’Van goud was ik niet uitgegaan’ Heel Rilland gaat op de foto Euro loodvrij Vierhonderd meter wensen en dromen in een recordboek is óók met benzine de noedkoonste! 1252 835 Dirk van den Broek I _JqJl Win 'n vrijkaartje voor Christmas Dance Party I Super plus Dorpsraad wil betere saamhorigheid Diesel I Plein in Nisse krijgt lichtjes Sun en Dirk geven vaatwasser weg Jarige Jumbo maakt klanten blij Verkiezing huisdier van het jaar Ondernemers playbacken BV BEV ELAND EXPO [Landelijk Proefdiervrij op beurs Dierplezier Kerstverkoop in Hansweert Landelijk Landelijk w Landelijk J Woensdag 8 december 2004 deBevelander Het nieuwe Halt-bureau zetelt in de oude Goese strafgevangenis, (foto: Jaap Wolterbeek) (Vervolg van voorpagina) advertentie t s 13 Inschrijfformulieren voor de verkiezing zijn af te halen bij de die renspeciaalzaken. De kandidaten kunnen ook via internet opgege ven worden op www.metdierenmeermens.nl. GOES - Doet uw hond echt niet onder voor Lassie? Of is uw ei gen goudvis veel leuker dan die pratende Nemo en kan uw kana rie veel mooier fluiten dan Tweety? Schrijf hondje Fikkie, poes Loeder of kanarie Pietje dan in voor de Huisdier van het Jaar verkiezing 2004. Dit kan tot vrijdag 10 december. GOES - Jumbo Goes bestond afgelopen week één jaar. En om dat te vieren gaf de super verschillende prijzen weg. Enkele klanten werden verrast met een Playstation, een beertender of kerstbood schappen ter waarde van 250 euro. Als klap op de vuurpijl was er afgelopen zaterdag ook een spetterend miniconcert van meiden groep Djumbo. (foto: pr) OUDELANDE - Elennia Beauty Salon is een nieuwe praktijk in gezichts- en lichaamsbehandelingen op de Kruipuitsedijk in Oude- lande. "Elennia schijnt een godin van de lage landen te zijn, die het land en het water beschermt", zegt eigenaar Linda Groeneveld. "Ik behandel zowel vrouwen als heren met ontspannende behandelin gen zoals behandeling van rimpels. Dat hoeft echt geen lijdensweg te zijn. Ook doe ik speciale lichaamsbehandelingen met pakkingen of cellulitis- en ontharingsbehandeling. Ik werk met Maria Gal- land-producten van hoge kwaliteit. Masque Modelant is bijvoor beeld een bijzonder prettige behandeling voor het gezicht met een goed resultaat." Elennia Beauty Salon verkoopt make-up en heeft met het oog op de komende feestdagen een verlanglijstje met pre sentjes voor dames. De zaak is vrijdag en zaterdag open en werkt alleen op afspraak: 06-53281403. In het rustieke Oudelande is sinds kort een schoonheidssalon, (foto: Tannie de Jonge) GOES - Halt Walcheren en Halt Oosterschelderegio hou den op te bestaan. Per 1 janua ri fuseren beide bureaus in Halt Midden- en Noord-Zee- land. Het bureau in Middel burg wordt opgeheven en ver huist met medewerkers naar de Albert Joachimkade 3 in Goes. Kostenbesparing en ver groting van de efficiency zijn de redenen voor het samenvoe gen van beide bureaus. Van de drie Halt-bestuurders valt de voorzitter weg. De betrokken burgemeesters van de gemeenten Halt-coördinator Sjoukje de Koeijer geeft toe dat het er op lijkt alsof haar organisatie nu verder van de mensen staat dan nu het geval was. Wie nu in Middelburg bijvoorbeeld tijdens een avondje uit door de Vlas- markt loopt ziet het Halt bureau. "Voor de beeldvorming is dat be langrijk," stelt ze vast. Preventie Een spontaan idee dat kwam op borrelen, verklaart voorzitter van de dorpsraad, Cees de Vries. "We hebben veel allochtonen in Rilland. De integratie is nog niet zoals het moet zijn. Met dit initi atief willen we bereiken dat mensen elkaar beter leren ken nen, autochtonen en allochto- RILLAND - Een mega-groeps- foto met alle inwoners van de voormalige gemeente Rilland- Bath. De dorpsraad wil met het initiatief de saamhorigheid in Rilland, Stationsbuurt en Bath vergroten. dachte een medaille te halen, van goud was ik niet uitgegaan. Mis schien maakt het dat nog wel mooier. We hebben gewoon een ontzettend leuke ploeg. Dat werkt er ook aan mee en ik ben daar heel gevoelig voor." nieuwe Zeeuwse Halt officieel van start. Dat gebeurt in het Lunchcafé in Goes. Daar draagt van der Zaag op ludieke wijze de voorzittershamer over aan de nieuwe bestuursleden. derij is dan ook toepasselijk: Dromen