffer bij betrok ken zijn, is de gedachte simpel: 'ze moesten hem maar levenslang geven'. Het gebeurt echter zelden. Sinds de Tweede Wereldoorlog is deze straf niet meer dan 25 keer opgelegd, waaronder slechts één keer aan een vrouw: de Haagse Lucie de B. voor een zeven voudige moord. Blijven er op het eiland nog drie opslagplaatsen over. Die liggen echter ver in het buitengebied en er komen nooit klachten over. Het gaat om opslagplaatsen op flinke reductie van mestzakken. Ook de inwoners van Noord-Be veland kunnen voortaan opge lucht een frisse neus halen. Het bord heeft alles te maken met de gelijknamige campagne in de finale tegen de Sovjet Unie de bal uit een onmogelijke hoek in één keer in het doel knalde, staan menigeen op het netvlies gegraveerd. Marco van Basten, nu bondsco ach van het Nederlands elftal, overhandigde de bal waarmee hij dat beslissende doelpunt maakte, afgelopen maandag aan Verkamman. De auteur, journalist en voetbalkenner uit -- schenen boek van Sjaak Vane (43). Het boek De klok van Ein- delande is het eerste jeugdboek van de leerkracht uit Kapeile en speelt zich af in Zeeland. ne aangesproken. Het provinci aal bestuur denkt dat zij een be langrijke bijdrage kunnen leve ren aan een dynamischer Zee land. Kats is de initiatiefnemer van het voetbalmuseum dat in Middelburg komt. Verkamman zegt ook andere belangrijke spullen in handen te hebben. Zo zou hij inmiddels ook in het bezit zijn van de voetbalschoe nen van Faas Wilkes en Ruud van Nistelrooij, Ook heeft hij shirts van voetbaliconen Mara dona en Pelé. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wees de veerdienst aan als voorbeeldproject. Bo vendien kreeg BBA een subsidie mee om de kosten te dekken. gezette Sportpunt Zeeland J eugdkerstzaal voetbaltoer nooi wordt gehouden. Dit jaar kunnen de deelnemers na hun partijtje ook hun schaat sen onderbinden. In de groot ste hal (hal 3) is een ijsbaan Het is alweer voor de drieën dertigste keer dat in Sport- Het doel van het toernooi is om de jeugd tijdens de kerst vakantie op een goede manier bezig te laten zijn en zo van Uitslagen: 1ste klas: Deco- kay De Verfbron - Messina Cl000 2-2; Delta Mossel - Rojas Tankershipping 2-3; FC Bonaparte - De Schotte Yerseke 3-1; Heartbreak Café - Café De Korenbeurs 6-5; SV Robur - Van Sabben/Ge- meente Goes 1-7. Stand: FC Barbé 9-24; Delta Mossel 9- 21; Van Sabben/G.Goes 10- 19; Messina Cl000 9-17; De Verfbron 8-16; De Koren beurs 9-12; Heartbreak Café 9-10; FC Bonaparte 9-7; Ro jas Tankershipping 8-6; Ro bur 7-4; De Schotte 9-4. 2de klas uitslagen: Colijn It - De Landbouw 4-3; Croissanterie Daily's - 't Hapje 1-3; Delta Mossel 2 - Van Westen Goes 7-3; FC Total - Wolter&Dros 3-9; VKP - LW/Meijer 4-6; PTT - Kamerbreed 1-4. Stand: VKP 9-19; Delta Mos sel 2 9-19; LW/Meijer 9-18; 't Hapje 9-16; Wolter&Dros 9-15; Kamerbreed 9-13; PTT 9-13; FC Total 9-11; Colijn IT 9-11; De Landbouw 9-10; Croissanterie Daily's 9-10; Van Westen 9-1 GOES - In de eerste klas van de recreatieve futsal- competitie liep Delta Mos sel tegen een onverwachte nederlaag op. Leek de wed strijd tegen rode lantaarn drager Rojas Tankership ping op papier een zacht eitje, na afloop kon Delta Mossel met 2-3 verlies de kleedkamer opzoeken. WISSENKERKE - Eindelijk frisse lucht voor Noord-Beve land. Van de acht mestopslag plaatsen verdwijnen er vijf. De mestzakken zorgden vooral in de zomer voor een penetrante odeur op het eiland. VLISSINGEN - De OV-chip- kaart wordt in 2007 de ver vanger van