10% KORTING f LAND V. MARIS /7 Bakkerij Joosse Tijdens de voorverkoop t/m 24 december r i V HIHUHO Afhankelijkheid Gestalt DEC KleinBrood Kerstspecaliteiten Brood Gebak en pudding Hard Brood Kerstproducten Diversen Voorgebakken brood Reddings- syndroom Maandag 27 december zijn wij gesloten I f 1 i NAAM ADRES: PLAATS: TEL NR: AFHAALDAG. Feestdagen en zijn medewerkers Wensen u Prettige kerstdagen I De beste plek voor het vinden van werk is nog altijd JobTrack.nl OJobTrack.nl 10 De Bevelander Ervaringsdeskundige geeft mensen hulp bij herkenbare strijd tegen de eenzaamheid Door Ad Hanneman Olette Luitwieler deed onderzoek naar eenzaamheid, (foto: Jaap Wolterbeek) uitgezonderd CROWN en super aanbiedingen (maandag t/m zaterdag geopend) Dijkwelsestraat 36, Kapelle, tel. 0113-341540 fax 0113-344658 X f- r A VUURWERK Olette Luitwieler uit Middel burg studeerde deze zomer af op een HBO-opleiding als so ciaal pedagogisch hulpverle ner met een scriptie over een zaamheid. Ze is - benadrukt ze - ook ervaringsdeskundige en vergelijkt eenzaamheid met het gevoel als ‘er niet bij ho ren’. “Ik ben in Vlissingen op gegroeid en heb daar gewoond tot ik medicijnen ging stude ren in Amsterdam. Ik geloof dat ik best een popu lair meisje was. Maar ik voel de ook dat ik er niet bij hoor de. Toen ik een jaar of tien was, zag ik de film Remie. Ik heb de hele tijd zitten huilen”, herinnert ze zich. De Middelburgse liep stage in een praktijk voor gestaltthera- pie en psychosociaalcoaching. “Ik ontdekte op die stageplek Oostsingel 44 4461 KC Goes Tel. (0113) 216216 Fax (0113) 211204 Het beste adres voor: Brood, gebak, belegde broodies en lunchpakketten GOES - Aan eenzaamheid wordt veel toegedicht. De één drijft het tot zelfmoord, bij de ander maakt het juist ‘het beste’ los. Oorzaak? En wat te doen om ‘het’ te verzach ten, veranderen of verbete ren? In deze tijd van het jaar hoort men er veel over. Het is immers tijd voor samenzijn met de feestdagen. r 2 X ■X .X X X .X Stokjes wit 2 stuks Stokjes bruin 2 stuks Pistolets 4 stuks Stokbrood wit Meerrgranen baguette’s Baguette Kaas/uienstokbrood groot/klein Pistolets Maisbolletjes Kampioentjes Prairie puntjes Croisants Kaascroissants Ham/kaascroissants Grissini’s Broodjes melange per 20 stuks wit Bruin Melk Zeeuws Fijn Volkoren Grof Volkoren Waddenbrood Elfzaden Vezelbrood Lijnbrood Waldkom Multikom Bayrisch Casino melk Casino bruin X ■X ■X ,x ■X ■X ■X .X X .X ■X ■X ■X X .X Kerstchnitt Kersttaart 10 pnt Gesorteerd kerstgebak Kerstchipolatavlaai 6 pnt Kerst kersenvlaai 6 pnt Kerst Christoffelvlaai 6 pnt Kerst petit fours Kerst petit glace mini Kerst petit glace Chipolatapudding Chocoladepudding Opgemaakte pudding x x X 6 Witte puntjes 6 Witte cadetten 6 Bruine puntjes 6 Bruine cadetten 6 Krentenbollen 6 Luxe broodjes 4 Mueslibolletjes 4 Worstebroodjes 4 Bolussen Roombroodjes 4 Koffiebroodjes Belgische koffiebroodjes Chocolade roombroodjes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Woensdag 15 december 2004 x x x X Met de feestdagen in aantocht zullen veel mensen zich bui tengesloten en dus eenzaam voelen. Luitwieler adviseert ze om vooral bij zichzelf te blijven en proberen de vervreemding te bestrijden. Ze heeft al succes met