Exel eerste, YEAR Inspraak Startnotitie Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer I ALZHEIMER MAG GEEN NATIONALE RAMP WORDEN 0 Inspraakpunt Je kunt meer dan je denkt! GIRO 2502 Ga voor 'Het Goese' en haal het beste uit jezelf U l'W VERTEGENWOORDIGER PERSONENWAGENBANDEN (m/v) Mlfféén Achtergrond Wat gebeurt er met uw reactie? De startnotitie Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Waar kunt u de startnotitie inzien? Nadere informatie Opleidingen Wij nodigen dames uitdrukkelijk uit te reageren op deze vacature. Give wings to your ideas Goodyear Dunlop Tires Nederland B.V. is een dochteron derneming van The Goodyear Rubber Tire Company met als voornaamste activiteit de ontwikkeling, productie, distri butie, marketing en verkoop van banden. Na een intensieve opleidingsperiode wacht u een uitdagende functie. De verkoop afdeling van Goodyear Dunlop zoekt, voor indiensttreding op korte termijn een: Uw taken: levert een bijdrage aan het vergroten van de naamsbekendheid en de positionering van de merken Goodyear en Dunlop het onderhouden en verstevigen van de relaties met bestaande klanten vergroot het marktaandeel Goodyear Dunlop in het rayon zorgdragen voor belangrijke marktinformatie Uw profiel: een gedegen commerciële opleiding, minimaal MBO-niveau geïnteresseerden zijn tussen de 27 en 35 jaar dient woonachtig te zijn in het werkgebied heeft aantoonbare buitendienstervaring is een selfstarter en ontwikkelt initiatieven beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal een redelijke kennis van de Engelse taal een pluspunt is is representatief en beschikt over een goede teamspirit heeft ervaring met de gebruikelijke PC-software Ons aanbod: Wij bieden u een uitdagende functie in een internationale omgeving, een, aantrekkelijk salaris en goede secondaire arbeidsvoorwaarden. Een medische keuring en een psychologisch onderzoek kunnen deel uit maken van de selectieprocedure. Aanvullende informatie omtrent Goodyear Dunlop kunt u vinden op de website: www.goodyear.nl of www.dunlop.nl Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun schriftelijke sollicitatie indienen bij Goodyear Dunlop Tires Nederland B.V. t.a.v. de heer A.M. Mesman, HR Manager BeNe Merwedeweg 4c 3621 LR Breukelen e-mail: arie.mesman@goodyear.com Informatiebijeenkomst en hoorzitting voor leerlingen uit groep S en hun ouders woensdag 15 december aanvang 13.00 uur U kunt zich nog aanmelden voor: - Boekhouden V M Het Coese Lyceum locatie Van Dusseldorpstraat «□Warehouse teamleiders m/v Verkeer en Waterstaat Vo I kerak Zoommeer INTERIM w.' Woensdag 8 december 2004 HMMMM GOEREE HOEKSE WAARD OVERFLAKKEE SCHOUWEN VOLKERAKSLUtZEN RSLUIZEN DUIVELAND NOORD-BRABANT THOLEN ZUID-BEVELAND u BATHSE SPUIKANAAL info@bleijenbergbv.nl, www.bleijenbergbv.nl Ministerie van Verkeer en Waterstaat Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. www.creyfsinterim.nl PONTES Personeel 20 de Bevelander Creyf's Interim Middelburg, Lange Noordstraat 2, tel. (0118) 67 90 40, middelburg@creyfsinterim.nl Interesse? Bel, mail of kom langs voor meer informatie over deze of andere vacatures. Creyf's Interim Goes, Voorstad 3, tel. (0113) 2112 23, goes@creyfsinterim.nl Creyf's Interim Bergen op Zoom, Burg, van Hasseltstraat 52, tel. (0164) 21 30 30, bergenopzoom@creyfsinterim.nl Creyf's Interim Roosendaal, Nieuwe Markt 71, tel. (0165) 58 31 30, roosendaal@creyfsinterim.nl De startnotitie is het begin van een milieueffectrappor- tage. U leest hierin precies wat onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn. In de notitie worden alternatieven beschreven en wordt uitgelegd welke (milieu)effecten zullen worden onderzocht. Het resultaat van de onderzoeken wordt gebundeld in het zogenaamde milieueffectrapport (MER), op basis waarvan de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) een