de Bevelander - Boetes in Buys Ballotstraat door onvoorzichtige scholieren Oudere vrouwelijke motormuis tegen vooroordelen over oudere werknemers 'Dit is gewoon het bonnenboekje vullen' tes maakt de politie nu niet be paald tot mijn beste vriend." W. Klouth uit Goes heeft de hoogste no-claim die er maar be staat. Nooit een ongeluk gehad, nooit een bekeuring. Nu heeft de tachtigjarige dame toch haar eerste bekeuring te pakken op... - het mag geen verrassing meer zijn - de Buys Ballotstraat. "Ik heb geen haast op deze leeftijd. Toch rij ik liever door oranje dan op de spoorweg te blijven staan." Nadat de boete op de deurmat viel, belde de Goese ontzet naar de politie. "Ik had maar moeten blijven wachten totdat de andere auto's de hoek Kerstmarkt en ambachten De Bevelander betaalt uw boete Namibië centraal RONDJE BEVELAND HET WETEN WAARD Excelsior wint het zilver op NK Zangavond met kerstliedjes Mannenkoor zingt in Yerseke YERSEKE - Het mannenkoor Jeduthun uit Krabbendijke houdt op zaterdag 11 decem ber voor de derde keer de jaarlijkse Adventzangavond in de Hervormde Kerk in Yerse ke. op reislezing Woensdag 8 december 2004 de Bevelander Het défilé zal zonder de prins nooit meer hetzelfde zijn", vindt de Majoor, (foto: Tannie de Jonge) Gewoon mens Het respect voor de overleden In zijn woning nemen foto's en Dubbel voordeel op het nieuwe ANWB Tankstation in Vlissingen. 3 Gratis Dashboard sponsje* en nog een aantrekkelijke korting per liter ook Vrijdag 10 en zaterdag n december van 8:oo tot 18:00 uur Voor de vierentwintigste keer kwamen uit het hele land brassbands bij elkaar voor het Nationaal Kampioen. In de le Divisie was Zee land voor het eerst in de geschiedenis vertegenwoordigd door twee deelnemers: Brassband Excelsior Kloetinge en Delta Brass Zeeland uit Veere. Een internationale jury beoordeelde de uitvoeringen van de deelne mers. Onder de leiding van dirigent Bert van Thienen vertolkten de Kloetingse muzikanten het nummer Amsterdam op een wijze, die de juryleden konden waarderen: 90 punten van de maximaal te behalen 100. En dat was goed voor een tweede plaats, vlak achter de gere nommeerde band Heman uit Zuidwolde, die slechts een puntje meer haalde. Delta Brass Zeeland behaalde met 82 punten de zevende stek. De eerstvolgende concerten van Brassband Excelsior Kloetin ge zijn te beluisteren op 19 december om 16.00 uur in de Geertes- kerk te Kloetinge en op 16 januari om 12.00 uur in de Mythe in Goes. Dat laatste optreden is het Nieuwjaarsconcert samen Eupho- nia Goes. Beide concerten zijn gratis toegankelijk. Tegenwoordig loopt hij met een wandelstok: "Evenwichtsstoor nissen, ik loop nu een half jaar met de stok. Het gaat goed, maar GOES - Klachten zijn er ge noeg. Overal politieauto's ach ter de bosjes, een bonnenregen daalt neer op Zeeland. Maar, zo vraagt de redactie van De Bevelander zich af, zijn het sterke verhalen of is de politie inderdaad met het bonnen boekje aan het wapperen? Daarom een oproep. ogen onzinnige bekeuring ge had, laat het ons weten. In janua ri 2005 beslist de redactie wie van de inzenders de meest onte rechte of absurde boete heeft ge had. De krant neemt die bekeu ring voor zijn rekening. "Maar na vier keer stoppen ben ik eindelijk aan de beurt. Ik pas seer het eerste groene licht en de tweede wanneer die net op oran je springt. Ik ben mij van geen kwaad bewust, maar vier weken later ligt er een bekeuring in de brievenbus. Ik hoop dat de poli tie Zeeland wordt aangesproken op zijn gedrag. Het ten onrechte en te fanatiek uitdelen van boe- Want zo zegt politiewoordvoer der Jan van Mourick, agenten staan daar vaak te controleren niet zo zeer om automobilisten op de bon te slingeren, maar om scholieren die de spoorwegbo- bieden," weet