Windmolenpark Neeltje Jans vervangt oude dreumesmolens 'Mijn voeten leken wel in staat van ontbinding' Grootse kerstmarkt in Goese Zeelandhallen Kiekjes van dorpsomroeper, de drie bakers en dokter Kole Geheimzinnige ziekte bedreigt ook kastanjebomen in Zeeland Humanitas zoekt COS heeft een nieuwe voorzitter EXPO HET WETEN WAARD VOETBAL vrijwilligers voor inloophuis jeugd Waarde zingt voor goed doel Euterpe speelt muziek uit films Vrijwilligersmarkt voor scholieren wï Woensdag 1 december 2004 de Bevelander 3 Con Amore in vroeger tijden, (foto: pr) Aan de markt doen tweehonderd standhouders mee. In de versier de kerstkramen is een uitgebreid assortiment aan kerstartikelen te koop. Op het Kerst Creaplein la ten kunstenaars en hobbyisten zien hoe je kerstkaarten, kran sen, kerststukjes en kaarsen kan maken. Ook zijn er demonstra ties zijdeschilderen, decoupage, pottenbakken en porselein be schilderen. Met 70.000 kerst- lampjes en hoge kerstbomen worden de Zeelandhallen omge toverd tot een sfeervol kerstpa- radijs. Elk uur neemt de kerstman plaats op zijn kerstwensstoel om de kerstwensen van de kinderen in ontvangst te nemen. Kinderen kunnen een ritje maken in de kerstcarrousel of de Santa Claus Express. Tussen 12.00 en 13.00 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten de Kerstman even aflos sen. Zaterdag zingen de a-capel- la popgroep Piece of Cake en popkoor Seaside Rendez-vous nummers van hun uitgebreid re- Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt zaterdag en zondag waargenomen door P. Stok man, 's-Gravenpolderseeg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Za terdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Come- lisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. pertoire. Ook zingt het kinder en tienerkoor De Bevelanden (kerst)liederen onder leiding van Jannie Dieleman. Zondag zijn er optredens van close harmony- groep Geen Paniek en amuse- mentskoor Encore. De kerstmarkt is onderdeel van de Kerstmarkttour die voor het derde jaar wordt gehouden. Van eind november tot half decem ber verplaatst de tour zich via Hengelo en Leiden naar Goes. Na Arnhem eindigt het evene ment in Maastricht. De kerst markt is op beide dagen tussen 10.00 en 17.30 uur te bezoeken. De definitieve ontwerpen wer den afgelopen maandag tijdens een bijeenkomst in het Topshuis op Neeltje Jans aan de heren po litici uit de doeken gedaan. Ooit was er het idee om de molens op één lijn op de dam te zetten. NEELTJE JANS - Verouderde dreumesen zijn het eigenlijk, de twintig windmolens op de stormvloedkering. Ze moeten dan ook wijken voor zestien reuzen. Modernere turbines die de stroomproductie op dat stukje winderig Zeeland eens klaps verachtvoudigen. De reuzenturbines die op de stormvloedkering komen, produceren samen genoeg stroom om 53.000 huishoudens te voorzien, (foto: Dennis Rijsbergen) Het eerste exemplaar werd giste ren in het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand uitge reikt aan burgemeester E. Ge- lok, die zelf als onderwijzer met zijn klas in het fotoboekje staat. Hoedekenskerke in vroeger tij den is te koop bij Rinus de Bart (Wienkeltje van Wullempje) aan de Molenstraat 16 in Hoede kenskerke, 0113-639355. Het boekje kost 19.95 euro. steken. Je krijgt koorts, proble men met je vochthuishouding." zo is de gedachte: beter zestien grote doch keurig gerangschikte molens dan de huidige ratjetoe van twintig kleine turbines. Een opmerking die wethouder R. van der Wekken