en Wensen. Proefdiervrij vraagt aandacht voor de proefdierproblematiek en verzamelt handtekeningen tegen het voornemen van het ka binet om te korten op alternatie ven voor dierproeven. KAMPERLAND - De onder nemers van Kamperland be treden op vrijdag 10 en zater dag 11 december het podium. Dit jaar hebben ze weer een grote playbackshow op touw gezet. In de loop van 2005 krijgen alle inwoners van Rilland, Bath en Stationsbuurt een uitnodiging in de brievenbus. De precieze da tum voor het nemen van de foto is nog niet bekend. "We zijn nog op zoek naar geldschieters", ver telt De Vries. "Daar hangt het al lemaal van af." Sponsors kunnen met hem contact opnemen via 0113-551085. ELLEWOUTSDIJK Kerkje van Ellesdiek, Zeeuwse landschappen in beeld, woord en muziek door Wim van de Wege, geopend tijdens activiteiten in het kerkje en 11 en 30 december van 13.30-16.00 uur. KRABBENDIJKE De Meiboom, Kerkpolder 30, schilderijen van Diny de Kok, tijdens openingsuren, t/m janua ri. g "Maar de aandacht voor preven tie blijft bestaan. We houden na 1 januari wekelijks besprekingen met jongeren op het politiebu reau. Dat is een prima locatie. Ook slachtofferhulp werkt er. Daarnaast blijven we omwille van de preventie uiteraard de scholen bezoeken. In de huidige organisatie hebben we wel eens het idee dat we het wiel twee keer uitvinden. Dat is natuurlijk niet goed als je efficiënt wil wer ken." Bezuinigingen zijn er ook voor Halt, maar - aldus de coördinator - niet de hoofdreden voor de samenvoeging. Voorzitter statieportret. "En misschien dat we ook nog per buurt een groepsfoto kunnen laten maken. En daarna is er natuurlijk een groot feest." Weet jij hoeveel feestgangers er passen in de zaal van het Ar senaal? Sms dan je antwoord naar 2121. Begin het bericht met WIN (spatie) BEV (spa tie), gevolgd door het juiste HEINKENSZAND - Ze zijn ervan overtuigd dat ze het be ter kunnen. De leden van de Jongerenraad Borsele zijn vast van plan dat record te breken en een plaatsje in het Guiness Book of Records te be machtigen. Al wat nodig is: heel wat potten verf en een paar honderd meter doek. HANSWEERT - De Hervormde Vrouwengroep Hansweert houdt donderdag 9 december in de Consistorie van Hansweert aan de Dijkstraat een kerstverkoop. Naast allerlei gebruiksvoorwer pen en kerstversieringen zijn er ook olliebollen, koffie, thee en glühwein te koop. De kerstver koop is van 14.00 tot 16.00 uur. De voorbereiding op de WK in Madrid begon al in augustus. Er ging nauwelijks een dag voorbij zonder jiu-jitsu: een trainingssta ge in Griekenland, trainen bij sportschool Geelhoed, bond- straining in Nieuwegein. Het leek wel een profbestaan. "Al leen kunnen wij er nog niet van leven", voegt ze er veelzeggend In de meivakantie van 2005 wil len de jongeren het langste schilderij van de wereld maken. Daarbij hebben ze het oude re cord van 340 meter lengte en Nu, negen dagen na de zo suc cesvolle WK, heeft Wyatt de tijd om alles op een rijtje te zetten. Maar zoveel tijd is haar niet eens gegund want de blik is al snel ge richt op 2005. In april staan de Nederlandse kampioenschappen op het programma, in mei een nen." Ook voor het nageslacht is zo'n groepsfoto leuk, denkt De Vries. "In boeken zie je ook van die oude groepsfoto's, dan is het leuk om te kijken of je iemand van vroeger herkent, of om te kijken of er voorouders op staan." De dorpsraad staat voor een gro te opgave om de ruim driedui zend inwoners te mobiliseren. In de Hoofdstraat komt ergens in de zomer een tribune te staan. "Daar zoeken we nog een spon sor voor." Als het aan de Dorps raad ligt, nemen daar de driedui zend inwoners op plaats voor het GOES - Tot haar grote verbazing was Elly Otte uit Kruiningen de winnaar van de vaatwasser van de actie van Sun bij Dirk van den Broek in Goes. Afgelopen zaterdag nam ze het apparaat samen met haar man in ontvangst. Manager H. Westdorp mocht het echtpaar verblijden, (foto: pr) NISSE -Het Dorpsplein van Nis se is vanaf zaterd’ag 11 december gehuld in kerstlichtjes. Twee jaar geleden ontstond het idee om het plein mooi te verlichten. Ver schillende partijen hebben een duit in het zakje gedaan. Een derde van de kosten neemt de Gemeente Borsele voor haar