Beduwé. "Boven dien gaan veel ouderen tegen hun zin met pensioen. Somber Bernhard is groot. Niet alleen om zijn daden. contact.nl landnet.nl. WISSENKERKE - Het Noord- Bevelands Mannenkoor geeft sa men met het Smalstad Gemengd Koor Brouwershaven op zondag 12 december een kerstzang- avond in de kerk van de pro testantse kerk Wissenkerke/Geersdijk. De ko ren zingen samen met de bezoe kers kerstliedjes uit vroegere tij den. De kerkzaal is naast Onder de Toren aan de Voorstraat in Wissenkerke. De avond begint om 19.00 uur. (Vervolg van voorpagina) Op 21 oktober in de avondspits is het ook weer druk bij de be wuste overgang en verkeerslich ten. H. Franse uit Goes moet ge duld hebben. KLOETINGE - Brassband Excelsior Kloetinge heeft tijdens de Nederlandse Brassband Kampioenschappen 2004 afgelopen week in Groningen het zilver in de wacht gesleept. Dierenambulance (Dierenbescherming) Dagelijks bereikbaar via 0900-7673437 TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: B. Rijksen, Vroonlandseweg 33, Kapelle. 06-53257131. Tandart sen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-259882. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur.Marieke Ver- schelling, 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, en dr W. Verboom wordt waargenomen door B. Boer, 0113-313050 of 0113-22886. HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J. A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. Spoed: 0113- 563110 men negeren, in de kraag te vat ten. Door.de bijzondere verkeerssi tuatie met twee stoplichten en een spoorwegovergang vlak na elkaar, zien automobilisten zich bij filevorming soms genood zaakt het oranje of rood te nege ren. Bij veel automobilisten be staat dan ook de indruk dat de overgang in de Buys Ballotstraat een makkelijke manier is om het bonnenquotum van de politie op te schroeven Van Mourick wil om waren gegaan, vertelden ze me daar. Ik heb het daarna één keer geprobeerd, dan heb je me teen een halve file achter je die staat te toeteren." Voor Klouth is het duidelijk: "Dit is gewoon het bonnenboek je vullen. De onmacht die je voelt, want in Goes staan ze overal te controleren. Ik ga nu minder vaak naar de stad, zo erg vind ik het. De politie jaagt de mensen uit de stad. Dat moet voor de middenstand toch ook niet goed zijn?" De dame op leeftijd heeft maar één woord voor de controles op de Buys Ballotstraat. "Schandalig."’ Oranje is in de ogen van de agent rood en hij staat bij de me ter te popelen om meteen bij het verstrijken van de tijd een boete uit te schrijven. Heeft u het als lezer van De Bevelander meege maakt? Stuur uw verhaal dan naar de krant. Heeft u een in uw oplossing voor ondernemingen met slechts een handvol werkne mers. "Zoiets vergt wel een ze kere gedisciplineerde aanpak." Subsidie Tijdens dat défilé dat door prins Bemhard afgenomen werd, is er oogcontact. De prins recht zijn rug en salueert speciaal de nestor onder de veteranen. Voor Van Eijkeren een onvergetelijk mo ment. Om de toekomst op de arbeids markt in evenwicht te houden moeten de initiatiefnemers nog een diversiteit aan wegen be wandelen. In het hoofdkantoor in Terneuzen wordt met span ning gewacht op het antwoord van Europa waar voor de Zeeuwse initiatieven subsidie is gevraagd. De Nederlandse over heid heeft landelijk 21 miljoen euro vrij gemaakt. "Hoeveel daarvan voor Zeeland is, hangt af van de projecten die we be ginnen. De meeste ouderen vin den we in de zorg, de metaal, de overheid en de procesindustrie. Er is een stuurgroep benoemd die gaat onderzoeken waar pro jecten kunnen starten. Waar we naar toe moeten is dat ouderen niet de vraag krijgen wanneer moet je met pensioen, maar wanneer wil je met pensioen." dat beeld de wereld