van de gemeente Schouwen-Duiveland maandag gretig gebruikte om de enkele tegenstander van het plan de wind uit de wieken te halen. De Goesenaar, de enige Neder lander aan het vertrek, werd veertiende. Maar tweeëntwintig deelnemers haalden de finish. Het sponsorgeld dat hij in de zinderende woestijn bijeen liep gaat naar het organiseren van sportevenementen voor pro- bleemjeugd. Voor 2006 ligt al weer een nieuw plan klaar, dit keer een race naar de Noord pool. Ook voor een goed doel en samen met Steven Schilder, eigenaar Mat Travel Outdoor, en een Engelsman. "Dat vereist een jaar voorbereiding en we zoeken sponsors want er is een bedrag van veertigduizend euro mee gemoeid. Die tocht gaan we volbrengen. Want opgeven, dat nooit." Wie Wilco van den Ak ker wil sponsoren, kan met hem contact opnemen via, wilcov- dakker@planet.nl. GOES - Humanitas zoekt vrij willigers voor het inloophuis in Goes voor zwerfjongeren. WAARDE - In de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Waarde is zaterdag 4 decem ber een adventszangavond. daarbij een rol speelt. Schim mels en bacteriën houden nu eenmaal niet van 'zout in de lucht'. Ook houden ze niet van droge, hete zomers, maar in een warme, natte zomer kan er juist een explosieve groei plaatsvin den. Vooral oude en verzwakte bomen zijn dan een makkelijke prooi voor deze schimmels." Genezen HOEDEKENSKERKE - Hoe dekenskerke, een dorp binnen de gemeente Borsele, is nu ook beschreven in de uitgebreide boekenreeks '...in voeger tij den'. Cees van den Boven kamp uit Waarde wjst weer een verzameling oude foto's bijeen te brengen, met als re sultaat het fotoboekje Hoede kenskerke in vroeger tijden. HEINKENSZAND - De film staat centraal tijdens een concert op zaterdag 11 december door muziekvereniging Euterpe in Heinkenszand. De vereniging speelt muziek uit bekende films. Het concert in De Stenge begint om 20.00 uur. Entree kost drie euro, kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis naar binnen. In het ROC Zeeland gebouw aan de Bessestraat in Goes krijgen vrijwilligersorganisaties de gele genheid zich aan het publiek te presenteren. Ze laten zien hoe divers en interessant vrijwilli gerswerk is. Voor de bezoekers is er informatie in overvloed en kunnen zij zich aanmelden als vrijwilliger. Er zijn verder optre dens en demonstraties. De markt is bedoeld voor scho lier in het middelbaar onderwijs en is van 10.00 tot 15.00 uur. Voor meer informatie 0113- 253171 of vrijwilligers@smwo.nl en 0113- 316157 of vwsborsele@zee- landnet.nl. Dierenambulance (Dierenbescherming) Dagelijks bereikbaar via 0900-7673437 ELLEWOUTSDIJK Kerkje van Ellesdiek, Zeeuwse landschappen in beeld, woord en muziek door Wim van de Wege, geopend tijdens activitei ten in het kerkje en 11 en 30 de cember van 13.30-16.00 uur. De nodige vergunningen moeten nog binnengehaald worden en een technisch probleempje hier en daar dient nog opgelost te worden. Toch verwacht Delta-di- recteur T. van der Klaauw dat de eerste molens er eind volgend jaar staan te wieken. Hoedekenskerke in vroeger tij den opent met een foto ter ere van de honderdste verjaardag van mevrouw van Poppelen- Westerburger op 13 maart 1912 met haar familie aan de Zuid- GOES - In Nederland waart een geheimzinnige ziekte rond, die het voorzien heeft op kastanjebomen. Al honderden bomen hebben de ziekte niet overleefd. Ook Zeeland lijkt er nu aan te moeten geloven. Concrete cijfers over het aan tal kastanjebomen in Zeeland dat geïnfecteerd