de bekende strip penkaart. Nu al is hij te ge bruiken bij de terminals van de veerdienst Vlissingen-Bres- kens. De Fast Ferry Chipcard werd gepresenteerd tijdens de opening van de nieuwe termi nals van ferry-exploitant BBA. KLOETINGE Zaterdag: Kloetinge 2 - Oostkapelle 2 (12.45); Kloetinge 5 - Dau- wendaele 4 (14.30); Kloetinge C2 - Yerseke C2 (1115); Kloetinge C3 - Hansweertse Boys Cl (11.15); Kloetinge Dl - Serooskerke Dl (11.30); Kloetinge D2 - Luctor’88 D2 (10.00). SSV ’65 (Goes) Zaterdag: Rijspord - SSV '65 (14.30 beker); Robur/SSV '65 Al - Goes Al (12.45); SSV '65 Cl - Zierikzee Cl (11.15); SSV '65 F1 - Kloetinge F1 (9.00). WEMELDINGE Zaterdag: Wemeldinge 1 - Hoedekenskerke 1 (14.30); Cadzand 2 - Wemeldinge 2 (14.30); Wemeldinge C1 - Kwadendamme Cl (11.15). BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: Bevelanders 1 - Colijnplaatse Boys 1 (14.30); Bevelanders 2 - VCK 2 (12.30); Bevelanders Dl - Colijnplahtse Boys Dl (beker 10.00). WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Wolfaartsdijk 1 - Cadzand 1 (14.30); Wolfaartsdijk 3 - SKNWK4 (14.30); Wolfaartsdijk 4-Apollo'69 3 (12.45); Wol faartsdijk C - Bevelanders C (9.30); Wolfaartsdijk D - SSV Dl (10.00). G.O.E.S. Zaterdag: Robur Al - Goes Al (12.45 Arendskerke Cl - Goes Cl (10.00); Goes MB1 - Kruisland MB1 (10.00). zondag: Goes 2 - Ter- neuzen 2 (12.30); alle vier bekerwedstrijden; Goes 4 - Patrijzen 4 (10.30 inhaalwedstrijd); Robur 1 - Goes 1 (14.30 vriendschappelijk). LUCTOR '88 (Heinkenszand) Zaterdag: Luctor'88Al - Krabbendijke Al (14.30). ROBUR (Goes) Zaterdag: Robur BI - Mevo BI (beker 11.15); Robur Al - Goes Al (beker 12.45); Zondag: Goes 1 - Robur 1 (vriendschappelijk) (14.30). Met de chipkaart kunnen in de toekomst plaatsen gereserveerd worden op de ferries. Ook moet het mogelijk worden om na de bootreis, zonder een stop voor het kopen van een kaartje, direct door te reizen met trein of bus. De nieuwe vertrek- en aan- komstterminals in Vlissingen en Breskens zijn speciaal ingericht voor het snel afwikkelen van grote hoeveelheden passagiers. Automatische toegangspoortjes zorgen ervoor dat alleen beta lende klanten in de terminals en op de boten kunnen komen. GOES - In de tennishal aan de Verrijn Stuartweg ging het afgelopen weekend de A-poule aan de slag in de herensponsorcompetitie. Het team van Hapro/ Roompot/ Orisant, eerste in deze poule, moest uitkomen tegen nummer twee hove niersbedrijf Paardekooper. De band speelt voor het af scheidsconcert klassiekers van onder andere Elvis, Chuck Berry en Buddy Holly. Het optreden van de Rock ‘n Roll Bastards be gint om 22.00 uur en de entree is gratis. Twee dagen later is het café het terrein van de Ierse folk-rock- band van Nederlandse bodem, The Old Firm. De band bestaat al tien jaar en trekt met optre dens door heel Europa. Peter van Liere speelt de drums, Maarten Termont bespeelt de gitaar en Hans van der Werf heeft naast de gitaar ook de accordeon tot zijn beschikking. Het optreden van The Old Firm begint om 22.00 uur en de toegang is vrij. WEMELDINGE - Muziekvere niging OKK uit Wemeldinge geeft de inwoners van het dorp woensdag 22 december de mu zikale kerstgroeten. De muzi kanten, begeleid door lampen dragers, vertrekken om 19.00 uur bij het muziekgebouw aan de Dorpsstraat en trekken al muziek makend door het dorp. Behalve het opleggen van levenslang kan een rechtbank ook kiezen voor een gevangenisstraf van twintig jaar. Deze straf worden dankzij de 'versoepelde invrijheidstelling' bijna