alternatief zal kiezen. Inspraakpunt V&W Startnotitie Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Postbus 30316 2500 GH Den Haag IBS Groep Raadgevende Ingenieurs biedt veelzijdige banen vol uitdagingen en legio doorgroeimogelijkheden. Salaris en secundaire arbeids voorwaarden zijn zonder meer goed te noemen. Werktuigbouwkunde en Piping Constructeurs Tekenaar-constructeurs (ervaren) Tekenaars. Informatie en sollicitatie Voor meer informatie over de betreffende functie kunt u contact opnemen voor Spijkenisse met de heer M.C.S.W. Zaal, directeur, telefoon 0181 - 62 10 11 en voorTerneuzen met de heer V.A.O.Calon.adjunct-directeur, telefoon 0115 - 62 22 00. Uw brief met uitgebreid cv kunt u sturen naar Holding IBS Groep bv, Postbus 17,3200 AA Spijkenisse. Elektrotechniek en Instrumentatie Constructeurs en tekenaar-constructeurs (VCA1). Het Inspraakpunt bundelt alle reacties en stuurt deze onder andere naar de minister van V&W en de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie adviseert de minister over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. Mede op basis van dit advies en de inspraakreacties stelt de minister vervolgens de richtlijnen vast. De richtlijnen vormen het vertrek punt voor het opstellen van het MER. Op dit MER kunt u te zijner tijd wederom inspreken. Zo spoedig mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u de door het Inspraakpunt ontvangen reacties inzien op dezelfde locaties als waar de startnotitie ter inzage ligt. Civiele en Constructieve techniek Constructeur/ontwerpers Tekenaar-constructeurs (beton en staal) (ervaren) Tekenaars. Infrastructuur Ervaren engineers (ervaren) Tekenaars. De werktijden zijn tussen 05.45 uur - 7.15 uur Wij bieden u een prettige werkomgeving en een salaris conform CAO Voor informatie en inschrijvingen kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur bellen naar ons kantoor (telefoon 0118-417500) of naar onze objectleider de heer M. Israël (telefoon 06-23347983) Alzheimer Nederland Gedurende de periode van 9 december 2004 tot en met 5 januari 2005 ligt de Startnotitie Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoom meer ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u tot en met 5 januari 2005 uw mening over de inhoud van de startnotitie kenbaar maken. De Startnotitie Planstudie Waterkwaliteit Volkerak- Zoommeer kunt u van 9 december 2004 tot en met 5 januari 2005 gedurende de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties: - de gemeentehuizen van Bergen op Zoom, Moerdijk, Oostflakkee, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, 'Steenbergen en Tholen; - de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken in bovengenoemde gemeenten; - de provinciehuizen van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland; Op donderdag 16 december 2004 worden in De Poort van Antwerpen, Hoofdweg 60 te Rilland, een informatiebijeenkomst en een hoorzitting georganiseerd. Om 19.00 uur begint een informatiebijeenkomst (zaal opent om 18.30 uur). Aansluitend start een officiële hoorzitting voor degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen. Van de hoor zitting wordt een verslag gemaakt. Indien tijdens de hoorzitting het woord wilt voeren wordt u vriendelijk verzocht dit vóór dinsdag 14 december 2004 aan het Inspraakpunt V&W kenbaar te maken, telefoon 070 - 351 96 00. Schoonmaakbedrijf Bleijenberg b.v. Scheldestraat 98, Postbus 230, 4380 AE Vlissingen Tel: 0118-417500, Fax: 0118-418107 Vestiging Noord-Brabant Bredaseweg 185, postbus 150, 4870 AD Etten-Leur Tel 076-5083594, Fax: 076-5083501 Creyf's Interim Etten-Leur, Bisschopsmolenstraat 112 tel. (076) 504 24 50 ettenleur@creyfsinterim.nl Zuidsingel 28 4331 KT Middelburg tel. 0118-638770 GSM: 0651213492 email: info@pluseenopleidingen.nl www.pluseenopleidingen.nl - Bedrijfshulpverlener