is, zijn er niet, maar de schattingen variëren van slechts enkele bomen tot wel vijftien procent van het to taal. (Vervolg van voorpagina) "Met een slee van vijftig kilo achter je aan een heuvel op, dat valt vies tegen. Ik had de eerste honderd kilometer er op zitten, dik een vijfde van misschien wel de zwaarste tocht ter wereld. Mijn voeten leken wel in staat van ontbinding. Veel blaren, vocht en kou." HUISARTSEN Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zang- vogelstraat 86, Heinkenszand, tel.Ol 13-563074. Spoed: 0113- 563110 Maar de stormvloedkering zou dan één grote gehaktmolen wor den voor de vele zeevogels die er leven. En dus haalde de Europe se Vogelrichtlijn een vette streep door dat ontwerp. Uiteindelijk is gekozen voor vier vierkanten met elk vier molens. Nu staan de molens nog schijn baar achteloos neergekwakt op de stormvloedkering. "Een rom melige situatie", vindt ook J. Bosch van Bureau Bosch en Slabbers, de bedenker van het nieuwe plan. Nette en ordelijke vierkanten dus, met molens die tachtig meter hoog zijn. Dat is tweeënhalf keer groter dan de huidige turbines. Samen wekken "En dat is helaas iets dat in feite al jaren aan de gang is. Door bo demverdichting en een slechte afwatering is de conditie van veel bomen in Nederland de laatste jaren verzwakt. De leef- ninklijke familie aan Hoede kenskerke, dorpsomroeper Dirk Lukasse, de drie bakers en ook dokter Kole ontbreken niet. TANDARTSEN Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: P. Gerritsen, Nassaulaan 151, Goes, 06-53257131. Tandartsen de Pij lers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wim mers en de Wit, Tel. 0113-259882. APOTHEEK Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apo theek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Anja de Putter, 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarm centrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. DIERENARTSEN Goes, 's-G ravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendij ke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, en dr W. Verboom wordt waargenomen door B. Boer, 01 13- 313050 of 0113-22886. gevallen was, had ik het vlugger koud. Naar de finish toe lopen gaf een extra stimulans." Zinderend Na de barre poolkou liep Wilco de Marathon des Sables door het zinderend hete Saharazand, tweehonderddertig kilometer. Het was slechts een voorberei ding op de Trans, een ultra mara thon van 555 kilometer in de Te- neré woestijn in Niger, die van 30 oktober tot 14 november ge houden werd. "Tijdens de tocht in Alaska heb ik veel ervaring opgedaan", stelt hij vast. "Ik kan mijzelf volledig redden, weet mij te oriënteren en neem medi sche voorzorg. Voor mij was de tocht door de woestijn meer een persoonlijke uitdaging dan de tocht door de sneeuw. Ik kan slecht tegen hitte en dan lopen GOES - Kerstversiering, stem mige koren, dinerideeën, workshops en enorme kerst bomen vormen het decor voor de kerstmarkt die op zaterdag 4 en zondag 5 december wordt gehouden in de Zeelandhallen in Goes. De markt is onderdeel van de Kerstmarkttour die door Nederland trekt. GOES - In het kader van de landelijke vrijwilligersdag houden Steunpunt Vrijwilli gerswerk Goes, Reimerswaal en Borsele op dinsdag 7 de cember een markt om het vrij willigerswerk onder de aan dacht van scholieren te bren gen. Bij aangetaste bomen ontstaan er scheuren in de bast waaruit een bruinachtig sap stroomt. Deskundigen verschillen nogal van mening over de mogelijke