re kening. Nog eens een derde komt van de Rabobank Hein- kenszand. De rest is bijeenge bracht door de verenigingen en de inwoners van Nisse. Wethou der Tollenaar zet zaterdag om 17.00 uur de verlichting in wer king, daarbij geassisteerd door de kinderen van school De Lin den. Teams van de verschillende win kels en zaken strijden voor de zestiende keer om de eerste plaats. Voor het publiek een ver makelijke zangavond. Maar de twéé avonden draaien niet alleen om de playbackkwaliteiten van de ondernemers. Beide avonden is er ook een grote verloting. De show in het De Casembroothuis aan de Nieuwstraat in Kamper land begint vrijdag en zaterdag om 20.00 uur. Kaarten kosten 1,50 euro en zijn in het dorp te koop bij Cl000, Spar en Flik- weert Elektra en Fietsen. antwoord, naam, adres en woonplaats. Het maakt niet uit of je kleine of hoofdletters ge bruikt. Hierna ontvang je een retourbericht a 0,40 euro en maak je automatisch kans op één van de kaarten. Hoe vaker je jouw antwoord inzendt, hoe groter de kans dat jij op kerst avond aanwezig bent in Het Arsenaal! Stuur je inzending in voor donderdag 16 december 12.00 uur, want dan worden de prijswinnaars getrokken. Prijs winnaars ontvangen zo snel mogelijk bericht. op Schouwen-Duiveland, Beve- Maandag 20 december gaat de de Goese burgemeester D. land en Walcheren zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter, zegt De Koeijer. In deze krant en op de website www.metdierenmeermens.nl worden eind januari alle genomineerden bekend gemaakt. Het TROS televi sieprogramma Middag Magazine zendt filmpjes uit van de uitgeko zen huisdieren. Daarnaast krijgen zij in deze krant ook uitgebreid aandacht. Iedereen kan vervolgens via internet stemmen op zijn of haar favoriet. Naast een landelijke finalist voor elke categorie, wordt er ook per regio een viervoeter, vogel, schildpad of knaagdier be noemd. Zij maken kans op een spetterend troostpakket. De jongerenraad is op zoek naar schilders die aan de recordpo- ging mee willen doen. Dat mo gen kunstenaars zijn maar ook scholieren. Het liefst ziet de Jon gerenraad dat ook Zeeuwse bur gemeesters, wethouders en ge deputeerden meedoen. Sponsors en deelnemers kunnen zich aan melden bij Saar Terra, 0113- 665820 of schildereenwens@jongeren- raadborsele.nl. EK in Polen en in juli de World Games in het Duitse Duisburg. Met name het laatste evenement heeft Wyatts belangstelling. De World Games is het sportevene ment voor niet-Olympische sporten. Wyatt: "Voor ons zijn de World Games de Olympische Spelen en dat is iets om naar uit te kijken." Tegelijkertijd worden de World Games het laatste grote evenement waarop de Goese is te bewonderen. Het WK 2006 in eigen land zit ze niet zitten. "Zo als het er nu naar uitziet, ben ik daar niet als deelnemer." aan toe. "De laatste drie vier maanden bestond mijn leven uit eten, slapen, trainen en werken. Als je de wereldtitel eruit kan halen, is het zeker de moeite waard geweest. Maar het vraagt toch wel veel van je. Een sociaal leven heb je niet." Vanaf het moment dat ze de wereldtitel behaalde, heeft de 28-jarige Wyatt in een soort roes beleefd. "Langzaam raak je daar uit, want het dagelijks leven gaat ook gewoon door. Na de finale is alles langs me heen gegaan. Ik ben er heen gegaan met de ge- Jaarlijks worden 620.000 dieren voor proeven gebruikt. De actie groep deelt op de beurs ook fly ers uit van proefdiervrije pro ducten. GOES - De Bevelander heeft beslag weten te leggen op twintig vrijkaarten voor de Christmas Dance Party op vrijdag 24 december in Vlis- singen. Deze kaarten verlo ten we onder lezers die het goede antwoord op onze vraag sms'en. 