nooit volledig uitgezeten. Of wel: bij goed gedrag wordt de veroordeelde nadat hij tweederde heeft uitgezeten weer buiten gezet. Dat goede gedrag is echter ook weer niet zo strikt, want ook zonder goed gedrag wordt die regel toegepast. Twintig jaar cel is dus in de praktijk dertien jaar en een paar maanden. Die vervroegde invrijheidstelling is in 1986 in de plaats gekomen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en had als doel de veroor deelde weer een beetje aan de maatschappij te laten wennen. Voor het publiek blijft het natuurlijk een vreemde zaak: levenslang is levens lang en twintig wordt dertien, met of zonder goed gedrag. Of anders gezegd: een toch wel fors deel van de gevangenisstraf wordt zonder voorwaarden kwijtgescholden. Voorwaardelijk Na de afschaffing van de doodstraf in 1870 werd acht jaar later het 'levenslang' ingevoerd. Opvallend is, dat de laatste jaren een toename in het opleggen van deze straf is te bespeuren. In de veertig jaren na 1954 werden nog zeven mensen tot levenslang veroordeeld, terwijl dit jaar nog niet eens om is en al vijf personen zijn veroordeeld tot het slijten van hun leven achter de tralies. Levenslang is inderdaad levenslang. Tenzij er bij Koninklijk Besluit gratie wordt verleend. Een veroordeelde kan overigens pas een gra tieverzoek indienen, wanneer hij minimaal twintig jaar van zijn straf heeft uitgezeten. Verder moeten er bijzondere veranderingen in de omstandigheden van de veroordeelde zijn of de veroordeelde heeft zich zo positief ontwikkeld, dat deze in staat wordt geacht zijn leven te beteren. In de praktijk komt deze situatie echter nauwelijks vopr, zij het dat in de historie twee veroordeelden gratie werd verleend: se riemoordenaar Hans van Z. en de huisarts O. uit Berkel en Rodenrijs, die tweemaal levenslang kreeg opgelegd. De medicus had zowel zijn echtgenote als een celgenoot vergiftigd. Beiden - Van Z. en O. - zijn inmiddels overleden. Twintig jaar op voor deelnemers én pu bliek. Reden temeer om de dat anders. In de kerstva- toegang voor het voetbaltoer- kantie kunnen voetballers hun schaatsen meenemen wanneer ze in de week tus sen Kerstmis en Nieuwjaar naar het toernooi in Sport punt Zeeland gaan. de overigens wel de planning ietwat door elkaar. De toer- nooicommissie moest wat aanpassingen in het speel schema doorvoeren omdat in andere jaren ook in hal 3 ge- verenigingen, voetbald werd. "Er zijn nu maar twee zalen beschikbaar terwijl het aantal deelnemers Nu gaat FC Barbé alleen aan kop en deed Rojas de laatste plaats over aan De Schotte Yerseke dat met 3-1 klop kreeg van FC Bonaparte. De strijd tussen de subtoppers Messina Cl000 en Decokay De Verfbron eindigde onbe slist (2-2). In de tweede klas leverde Lamb Weston/Meijer een goede prestatie door leider Kloetinge VKP met 6-4 te verslaan en kwam door deze uitslag tot op één punt van de koppositie. De spanning blijft in deze klas; na het verlies van VKP kwam Delta Mossel 2 mede op kop na de 7-3 winst op Van Westen Goes. In de derde klas twee wed strijden; Keuringsdienst won simpel van Bewa Boys (8-2) en Kloetinge 6 was met 7-3 te sterk voor Intersport. GOES - De Rock ‘n Roll Bastards geven op vrijdag 24 december hun laatste concert in café La Strada in Goes. mogelijkheid voor burgers om een duurzaam bestaan op te bouwen in Zeeland. Ook vijftig- GOES - Jarenlang was het waarschuwingsbord voor snelheidscontroles langs de A58 (ter hoogte van Rilland) het eerste Zeeuwse teken van