oorzaak van de ziekte. Voor boomchirurg Marco Borst uit Baarland is het echter duidelijk: de bomen lijden vooral onder een slecht leefmilieu. "Een boom wordt pas ziek als zijn ge zondheid al geruime tijd achter uit is gegaan", legt Borst uit. Zeeuwse klimaat KAPELLE Rozenkwekerij Jos en Rianne Otte, Dijkwelseweg 15b, schil derijen van Gerda Duisterhof, maandag t/m zaterdag van 9.00- 16.30 uur, zaterdag van 9.00- 16.00 uur, t/m 30 december. Atelier Zee-land, Kasteelstraat 33, olieverfschilderijen van A. Timmerman, maandag en don derdag van 9.00-12.00 uur en zaterdag van 11.00-14.00 uur, t/m december. Bibliotheek, Van der Biltlaan 32, collectie kerststallen van de Wereldwin kel Kapelle en Wereldwinkel Goes, maandag en donderdag van 14.00-17.00 uur, dinsdag en vrijdag van 14.00-20.00 uur, woensdag van 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur, 7 t/m 15 de cember. KLOETINGE Zaterdag: LRC 1 - Kloetinge 1 (14.30); Amemuiden 2 - Kloetinge 2 (14.30); Kloetinge 3 - Terneuzense Boys 2 (15.00); Kloetinge A1 - RCS A1 1430); Kloetinge B1 - EBOH B1 12.45); Kloetinge C3 - Dauwendaele C2 (11.15); Kloetinge D2 - Terneuzen D2 (10.00). SSV '65 (Goes) Zaterdag: SSV '65 - Schelluinen (14.30); ASWH 3 - SSV '65 2 (14.30); SSV '65 3 - Oostkapelle 3 (14.30); SSV ’65 5 - Yerseke 5 (12.45); SSV '65 Dl - Aardenburg D1 (10.00). WEMELDINGE Zaterdag: Wemeldinge 1 - Colijnspl. Boys 1 (14.30); Wemeldinge 2 - Yerseke 3 (14.30); Wemeldinge 3 - Rillandia 4 (12.30); Patrij zen DA1 - Wemeldinge DA1 (14.30). BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: Bevelanders 1 - Apollo '69 1(14.30); Colijn/Bevel Da mes 1 - Zaamslag Dames 1 (11.15 terrein Colijnsplaat); Bevel/Co- lijnAl - Domburg Al (11.15 Sportpark Campen). YERSEKE Zaterdag: Serooskerke 1-Yerseke 1 (14.30);Yerseke 2 - Dauwen daele 2 (14.30); Yerseke 4 - Apollo '69 2 (14.30); Yerseke 6 - SVD 2(12.45). APOLLO '69 ('s-Gravenpolder) Zaterdag: Bevelanders 1 - Apollo 1 (14.30); Yerseke 4 - Apollo 2 (14.30); Apollo Cl - FC Bergen C2 (9.45). WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Wolfaar tsdijk 1 - Nieuwland 1 (14.30); Wolfaartsdijk 2 - Heinkenszand 2 (12.45); Mevo 3 - Wolfaartsdijk 3 (13.00); Wolfaartsdijk dames - Tholense Boys dames (11.00); Wolfaarts dijk A - Dauwendaele A2 11.00). G.O.E.S. Zondag: Goes 1 - Ria westdorpe 1 om 14.30 Goes 2 - Steen 2 om 12.00 Zierikzee 3 - Goes 3 om 11.00 Goes 4 - Patrijzen 4 om 10.30; Sluiskil 4 - Goes 5 om 11.00. HEINKENSZAND Fotowand Binnenuit, Schou- wersweg 7, recente foto's van de Fotoclub Goes, t/m 8 januari, dinsdag t/m donderdag van 9.30- 17.30 uur, vrijdag van 9.30- 20.30 uur, zaterdag van 9.30- 16.30 uur. Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, aquarellen en acrylschilderijen van Marli Koeman, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur. t/m 11 december. 't Artistieke Hoekje, Korte Kerkstraat 14, brons van Claartje Mol, kera miek van Loes Müller, glas van Rinus Rentmeester, sieraden van Geje en stilistische kerstob- jecten van Pleunie, donderdag van 10.00-20.30 uur, vrijdag van 10.00-17.30 uur en zater dag van 10.00-17.00 uur, t/m ja nuari. deeweg. De muziekvereniging Con Amore is te zien op een foto uit begin twintigste eeuw en bij het zeventigjarig bestaan in 1968. Verder veel schoolfoto's en familiefoto's Zo zijn er kiek jes van jongensclub De Koren halm en van vele herkenbare dorpssituaties van weleer. De onderscheiding die Janna Huis- sen-Lokerse kreeg van generaal Eisenhower voor