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS Qimpv met lood- ullllul vervanger GOES Galerie Van den Berge, West- wal 45, installatie, mixed media van Peter Morrens, 'Uwen hof, sieraden van Marie-José Hoe- boer, 'A ladies' compound', t/m 24 december, voorwerpen en schilderijen, prelude op 600 jaar stad Goes, 'De Mythe van Jaco ba van Beieren', modern en an tiek glas van kunstenaars, 'Adel lijk drinken', donderdag t/m za terdag van 12.00-17.00 uur, t/m 1 april. Serviceflat De Scha kel, 's-Gravenpolderseweg 9, di verse werken, waar onder hout- snij- en borduurwerken, aquarel len en foto's van bewoners en medewerkers, t/m begin februa ri. Lunchcafé Stadhuis Goes, schilderijen van Tini Blom, re ceptie zaterdag 11 december 15.00-17.00 uur, t/m januari. Revalidatiecentrum Linden hof, 's-Gravenpoldersweg 114a, Zeeuwse schilderijen van Cees van Burg, tijdens kantooruren, tot en met 10 december. Gale rie Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade 65, werken van Sien Beekman, Maria de Vries en Bella Hendriksen, 'Draadloos', maandag t/m vrijdag van 9.30- 16.00 uur, zaterdag van 11.00- 15.00 uur, t/m 14 januari. Ge zondheidscentrum De pijlers. Van Dusseldorpstraat 1-11, mandala's van Joke Floresse, maandag t/m vrijdag van 8.00- 17.00 uur, t/m februari. Emer- gis, 's- Gravenpolderseweg 53, fantasieschilderijen van Ludmila Kalmaeva, t/m 3 januari. HEINKENSZAND Fotowand Binnenuit, Schou- wersweg 7, recente foto's van de Fotoclub Goes, t/m 8 januari. verlichting beschilderd met was en wasschilderijen van Eppo en Anita Leemburg, t/m 31 januari, dinsdag t/m donderdag van 9.30- 17.30 uur, vrijdag van 9.30- 20.30 uur. zaterdag van 9.30- 16.30 uur. Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, aquarellen en acrylschilderijen van Marli Koeman, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur. vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. t/m 11 december. 't Artistieke Hoekje, Korte Kerkstraat 14, brons van Claartje Mol, kera miek van Loes Müller, glas van Rinus Rentmeester, sieraden van Geje en stilistische kerstobjecten van Pleunie, donderdag van 10.00-20.30 uur, vrijdag van 10.00-17.30 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m januari. KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schil derijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m zaterdag van 9.00- 16.30 uur, zaterdag van 9.00- 16.00 uur, t/m 30 december. Atelier Zee-land, Kasteelstraat 33, olieverfschilderijen van A. Timmerman, maandag en don derdag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. Bibliotheek, Van der Biltlaan 32, collectie kerststallen van de Wereldwin kel Kapelle en Wereldwinkel Goes, maandag en donderdag van 14.00-17.00 uur, dinsdag en vrijdag van 14.00-20.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur, 7 t/m 15 de cember. Gemeentehuis, Kerk plein 1, poppen van Agnes van den Berge, maandag en woens dag van 9.00-16.00 uur, donder dag van 9.00-18.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00-13.00 uur, t/m 24 december. De verkiezing is een initiatief van de Stichting Met Dieren Meer Mens en wordt voor de zesde keer gehouden. Dit jaar zijn er drie nieuwe categorieën. Het liefste, dapperste en het slimste huisdier komen nu in aanmerking voor een prijs. Het ratje Kreukel werd vorig jaar postuum verkozen tot het leukste huisdier in de categorie: Overige huisdieren. Tijdens de televisie-op- names werd het beestje, dat samen met acht andere dieren de finale had bereikt, onwel en overleed enige tijd later. Voor de jury reden om aan de eigenaresse van Kreukel de award uit te reiken. twee meter hoogte te verbreken. Als het aan de Jongerenraad ligt doen ze er een schepje van zestig meter bovenop. Het is niet alleen de lol van het behalen van een plekje in het be faamde Guiness Book of Re cords. De raad hangt er ook een sponsoractie voor het goede doel aan vast, yier dagen lang wordt er twintig uur per dag ge schilderd. Na de afmattende klus zal het schilderij in stukken wor den geveild. De opbrengst gaat naar Stichting Doe een Wens. Het thema van het recordschil- GOES - De vereniging Proef diervrij is met een stand aan wezig op de beurs Dierplezier van vrijdag 10 tot en met zon dag 12 december in de Zee- landhallen in Goes. y - Emj ringbmnöösF 2 GOES WEST iaat r NS STATION ’IN MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM o RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM ANTHONY FOKKERSTRAAT ACHTING -T mmeiburg l GISSINGEN k V.1 Ditzijnonze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur CENTRUM —ongelood Zeeuwse Halt-bureaus gaan samen onder één paraplu --sVGOES ZUID WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENHOF 1 I-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 13