uit helpen. "We houden daar vaak toezicht omdat de jeugd er een spelletje van maakt om op het laatste mo ment nog langs de spoorbomen te rijden. En ja, als agenten dan ook andere overtredingen zien, dan nemen ze die wel mee." Het gaat de politie dan ook puur om de verkeersveiligheid, stelt hij. "Ook de overgangen bij Oc- kenburg en bij de Agrimarkt hebben om diezelfde reden onze aandacht." GOES - Er is niks mis met de vergrijzing op de arbeids markt. Werkgevers hebben al leen nog niet geleerd de meer waarde van ouderen te zien. Daarom begint het RPA (Re gionaal Platform Arbeids marktbeleid) Zeeland een poster campagne met de slo gan 'Zeeland is nog lang niet uitgewerkt'. "Werkgevers wil len nog steeds een jonge fitte vent," schetst Louise Beduwé van het RPA de vooroordelen op de arbeidsmarkt. WOENSDAG Kamperland, Protestantse Kerk, Veerweg, kerstzangavond met alle koren van Noord-Beveland, 19.30 uur. Goes, Milieu Edu catie Centrum, cursus, 'Er was eens... fossielen in Zeeland', Freddy van Nieulande, 19.30- 21.30 uur. HANSWEERT - "De mensen komen en gaan", een filosofie die voor de 101-jarige Adri van Eijkeren onweerlegbaar geldt. Gelaten blikt hij terug op de dood van prins Bernhard. Zelfs die hardnekkige 93-jari- ge, die overleven bijkans tot kunst verhief, weet de krasse Van Eijkeren in levensjaren te verslaan. In Hansweert en om geving kennen ze de oude vete raan en adjudant buiten dienst als de Majoor. De eeuwling kende de prins én de prins kende hem. "Tja, de prins was een gewoon mens met een titel en een func tie. Hij deed eenvoudig, dronk zijn glaasje en rookte zijn pijp. Een voudig als mens, zonder hoge woorden. Daar heb ik bewonde ring voor." sie wat hij doet, je las wat hem mankeerde. Hij heeft in de loop der jaren veel meegemaakt en veel operaties gehad. Nu hij er niet meer is, gaan je gedachten ook uit naar het verdriet van de Koninklijke Familie." GOES - In het Ambachtscen- trum in Goes is zaterdag 11 en zondag 12 december een kerst markt. Op het versierde midden plein is van alles te zien en te koop, zoals bloemwerk van Groei en Bloei, suikerwerken, glas graveren, wijnmakerij, kra len, kaas- en bioproducten, kaar ten, witlofkwekerij en vogelvoe- derproducten. Ook de ateliers van het centrum zijn in kerst sfeer gebracht. Het Ambachts- centrum is te vinden aan de Kat- tendijksedijk 27. De markt is open van 13.00 tot 17.00 uur en toegang is gratis. Senior adviseur Beduwé ziet het somber in voor ouderen als met de vooroordelen niet rigoureus wordt afgerekend. Naast de postercampagne moet ook ge werkt worden aan bewustwor ding van werkgevers en werkne mers. Beduwé somt een aantal vooroordelen op en heeft daar meteen een antwoord op. Uit onderzoek is simpelweg geble ken dat ouderen helemaal niet vaker ziek zijn of minder produ ceren in het arbeidsproces dan jongeren. "Het is wel vaak zo dat ouderen als ze doorwerken wel eens wat anders willen doen dan het werk dat ze altijd al deden. Dankzij hun ervaring en know how is dat wel te realiseren." Ze geeft toe dat andere en passende functies makkelijker te creëren zijn in grote bedrijven, "maar per branche kunnen ze ook zoiets bedenken," geeft ze als Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door H. van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, 0113-561290. Prak tijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. "De laatste keer dat ik hem ont moette, was bij het 5 mei défilé in Wageningen. Daar stonden we met zeventig man van de afde ling Zeeland klaar, komt er een majoor met een jeep naar ons toe, 'wil van Eijkeren uittreden en mij volgen, dan breng ik u naar de prins'. We reden naar de universiteit, naar al die hoge pie- De spelregels zijn simpel: de be keuring moet