haar onder gronds verzetswerk in de oorlog, de boot naar Terneuzen en een zwempartijtje bij de veerhaven uit 1948 vullen ook het boekje. Diverse bezoeken van de ko- "Toch liet ik me niet weerhou den. Tegen het einde van de tocht wist ik, het gaat gewoon lukken, nog dertig mijl naar de finish. Het was echt een kwestie van overleven. Mijn longen de den veel pijn. De lucht sneed mij soms de adem af, zo koud was het. Rond min dertig graden ben je dolblij met je slaapzak. Even er in en alles is weer lekker warm. Mijn weerstand flink was afgenomen, en omdat ik veel af- Aan de Oostsingel opent binnen kort het inloophuis Buurman Orsel. Jongeren die geen dak bo ven hun hoofd hebben kunnen daar op vaste tijdstippen langs om te praten, hulp te zoeken of een luisterend oor te vinden. Er is een professionele coördinator van Humanitas die het project begeleidt, maar verder is het project afhankelijk van vrijwilli gers. Op donderdag 9 december is om 20.00 uur een informatie bijeenkomst voor belangstellen den. De bijeenkomst is in Buur man Orsel aan de Oostsingel 172, de ingang is echter aan de Voorstad. Voor meer informatie: 0113-231373. GOES Galerie Van den Berge, West- wal 45, installatie, mixed media van Peter Morrens, 'Uwen hof, sieraden van Marie-José Hoe- boer, 'A ladies' compound', t/m 24 december, voorwerpen en schilderijen, prelude op 600 jaar stad Goes, 'De Mythe van Jaco ba van Beieren', modern en an tiek glas van kunstenaars, 'Adel lijk drinken', opening 3 decem ber om 16.00 uur, donderdag t/m zaterdag van 12.00-17.00 uur, t/m 1 april. Serviceflat De Schakel, 's-Gravenpolderse weg 9, diverse werken, waar on der houtsnij- en borduurwerken, aquarellen en foto's van bewo ners en medewerkers, t/m begin februari. Lunchcafé Stad huis Goes, schilderijen van Tini Blom, t/m januari. Revalida tiecentrum Lindenhof, 's-Gra- venpoldersweg 114a, Zeeuwse schilderijen van Cees van Burg, tijdens kantooruren, tot en met 10 december. Galerie Atelier De Kaai, J.A. van der Goeskade 65, werken van Sien Beekman, Maria de Vries en Bella Hen- driksen, 'Draadloos', maandag t/m vrijdag van 9.30-16.00 uur, zaterdag van 11.00-15.00 uur, t/m 14 januari. Bibliotheek, Oostwal 34, collectie kerststal len van de Wereldwinkel Kapel le en Wereldwinkel Goes, maandag van 13.00-20.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00-20.00 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur, t/m 4 de cember. Van den Bovenkamp kreeg veel fotomateriaal en informatie van onder andere Rinus de Bart, oud-Pvda-raadslid en oud-wet- houder van Borsele en van Chris Huissen, 'een wandelende bron van informatie'. Daarnaast putte Van den Bovenkamp uit het ar chief van de gemeente. "Het straatbeeld in Hoedekenskerke is in de loop der jaren gewijzigd en straatnamen met de gemeen telijke herindeling gewijzigd." Vertelt de auteur. "Gelukkig dat ik hier in dot dorp op veel men sen een beroep kon doen. Met die hulp is het een leuk boekje geworden dat met sinterklaas of de kerstdagen menigeen kan verrassen." de zestien reuzen stroom op voor zo'n 53.000 huishoudens. Van daag de dag krijgen slechts 6.000 huishoudens elektriciteit van de molens op de storm vloedkering. Maar het is niet allemaal hosan na. De molens zijn groter en dus nog beter te zien. Enorme wie ken met een spanwijdte van ne gentig meter die het landschap ontsieren. De Veerse wethouder J. Bostelaar zet dan ook een kri tische kanttekening bij het plan. "Windmolens op Neeltje Jans zijn eigenlijk