BVH Start: 14 december - BVCA Start 10 januari - Administratie opzetten voor zelfstandigen Start 18 januari 2005 - Computercursussen Word, Excel, Windows, Internet BKB en PDB - Eigen bedrijf opzetten Alle cursussen worden gegeven in Goes Oostsingel 170. Voor meer informatie of aanmelding. (werkgebied zuid-west Nederland) Voor Exel in Bergen op Zoom. Je hebt mbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding afgerond in logistiek/magazijnmanagement, meerdere jaren ervaring in de logistiek en aantoonbare leidinggevende ervaring. Daarnaast heb je kennis van het MS Officepakket, AS400 of een ander warehouse managementsysteem (pre) en beheers je de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Het betreft een uitdagende fulltime functie met groei- en opleidingsmogelijkheden. voor objecten in GOES Wij zijn per direct op zoek naar: FtASSTUOiS WATtRXWALITEIT J SCHOONMAAKBEDRIJF sfl BLEIJENBERG Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS (STERS) www.alzheimer-nederland.nl >0® Voor het verkrijgen van een exemplaar van de start notitie en/of voor het verkrijgen van nadere informatie over de inhoud ervan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat directie Zeeland, telefoon 0118 - 68 60 00 (na 3 januari 2005, telefoon 0118 - 62 20 00). De startnotitie kunt u ook downloaden via www.inspraakvenw.nl of via www.volkerakzoommeer.nl. Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u zich wenden tot het Inspraakpunt V&W, telefoon 070 - 351 96 00. Dé minister van V&W nodigt u uit gedurende de termijn van de terinzagelegging uw zienswijze op de startnotitie schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u tot en met 5 januari 2005 sturen naar: y nuk VMBO gemengd/thearetisch HRVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO [Engels] Indien u dat wenst kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Sinds het begin van de jaren '90 is er sprake van ernstige waterkwaliteitsproblemen in het Volkerak-Zoommeer. Het ecologisch systeem functioneert niet goed, waardoor er sprake is van jaarlijks terugkerende blauwalgenbloei. Deze algenbloei kan tot sterfte van andere soorten leiden en veroorzaakt grote overlast voor gebruikers en omwonenden. Het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak heeft het initiatief genomen voor een plan studie gericht op het ontwikkelen van maatregelen die op de middellange termijn (2015) deze problemen oplossen. U kunt ook via internet uw zienswijze kenbaar maken: www.inspraakvenw.nl. - de hoofdvestigingen van de waterschappen Brabantse Delta en Zeeuwse Eilanden en het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (per 1 januari 2005 fuseert het zuiveringsschap met enkele waterschappen tot het waterschap Hollandse Delta); - de hoofdvestiging van Rijkswaterstaat directie Zeeland in Middelburg; - het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit (LNV), Directie Regionale Zaken, Vestiging Zuid in Eindhoven; - de bibliotheken van de ministeries van V&W en van LNV, beide in Den Haag. IBS Groep Raadgevende Ingenieurs is een jong, dynamisch ingenieurs bureau, dat nationaal en internationaal werkzaam is op de gebieden Industrie, Bouw, Milieu en Infrastructuur. Door een forse uitbreiding van onze orderportefeuille zijn wij op zoek naar nieuwe medewerk(st)ers voor onze vestigingen in Spijkenisse en Terneuzen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers op universitair, hbo- en mbo-niveau die in een inspirerende omgeving veel vrijheid krijgen om zelfstandig te werken in de volgende vakgroepen: De IBS-groep biedt ook onervaren medewerk(st)ers uitstekende begeleiding binnen de projectteams. PontesHetGoeseLyceum Van Dusseldorpstraat 78 4461 LV Goes Lhii.ngro.p tel. 0113 - 2i 69 71 info@pontes.nl www.pontes.nl i ^adgeven^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 20