in Zeeland zijn uitgeschreven en de inzender moet bewijzen dat hij die bekeu ring ook inderdaad heeft gehad. Stuur uw inzending naar Redac tie De Bevelander, postbus 5, 4460 AA in Goes of red.beve- lander@whk.wegener.nl. Ano nieme tips zijn ook welkom via www.de-bevelander.nl. De poster hangt vanaf half de cember op in een groot aantal Zeeuwse abri's (bushokjes). Op die motor lacht een oudere dame op een motor de Zeeuwen tege moet. Ze is - dat wordt duidelijk - op weg naar haar werk. "Met die kreet willen we zeggen dat Zeeland de vergrijzing moet aanpakken. Langer doorwerken is namelijk noodzakelijk om de verwachte massale uitstroom van ouder personeel het hoofd te Terug naar de jaren tachtig, de eerste keer dat de Majoor de prins persoonlijk ontmoet. Van Eijkeren krijgt in Middelburg door de prins het Verzetskruis opgespeld. Vele ontmoetingen volgen. Alleen al achttien keer bij het 5 mei défilé in Wagenin gen. "Hij wist wie ik was en af en toe waren er onderonsjes, kleine gesprekken. Het was een gewone man, ook om een praatje met hem te maken over algeme ne zaken. En hij sprak graag over Afrika. Ik vertelde op mijn beurt over de ervaringen uit de oorlog, Ik heb toen vijfjaar in het oer woud van Indonesië geleefd." Nooit meer De opbrengst van het optreden is bestemd voor de Evangelisa- tiepost in het Belgische Merk- sum. Evangelist Van Setten van deze post doet de opening. Het kinderkoor David uit Yerseke, onder leiding van dirigente Wil ly Eggebeen en organiste Marie ke Oostdijk, werkt mee. Het koor zingt enkele kerstliederen. Het mannenkoor Jeduthun staat onder leiding van dirigent Jan Luteijn en organist Sjacco Kaan. De zangavond begint om 19.30 uur en de toegang is gra tis. krantenknipsels een deel de wand in beslag. Ook foto's van het défilé in 2004. De majoor met zijn groene baret prijkt op de voorpagina van het Algemeen Dagblad. "Dat prins Bernhard de groene baret opzette bij het laatste défi lé, dat was heel bijzonder. Dat had hij nog nooit gedaan. Je volgt in de krant en op de televi- KRUININGEN - Vereniging Wereldcontact houdt op dins dag 14 december in Ons Dorpshuis in Kruiningen een lezing en dia-presentatie over Zuid-Afrika en Namibië. Leny Marinussen-Koole vertelt de bezoekers aan de hand van mooie dia's over de vakantiemo gelijkheden van beide landen. De twee Afrikaanse landen zijn zeer geschikt om met een jeep en een tent te bereizen. Wereld contact heeft wereldwijd meer dan veertigduizend leden en een eigen reisorganisatie die op non-profit-basis werkt. Behalve over Afrika geeft de vereniging ook informatiebijeenkomsten over reizen naar onder andere Amerika, Canada, Australië en het Verre Oosten. De bijeen komst begint om 19.30 uur en is voor leden gratis toegankelijk. Niet-leden betalen 2,50 euro. Aanmelden voor de lezing kan via 0343-530555 en 0113- 215231 of vereniging@wereld- contact.nl en marikoo@zee- DONDERDAG Hansweert, Consistorie, Dijk- straat, kerstverkoop. Hervorm de Vrouwengroep, 14.00-16.00 uur. Goes, Hotel Goes, pre sentatie, Magie Video de Luxe 2005, HCC Zeeland, 20.00 uur. Goes, Palazzoli Huis, Naer- eboutstraat, ontmoetingsmid- dag, 14.00-15.30 uur. VRIJDAG Goes, De Pit, senioren kerst- bingo. 14.00 uur. Goes, De Spinne, superbingo, 20.00 uur. Goes, Zeelandhallen, beurs, 'Dierplezier in kerstsfeer', 14.00- 22.00 uur. Kamperland, J. M. de Casembroothuis, playbacks- how, 20.00 uur. Kruiningen, Ons Dorpshuis, Alzheimer in loop café, 14.00-16.30 uur. ZATERDAG Kats, Galerie Kats, kunstbeurs, 15.00-20.00 uur. Yerseke. Her vormde Kerk, adventzang avond, 19.30 uur. Goes, Am- bachtscentrum, Kattendijkse- dijk, kerstmarkt, 13.00-17.00 uur. Nisse, De Akkerwinde, Lageweg, winterfair, 11.00- 16.00 uur. Goes, Ter Valcke, kerstmarkt, 10.00-16.30 uur. 