niet gewenst. Maar als we het doen, laten we het dan op een verantwoorde manier doen. En dat is dit plan." Want Omdat bomen met medicijnen heel moeilijk te genezen zijn, is het voorkomen van infecties volgens Marco Borst de beste oplossing. "Op dit moment is er nog geen middel tegen de schimmel. We moeten er daarom alles aan doen om gezonde bo men zo lang mogelijk gezond te houden. Vroeger werd er naar bomen nauwelijks omgekeken. Pas in de laatste jaren is er meer aandacht ontstaan voor hun wel zijn. Belangrijk daarbij is een goede verzorging, maar bomen willen voor de rest het liefst met rust worden gelaten. Verder is het van belang om al bij het planten van bomen te zorgen voor een ruim plantgat, een goe de bodemstructuur en een goede afwatering. De meeste bomen houden namelijk niet van natte voeten." Kinderkoor Uit der kinderen mond uit Waarde, onder leiding van Dieneke van Middelkoop, en Crescendo uit Tholen, onder leiding van Paul Heijboer, treden dan op. Ook spelen twee kinde ren op de harp en de dwarsfluit. Tijdens de zangavond is er een collecte voor de stichting Woord en Daad comité Reimerswaal. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. GOES - Marjan de Koster heeft de voorzittershamer overgeno men bij COS Zeeland, het cen trum voor internationale samen werking. Ze volgt Ina van Gel der op. De Koster werkt bij IRS, het onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland. Daarnaast is ze actief binnen de PvdA, als lid van Provinciale Staten. Het COS probeert Zeeuwen te betrekken bij discussies en acti viteiten die zijn gericht op een duurzame en rechtvaardige wereld. bij een temperatuur van zesen vijftig graden. Ik ben zwaarge bouwd, niet bepaald geschikt voor zo'n tocht door de woestijn." Risico Na inschrijving werden dertig man door de organisatie toegela ten. Het bleek een pilot-versie te zijn, er was geen verzekering. Iedereen liep op eigen risico. "Maar je vertrekt toch. Zand, zand, zand, overal geel zand. Water kreeg je op de check points die tweeëntwintig kilo meter uit elkaar lagen. Ik had wel GPS-navigatie, dat moest ook wel want al dat zand is het zelfde. De eerste twintig kilome ter lag ik twee keer op m'n knie ën en moest ik zes keer kotsen. Toch volhouden, doorlopen op gigantische blaren die gaan ont- omgeving van de bomen is niet natuurlijk meer; ze worden door de mens in cultuur gebracht, en de meeste bomen kunnen daar slecht tegen. Kastanjebomen hebben, door de verdichting van de bodem, al snel last van sap dat uit de bast vloeit. Een na tuurlijke mutatie van phytophte- ra, een schimmel die ook op aardappelen voorkomt, leeft van dit sap en kan op deze manier de boom binnendringen", legt Borst uit. Toch is er nog veel onduidelijk heid over de aantasting van de kastanjebomen. Veel deskundi gen zijn van mening dat de oor zaak nog niet bekend is, terwijl anderen, zoals Marco Borst, daar heel anders over denken. Bomen- en plantenkweker Piet van 't Westeinde uit 's-Heer Abtskerke houdt de kastanjes op zijn kwekerij in ieder geval nauwkeurig in de gaten. "De bo men op een kwekerij worden goed verzorgd en zijn daardoor minder vatbaar voor eventuele ziektes", meent Van 't Westein de. "Stadsbomen in straten en parken hebben meer te duchten van infecties en aantastingen. In Zeeland is al een aantal kastan jes aangetast, maar ik vermoed dat het er niet veel zijn. Mis schien dat het Zeeuwse klimaat Door Dennis Rijsbergen A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 3