leven. Maar die onsympathie ke begroeting wordt sinds vo rige week voorafgegaan door een welkomstbord. Ook vier andere toegangswegen zijn vo rige week van een vriendelijke boodschap voorzien. GOES - Voetbal en schaat sen, sporten die doorgaans moeilijk te combineren zijn. Want ligt er ijs om te to schaatsen, dan is het veld- de straat te houden. "Dat gaat voetbal afgelast wegens be vroren velden. Dit jaar is Tot voor deze confrontatie was het verschil vier punten, maar Paardekooper had wel een wedstrijd minder ge speeld. Maar de koploper won deze wedstrijd met 15 te gen 9, waardoor het verschil is opgelopen tot 10 punten. "Dit is een goede stap rich ting het kampioenschap", al dus Michiel Visser, speler van het Hapro-team. In de Zeekoe damesdubbel- competitie deed het team van de Miss Meppers van zich spreken. Dit team haalde de volle buit van 16 punten binnen, dit ten kostte van het team Ovezande. Uitslagen: Herensponsor competitie poule A: Sita Re cycling Services - Rent meester Bouw/ Lamse 14-10; Bakker Bunt/ Trendz Special Gifts - Scheba Vastgoed 16- 8; Profile Tyercenter Tissink - HDV Steigerbouw 16-8; Ha pro/ Roompot/ Orisant - Paardekooper 15-9; De Baar/ Meermarkt Tax - Aann, Rei- merswaal 15-9. Damessponsorcompetitie: De Lachende Koe - TMF Belting systems 10-14. De Zeekoecompetitie: Lewo- go - The Outsiders 14-2; Noord Zuid - Avantage 9-7; Allerhande - Irmajadimi 14- 2; Last Minute - Gimbrac 8- 8; Miss Meppers - t.v. Ove zande 16-0; Miss Slag - New York 11-5. nooi vrij te houden." Aan het Jeugdkerstzaalvoetbaltoer- nooi doen A-, B- en C-junio- ren, D-, E- en F-pupillen en ministars van de verenigin gen Apollo, Bevelanders, Goes, 's-Heer Arendskerke, Kloetinge, Robur, SSV '65 en Wolfaartsdijk mee. punt Zeeland het groots op- De wedstrijden van de junio ren en D-pupillen staan onder leiding van KNVB-scheids- rechters en de wedstrijden tussen E- en F-pupillen en ministars worden gefloten door leiders en junioren van de deelnemende verenigin- aangelegd. Die ijsbaan gooi- gen. Iedere dag is een verzor ger aanwezig om eventuele blessures te behandelen. De organisatie is in handen van een commissie bestaande uit leden van alle deelnemende Programma vanaf 8.00 uur: 27 december: A-B-C junioren, 28 decem ber: C-junioren en D-pupill- juist is toegenomen", legt len; 29 december: D-E-pupil- Adri de Bruine, voorzitter van de organisatiecommissie uit. "Er doen meer dan elf honderd jeugdspelers mee, verdeeld over 134 teams die 332 wedstrijden gaan spe len." len; 30 december: E-F-pupil- len en ministars; 31 decem ber: Finales 8.00-12.00 uur D-pupillen en C-junioren: 12.00-16.00 uur: A-B-junio- ren. E-F-pupillen en mi nistars spelen geen finales. MIDDELBURG - Matty Ver kamman uit Kats en initia tiefnemer van het nieuwe voetbalmuseum in Middel burg heeft al enkele belang rijke voetbal relikwieën voor dat museum bemachtigd. Zo heeft hij de bal waarmee Marco van Basten de winst van het EK in 1988 veilig stel de. De beelden van Van Basten die Welkom in Zeeland, die al vanaf hun trots tonen over hun 'blauw- maart 2002 loopt. Hierin wil de groene oase' en de grootse pre provincie vooroordelen die in jecten die in de provincie plaats- de rest van Nederland leven, vinden, draagt daartoe bij. ontkrachten. In 2005 richt de campagne zich Zo gingen eerder dit jaar twintig op ondernemerschap en op de Zeeuwse vrachtwagens met campagne uitingen de weg op. een duurzaam bestaan op Effectmetingen geven aan dat 1 de Nederlander de afgelopen