's- Heer Arendskerke, Heer Arendhuis, kerstmarkt, 10.00- 16.00 uur. Borssele, Dorps huis, kerstmarkt, St. Vijver- zicht< 12.00-17.00 uur. Goes, Zeelandhallen, beurs, 'Dierple zier in kerstsfeer', 10.00-18.00 uur. Kamperland. J. M. de Ca sembroothuis, playbackshow, 20.00 uur. 's- Heer Hendriks- kinderen, Heer Hendrikhuis, vo- gelbeurs, 10.00-12.00 uur. Kloetinge, Kon. Wilhelmina- straat 18. cursus Reiki, 11.00- 17.00 uur. GOES - Automobilisten die in de Buys Ballotstraat een prent krijgen voor het door oranje of rood rijden zijn de dupe van onvoorzichtige jeugd. Daar komt het volgens de politie in feite op neer. De Majoor woont met zijn 101 jaren nog steeds zelfstandig. Eten doet hij in verzorgingste huis Maria Oord in Hansweert, je moet er rekening mee houden, maar wassen en strijken doet hij Af en toe krijg je valneigingen. zelf. Drie keer per week gaat hij Ach, zolang het zo gaat, heb ik kaarten, bieden en klaverjassen, niets te mopperen. Voor het defi- in café Zeelandia en dorpshuis lé van volgende jaar weet ik nog Kaj Munk. De dinsdagmiddagen niet of ik kan. Zonder de prins gaat hij naar Goes om in café zal het in ieder geval toch nooit Baarends een kaartje te leggen, meer hetzelfde zijn." Groene baret ten en daar zat prins Bernhard. Zegt hij tegen mij: 'Zeg Van Eij keren, die streek ga je me toch niet leveren? Ik steeds slechter ter been en jij nog steeds door marcheren.' Ik antwoordde: 'Ja Hoogheid, maar wij kunnen geen van beiden mopperen, de natuur is mild voor ons geweest'." Nestor ZONDAG Kats, Galerie Kats, kunstbeurs, 14.00-19.00 uur. Ellewouts- dijk, 't Kerkje van Ellesdiek, oe cumenische bijeenkomst, 14.30 uur. Goes, Bethelkerk, Tulpstraat, advent zingen, 'Car ry the Light!', 18.30 uur. Wis senkerke, Protestantse Kerk, kerstzangavond, 19.00 uur. Goes, Ambachtscentrum, Kat- tendijksedijk, kerstmarkt, 13.00-17.0Ó uur. Goes, Samen op Weg Gemeente, van Melle- straat, speciale kerkdienst met De Zeeuwse Muzikanten van Arduin, 10.00 uur. Goes, Zee landhallen, beurs, 'Dierplezier in kerstsfeer', 10.00-18.00 uur. Kloetinge, Kon. Wilhelmina- straat 18, cursus Reiki, 11.00- 17.00 uur. Geheim' plannetje voor eeuweling door J 'De prins deed eenvoudig, dronk zijn Door Leon Janssens advertentie Door Ad Hanneman Goede reis. anwb.nl r- Reageren? Voor iedere tankende klant en zolang de voorraad strekt. Tankt u bij het nieuwe ANWB Tankstation aan de Paul Krugerstraat 237 in Vlissingen, dan loopt het voordeel hard op. Want u profiteert er niet alleen van een aantrekkelijke korting, maar u krijgt er ook nog een Dashboard sponsje cadeau. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht bij een schoon en veilig tankstation met permanente video bewaking. En ANWB leden en houders van een ANWB Visa Card met pin ontvangen extra korting. U kunt bij onze gebruiksvriendelijke pompen gemakkelijk betalen met uw bank- of giropas, uw Multi Tank Card, uw Travel Card en de Visa creditcard met pin. Daarna kunt u meteen beginnen met tanken en snel weer uw weg vervolgen. Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5,4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 Druk Wegener Nieuwsdruk Twente Directie Algemeen Directeur J.V Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red .be velander whk .wegener.nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskranten BV. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze admi nistratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, ta.v. A .T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 glaasje en rookte gewoon zijn pijp' r a 54' tfc’ O? feewerkt A. wtt.dk Ijua:- wertL ■A'xiovn ooit hóeketi tv i mrinsitv», Krlo». co eer.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3