haar aanpak en in januari begint ze een cursus in Centrum Padma aan de Seissingel in Middel burg. Voor informatie: 0118- 615347. Na de dood van haar moeder ging Luitwieler in therapie en ontdekte dat eenzaamheid al les heeft te maken met hoe af hankelijk iemand zich maakt van anderen om vooral niet al len te zijn. “Je wordt alleen geboren en sterft alleen. In die tussentijd jezelf in de steek la ten door voortdurend maar toe te geven aan wat anderen van je verwachten, versterkt de eenzaamheid als je alleen bent. Dan weet je feitelijk onvol doende over jezelf en je hebt ook te weinig respect voor je zelf. Maar ik geeft toe dat dat een moeizaam proces is, vooral als je het alleen wil doen.” Appelbollen Appelflappen Abrikozensloffen Saucijsebroodjes Ragoutbroodjes Hamkaas broodjes Borrelhapjes gesorteerd Waarvan: 4 Ham kaas 4 Ragout 4 Saucijs gesteld in de wetenschap. Het is louter rationeel denken. Ik ben wel nog een jaar filosofie gaan studeren. Maar dat is al minstens net zo rationeel. Daar sloot ik dus ook niet bij aan en ik stond weer alleen.” dat veel mensen die kampen met problemen, die terug zijn te voeren op gevoelens van eenzaamheid, sociaal isole ment of vervreemding van zichzelf. Ik kreeg daar ook een veel duidelijker beeld van een zaamheid.” Ook onderzocht ze de invloed van maatschappe lijke ontwikkeling en leerde van de Amerikaanse socioloog Louis Wirth dat mensen in de moderne samenleving nog hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in elkaar als middel om bepaalde doeleinden te reali seren, terwijl ze verder ver vreemden van elkaar. Gevoe lens en. emoties worden als ir rationeel beschouwd in de maatschappij waar de ratio tot oppergod is benoemd, is op te maken uit haar scriptie. Toen ze vijfjaar geleden terug naar Zeeland verhuisde en in de Middelburgse binnenstad een huis vond, had ze een ste vige levensreis achter de rug. De 36-jarige alleenstaande moeder van de vijfjarige Se- bastiaan raakte tijdens haar studie medicijnen behoorlijk van slag. In het derde Amster damse jaar pleegde haar moe der zelfmoord. “Ik werd enorm met mezelf geconfron teerd. Ik kwam tot de ontdek king dat ik een soort ‘red- dingssyndroom' in me had. Ik wilde voortdurend mensen helpen. Dat had alles met mijn moeder te maken, bleek later.” Toen Luitwieler aan haar stu die medicijnen begon, wist ze zeker dat ze moest eindigen als psychiater. Zover kwam het niet. “Ik was zo’n vijf jaar bezig toen ik tijdens een tenta men de vraag kreeg: ‘hoeveel vezels zitten in een slablaad je?’ Toen vroeg ik me af waar ik in vredesnaam mee bezig was en ben er onmiddellijk mee gestopt. Dat was ook al zo’n rottijd; je staat weer eens alleen. Weer dat ongewenste kind dat zijn moeder wil hel pen.” Ze voegt er aan toe dat ze na haar studie medicijnen genoeg van de wetenschap had gezien. Psychiater wilde ze niet meer worden. “Ik was enorm teleur- Kerststol 500 gr Kerststol 10OOgr Tulband 500 gr Tulband 1000gr Rozijnenbrood Sucadebrood Kruidenbrood Rozijnenbrood+ spijs Ganzebrood Roomboteramandelkrans Roomboteramandelstaaf Ministolletjes Paddestoelen Sterren Dennenappels Mini Tulbandjes 1 Kansen genoeg. Mis de jouwe niet.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 10