ja- plussers worden via de campag- ren, onder invloed van de cam- -1 TT pagne, genuanceerder en posi tiever is gaan denken over Zee land. Vooral het feit dat de Zeeuwen Vooral de mestzakken aan de de Anna Mariaweg tussen Stroo- Vlieteweg in Wissenkerke, de dorp en Geersdijk, de Stekeldijk Jan Taksweg in Kamperland, de in het buitengebied van Kamper- Kruisweg bij Stroodorp en de land en de Prinsendijk bij Kort- Zuidlangeweg bij Colijnsplaat gene. veroorzaakten stankoverlast. Het college van burgemeester en Van die opslagplaatsen is alleen wethouders is opgetogen over de nog die op de Kruisweg in ge bruik. De andere mestzakken zijn inmiddels verdwenen omdat of de handel in vloeibare mest is stopgezet of omdat vandalen keer op keer de mestzakken be schadigden. De eigenaar van de mestzak aan de Kruisweg heeft al toegezegd om die in de loop van 2005 ook weg te halen. Buitengebied KAPELLE - "Er is iets mis met de golven. Ze slaan niet meer dat de bewoners van Westdijke dijkwerkers worden genoemd en zo schuimend kapot als anders", zegt Madelinde in het pas ver- ook de reclameborden op de stranden worden beschreven, is voor Zeeuwen al snel de link gelegd naar Zoutelande en Westkapelle. "Kinderen die buiten Zeeland wonen, denken dat de dorpen in het boek écht bestaan, dat is wel grappig", vindt Vane. In zijn boek speelt hij met de werkelijkheid. Centraal staat de le- Hoofdpersoon Madelinde woont in het Zeeuwse Zoutkerke. Ze ziet gende van het verdronken eiland Eindelande, waarvan de klok nog dat de golven in de Noordzee verdwijnen en vreest dat er een ramp regelmatig te horen is. "Dat eiland heeft niet echt bestaan, wel werd gaat gebeuren. Samen met haar vriendin Manon gaat ze op zoek ik geïnspireerd door de echte Zeeuwse eilanden die verzwolgen naar de oorzaak van dit absurde mysterie. De meisjes beleven ha- zijn door de zee." chelijke avonturen met de reuzenrog Vledda, zwarte kwallen met Vane is in dagelijks leven dramadocent en leerkracht op basis- grijpgrage tentakels, de zeemeermingodin Nehalennia en zeegod school De Moolhoek in Kapeile. Ook geeft hij toneelvoorstellin- Neptunus. Sjaak Vane houdt zijn boek tot de laatste bladzijde span- gen waarbij een zaal vol kinderen een verhaal bedenkt en speelt, nend. Hij publiceerde twee boeken over drama. De klok van Eindelande "Ik loop graag over het strand. Tijdens één van die wandelingen is zijn eerste fictieverhaal. De auteur is er ongeveer één jaar aan vroeg ik mij af wat er zou gebeuren als er geen golven meer zouden bezig geweest. Ook opende hij de website www.destrandbode.tk zijn. Die vraag bleef in mijn hoofd zitten. De verschillende perso- waarop zijn lezers zelf kunnen schrijven en hun mening geven. Op nages en de structuur van het verhaal had ik al op papier gezet, zondag 6 januari houdt Vane een vertelling over zijn boek in boek- voordat ik achter de computer ging zitten schrijven", vertelt Vane. handel De Drvkkery in Middelburg. Het eindresultaat is een jeugdboek, bedoeld voor jongeren vanaf De klok van Eindelande is uitgegeven door uitgeverij Facet en te tien jaar. De klok van Eindelande speelt zich af in de door de Vlis- koop bij alle boekhandels voor 12,95 euro. Het tweede jeugdboek singse schrijver verzonnen dorpen Westdijke en Zoutkerke. Door- van Sjaak Vane, De lichtvlinder, verschijnt in juli 2005. '3 kA 1/ A L J - y De Bevelander 17 MMMMM Door Esther Boot en Ad Roos 4 1 Woensdag 15 december 2004 A y

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17